Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 34794  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, кінознавчі праці в Україні або на пострадянському просторі, що торкаються теми відчуттів або синестезії в кінематографі. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бестюк І. А. "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття : Автореф. дис... канд. філол. наук / І. А. Бестюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07bialps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С.Выготский. – СПб.: Азбука. – 2000. – 412 с.
Галеев Б.М. Человек, искусство, техника (проблема синестезии в искусстве) / Б.М.Галеев. – Казань, 1987. – 264 с.
Лозова, Л. Абстрактний фільм першої половини XX століття і синестезійне мислення. // Світова кінокласика. — К., 2004. — Вип. 3. — С. 17-23.
Ховайба Н. Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років [Електронний ресурс] / Н. Ховайба // Етнічна історія народів Європи . - 2009. - Вип. 29. - С. 95–99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2009_29_13.pdf

Холодинська С. М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки) : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.08 / С. М. Холодинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 15 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hsmplu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Штанько К. Типологічні схеми у дослідженні феномену синестезії [Електронний ресурс] / К. Штанько // Народознавчі зошити . - 2013. - № 3. - С. 538-542. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaZo_2013_3_15.pdf
Б.М. Галеевє ПРОБЛЕМА СИНЭСТЕЗИИ В ИСКУССТВЕ-http://synesthesia.prometheus.kai.ru/probl-sin_r.htm
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/23/9.pdf
Сарнавська О.В. Іінваріантність інтерпретації синестезії та її роль в
естетичній чуттєвості-http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_42_15.pdf
Додатково див. електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 19.08.2014 15.07.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 34741  
Ольга запитує:
Підкажіть будь ласка літературу за темою "Вплив процесу американізації на сучасний український кінематограф".
Наша відповідь:
Пропонуємо інформацію:

Культура України ХХ – початку ХХІ століття..- Режим доступу:
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/u_nurse/lectures_stud/медсестри-бакалаври/1 рік навчання/історія української культури (іі семестр)/12. культура україни хх – початку ххі століття.htm
Процес американізації на сучасний український кінематограф.- Режим доступу:
http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-7.php


***
Гриценко О.М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності: Монографія. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. - С. 23.
Джинчарадзе Н.Г. Основи філософії культури. - К.: Знання України, 2004. - С. 97.
Дж. Лалл. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід. - К.:К.І.С., 2002. - С. 17-19.
Дмитренко М.К. Українська фольклористика: акценти сьогодення / М.К. Дмитренко. - К.: Видавництво “Сталь”, 2008. - 236 с.
Дрожжина С.В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / Світлана Володимирівна Дрожжина. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 198 с.
Закович M.M. Культурологія: українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / - К.: Знання, 2007. - 567с.
Зернецька В. Глобальний розвиток системи масової комунікації і міжнародних відносин. - К.: Освіта, 1999. - С. 46-47.
Коновець О.Ф. Український ідеал. - К.: ВЦ "Просвіта", 2003. - С. 151.
Крип'якевич І. Історія української культури. - К., 1999.
Нікітін В., Кузьменко М., Кузьменко О. Культурна політика в Україні: гуманіт. безпека, мова, освіта / В. Нікітін, М. Кузьменко, О. Кузьменко; Міжнародний центр перспективних досліджень. - К.: Оптима, 2007. - 88 с.
Остапенко Е. Культура періоду реформування.--К., 1997.
Попович М.В. Нарис історії культури України. -- К., 1998. -- С. 536--715.
Шейко В.М., Богуцький Ю.П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): [монографія] / - К.: Ґенеза, 2005. - 592 с.
Культура чи імітація культури?: Матеріали парламент. слухань на тему: “Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації” у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року / Верховна Рада України. Комітет з питань культури і духовності. - К.: Парламентське вид-во, 2005. - 160 с.
Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми: [зб. наук. праць] / Ред. О.А. Гриценко; Український центр культурних досліджень; Інститут культурної політики. - К., 1995. - 64 с.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / M.M. Закович. - К.: Знання, 2007. - 567 c.
Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети "Урядовий кур'єр". -- 1999. -- 6 травня.
Українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. - К.: Знання, КОО, 2000. - 611 с.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 22.07.2014 23.16.56 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юліана із міста: чернівці :: Запитання: 33047  
юліана запитує:
Допоможіть. Потрібно знайти інформацію хто перший увів термін байопік, в якому році. Дякую
Наша відповідь:
Шановна Юліана! На жаль, відповіді на ваше запитання не знайдено. Перегляньте, будь ласка, наступні сайти:
Biopic — байопик. – Режим доступа: http://www.rusyaz.ru/is/ns/biopic.html
Байопик. – Режим доступа: http://www.ikirov.ru/journal/entsiklopediya-potrebitelya-art-chto-takoe-bayopik.html
Виды байопиков. – Режим доступа: http://www.cinemotionlab.com/novosti/vidy_bayopikov/
Словарь кинотерминов. – Режим доступа: http://www.varietyrussia.com/glossary/
Фильмы - биографии (байопики). Герои и прототипы. – Режим доступа: http://www.lossofsoul.com/LIFE_IS/Cinema/geroi-i-prototipy.htm

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 10.12.2013 00.09.28 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юліана із міста: Чернівці :: Запитання: 32646  
Юліана запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти всі можливі джерела про біографічний фільм. Дякую!!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 5.11.2013 23.37.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Рівне :: Запитання: 32541  
Галина запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка з таким питанням "Які фільми поставлені за сценаріями І.Е. Бабеля у 20 - ті роки?"
Наша відповідь:
Доброго дня! Ви можете скористатися наступними джерелами:
Бабель Исаак Эммануилович. Фильмография. – Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/89862/works/
Беня Крик. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/46083/
Блуждающие звезды. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/46153/
Джимми Хиггинс. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/44220/
Еврейское счастье. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/44657/
Китайская мельница. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/696218/
Соль. – Режим доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/806469/

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 29.10.2013 07.41.55 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.342057 seconds