Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Ігор із міста: Хмельницький :: Запитання: 45022  
Ігор запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу про кобзарів та лірників в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44941. Також радимо Вам додатково опрацювати такі джерела інформації:
Богданова О. Лірницька традиція в контексті української духовної культури: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / О. Богданова ; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 2002. — 20 с.
Губ'як В. Фольклорні обереги духовності : посібник / В. Губ'як; Івано-Франків. ін-т менедж. та економіки. — Івано-Франківськ, 2001. — 323 c.
Денисюк О. Творчість лірників і кобзарів України в історико-педагогічній думці (друга половина XIX - перша чверть XX ст.) / О. Денисюк // Рідна шк.. — 2008. — № 5. — С. 64-67.
Жеплинський Б. Коротка історія кобзарства в Україні / Б. Жеплинський. — Львів : Край, 2000. — 195 c.
Пекар Л. Думи та історичні пісні : урок у 7 класі : розробки уроків / Л. Пекар // Шкільний світ. — 2012. — № 39. — Музика. — 2012. — № 10. — С. 10-11.
Підгорбунський М. Кобзарський рух в Україні (XVI - XIX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / М. Підгорбунський ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2004. — 19 с.
Романюк І. "Картина світу" в системі категорій аналізу музики (на прикладі української музичної культури): автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / І. Романюк ; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Харків., 2009. — 17 с.
Савчук О. Українське традиційне співоцтво як світоглядна система (на матеріалі кобзарсько-лірницької традиції Слобідської України): автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / О. Савчук ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 19 с.
Сивачук Н. Мандрівні співці в житті українців / Н. Сивачук // Дивослово. — 2005. — №7. — С. 63-68.
Стратілат А. Про стійкість традицій кобзарства в Україні / А. Стратілат // Нар. творчість та етнографія. — 2004. — № 1-2. — С. 79-82.
Хай М. Апологетам гармошки як "рятівниці" традиції українських лірників [Електронний ресурс] / М. Хай // Студії мистецтвознавчі. — 2011. — Число 3. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2011_3_18.
Хай М. На лірницьких могилках… (роздуми зі Всеукраїнського семінару-практикуму з наукової реконструкції традиційної культури) [Електронний ресурс] / М. Хай // Народна творчість та етнологія. — 2017. — № 2. — С. 90-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2017_2_13.
Хай М. Структура кобзарсько-лірницьких товариств: цеховий статут і цехове argo, етнопедагогічні засади і реконструкція [Електронний ресурс] / М. Хай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2014. — № 2. — С. 116-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2014_2_19.
Чуркіна В. Ментальні цінності в системі етновиховання кобзарів та лірників Слобожанщини [Електронний ресурс] / В. Чуркіна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 1. — С. 158-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_1_39.
Юрченко В. Ярмарковий репертуар кобзарів і лірників Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) [Електронний ресурс] / В. Юрченко // Етнічна історія народів Європи. — 2007. — Вип. 23. — С. 105–109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_23_19.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.12.2020 16.47.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 45005  
Тетяна запитує:
Роль сучасного мистецтва у ЗМІ. Серії програм, присвячених мистецтву. Переваги та недоліки розважального жанру в ЗМІ.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/4302/4337
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44525/2/2018n896_Harmatiy_O-Theme_of_culture_in_ukrainian_18-25.pdf
http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/scien_res/1_18.pdf
http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm
https://detector.media/infospace/article/39956/2008-08-11-chi-e-mistetstvu-mistse-u-zmi/
file:///C:/Users/User/Desktop/mvkfm_2017_1_14.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5a5f83706538f.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/dis_burdina.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/49229/2/2018_Iasnitska_O-Vydy_rozvazhalnykh_prohram_216-219.pdf
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122
http://journ.knu.ua/periodyka/images/pdf/konf/studconf18.pdf
https://naub.oa.edu.ua/2015/розважальна-телепрограма-поняття-та/
https://artukraine.com.ua/a/navishcho-suchasnomu-mistectvu-pr/#.X9IWJ2UzbIU
https://history.vn.ua/pidruchniki/nazarenko-art-9-class-2017/50.php

