Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Адріана із міста: Uzhhorod :: Запитання: 45497  
Адріана запитує:
Література на тему "Політика Великої Британії"
Наша відповідь:
Конкретизуйте будь ласка запит, внутрішня чи зовнішня політика Великої Британії і який період (сьогодення чи історія)?

.: Розділ: Загальні :: 6.05.2021 12.00.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 45482  
Юрій запитує:
Чи зберігається у когось у фонді журнал "Людина і світ", 1991, №10
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо звернутись до бібліотек за місцем проживання, зокрема
Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка.

.: Розділ: Загальні :: 29.04.2021 13.49.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Вінниця :: Запитання: 45463  
Кирило запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про креативні індустрії в ЄС. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Жезлід Ю. О. Економічні механізми розвитку креативних індустрій в ЄС / Ю. О. Жезлід // Соціально-економічні перспективи України 21 столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. / відп. за вип. О. А. Петухова. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. С. 59-62.
Чужиков А. Поліструктурна динаміка глобалізованого медіа ринку ЄС. Як комерціалізується телепродукт у європейській економіці : моногр. /А. Чужиков. — Київ : КНЕУ, 2016. — 143 с.
Диндар А. С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС [Електронний ресурс] / А. С. Диндар // Інвестиції: практика та досвід – 2019. – № 1. – С. 53-59. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6462&i=8.
Карасьова Н. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку [Електронний ресурс] / Н. Карасьова // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. – 2019 . - № 3. – Режим доступу: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/159110.
Скавронська І. В. Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська, А. О. Гончарук // Молодий вчений. — 2016. — № 4 (31). — С. 201-204. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2016_4_50.pdf.
Ушкаленко Ю. В. Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ю. В. Ушкаленко, А. В. Чмут, К. М. Синякова // Вісник КДУ. Серія: Економ. науки. – 2019. - № 36. - С. 26-31. – Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/595.
Чала В. Стратегіїї стимулювання експорту продукції креативних індустрій в країнах ЄС [Електронний ресурс] / В. Чала, К. Рубіна // Економічний простір. - 2019. – № 147. – Режим доступу: http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/196412.

.: Розділ: Загальні :: 27.04.2021 07.13.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Бобринець :: Запитання: 45448  
Ярослава запитує:
Добрий день. Мені цікава література про Альфреда Нобеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воронянський О. Премія пам’яті Альфреда Нобеля проти теорії лібералізму [Електронний ресурс] / О. Воронянський // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 2. — С. 24-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_2_5.
Данилова В. Альфред Бернгард Нобель і Нобелівська премія [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова, С. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2018. — Vol. 90, № 4. — С. 121-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2018_90_4_15.
Планета Альфреда Нобеля: навч. посіб. / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Днвпропетровськ : ДУЕП, 2010. Ч. 1 : Нобелівський рух / О. Целік, К. Соколова. — 2010. — 40 с. : іл., табл.
Планета Альфреда Нобеля: навч. посіб. / Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ : ДУЕП, 2010 .Ч. ІІ : Лауреати нобелівської премії з економіки / О. Целік, К. Соколова, С. Самойленко. — 2011. — 60 с. : іл., табл.
Чекман І. Творчість рятувала від самотності : динаміт, премія і особисте життя Альфреда Нобеля [Електронний ресурс] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 12. — С. 55-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_12_8.

.: Розділ: Загальні :: 23.04.2021 09.39.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 45419  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про ідеї М. Вебера. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Барабаш О. Культурний фактор в економіці та маркетингу: від Вебера до сучасності [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Економіка і регіон. — 2012. — № 6. — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_6_34.
Брагіна Т. Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера [Електронний ресурс] / Т. Брагіна // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 42. — С. 171-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_41.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / ред.: Є. Причепій. — Київ : ВК ТОВ «Тандем», 2002. — 582 c.
Міщенко А. Компромісний підхід до розв’язання моральної дилеми в політиці: концепція Макса Вебера [Електронний ресурс] / А. Міщенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2016. — Вип. 16. — С. 274-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2016_16_36.
Олевич М. Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Олевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_12.
Орлов С. Ґенеза поняття «раціоналізація» у М. Вебера [Електронний ресурс] / С. Орлов // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 237-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_14_43.
Пелішенко В. Проблемне поле корупції у політичній спадщині Макса Вебера [Електронний ресурс] / В. Пелішенко // Сучасне суспільство. — 2015. — Вип. 2(1). — С. 131-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2(1)__15.
Сало І. Проблеми соціально-політичної дії та політичного лідерства в творчій спадщині Макса Вебера : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / І. Сало ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1996. — 167 с.
Самофалов Л. Характеристика основних типів легітимності влади в поглядах М. Вебера [Електронний ресурс] / Л. Самофалов, А. Стрижак // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2019. — № 2. — С. 7-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2019_2_3.
Сергійко В. Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обгрунтування [Електронний ресурс] / В. Сергійко // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 9. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_9_12.
Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера [Електронний ресурс] / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 84-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_10.
Толстов І. Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера [Електронний ресурс] / І. Толстов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2014. — № 1130, Вип. 51. — С. 104-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1130_51_16.
Торяник В. Концепція панування як один із найважливіших елементів соціології права М. Вебера [Електронний ресурс] / В. Торяник, О. Гамагін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.
Чаркіна Т. Погляди М. Вебера на зародження капіталізму [Електронний ресурс] / Т. Чаркіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_16.

.: Розділ: Загальні :: 19.04.2021 15.01.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.241668 seconds