Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Зоряна із міста: Тульчин :: Запитання: 45075  
Зоряна запитує:
Добрий день! Мене цікавить будь-яка інформація про опішнянську кераміку і гончарство. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоряно! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44119. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гавриш Л. Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів [Електронний ресурс] / Л. Гавриш // Народознавчі зошити. — 2012. — № 3. — С. 530-533. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_3_13.
Герус Л. Опішнянська глиняна іграшка в музеях Львова [Електронний ресурс] / Л. Герус // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. — 2014. — № 6. — С. 1380-1393. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NazMicte_2014_6_29.
Міщанин В. Опішнянський гончар Федір Задорожний (За матеріалами кримінальної справи) [Електронний ресурс] / В. Міщанин // Сіверянський літопис. — 2012. — № 3-4. — С. 185-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_22.
Овчаренко Л. Передумови відкриття, діяльність та значення Опішнянського гончарного навчально-показового пункту (1912—1923) [Електронний ресурс] / Л. Овчаренко // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_1_24.
Овчаренко Л. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894-1899 роках [Електронний ресурс] / Л. Овчаренко // Історична пам'ять. — 2015. — Вип. 33. — С. 86-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2015_33_10.
Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ — початку ХХ століття (У зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі) : альбом / уклад.: О. Пошивайло; НАН України, Ін-т народознав., Ін-т керамології, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, Рос. етногр. музей. — Опішне : Укр. Народознав., 2010. — 632 c. — (Вид. проект "Шедеври укр. гончарства". Академ. керамол. сер. "Гончар. спадщина України XVII - XX ст."; Кн. 1).
Троцька В. Дослідження гончарних горнів XVIIІ—ХІХ ст. на території Опішнянського гончарного району [Електронний ресурс] / В. Троцька // Археологія і давня історія України. — 2014. — Вип. 2. — С. 61-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2014_2_9.
Щербань О. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894 - 2000) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / О. Щербань; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2012. — 18 c.
Щербань О. Експеримент засновників Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні Полтавського губернського земства (1894-1899) [Електронний ресурс] / О. Щербань // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2009. — Вип. 6. — С. 460-467. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2009_6_59.
Щербань О. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня (1894-1899 рр.) - експеримент Полтавського губернського земства [Електронний ресурс] / О. Щербань // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. — 2010. — Вип. 7. — С. 493-499. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2010_7_33.
Щербань О. Український модерн в архітектурно-будівельній кераміці Опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства (1912-1924 рр.) [Електронний ресурс] / О. Щербань // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. — 2010. — Вип. 7. — С. 480-492. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2010_7_32.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.12.2020 16.50.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Хмельницький :: Запитання: 45068  
Євген запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про радіорекламу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44704; 44864. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гиріна Т. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Молодий вчений. — 2018. — № 1(2). — С. 642-645. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__21.
Карпенко Ю. Регіональний ринок радіореклами: тенденції та перспективи розвитку / Ю. Карпенко // Актуал. проблеми економіки. — 2004. — № 7. — С. 82-87.
Ковтун Н. Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 312-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_58.
Ковтун Н. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Н. О. Ковтун; Ін-т журналістики, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 16 c.
Кривка Е. Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях [Електронний ресурс] / Е. Кривка // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 171-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_23.
Улітіна Н. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. Улітіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 с.
Шапоренко В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди / В. Шапоренко // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 152-156.
Шапоренко В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Інформаційне суспільство. — 2013. — Вип. 17. — С. 64-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2013_17_16.
Шапоренко В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 61. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_61_13.
Шапоренко В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — Т. 1074, Вип. 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_19.
Шапоренко В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / В. Шапоренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2016. — 16 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.12.2020 10.29.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 45038  
Олена запитує:
Підберіть літературу до теми "Культура України у другій половині XVll-XVll ст". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго вечора, Олено. Скористайтеся, будь-ласка наступною інформацією:
1.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 698 с.
2.Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть (новітня історія): Посібник для вступних та курсових іспитів в юридичних вузах. – Харків, 2001. – 316 с.
3.Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с.(Альма-матер)
4.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: навчальний посібник. Видання четверте. – Х.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
5.Король В. Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма-матер)
6.Романенко М. І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: «Дніпрокнига», 2003. – 336 стор.
http://www.dnu.dp.ua/docs/vybir/fmecon/program_5a68b3dee37b4.pdf
http://www.dnu.dp.ua/docs/vybir/fmecon/program_5a68b3dee37b4.pdf
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=116
https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10270/
https://osvita.ua/vnz/reports/history/35673/
https://buklib.net/books/25462/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.12.2020 19.20.46 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 45031  
Каріна запитує:
Звичаї України на зимові свята
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлєй Н. Святий Миколай, ти до всіх нас завітай : 5 клас / Н. Бєлєй // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2019. - № 34-36. - С. 78-83.
Готуємося до зимових свят : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. - 2020. - № 10. - С. 3-31.
Дзюмак Н. Календарно-обрядові пісні зимового циклу. "Січень крокує - свята дарує" ("Українська мова" "Музичне мистецтво", 6-й клас) : мій урок / Н. Дзюмак, Т. Токуєва // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2019. - № 12. - С. 4-9.
[Добірка сенаріїв свят та розваг для дітей дошкільного віку] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2019. - № 12. - С. 4-46.
Зарічна Г. Урок читання у 2 класі : (за підручником О. Савченко "Українська мова та ЧИТАННЯ. 2 клас. Частина 2") / Г. Зарічна // Початкова школа. - 2020. - № 10. - С. 31-32.
[Зимові свята] : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2019. - № 23. - С. 4-35.
Зимові свята : [вірші, казки, розмальовки, саморобки, аплікації, математичні завдання, лабіринти, логічні завдання] // Мамине сонечко. - 2019. - № 22. - С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Куліченко І. Свято Стрітення Господнього : інтегрований урок (літературне читання, музичне мистецтво) / І. Куліченко // Початкове навчання та виховання. - 2019. - № 1-2. - С. 43-45.
Макаренкова Л. Зимова сюїта : сценарій свята для учнів 5-7-х класів / Л. Макаренкова // Шкільний світ. - 2019. - № 23. - Музика. - 2019. - № 12. - С. 1-4.
Не гаснуть зорі у різдвяну ніч : [добірка матеріалів] // Позакласний час. - 2019. - № 12. - Не журись!. - С. 53-64.
Новий рік святкує вся Земля : [святкування Нового року в різних країнах світу] // Яблунька. - 2019. - № 6. - С. 4-5.
Решова В. Зимові календарно-обрядові свята в Україні : (виховний проєкт учнів 4-го класу) / В. Решова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2019. - № 12. - С. 13-18.
Светлицька В. Святий Миколаю, я тебе чекаю! : у галереї святкових заходів / В. Светлицька // Позакласний час. - 2019. - № 11. - С. 7-16.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 11 : Казкова зима // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2019. - № 22 (листопад). - С. 4-44.
Чернецька О. Свято Миколая : сценарій / О. Чернецька // Безпека життєдіяльності. - 2019. - № 12. - С. 13-15.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.12.2020 23.12.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45026  
Марина запитує:
Доброго дня, можете допомогти підібрати літературу для короткого есе про О. Барвінського?
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! На даний запит шукайте відповідь Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44706.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.12.2020 08.54.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.327252 seconds