Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45386
   


Автор запитання: Алла із міста: Носівка :: Запитання: 45829  
Алла запитує:
Доброго дня! Мені необхідно знайти літературу про управління природно-заповідним фондом України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Перегляньте наступні джерела:
Андрієнко Т. Л. Соціально-екологічна значимість природно-заповідних територій / Т. Л. Андрієнко, П. Г. Плюта. – Київ : Наук. думка, 1991. – 154 с.
Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом України : організаційно-правові питання / В. М. Бевзенко. - Херсон : Айлант, 2005. - 268 с.
Гамор Ф. Про підвищення ролі природоохоронних установ у розвязанні проблем сталого розвитку в Україні / Ф. Гамор // Зелені Карпати. – 2009. – № 1-2. – С. 16-18.
Гетьман В. Г. Структурно-функціональне управління заповідною справою / В. Г. Гетьман // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 66–73.
Данилишин Б. М. Наукові нариси з економіки природокористування : [моногр.] / Б. М. Данилишин. – Київ : РВПС України НАН України, 2008. – 280 с.
Даниляк О. О. Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері природно-заповідної справи: становлення та утвердження / О. О. Даниляк // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 96–99.
Ковтун О. М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природнозаповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. М. Ковтун. – Київ : Б.в., 2008. – 16 с.
Статівка О. О. Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України / О. О Статівка // Нац. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35. – Ч. 2, т. 2. – С. 58–62.
Управління природоохоронною діяльністю : [навч. посіб.] / Л. П. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – С. 222-247.
Гольонко Р. А. Правові проблеми управління у сфері функціонування та розвитку біосферних заповідників України [Електронний ресурс] / Р. А. Гольонко // Теорія і практика правознавства. – 2016. - Вип. 2 (10). - С. 1-19. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/76621/82250.
Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів [Електронний ресурс] / О. І. Дребот // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 205-209. - Режим доступу: http://re.gov.ua/re201104/re201104_205_DrebotOI.pdf.
Павлун Ю. І. Удосконалення державного управління природно-заповідним фондом України [Електронний ресурс] / Ю. І. Павлун. // Публічне адміністрування: теорія і практика : наук. пр. – 2011. – № 1 (5). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11pyizfu.pdf.
Природно-заповідний фонд України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://pzf.menr.gov.ua/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 14.09.2021 09.24.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45816  
Лариса запитує:
Доброго дня Розвиток екології в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Лариса! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Батрименко О. В. Бюрократія в сучасному суспільстві: сутність, роль та тенденції / О. В. Батрименко. – Київ : Академвидав, 2012. – 304 с.
Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) / В. И. Данілов-Данильян // Экономика и математические методы. — Т. 39. — № 2. — 2013. — С. 123—135.
Екологічний атлас України / Ін-т географії НАН України; голов. ред. Л. Г. Руденко. - М-би різні. - Київ.: Ін-т географії НАН УКраїни, 2009. - 1 атл. (104 с.): кольор., текст, табл., схем., іл.
Іванюта С. П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України / С. П. Іванюта // Стратегічна панорама. – 2014. - № 1. – С. 53-60.
Морен Е. Шлях за майбутнє людства / Е. Морен; пер. з фр. Є. Маричева. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 256 с. Морен Е. Шлях за майбутнє людства / Едгар Морен; пер. з фр. Є. Маричева. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 256 с
Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А. В. Толстоухов, М. І. Хилько. – Київ : "Знання України", 2001; 2007 (2-ге вид.). — 333 с.
Трегубчук В. М. Ресурсно-екологічна безпека [Електронний ресурс] / В. М. Тегубчук. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/panorama/tregob.htm.
Хилько М. І. Екологічна безпека України: навчальний посібник / М. І. Хилько. — Київ, 2017. — 266 с.
Хлобистов С. В. Екологічна безпека у складі національноїбезпеки держави / С. В. Хлобистов // Стратегічна панорама. – 2004. - № 1. – С. 79-83.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.09.2021 23.04.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45735  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про проекти з екології у школі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! На подібне питання вже відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером - № 43551.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 16.08.2021 09.01.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 45731  
Леся запитує:
Доброго дня, що цікавого є про термальні води
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біда Д. Памуккале: палац із бавовни : планета Земля : чудеса природи : [унікальне місто Туреччини з гарячими термальними джерелами, оточеними білосніжними сталактитами] / Д. Біда // Колосок. — 2012. — № 11. — С. 34-41.
