Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Іннв із міста: Ніжин :: Запитання: 45206  
Іннв запитує:
Збереження біологічного різноманіття, нормативно-правове забезпечення. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст. : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. - 20 с.
Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України : аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Проць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття ; благодійна організація «Інтерекоцентр» ; науково-консультаційний центр «Астюс». - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
Якимчук А. Ю. Економіка природокористування : навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. Л. Черній. – Рівне : НУВГП, 2010. – 275 с.
Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Євстігнєєв // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_64.
Пугачов М. І. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ [Електронний ресурс] / М. І. Пугачов, П. М. Музика, В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3. - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__27.
Шостий національний звіт про виконання Україною Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття : українська версія, грудень 2018 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/31102019/CBD_all_UKR-fin.pdf.
Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2014/6.pdf.
Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.03.2021 09.34.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Хмельницький :: Запитання: 45183  
Віка запитує:
Добрий день! Необхідні цікаві джерела про утилізацію відходів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:
Більницька О. Отруйна енергія: що варто знати про акумуляторні батареї? : наука / О. Більницька // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 86-91.
Близнюк А. Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими регіонами: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А. Близнюк ; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 19 с.
Бухкало С. Комплексна ресурсозберігаюча та екологічно чиста утилізація полімерних відходів різного походження [Електронний ресурс] / С. Бухкало // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. — 2012. — Вип. 41(2). — С. 36-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_41(2)__10.
Вєдєніна Ю. Утилізація твердих побутових відходів як основа сталого економічного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Вєдєніна, Л. Петрухненко, Б. Вєлькін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 192-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_1_35.
Д’яконов В. Утилізація рослинних і деревних відходів паркової зони міста [Електронний ресурс] / В. Д’яконов, О. Дьяконов, О. Скрипник // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2015. — Вип. 124. — С. 49-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2015_124_12.
Іванченко А. Утилізація рідких відходів виробництва аміаку [Електронний ресурс] / А. Іванченко // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. — 2014. — Вип. 2. — С. 188-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2014_2_39.
Ільченко В. Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району [Електронний ресурс] / В. Ільченко, В. Махітько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 2. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_21.
Карпенко В. Утилізація відходів з отриманням біопалива і добрив [Електронний ресурс] / В. Карпенко, В. Козлов, Л. Голодок, О. Горлінський // Проблеми екологічної біотехнології. — 2012. — № 2. — С. 97-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2012_2_10.
Луценко Є. Кращий спосіб побороти океанічне сміття : екологія / Є. Луценко // Паросток. — 2019. — № 4. — С. 18-20.
Мамзенко Н. Ненажери, що рятують світ : пластик : [проблема забруднення довкілля пластиковими відходами та природна утилізація його мікроорганізмами] / Н. Мамзенко // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 24-29.
Матвієнко Д. Як жити за принципом "Нуль відходів" : актуальна тема / Д. Матвієнко // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 59-60.
Пасмурова Л. Екологічна звичка: що потрібно знати про роздільний збір сміття? / Л. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 13-15. — С. 33-36.
Пасмурова Л. Роздільний збір сміття: український досвід : матеріали для роботи / Л. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 16-18. — С. 30-33.
Поводження з відходами: ризики для здоров'я людини та довкілля : антропогенні проблеми довкілля / Л. Повякель [и др.] // Екологічний вісник. — 2019. — № 3. — С. 25-27.
Рятівник : велика екологічна гра : [про "розумні" шини, їстівну чашку, корисний пластик] / худож. К. Шалварова // Барвінок. — 2018. — № 8. — С. 10.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета — наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Утилізація небезпечних відходів [Електронний ресурс] // Науково-технічна інформація. — 2015. — № 2. — С. 83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2015_2_15.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 2.03.2021 12.43.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Бориспіль :: Запитання: 45074  
Інна запитує:
Потрібна інформація про екологічні міста України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
10 «зелених» міст світу та українські зелені міста [Електронний ресурс] // Ecolog-ua.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista. – Назва з екрану.