– Cкорик А. Я. Музичні програми регіонального телебачення в інформаційному просторі сучасності (на прикладі програм Львівського телебачення) : Дис... канд. наук: 26.00.01 / Cкорик Андріана Степанівна. – Львів, 2009. – 190 с.
– Янишівська Г. В. Вплив друкованих ЗМІ на формування музичних смаків молоді: до проблеми класифікації видань / Г. В. Янишівська // Наукові записки. – 2001. – 178 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 10.12.2020 12.45.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 45004  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Комерційна та некомерційна радіореклама на сучасних радіосанціях". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://buklib.net/books/22756/
file:///C:/Users/User/Desktop/Nzizh_2015_61_13.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/hak_2011_33_18.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/drsk_2014_4_33.pdf
https://urd.com.ua/ua/reklama-na-radio
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78051.doc.htm
https://studme.com.ua/14131128/marketing/osobennosti_reklamy.htm
https://leosvit.com/art/yak-pracyuye-reklama-na-radio
http://www.motivatorplus.com/reklama-na-radio-2/
https://ua-referat.com/Особливості_радіореклами
https://creativesmm.com.ua/pravyla-efektyvnoho-pr/

– Реклама та PR у масовоінформаційному просторі / T. Ю. Ковалевська, Н. В. Кондартенко, Н. В. Кутузова та ін. – Одеса, 2009. – 400 с.
– Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4. – С. 152-156.
– Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 16 с.
– Джулер А. Д. Креативные стратегии в рекламе / под общ. ред. Ю. Каптуревского. - 7-е изд. - Санкт-Петербург : Питеp, 2002. - 384 с. - (Маркетинг для профессионалов)
– ШамхаловаС. Ш. Теле- и радиореклама : секреты завоевания потребителей / С. Ш. Шамхалова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 144 с.
– Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку / В. В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2013. - Серія : Соціальні комунікації, № 1074. Вип. 5. - С. 66-70

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 10.12.2020 11.17.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія Геннадіївна із міста: Житомир :: Запитання: 44995  
Надія Геннадіївна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти джерела на тему "Якісна та кількісна характеристика телеаудиторії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє Геннадіївно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://www.itk.ua/ua/page/faq
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1280
https://antenna.com.ua/дослідження-аудиторії-телеканалу
http://um.co.ua/8/8-6/8-66824.html
http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/1-73/17.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ru_21_02_2011_065604.pdf
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/socmas.pdf
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1751/1/Іртлач.PDF
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/bondarenko_t._the_technologies_used_to_shape_the_modern_television_audience.pdf
https://www.oceanmedia.com.ua/chomu-tv-cvite-i-pahne
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20139&chapter=1
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1550
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3976/Zabuzova_Metody.pdf
http://journlib.univ.kiev.ua/Books/TVmarketing.pdf
http://bukvar.su/zhurnalistika/page,2,180894-Struktura-TV-i-harakteristika-ego-auditorii.html

– Черемних І. В. Рейтингові методики маркетингових досліджень телевізійної аудиторії України. Наукові записки Ін-ту журналістики, 2006. Вип. 23. С. 173–179.
– Балюн О. О. Актуальні питання досліджень телевізійної аудиторії України / О. О. Балюн // Поліграфія і видавнича справа. - 2017. - № 1. - С. 145-153.
– Мельничук М.В. Телевізійна аудиторія як одна з проблем сучасного телебачення / М. В. Мельничук // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2010. - № 2. - С. 184-188.
– Федорчук Л. Телевізійна аудиторія: нові концепції і технології дослідження // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 17. – С. 64-70.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.12.2020 11.01.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія Геннадіївна із міста: Житомир :: Запитання: 44989  
Надія Геннадіївна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти джерела на тему "Розважальні програми". Буду вдячна за будь яку інформацію!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Розважальна телепрограма: поняття та класифікація
https://naub.oa.edu.ua/2015/розважальна-телепрограма-поняття-та/
Юсипович А. В. Типи програм розважального телебачення України
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kfuC6OyFm6IJ:journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122 &cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Котляр С., Гаркуша Н. Тенденції та принципи впливу розважального контенту на українського глядача
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bknucaa_2019_2_1_12.pdf
Щербина Ю. Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/teleradio/article/download/745/751
Види розважальних програм на телебаченні
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/49229/2/2018_Iasnitska_O-Vydy_rozvazhalnykh_prohram_216-219.pdf
Муленко Ю.В. Розважальні програми на українському телебаченні
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/mulenko_yu._v._entertainment_programs_on_ukrainian_television.pdf
Недо А.О. Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та тенденції
http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/66277/62937
Гартована К.В. Робота редактора над розважальними програмами (с.14 – 19)
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5b0547f372d5d.pdf
Талант-шоу: роль журналіста (На прикладі талант-шоу телеканалу СТБ)
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/117.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.12.2020 22.11.44 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245471 seconds