Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 46037  
Оксана запитує:
Допоможіть, будь ласка підібрати літературу по темі "Інформаційні технології, історичний та сучасний стан і перспективи розвитку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базака Ю. А. Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення ефективності тестування програмного забезпечення розподілених систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Ю. А. Базака ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. — Тернопіль, 2021. — 20 с. : іл., табл.
Бородкин Л. И. «История и компьютер»: 20 лет спустя / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 38. – С. 4-5.
Бородкин Л. И. Институционализация исторической информатики: к 20-летию АИК / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 39. – С. 4.
Бородкин Л. И. Институционализация исторической информатики: к 20-летию АИК / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 39. – С. 7.
Варцаба В. І. Сучасне банківництво: теорія і практика : навч. посіб. / В. І. Варцаба, О. І. Заславська ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород : Говерла, 2018. — 363 с. : рис., табл.
Кузьменко Л. В. Інформаційна технологія для створення перспективних гарантоздатних автоматизованих систем управління об’єктами критичної інфраструктури : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Л. В. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — Київ, 2021. — 24 с. : іл., табл.
Сучасні інформаційні технології і системи / [Бурдаєв В. П. та ін.] ; під ред. Пономаренка В. С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. — Харків : Бровін О. В., 2021. — 181 с. : іл

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.11.2021 05.24.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 45983  
Оксана запитує:
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ LearningApps.org НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-onlajn-servisu-learningappsorg-na-prikladi-uroku-z-informatiki-262695.html
https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.18/s1/1_Medvedska_Zaichenko_Bielokon.pdf
http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/247284/mod_assign/introattachment/0/Хмарні технології та Google сервіси-34-36.pdf
https://metodistzp.jimdofree.com/2016-2017/середовище-learningapps/
http://rmo-informatic.blogspot.com/p/learningapps.html
https://naurok.com.ua/nazva-temi-dosvidu-vikoristannya-internet-servisiv-learningapps-org-plickers-kahoot-na-urokah-informatiki-dlya-provedennya-monitoringu-znan-uchniv-24385.html
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/9906/5/Фесько.pdf
https://urok-ua.com/mayster-klas-stvoryuyemo-interaktivni-vpravi-na-sayti-learningapps-org/
http://goloviatyne-zosh.ck.sch.in.ua/Files/downloadcenter/Хмарні технології та Google сервіси.pdf

– Петрова О.М. Використання можливостей ресурсу Learningapps.org під час створення віртуального класу / О. М. Петрова // Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-метод. журн. - 2014. - № 1. - С. 46-47.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.11.2021 10.47.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 45969  
Олена запитує:
Добрий день, прошу порадити літературу для реферату на тему: Специфіка інформаційних систем аналітичної обробки інформації. Завчасно дякую)
Наша відповідь:
Гловацький В. Сучасні інформаційно-аналітичні системи обробки і прогнозування [Електронний ресурс] / В. Гловацький // Безпека інформації. — 2016. — Т. 22, № 2. — С. 204-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2016_22_2_14
Деркач О. І. Аналітична обробка текстової інформації за допомогою засобів кластеризації [Електронний ресурс] / О. І. Деркач // Молодий вчений. — 2016. — № 7. — С. 159-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_41
Квашук Д. М. Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації [Електронний ресурс] / Д. М. Квашук // Університетські наукові записки. — 2017. — № 1. — С. 232-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_26
Петренко Л. Інформаційно-аналітична діяльність як основа професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Л. М. Петренко // Професійна освіта: проблеми і перспективи. — 2017. — Вип. 13. — С. 42-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2017_13_10
Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична діяльність як основа професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Л. М. Петренко // Професійна освіта: проблеми і перспективи. — 2017. — Вип. 13. — С. 42-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2017_13_10
Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій [Електронний ресурс] / В. Іванов, С. Іванов, В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Іванова, В. Карасюка. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. — 347 с. — Режим доступу: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6421/1/Konspekt_leksiy_95.pdf
Ткаченко С. Екстравагантний методологічний підхід до проектування і впровадження підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації [Електронний ресурс] / С. А. Ткаченко. // Ефективна економіка. — 2014. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_9_9
Кушнаренко Н. Наукова обробка документів : підруч. / Н. Кушнаренко, В. Удалова. Київ : Вікар, 2003. — 328 с.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 31.10.2021 17.50.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45964  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про цифрову комунікацію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Дейл Карнегі та партнери, Інк. Як здобувати друзів і впливати на людей у цифрову еру / з Б. Коулом ; пер. з англ. Я. Гордієнка. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 255 с.
Курс цифрових технологій : посіб. користувача. - Київ : Видав. група ВНV, 2011. - 47 с. : іл.
Нуржинська А. Лекція 1: Стратегія цифрової комунікації [Електронний ресурс] / А. Нуржинська // Культура і креативність : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/digital-communication/lecture-14-1. - Назва з екрана.
Цифрові комунікації: створюємо нову нормальність [Електронний ресурс] // Громадський простір : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.prostir.ua/?library=tsyfrovi-komunikatsiji-stvoryujemo-novu-normalnist. - Назва з екрана.
Цифрові комунікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://coggle.it/diagram/XPlFoDK9UJGKS10w/t/цифрові-комунікації-із-використанням-цифрових-технологій#:~:text=Цифрові комунікації – це обмін повідомленнями,середовищі із використанням цифрових технологій.
Шпига П. С. Цифрові комунікації між владою та громадою: проблеми, ризики, бар’єри [Електронний ресурс] / П. С. Шпига, М. О. Хмельницька // Державне управління: теорія та практика. - 2019. - № 2. - Режим доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/26/files/72713687-acec-4e4e-8f37-e95f2ec8e8f1.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 29.10.2021 08.48.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Вознесенськ :: Запитання: 45911  
Аліса запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію з теми "Сучасні інформаційні системи та технології" в мережі Інтернет
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 5.10.2021 17.31.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.305837 seconds