Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Віктор из города: Бахмут :: Вопрос: 46630  
Віктор спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка декілька (якщо можна 6-7) електронних джерел, які я можу використати для дипломної роботи на тему: Технічна оптимізація сайту. Щиро вдячний.
Наш ответ:

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 12.08.2022 16.28.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 46625  
Лариса спрашивает:
Мені потрібна література за темою: "Наукова цифрова комунікація"
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Відповідь на ваш запит перегляньте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45728.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 8.08.2022 15.44.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Київ :: Вопрос: 46182  
Ліна спрашивает:
Доброго дня! Мені потрібна нова інформація про сучасні технології та їх можливості. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Важливі технологічні тренди 2021 року: версія Айкюжн ІТ [Електронний ресурс] // Softline.kiev.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.softline.kiev.ua/news/12-vazhlyvykh-tekhnotrendiv-2021-roku-versiia-aikiuzhn-it.html. - Назва з екрана.
Інформаційні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kunegin.narod/index.html.
Мельничук Д. Є. Застосування інформаційних технологій у фінансовому менеджменті [Електронний ресурс] / Д. Є. Мельничук, В. В. Круглякова // Сучасна молодь в світі інформаційних технологій : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол.х вчених та здобувачів вищої освіти. - Херсон, 2021. - С. 10-13. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/6141/Сучасна молодь в світі інформаційних технологій_ збірка конференції_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Полудянов А. С. Методи та моделі оцінки ризиків цифрового маркетингу [Електронний ресурс] / А. С. Полудянов // Сучасна молодь в світі інформаційних технологій : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол.х вчених та здобувачів вищої освіти. - Херсон, 2021. - С. 13-17. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/6141/Сучасна молодь в світі інформаційних технологій_ збірка конференції_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Шевченко О. А. Роль інформаційних технологій у сільському господарстві / О. А. Шевченко, О. В. Ларченко // Сучасна молодь в світі інформаційних технологій : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол.х вчених та здобувачів вищої освіти. - Херсон, 2021. - С. 44-46. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/6141/Сучасна молодь в світі інформаційних технологій_ збірка конференції_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 11.01.2022 14.47.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліса из города: Київ :: Вопрос: 46169  
Аліса спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію про інтернет речей. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Алісо! Перегляньте наступні джерела:
Баранов О. А. Огляд правових проблем Інтернету речей : виступ на наук.-практ. конф. "Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження", ( м. Київ, 24 жовтня 2017 р.) / О. А. Баранов ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – Київ : Політехніка, 2017. – 238 с.
"Интернет вещей" та где он используется [Електронний ресурс] // Asapdemo.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://asapdemo.com/ru/lorawan/internet-veshhej-ta-gde-on-ispolzuetsya/. - Назва з екрана.
Баранов О. А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання [Електронний ресурс] / О. А. Баранов // ІТ-право : проблеми та перспективи розвитку в Україні : зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів, 2017. - С. 18-42. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55034651/itlawkonfer_2017_-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1640767952&Signature=PSXzpnkgvMXjlw~G6EImyT90NT5d1EcW8V2F~A-1T4lETREXCTw0vk8DYKdLJTdH1d6KWaU4JL7gjPJo1jQOQp4V1iKTn3ts8ZT6i~mMnwZvDFPzYz5REIVyyUlYKB1ZqQmkTmzWw0ZdMHXqtOz7BZXkCFYfHY59Ye-U1pw0eY6YYmONC94QvuP9jhqLK4PLLdpHGH4~O3mVf-D3O7dqCdNWcCbGsbxneydwCFz67Kee6LLAjsmoyIWdm9VxugwRZd1rlEw2D1KErUh4p7rjzQ7NXBp686rBZdTqUn0gjlXWAHiivII1csgfrbib1EUADuF2D-Ohia~WSqp5GwtFqw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=18.