Біда Д. Шукайте воду! : чудеса природи : [як утворюється травертин - вапняковий туф] / Д. Біда // Колосок. — 2012. — № 12. — С. 4-9.
Капіруліна С. Л. Сучасна Туреччина : [географічне, соціально-економічне та геополітичне положення Туреччини] / С. Л. Капіруліна // Географія та економіка в сучасній школі. — 2012. — № 9. — С. 39-43.
Пирогов І. Затока Сиваш : природа України. Ч. 2 / І. Пирогов // Колосок. — 2019. — № 10. — С. 22-29. — Продовження. Початок № 9, 2019.
Синельникова Я. Водоемы Камчатки. Беседа 1 : Подземные ключи Камчатки. Серебряные нити Камчатки / Я. Синельникова // Дошкольное воспитание. — 2012. — № 7. — С. 25-35.
Шкіря Н. Мінеральні й термальні води Закарпаття / Н. Шкіря // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 12. — С. 9-12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.08.2021 09.59.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 45703  
Ольга запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію за темою:"Причини та наслідки цвітіння води". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Вишневський В. І. “Цвітіння” води на водозаборі дніпровської водопровідної станції [Електронний ресурс] / В. І. Вишневський, Л. М. Лопата. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/53-Article Text-78-1-10-20180530.pdf
Вплив фосфору на водні екосистеми. Цвітіння води [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rovrto.davr.gov.ua/6374/
Данилова І. В. Негативні наслідки «цвітіння» води за участю діатомових водоростей [Електронний ресурс] / І. В. Данилова ; Житомирський національний агроекологічний університет. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_2_2015_10_30/negativni_naslidki_cvitinnja_vodi_za_uchastju_diatomovikh_vodorostej/103-1-0-1504
Кульбач М. О. Біотехнологічні підходи до зменшення фосфатного забруднення природних вод / М. О. Кульбач // Тиждень студентської науки - 2021: матеріали сімдесят шостої студентської науково-технічної конференції (Дніпро, 12-16 квітня 2021 року). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – 499 с. – Режим доступу: https://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2021.pdf
Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем / під ред. В. І. Назаренка. - Київ, 2002. - 50 с.
Пасенко А. В. Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії / А. В. Пасенко, О. В. Новохатько, Т. Ф. Козловська та ін. // Екологічна безпека. – 2016. - № 2. – С. 118-126. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2016_2(22)/PDF/118-127.pdf
Причини цвітіння води і як з ними боротися [Електронний ресурс] // Державне агентство меліорації та рибного господарства в Україні : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://darg.gov.ua/_prichini_cvitinnja_vodi_i_jak_0_0_0_7563_1.html
Проблема цвітіння води в Україні: як її вирішити? [Електронний ресурс] // Укргідроенерго : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/problema-cvitinnya-vodi-v-ukraini-yak-ii-virishiti
«Цвітіння води»: чим небезпечні ціанобактерії [Електронний ресурс] // Центр громадського здоров’я МОЗ України : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://phc.org.ua/news/cvitinnya-vodi-chim-nebezpechni-cianobakterii
https://lifelib.info/botany/water/60.html
https://buvrtysa.gov.ua/newsite/?p=12720
https://ns-plus.com.ua/2018/07/05/tsvite-ta-pahne-dnipr-shyrokyj/
https://odna-doma.ru/uk/kak-izbavitsya/cvetenie-vody-v-vodoemah-pochemu-cvetet-voda-vredno-li-eto-dlya-cheloveka-chto.html
https://kirovograd24.com/society/2018/07/10/jak-tsvitinnja-vodi-vplivae-na-vodne-seredovische.htm
https://ecogrizzly.shop/ru/water-blooms-causes-consequences-ru/

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 9.07.2021 13.09.20 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276922 seconds