Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 45955  
Євген запитує:
Цікавить інформація про Бориса Патона. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Академік Національної академії наук України Борис Олійник: "Борис Патон належить до тих гербових постатей в одному ряду з Шевченком, Франком, Вернадським, Корольовим, за якими світ упізнає Україну" [Електронний ресурс] // Віче. — 2013. — № 21. — С. 12-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_21_8
Алєксєєнко І. До 100-річчя Бориса Патона [Електронний ресурс] / І. Алєксєєнко // Україна дипломатична. — 2018. — Вип. 19. — С. 821-824. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2018_19_86
Борис Євгенович Патон: п’ятдесят років на чолі Академії : урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2012. — № 3. — С. 3-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_3_1
Єфименко Т. І. Академік Борис Патон – фундатор національного інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. — 2020. — № 8. — С. 125-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_8_10
Керманич української науки : життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона : до 100-річчя від дня народж. / О. С. Онищенко [и др.] ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Наумовець, В. Г. Кошечко, А. Г. Загородній [та ін.]. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2018. — 349 c. : фотоіл.
Киричок А. П. Роль Євгена та Бориса Патонів у розвитку науки та технікм України [Електронний ресурс] / А. П. Киричок // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — Вип. 2. — С. 122–125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2012_2_21
Корнієнко О. Борис Євгенович Патон - видатний учений, інженер, організатор науки : історія науки / О. Корнієнко // Країна знань. — 2019. — № 1. — С. 2-7.
Корнієнко О. Видатний учений, інженер, організатор науки, учитель і проста людина : історія науки / О. Корнієнко // Країна знань. — 2018. — № 9-10. — С. 8-13.
Лобанов Л. Початок ери космічних технологій : віхи історії / Л. Лобанов, О. Корнієнко // Країна знань. — 2019. — № 7-8. — С. 27-34.
Лялько В. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні [Електронний ресурс] / В. Лялько // Український журнал дистанційного зондування Землі. — 2020. — № 26. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukjdzz_2020_26_8
Малиновський Б. Академік Борис Патон - праця на все життя / Б. Малиновський ; НАН України; Ред. Н.С.Колосок, А.Я.Бельдій. — Київ : Наукова думка, 2002. — 339 с. : фотоілюстр.
Науковці України. Еліта держави : до 100-річчя НАН України. Т. 6 / НАН України ; редкол.: А. О. Морозов, Р. М. Кушнір, Ю. С. Залознова [та ін.] ; авт.-упоряд. Я. Білейчук ; англ. пер. В. Дзюмедзей. — Київ : Логос Україна, 2020. — 383 c. : фотоіл.
Патон Борис Євгенович (до 95-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] // Відбір і обробка інформації. — 2013. — Вип. 39. — С. 5-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vioi_2013_39_3
Походня І. Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона [Електронний ресурс] / І. Походня // Вісник Національної академії наук України. — 2012. — № 2. — С. 8-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_2_4
Феномен Бориса Євгеновича Патона (до 95-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] // Гідроакустичний журнал. — 2013. — № 10. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gaj_2013_10_4
Чигарьов В. Внесок Бориса Євгеновича Патона у розвиток зварювання [Електронний ресурс] / В. Чигарьов, Н. Макаренко // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. — 2020. — Вип. 3. — С. 377-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkntu_2020_3_44

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 27.10.2021 09.38.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Луцьк :: Запитання: 45938  
Наталя запитує:
Як змінилася би різноманітність , фізичних і хімічних властивостей основних класів органічних сполук , якщо для атома Карбону були б можливі тільки стани sp- та sp2-гібридизація?
