Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Володимир із міста: Київ :: Запитання: 18357  
Володимир запитує:
Підкажіть літературу на тему "Проблеми нотаріальної етики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире!
Пропонуємо переглянути наступну інформацію:
Проект Закону України «Про нотаріат» http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3017
§ 8. Організація діяльності Української нотаріальної палати http://www.apelyacia.org.ua/node/9196
КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ НОТАРІУСІВ УКРАЇНИ http://www.notariat.vn.ua/kodeks-etiki/notariusiv-ukraine
Історія Української нотаріальної палати http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3018
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС НОТАРИУСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://mirnot.narod.ru/profcodex.html
Без концепції у нотаріату немає майбутнього http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=190
Кривицька Юлія. Чи є в Україні наука нотаріального права? http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1799/
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС НОТАРИУСОВ МОСКВЫ http://www.mgnp.info/notary/kodex.php
ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. НОТАРИАТ И АДВОКАТУРА http://www.ravnovesie.com/files/rv/420716571574.htm
Этические и имиджевые аспекты взаимоотношений нотариальных палат с юридическими и физическими лицами http://www.notariat.ru/bulletinarhiv/press_922_23.aspx
§ 12. Профессиональная этика в деятельности нотариусов § 12. Профессиональная этика в деятельности нотариусов
Официальный сайт небюджетного нотариата Российской Федерации http://www.notariat.ru/bulletinarhiv
Багацький В. В. Етикет як професійна необхідність // Основні напрямки виховання української військової інтелігенції у сучасних умовах. — Х., 2002. — С.147–149.
Гасюк Л. М. До проблеми визначення сутності поняття «професійна етика» // Теоретичні питання освіти та виховання. — К., 2001. — Вип.14. — С.100–102.
Гребеньков, Г. В. Юридична етика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. — 2-е вид., випр. — К.: Алерта, 2005. — 211 с.
Єлісовенко, Ю. П. Професійна етика юриста : Навч. посібник // Відкритий міжнародний інститут розвитку людини "Україна". - Київ: "Ділова Україна", 2002 р.- 119с.
Закон України про нотаріат : За станом на 05.01.08р. - Харків: ІГВІНІ, 2008 р.- 45с.
Законодавство України про нотаріат - Київ: КНТ, 2005 р.- 433с.
Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики // Держава і право. — К., 2003. — Вип.20. — С.223–231.
Ковнєров О. Є. Соціально-філософські аспекти виникнення й призначення професійної етики // Вісник. — Д., 2008. — Вип. 17. — С. 144–150.
Леко, Б. А. Юридична етика: навчальний посібник. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. — 280с.
Лозовой, В. О. Професійна етика юриста / В.О.Лозовой, О.В.Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Право, 2004. — 171, [1] с.
Ломачинська, І. М. Професійна етика : Навч. посіб. для дистанц. навчання. / [За наук. ред. В.І.Ярошовця]; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» — К., 2005. — 226 с.: іл., табл. — (Мережа дистанційного навчання).
Мала енциклопедія нотаріуса: Науково- практичний журнал / Юридично- видавниче приватне підприємство "Страйд"; Г. Косенко (ред.) . — Х.: Страйд, 2004 — Двомісячник.
Нотаріат в Україні : підручник / М-во освіти і науки України ; за ред. В.В.Комарова. - Київ: ЮрІнком Інтер, 2006. - 319с.
Психология. Педагогика. Этика : [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. спец.: Учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования МВД России] / Афанасьева О.В., Кузнецов В.Ю., Левченко И.П. и др.; Под ред. Ю.В.Наумкина. — М.: Закон и право: Изд. об-ние «ЮНИТИ», 1999. — 350с.
Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики // Науковий часопис. — К., 2007. — Вип.12 (25). — С.200–206.
Ценко М. Б. Етикет в юридичній діяльності // Економічне, політико-правове і духовне життя в Україні та розвиток особистості. — Х., 2003. — С.146–149.
Гулєвська Ганна Юріївна. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004.http://www.lib.ua-ru.net/diss/liter/33921.html
Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / С.С. Сливка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 32 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssspky.zip

.: Розділ: Етика. Естетика :: 4.11.2009 08.29.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 18288  
Тетяна запитує:
Етика Нового часу (Рене Декарт, Бенедикт Спіноза, Томас Гоббс)
Наша відповідь:
Шановна Тетяна! На Ваш запит пропонуємо такі ресурси:
Раціоналістичний напрям етики Нового часу. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/2184/83/
Гусейнов А.А. История этических учений. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gusein/_29.php
МАТЕРИАЛИЗМ: просвещенная машина. – Режим доступу:
http://psylib.org.ua/books/robin01/txt09.htm

