Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41219  
Наталія запитує:
Доброго ранку, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Гната Юри. Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Бобошко Ю. М. Гнат Юра / Ю. М. Бобошко ; худож. П. Х. Андрощук. - Київ : Мистецтво, 1980. - 187 с. - (Майстри сцени та екрана).
2. Гнат Юра : корифей українського театру : до 125-річчя від дня народження митця : [із збірки "Книга творить людину"] / Національна бібліотека України для дітей ; підгот. О. М. Качанова // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 1-2. - С. 67-69.
3. Заболотна В. Перехресні стежки фундаторів [Електронний ресурс] : 27 травня в Києві відкривається пам'ятник Гнату Юрі - засновнику Театру ім. І. Франка [Текст] / В. Заболотна // День. - 2011. - № 90/91(27-28 трав.). С. 10. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/perehresni-stezhki-fundatoriv.
4. Заболотна В. Франківська родина: Юра Гнат [Електронний ресурс] / В. Заболотна // День. 2004. 24 вересня. С. 22. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/frankivska-rodina.
5. Кравчук П. Драматургія Володимира Винниченка у сценічних інтерпретаціях Гната Юри [Електронний ресурс] / П. Кравчук // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2008. - Вип. 8. - С. 27-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2008_8_5.
6. Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / І. Макарик ; [наук. ред. Я. Цимбал ; пер. з англ. М. Климчука]. - Київ : Ніка-Центр, 2010. - 347 с. : іл. - (Нова сторінка).
7. Паламаренко О. А. Естетична мова Леся Курбаса та Гната Юри - митців сценічного мистецтва України першої половини ХХ століття / О. А. Паламаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. - № 4. - С.149-152.
8. Ступка Б. "Батько" франківців / Б. Ступка // День. - 2008. - 6 лют. - С. 1, 7.
9. Танюк Л. С. Слово, театр, життя : вибране в 3 т. Т. 2 : Театр / Л. С. Танюк ; мал. худож. В. Черноморченко. - Київ : Альтерпрес, 2003. - 820 с.
10. «Театр був його долею» : до 130-річчя від дня народження Гната Петровича Юри (1888-1966 рр.) [Електронний ресурс] : бібліографічний огляд / Централізована бібліотечна система Голосіївського району, ЦРБ ім. М.О. Некрасова. – Київ, 2014. – (Майстри й шедеври). - Режим доступу: http://clsg.ho.com.ua/narysy_27-05-14/Gnat_Jura.doc.
11. Чечель Н. П. Українське театральне відродження : захід. класика на укр. сцені 1920-1930-х р.: проблеми трагед. вистави / Н. П. Чечель. – Київ : Наукова думка, 1993. - 143 с.
12. Юра Г. П. Життя і сцена / Г. П. Юра. - Київ : Мистецтво, 1965. - 220 с.
13. Юра Г. П. Моє життя : спогади, статті / Г. П. Юра. - Київ : Мистецтво, 1987. - 181 с.
14. Юра Ю. Г. Юрі порадили позбутися малоросійського акценту : і він створив свій театр / Ю. Г. Юра ; бесіду вела Н. Філіпчук // Голос України. - 2008. - 22 листоп. - С. 12-13.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 30.10.2017 09.58.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Житомир :: Запитання: 41068  
Світлана запитує:
Підскажіть, будь-ласка, джерела на тему: Документальне кіно про житя та творчість Павла Тичини. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 8.10.2017 12.23.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Миколаїв :: Запитання: 41004  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, з написанням роботи на тему: Особливості створення аудіовізуального образу у документальному фільмі. Бажано вказати літературу та інші джерела з посиланнями. Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бабенко В. Фігуральна мова аудіовізуального контенту [Електронний ресурс] / В. Бабенко // Теле- та радіожурналістика. - 2014. - Вип. 13. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2014_13_22.
2. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. Т. 1 : Довиразне зображення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 242 c.
3. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. Т. 3, ч. 2 : Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 146 c.
4. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : автореф. дис... д-ра мистецтвознавства : 17.00.01; 17.00.04 / В. Г. Горпенко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2000. — 34 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2000/00gvgsev.zip.
5. Горпенко В. Г. Звуко-зоровий монтаж / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 1999. - 59 c.
6. Десятник Г. О. Кіно-, телемистецтво. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2015. - 157 c.
7. Десятник Г. О. Основи екранної документалістики : [навч. посіб.] / Г. О. Десятник; ред.: С. І. Горевалов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 287 c.
8. Десятник Г. О. Науково-популярне кіно та пізнавальне телебачення : [навч. посіб.] / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : Вид-во КиМУ, 2016. - 152 c.
9. Десятник Г. О. Робота над екранним твором. Методологія : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, 2014. - 389 c.
10. Драчова О. П. Засоби поліфонічної текстуальної організації документального фільму О. Фетисової "Вероніка і саксофон [Електронний ресурс] / О. П. Драчова // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. - 2012. - № 4. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_27.
11. Кадум Л. Особливості режисури екстремального документального фільму [Електронний ресурс] / Л. Кадум // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2014. - Вип. 15. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_13.
12. Кадум Л. Пролегомени до екстремального документального фільму [Електронний ресурс] / Л. Кадум // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2015. - Вип. 16. - С. 129-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2015_16_17.
13. Пантикіна Н. І. Трансформація додавання при аудіовізуальному перекладі художніх фільмів[Електронний ресурс] / Н. І. Пантикіна, А. Є. Деарт // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2014. - № 3. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2014_3_7.
14. Шаповал О. В. Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / О. В. Шаповал ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ 2013. - 18 c.
15. Шумицька Г. В. Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського [Електронний ресурс] / Г. В. Шумицька, В. І. Путрашик // Стиль і текст. - 2012. - Вип. 13. - С. 163-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2012_13_23.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 25.09.2017 01.01.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: м.Немирів :: Запитання: 39644  
Леся запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти сценарій п'єси "Снігова королева" Є.Шварца українською мовою.
Наша відповідь:
На жаль, нам не вдалося знайти сценарій п'єси українською мовою.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 1.11.2016 09.14.44 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 39456  
Наталія запитує:
Доброго дня! Прошу Вас підібрати репертуар (в електронному вигляді) для шкільного молодіжного театру (8-11 кл).Це можуть бути сучасні, патріотичні, або ж пронизані гумором п"єси, але обов"язково цікаві і зрозумілі школяру. Дуже вдячна! Всього найкращого!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
http://screenplay.com.ua/authors/?id=138
http://ukrdrama.at.ua/load/
http://litforum.com.ua/?r=11
http://ukrainka.org.ua/scenarios
Зверніться, будь ласка до відповідей на подібні запити: Розширений пошук - Пошук за: - Текстом запитання (наприклад, сценарі (без закінчення).

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 10.10.2016 14.35.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272934 seconds