Наша відповідь:
Абу Шарк А. І. Синтез та дослідження властивостей в ряду похідних 2-гідрокси-4-оксо-7-метил-4Н-піридо-1,2a-піримідин-3-карбонової кислоти [Електронний ресурс] / Шарк А. І. Абу, П. О. Безуглий, Г. О. Бур’ян // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2015. — Вип. 24(5). — С. 21-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(5)__5
Гаврилюк О. І. Експрес-оцінка антимікробних властивостей нових похідних 2-(1-феніл-3-арил-1Н-піразол-4-іл)бензо(в)хінолін-4-карбонової кислоти [Електронний ресурс] / О. І. Гаврилюк, Н. В. Панасенко, С. Є. Дейнека // Клінічна та експериментальна патологія. — 2016. — Т. 15, № 1. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2016_15_1_11
Мірчева С. С. Фізико-хімічні властивості (хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот [Електронний ресурс] / С. С. Мірчева, І. М. Кучай, О. А. Бражко // Актуальні питання біології, екології та хімії. — 2013. — Т. 6, № 2. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apd_2013_6_2_12
Негруца Р. Ю. Вплив модифікатора 2,4-диаміноазобензол-4'-карбонової кислоти на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів [Електронний ресурс] / Р. Ю. Негруца // Наукові нотатки. — 2019. — Вип. 66. — С. 256-262. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2019_66_40
Панова А.М. Закономірності впливу окислення різних модифікацій нановуглецю на властивості продукту детонаційного синтезу алмазу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / А.М. Панова; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, НАН України. - Київ, 2010. — 20 c.
Федишин Б. М., Заблоцька О.С., Дорохов В.І., Павлюк Г.В., Вовк М.В. Хімія з основами біогеохімії. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / за ред. Б . М. Федишина. Видавництво ЖНАЕУ, 2010. — 546 с. — Режим доступу : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2863/1/Chimia_z_osnovami_biogeochimii.pdf
Чекман І. С. Карбонологія: фармакохімічний аспект, перспективи досліджень / І. С. Чекман, Г. О. Сирова, Т. Ю. Небесна, Л. Г. Шаповал, О. В. Шаповал // Лікар. справа. — 2012. — № 1-2. — С. 3-12.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 21.10.2021 13.36.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 45872  
Дмитро запитує:
Добрий день. Потрібно розробки уроків з фізики, де є інформація про експерименти, що можна провести під час уроку. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дмитре! Перегляньте таку літературу:
Відеоурок «Цікаві досліди з фізики» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/videourok-cikavi-doslidi-z-fiziki-167296.html. — Дата звернення : 22.09.2021.
Вознюк С. Використання методу апроксимації та комп’ютерних засобів обробки відео- та фотознімків у навчальному фізичному експерименті : нові інформаційні технології навчання / С. Вознюк, В. Мацюк, В. Федачківський // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2013. — № 7. — С. 36-43.
Методика використання прикладних властивостей фізики: експериментальні роботи [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-vikoristanna-prikladnih-vlastivostej-fiziki-eksperimentalni-roboti-199927.html. — Дата звернення : 22.09.2021.
Михальчук В. М. Незнайко в країні чудес. 7-9 класи : проводимо позакласний захід / В. М. Михальчук // Фізика в школах України (Основа). — 2019. — № 5-6. — С. 46-49.
Міщук К. Вогонь і вода у невагомості : космічні подорожі / К. Міщук ; мал. К. Міщук // Крилаті. — 2018. — № 4. — С. 12-13.
Прокопенко М. Формування вміння учнів вимірювати електричний заряд / М. Прокопенко // Фізика та астрономія в рідній школі. — 2014. — № 1. — С. 18-20.
Проста наука : експериментуємо вдома // Позакласний час. — 2020. — № 5. — С. 41-42.
Урок з теми Фізичний експеримент і фізичні досліди [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-z-temi-fizicnij-eksperiment-i-fizicni-doslidi-92271.html. — Дата звернення : 22.09.2021.
Федорович О. В. Потужність палаючого сірника : фізика / О. В. Федорович, А. І. Марахіна // Школа юного вченого. — 2020. — № 3-4. — С. 12-14.
Цікаві експерименти для дітей : у вільну хвилину // Позакласний час. — 2018. — № 10. — С. 20.
Чотири цікаві досліди з фізики [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/cotiri-cikavi-doslidi-z-fiziki-43468.html. — Дата звернення : 22.09.2021.
Шарий А. Скільки коштує тепло склянки чаю? : фізика на кухні / А. Шарий // Колосок. — 2019. — № 3. — С. 2-5.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 22.09.2021 09.55.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 45844  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, знайдіть інформацію з теми: "Кульова блискавка". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Георгієвський А. Трохи про блискавку / А. Георгієвський // Чумацький шлях. - 2015. - № 4. - С. 20.
Лятошинский Г. Шаровая молния / Г. Лятошинский // Открытия и гипотезы. - 2014. - № 2. - С. 36-42.
Рассоха-Дісс М. С. Загадки природи : дитяча ілюстрована енциклопедія / М. С. Рассоха-Дісс ; [ред. Н. Б. Бірічева]. - Харків : Ранок : Веста, 2010. - 96 с. : іл.