Баранов О. А. Інтернет речей (IоT): мета застосування та правові проблеми [Електронний ресурс] / О. А. Баранов // Інформація і право. - 2018. - № 2 . - С. 31-44. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Infpr_2018_2_5.pdf.
Гліненко Л. К. Бізнес-моделі інтернету речей [Електронний ресурс] / Л. К. Гліненко, Ю. А. Дайновський // Маркетинг і цифрові технології. - 2020. - Т. 4, № 4. - С. 14-51. - Режим доступу: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/118/107.
Дугінець Г. В. Концепція «інтернет речей» у глобальному виробництві: досвід для України [Електронний ресурс] / Г. В. Дугінець // Економіка і регіон. - 2018. - № 1 (68). - С. 127-133. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econrig_2018_1_18.
Кілька найпопулярніших сфер використання інтернету речей і де можна здобути потрібну освіту [Електронний ресурс] : за матеріалами сайту BLOG IMENA.UA // Національний університет "Львівська політехніка" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lpnu.ua/news/kilka-naipopuliarnishykh-sfer-vykorystannia-internetu-rechei. - Назва з екрана.
Ксендзик М. Украинцы создали умные счетчики для экономии электроэнергии [Електронний ресурс] / М. Ксендзик. - Режим доступу: https://biz.liga.net/all/it/novosti/ukraintsy-sozdali-umnye-schetchiki-dlya-ekonomii-elektroenergii.
Нагорский В. Вслед за Petcube: топ-10 украинских стартапов для интернета вещей [Електронний ресурс] / В. Нагорский. - Режим доступу: http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/118/107.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 29.12.2021 08.54.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 46168  
Світлана спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна інформація про парсинг та його застосування. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Безносик О. Ю. Автоматизований парсинг бібліографічних посилань [Електронний ресурс] / О. Ю. Безносик, О. В. Кулик // // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2020 : зб. наук. ст. 8-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травня 2020 року, м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 364–372. - Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34024/3/msct-2020_p364-372.pdf.
Вакуленко Ю. О. Застосування методу парсингу для ефективного пошуку інформації у дослідницькій діяльності [Електронний ресурс] / Ю. О. Вакуленко, О. С. Щербіна // Вісник студент. наук. товариства ДонНУ імені Василя Стуса. - 2019 . - Т. 2, № 11. - С. 153-156. - Режим доступу: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/7637.
Григоришин А. М. Проблеми автоматичного збору інформації (парсингу) в мережі [Електронний ресурс] / А. М. Григоришин, К. В. Мельник // EDITORIAL BOARD. - 2020. - С. 697-699. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Natavan-Bakhshaliyeva/publication/345166685_VII-Conference-02-06-London-Great-Britain-book/links/5f9fee4ca6fdccfd7b94b3cc/VII-Conference-02-06-London-Great-Britain-book.pdf#page=698.
Парсинг html-сайтів для споживача. Парсинг даних для використання підприємством [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
parsing.valemak.com/ru/what-why-how/stages-of-parsing.
Простой парсинг сайтов на Python (requests, BeautifulSoup, csv) [Електронний ресурс] // Youtube.com : [вебхостинг]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ykjBVT57r68. - Назва з екрана.
Створення Парсерів будь-якої складності [Електронний ресурс] // Socialism.com.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://socialism.com.ua/ua/servicedescription/71-stvorennya-parserv-bud-yako-skladnost.html. - Назва з екрана.
Что такое парсинг сайта, программы и примеры их использования [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.trinet.ru/blog/kontent/parsing-sajta/.
Що таке парсинг і для чого використовується? [Електронний ресурс] // Dalistrategies.com : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://dalistrategies.com/ua/shho-take-parsing-i-dlya-chogo-vikoristovuietsya/. - Назва з екрана.
Яхимович О. В. Інформаційна технологія пошуку ключових слів на основі парсингу англомовних текстів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 – інформаційні технології / О. В. Яхимович. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33101/Яхимович Олександр Вікторович.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 28.12.2021 11.24.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.324076 seconds