Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Ярослава із міста: Київ :: Запитання: 44122  
Ярослава запитує:
Кіно як засіб соціальних комунікацій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Баранова С. Специфіка відображення проблем сучасного суспільства засобами масової комунікації на прикладі американського мультсеріалу South Park (Південний Парк) / С. Баранова // Соціологія та сучасні соціальні трансформації. — Київ, 2011. — С. 32-35.
Генеза ідей і динаміка розвитку соціальних комунікацій : колект. моногр. / [Безручко О. В. та ін. ; за наук. ред. О. М. Холода] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. - Київ : КиМУ, 2011. - 314 с.
Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : монографія / Горевалов С. І. [та ін.] ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2010. - 320 с.
Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60-80-х рр. XX століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 [Електронний ресурс] / А. Р. Бурий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BAROZK.zip.
Кокуть І. Б. Специфіка засобів масової комунікації на початку XXI століття / І. Б. Кокуть // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : матер. Всеукр. наук. конф. — Львів, 2011. — С. 161-166.
Мусієнко О. С. Українське кіно: тексти і контекст. / О. С. Мусієнко. — Вінниця : Глобус-прес, 2009. — 415 с.
Українське кіно від 1960-х до сьогодення. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька] — Київ : Ред. журн. «Кіно-Театр» : Задруга, 2010. — 249 с. — (Б-ка журналу «Кіно-Театр»).
Виставкіна Д. О. Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України : автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.04 [Електронний ресурс] / Д. О. Виставкіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — 21 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09vdospu.zip.
Лінгвістичні параметри кіноанонсу : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 [Електронний ресурс] / С. А. Панченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08psalpk.zip.
Побєдоносцева І. Аудіовізуальні «канали» (телебачення, кіно, відео) як засоби комунікації, глобалізації, маніпуляції та містифікації [Електронний ресурс] / І. Побєдоносцева // Мистецтвознавство України. — Київ, 2001. — Вип. 2. — С. 369-374. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19940412/sotsiologiya/sotsiologiya_zasobiv_masovoyi_komunikatsiyi.
Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа [Електронний ресурс] / упоряд. і наук. ред. М. Перун. – Львів : Вид-во Укр. Католицького Університету, 2004. - 440 с. – Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/communicat.pdf.
Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N130/N130p048-055.pdf.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 5.05.2020 15.13.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Київ :: Запитання: 44093  
Костя запитує:
Навчання німецької мови дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боднар Л. А. Essen (Meine Lieblingsspeise) : [урок німецької мови. Тема "У ресторані"] / Л. А. Боднар // Все для вчителя. - 2015. - № 8. - С. 4-5.
Воробей Н. І. Й. В. Гете "Вільшаний король" (інтегрований урок німецької мови та зарубіжної літератури) : 10-й клас : мій конспект / Н. І. Воробей, І. М. Лебідь // Зарубіжна література в школі. - 2018. - № 17-18. - С. 25-28.
Гонтарук О. Д. Sport sn meinet Leben : [урок німецької мови. Тема "Спорт"] / О. Д. Гонтарук // Все для вчителя. - 2015. - № 8. - С. 11-13.
Карпенко Л. М. У шкільній бібліотеці : бінарний урок / Л. М. Карпенко, Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. - 2019. - № 5. - С. 22-23.
Румиева А. Дневник путешественника : внеклассное мероприятие на английском и немецком языках для семиклассников / А. Румиева, Т. Герасименко // Позашкілля (Шкільний світ). - 2013. - № 3. - С. 34-35.
Середа Н. Орієнтовна програма з німецької та англійської мови для літнього оздоровчого табору : програмне забезпечення : [методичні поради та плани роботи гуртків німецької та англійської мови] / Н. Середа // Позашкілля (Шкільний світ). - 2013. - № 4. - С. 20-22.
Трофимчук, О. Б. Урок німецької мови : з досвіду роботи / О. Б. Трофимчук // Освіта Сумщини. - 2016. - № 4. - С. 30-34.
[Творчі доробки вчителів іноземних мов] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2014. - № 8. - С. 6-54.
[Творчі доробки вчителів іноземної мови] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2013. - № 9. - С. 27-81.
Школа гуманітарної праці в авангарді сучасної освіти : навчально-виховний комплекс Херсонської обласної ради: з досвіду роботи // Рідна школа. - 2014. - № 12. - С. 3-72.