Васютинська К. А. Оцінка комплексного показника екологічної урбанізації регіонів України [Електронний ресурс] / К. А. Васютинська , С. В. Барбашев, М. І. Кімінчиджи // Екологічні науки. - 2020. - № 3. - С. 7-14. - Режим доступу: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/3/3.pdf.
Вісім ідей для зелених міст України [Електронний ресурс] / авт. кол. С. Романко, Н. Андрусевич. – Київ : 350.org, 2020. – 56 с. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/595/Посібник_8_ідей_для_зелених_міст_України__2_.pdf.
Де в Україні найкраще жити? І це не Київ [Електронний ресурс] // Bbc.com : [вебсайт]. - Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-50717149. – Назва з екрану.
Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. – Назва з екрану.
Комарницька Г. О. Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України [Електронний ресурс] / Г. О.Комаровська, Ю. С. Шипуліна, Н. С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 3. - С. 336–345. - Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.12.2020 09.56.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 44798  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Мене цікавить інформація відносно оцінки емісії (викидів до атмосфери) одорів (неприємних запахів), а також аміаку в результаті інтенсивної продукції тваринництва в Україні, їх еколого-економічні наслідки. Щиро дякую за допомогу. З повагою, Ярослав
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37058, 37059, 37965, 39046.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 26.10.2020 22.49.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Луцьк :: Запитання: 44621  
Віталій запитує:
Цікавить інформація про водну систему України.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Клімов О. В. Водно-болотні угіддя та класифікація екологічних систем України [Електронний ресурс] / О. В. Клімов, Д. О. Клімов, І. М. Гайдріх // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. — 2014. — Вип. 36. — С. 67-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2014_36_8
Лумей О. Урок на тему "Поверхневі води України. Основні річкові системи" : 8-й клас / О. Лумей // Географія та економіка в рідній школі. — 2017. — № 1. — С. 27-29.
Мепарішвілі Х. Н. Особливості сучасної системи інституційного управління водними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / Х. Н. Мепарішвілі // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 2. — С. 51-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_2_10
Ошнек О. Основні річкові басейни та їхня характеристика : характер гідрографії та водного режиму річок України : відкритий урок : 8-й клас / О. Ошнек // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 4. — С. 33-37.
Рижова К. Трансформація системи управління водними ресурсами України у контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / К. Рижова // Економіка природокористування і охорони довкілля. — 2016. — 2016. — С. 109-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2016_2016_16
Савельєв О. Гідрологічні дослідження / О. Савельєв // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 20. — Шкільний туризм. - 2014. — Вип. 10. — С. 15-19.
Сазонець І. Л. Вдосконалення системи управління раціональним використанням водних ресурсів підприємствами України [Електронний ресурс] / І. Л. Сазонець, О. В. Покуль // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 5. — С. 241-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_5_28
Сербов М. Г. Оцінка впливу кліматичних змін на соціально-економічні та виробничі системи водних басейнів України [Електронний ресурс] / М. Г. Сербов // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 1(1). — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_1(1)__12
Солоп Ю. Гідрологічний режим дніпровських водосховищ : охорона довкілля / Ю. Солоп// Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 3. — С. 28-30.
Тимочко Т. Збереження водних ресурсів України - питання національної безпеки : найактуальніше / Т. Тимочко ; спілкувався В. Поліщук // Екологічний вісник. — 2017. — № 4. — С. 2-4.
Хвесик М. А. Системний підхід до економічної оцінки водних ресурсів України та її регіонів [Електронний ресурс] / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 7. — С. 43-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_7_6
Яроцька О. В. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в системі фіскального регулювання водокористування України [Електронний ресурс] / О. В. Яроцька // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2016. — № 2. — С. 382-392. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2016_2_44

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 19.08.2020 16.51.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281645 seconds