Етика Декарта:
§ 1. Декарт. – Режим доступу: http://www.i-u.ru/biblio/archive/guseynov_istorija/28.aspx
Рене Декарт (Rene Descartes). – Режим доступу: http://visionary.management.com.ua/philosophy/rene-descartes/
Рене Декарт. – Режим доступу:
http://traditio.ru/wiki/Рене_Декарт

Етика Спінози:
Спиноза, Б. ЭТИКА. – Режим доступу: http://bdsweb.tripod.com/ru/eth/ethica.htm
"ЭТИКА". – Режим доступу: http://velikanov.ru/philosophy/etika_spinoza.asp
«Этика». – Режим доступу: http://ariom.ru/wiki/JetikaSpinozy
Глава 5. Этика и социально-философские идеи. – Режим доступу: http://www.gumfak.ru/filos_html/ponas/pon13.shtml
Спиноза - "Этика". – Режим доступу: http://greatestbook.info/content/view/28/9/
Геометрический порядок доказательства
и логический метод в «Этике» Спинозы. – Режим доступу: http://caute.net.ru/am/tex/geometr.html

Етика Гоббса:
Матеріалістичні тенденції етики Нового часу. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/2186/83/
Гоббс, Томас. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гоббс,_Томас

.: Розділ: Етика. Естетика :: 29.10.2009 09.48.29 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 18154  
Катя запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі "Естетика неотомізму". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.08 [Електронний ресурс] / Д.М. Скальська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 30 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05sdmavs.zip
2. Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз): Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / К.В. Кротов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kkvfpa.zip
3. Права людини у природно-правовій думці неотомізму: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / С.П. Рабінович; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03rsppdn.zip
4. Філософські погляди Гавриїла Костельника: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 [Електронний ресурс] / І.Л. Мірчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02milpgk.zip
5. Бойченко Н. Неотомізм — філософія сучасного католицизму // Християнство і проблеми сучасності. — К., 2000. — С.168–172.
6. Руснак О. А. Філософія, наука і теологія в сучасному дискурсі неотомізму // Толерантність міжконфесійних відносин. — Запоріжжя, 2008. — С.130–131.
http://culture.niv.ru/doc/aesthetic/lexicon/254.htm
http://www.wiki.ru/philosophy/elem.php?IBLOCK_ID=73&SECTION_ID=1703&ELEMENT_ID=4246&TP=term&IBLOCK_ID=73
http://alena-antonova.livejournal.com/119289.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2128279/
http://credonew.ru/content/view/165/25/
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайтах:
http://209.85.135.132/search?q=cache:GIC4Ortw30AJ:www.kspu.edu/About/Downloads/CP/F2.doc Естетика неотомізму&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://estet.philos.msu.ru/info/cources/jakovlev.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 19.10.2009 14.51.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Чернівці :: Запитання: 17764  
Святослав запитує:
Доброго ранку!!! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для скачування електронних підручників для ВНЗ з предмету "Етика і естетика". Спасибі!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.09.2009 07.09.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: рівне :: Запитання: 17327  
оксана запитує:
Допоможіть знайти літературу з історії української естетичної думки XVIII-XX ст. (зокрема про І.Кронеберга, А Метлинського, О. Огоновського та інших філософів)
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
Українське мистецтво - КРВАВИЧ ( частина третя):Світоглядно-естетичні засади- стильової трансформації мистецтва. – Режим доступу: http://www.readbookz.com/book/204/7727.html
Андрущенко Тетяна Іванівна Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько- історичний аналіз) :Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. – Львів, 2008. – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/philosophy/00069971_0.html
Філософія - Горлач:4. Філософія України в культурі романтизму XIX ст.. – Режим доступу: http://www.readbookz.com/book/179/6191.html
Конспект лекцій з естетики для дистанційного навчання. – Режим доступу: http://www.philosophy.od.ua/dist/9.html
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХІХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/first.html
Яценко М.Українська романтична поезія 20-60 років XIX ст.). – Режим доступу:http://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=22

Греченко В. Історія світової та української культури. – К., 2000.
Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1993
Закович М.М. «Культурологія. Українська та зарубіжна культура» - К.,2007.
Попович М. Нариси з історії української культури. - К., 1998
Семчишин М. «Тисяча років української культури» - Н.,С.,П.,Т.,1985
Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.
Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.
Шестаков В.П.История эстетических учений. - 2009. - 408 с
Естетика: Навч. посіб. / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін.; За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с. – Бібліогр.: с. 202–205.

Але тема Ваша дуже широка, тому без роботи з літературою в бібліотеці не обійтися.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 6.07.2009 00.54.05 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248075 seconds