[Школа гуманітарної праці] : з досвіду впровадження ІКТ і реалізації варіативної складової навчального плану // Рідна школа. - 2016. - № 10. - С. 3-80.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 1.05.2020 23.20.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вознюк Д із міста: Київ :: Запитання: 44079  
Вознюк Д запитує:
надайте мені літру на таку то тему створення телеграм-каналу на тему кінокритики
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
Іванова Н. І. Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки [Електронний ресурс] / Н. І. Іванова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - Т. 23, Вип. 15. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnusc_2015_23_15_12

Создаём Telegram-канал: пошаговая инструкция [Електронний ресурс] //Admitad/Academy : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://admitad.academy/sozdayom-telegram-kanal-poshagovaya-instrukciya. — Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 30.04.2020 01.34.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимофій із міста: Київ :: Запитання: 43866  
Тимофій запитує:
Цікавить література про зародження та розвиток українського театру.
Наша відповідь:
Добрий день, Тимофій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 1273; 2704; 33279; 36764. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Андрійцьо В. Український театр на Закарпатті 20-х років XX ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.02 / В. Андрійцьо; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2012. — 20 с.
Леоненко Р. Перший державний український театр : Український Національний Театр, Київ, 1917-1918 : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.02 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — Київ, 2002. — 20 с.
Матеріали до історії українського театру. Від витоків до початку ХХ століття [Електронний ресурс] / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 280 с. — Електрон. дані. — http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2016/teatr.pdf. — Назв аз екрану.
Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі. — Львів : Каменяр, 2016. — (Програма ”Українська книга”).
Новиков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку XX ст. / А. Новиков. — Харків : Харків. іст.-філол. т-во, 2015. — 411 с. : іл.
Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки XIX ст.) / Р. Пилипчук ; упоряд. Є. Гулякіна ; вступ. ст. О. Клековкіна. — Київ : Криниця, 2015. — 511 с., фотоіл.
Солдатова Л. Історія та розвиток театру з давнини до сучасності = The history and development of the theatre from ancient times to the present : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл., III курс / Л. Солдатова. — Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2010. — 75 с.
Український театр XX століття / [редкол.: Н. Корнієнко та ін.] ; Держ. Центр театр. мистецтва ім. Л. Курбаса. — Київ : ЛДЛ, 2003. — 511 с. — (Світова театральна культура).
Український театр: шлях до себе : Здобутки. Виклики. Проблеми : аналітико-соціологічне дослідження / С. Васильєв та ін. — Київ : Культурна Асамблея, 2018. — 67 с. : іл., табл.
Хоменко Ю. Український театр від джерел і до сьогодення : навчально-методичний посібник / [відп. ред. Самойленко Г.В.] ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2002. — 129 с.
Ян І. Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини XIX – початку XX століття : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав. : 26.00.04 / І. Ян ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2019. — 36 с. : табл.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 27.02.2020 21.18.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: надія із міста: кропивницький :: Запитання: 43816  
надія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію з питання: економічний аспект створення спектаклю в трупі театру корифеїв М.Кропивницького. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://elisavet.news/articles/item/1246-m-kropyvnytskyi-vlasnu-ukrainsku-trupu-ia-zasnuvav-u-kintsi-1881-roku-v-kremenchutsi
https://md-eksperiment.org/post/20180828-teatr-i-marko-kropivnickij
https://subject.com.ua/textbook/art/10klas/65.html
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4638/1/3.pdf
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/istoriya-teatru-korifeiv-na-kirovogradshchini
https://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_2-3_2018/7.pdf
http://library.kr.ua/elib/bosiyP/teatr.html
https://studfile.net/preview/5549891/
https://md-eksperiment.org/post/20180828-marko-kropivnickij-leksika-teatru
https://persha.kr.ua/article/127417-marko-kropyvnytskyj-i-yelysavetgrad/
http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Marko_Kropyvnytskyi_Leksyka_teatru.pdf

– Шаров І.Ф. Марко Кропивницький (1840-1910): драматург, актор, режисер, театральний діяч, композитор / І.Ф. Шаров // Український південь. - 2001.- № 39(386).
– Паламаренко О.А. Режисерська творчість у сценічному мистецтві українських театральних діячів кінця ХІХ - початку ХХ століття / О. А. Паламаренко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : Міленіум, 2011. - № 2. - С. 211-215.
– Кравчук П. М. Л. Кропивницький – режисер / П. Кравчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип.8. – С. 199-217.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 5.02.2020 14.11.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.598934 seconds