Сядро В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова ; гл. ред. Н. Е. Фомина]. - Харьков : Фолио, 2010. - 510 с. : іл. - (100 знаменитых).
https://futurum.today/shcho-take-kulova-blyskavka-chym-vona-nebezpechna/
http://mapme.club/poradi/13660-kulova-bliskavka-odna-z-taiemnits-prirodi-yaku-dosi-ne-mozhut-rozkriti-vcheni.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кульова_блискавка
https://expanc.ru/uk/sharovaya-molniya-samoe-tainstvennoe-prirodnoe-yavlenie-13-foto-sushchestvuet-li/
https://www.poznavayka.org/uk/fizika-uk/kulova-bliskavka-priroda-yiyi-viniknennya/
https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-kulovi-blyskavky/
https://pidru4niki.com/83806/pedagogika/kulova_bliskavka
https://www.voladm.gov.ua/article/yak-uberegtisya-vid-kulovoyi-bliskavki/
https://sites.google.com/site/prirodniyavischajk/home/kulova-bliskavka
https://ukr.media/science/418758/
https://poltava.to/news/4033/

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 17.09.2021 12.00.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45819  
Анна запитує:
Доброго ранку! Допоможіть віднайти літературу про цифрове радіо: нові перспективи. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Абрамов С. О. Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / С. О. Абрамов, В. О. Горобцов, М. М. Карабанов ; заг. ред. І. С. Чиж. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. – 648 с.
Галлін Д. Сучасні медіасистеми. Три моделі відносин ЗМІ та політики / Д. Галлін, П. Манчіні. – Київ : Наука, 2008. – 325 с.
Гресько О. В. Нові медіа і телерадіомовлення України : виклики та інновації / О. В. Гресько // East European Scientific. – 2016. – Вип. 7. – С. 106–111.
Сімашова А. «Радіобачення» як унікальна модель конвергенції ЗМК (на прикладі діяльності італійського радіобачення «RTL 102.5») / А. Сімашова // Теле- та радіожурналістика. – 2013. – № 12. – С. 378–385.
Цифровое радио: поговорим о DRM // Теле- радіо-кур'єр. — 2007. — № 5.
Гоян О. Я. Цифрове радіомовлення: українські перспективи [Електронний ресурс] / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка // Наук. записки ін-ту журналістики. - 2008. - Т. 30. - С. 31-34. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Oles-Goian-2/publication/330082747_CIFROVE_RADIOMOVLENNA_UKRAINSKI_PERSPEKTIVI/links/5c2c8f3192851c22a3547d82/CIFROVE-RADIOMOVLENNA-UKRAINSKI-PERSPEKTIVI.pdf.
Гиріна Т. С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення / Т. С. Гиріна // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2017. - № 2 (30). - С. 61-64. - Режим доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2017_2_12.pdf.
Костров В. Про перспективи впровадження цифрового радіо в Україні [Електронний ресурс] / В. Костров // Віче. - 2016. - № 7-8. - С. 58-59. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/viche_2016_7-8_22.pdf.
Костюк Б. Майбутнє радіо: цифрове мовлення і мультимедійні програми [Електронний ресурс] / Б. Костюк // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/25047090.html. - Назва з екрана.
Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та мол. вчених, 25 квітня 2018 р., м. Київ. - Київ : Ін-т журналістики, 2018. - 379 с. - Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/pdf/konf/zbir18.pdf.
Пічкурова З. В. Розвиток медіагалузі України в контексті глобальної цифрової трансформації / З. В. Пічкурова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – Київ : НАУ, 2018. – № 2. – С. 140-147. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/42692/3/Пічкурова_З.В._Стаття.pdf.
Рижій Я. С. Мовлення в HD-якості як складова інноваційно-інвестиційного розвитку телерадіокампаній України [Електронний ресурс] / Я. С. Рижій // Сучасні підходи до управління підприємством, - 2019. - № 4. - Режим доступу: http://bulletin.kpi.ua/index.php/wissn031/article/view/179307.
Яке майбутнє в українського радіо: думка вітчизняних медійників : цитати [Електронний ресурс] // Universe : [молодіжне інтернет-радіо]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://universe.zp.ua/?p=11700. - Назва з екрана.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 13.09.2021 09.16.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.293505 seconds