Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Лілія із міста: Одеса :: Запитання: 45282  
Лілія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна ваша допомога. Необхідні джерела інформації про художника Івана Труша. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ліліє! Перегляньте наступні джерела:
Галик В. Іван Труш – кореспондент та автор портретів Івана Франка [Електронний ресурс] / В. Галик // Питання історії України. — 2012. — Т. 15. — С. 135-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2012_15_25.
Гелитович М. Феномен Івана Труша. Нові спостереження [Електронний ресурс] / М. Гелитович // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6. — С. 1261-1263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2012_6_28.
Кухар В. Іван Труш: до історії вироблення творчого почерку [Електронний ресурс] / В. Кухар // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2014_12_12.
Пронюк Н. Іван Труш: від культуртрегера до мистецтвознавця та естетика [Електронний ресурс] / Н. Пронюк // Гуманітарний часопис. — 2011. — № 2. — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2011_2_16.
Пронюк-Возна Н. Іван Труш: життєвий досвід як засіб формування творчої позиції [Електронний ресурс] / Н. Пронюк-Возна // Релігія та соціум. — 2012. — № 2. — С. 152-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2012_2_24.
Пронюк-Возна Н. Іван Труш – організатор культуротворчих процесів у Галичині [Електронний ресурс] / Н. Пронюк-Возна // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 638-639. — С. 185-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_638-639_35.
Пронюк-Возна Н. Творча спадщина Івана Труша в контексті культуротворчих процесів в Україні (межа XIX - XX століття) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Н. Пронюк-Возна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 19 c.
Ямаш Ю. До питання ідентифікації та атрибуції картин Івана Труша [Електронний ресурс] / Ю. Ямаш // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2018. — Вип. 38. — С. 162-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2018_38_15.
Ямаш Ю. Жанрова палітра Івана Труша [Електронний ресурс] / Ю. Ямаш // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5. — С. 850-856. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2011_5_14.
Ямаш Ю. Живопис Івана Труша: творчий метод тематичних циклів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Ю. Ямаш; Львів. нац. акад. мистец. — Львів, 2013. — 20 c.
Ямаш Ю. Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша [Електронний ресурс] / Ю. Ямаш // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2014. — Вип. 25. — С. 45-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2014_25_8.
Ямаш Ю. Періодизація живописної творчості Івана Труша [Електронний ресурс] / Ю. Ямаш // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2009. — Вип. 9. — С. 194-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2009_9_18.
Ямаш Ю. Студії Івана Труша в Мюнхенській школі Антона Ашбе [Електронний ресурс] / Ю. Ямаш // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2017. — Вип. 31. — С. 236-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2017_31_24.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.03.2021 15.59.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Львів :: Запитання: 45258  
Олександр запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про політичну журналістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександре! Пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації:
Василенко К. Політична інтернет-журналістика в Україні: проблеми становлення [Електронний ресурс] / К. Василенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2011. — Вип. 102(1). — С. 284-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_102(1)__43.
Воронова М. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Воронова // Наукові записки Інституту журналістики. — 2013. — Т. 50. — С. 197-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_40.
Воронова М. Функції, принципи та форми політичної журналістики [Електронний ресурс] / М. Воронова // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. — 2013. — Вип. 3. — С. 300-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2013_3_26.
Громадська Н. Політичний аналіз як невід’ємна складова політичної журналістики [Електронний ресурс] / Н. Громадська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Політологія. — 2016. — Т. 273, Вип. 261. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2016_273_261_8.
Громадська Н. Теоретичні основи дослідження політичної журналістики [Електронний ресурс] / Н. Громадська, К. Висоцька // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Політологія. — 2016. — Т. 284, Вип. 272. — С. 17-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2016_284_272_5.
Дуцик Д. Політична журналістика / Д. Дуцик ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". — Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. — 138 с.
Михайлин І. Основи журналістики : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Михайлин. — 3-тє вид., доп. та поліпш. — Київ : ЦУЛ, 2002. — 284 c.
Політика і публіцистика : зб. наук. пр. Вип. 1(5) / ред.: А. А. Чічановський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2008. — 167 с.
Політична журналістика та політична інформація : навч.-метод. комплекс / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. І. О. Гаврада. — Чернівці : Рута, 2008. — 56 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.03.2021 14.29.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Хмельницький :: Запитання: 45254  
Дарина запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Необхідно список літератури до реферату про розвиток друкарства в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38584. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Божко Н. Розвиток українського друкарства як фактор вдосконалення комунікативних зв’язків кінця ХVІ — початку ХVІІ століття [Електронний ресурс] / Н. Божко, Л. Цубов // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. — 2012. — Вип. 9. — С. 353-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2012_9_46.
Босак О. Друкарство на українських землях перед прибуттям Івана Федоровича [Електронний ресурс] / О. Босак, Г. Савчук // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — № 3. — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2011_3_3.
Василишин О. Розвиток друкарства на Київщині у першій половині XVII століття [Електронний ресурс] / О. Василишин, О. Мельников // Поліграфія і видавнича справа. — 2010. — № 1. — С. 22-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2010_1_4.
Дубова Т. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор [Електронний ресурс] / Т. Дубова // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2008. — № 1. — С. 307-316. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2008_1_19.
Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. П. Запаско [та ін] ; Львівська академія мистецтв, Центральний держ. історичний архів у Львові, Українська академія друкарства. — Львів : Центр Європи, 2000. — 221 с.: іл.
Кароєва (Соломонова) Т. Друкарство в Миньківцях Подільської губернії наприкінці XVIII — першої третини ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Т. Кароєва (Соломонова) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. — 2013. — Вип. 3. — С. 157-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_25.
Карпінський В. Зародження і розвиток друкарства на Волині / В. Карпінський ; Волинське обласне товариство краєзнавців. — Луцьк : [б.в.], 1997. — 107 с.:іл.
Мельников О. Незабутні корифеї друкарства [Електронний ресурс] / О. Мельников // Технологія і техніка друкарства. — 2009. — Вип. 3. — С. 153-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2009_3_26.
Микитишин В. Концепція виникнення українського друкарства за Іваном Огієнком [Електронний ресурс] / В. Микитишин // Квалілогія книги. — 2014. — № 1. — С. 67-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2014_1_16.
Миронюк Н. Передумови появи друкарства на Буковині та його вплив на активізацію суспільно-політичного життя в кінці ХІХ — на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Миронюк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 4. — С. 136-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_28.
Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов'янського книгодрукування : штрихи з історії українського друкарства / О. Орос ; авт. пердм., ред. Д. Федака. — Ужгород : Закарпаття, 2001. — 272 с.: іл.
Романовська А. Друкарство на Волині: передумови виникнення [Електронний ресурс] / А. Романовська // Вісник КНУКіМ. Сер. : Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 2. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_sk_2013_2_8.
Савчук Г. До питання про "занепад” українського друкарства в Галичині у XVIII столітті [Електронний ресурс] / Г. Савчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 4. — С. 28-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_4.
Тимошик М. Раннє українське друкарство (XV-XVII століття) : текст лекції для студ. Інституту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М. Тимошик ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. Лекційний фонд. — Київ : Інститут журналістики, 2002. — 34 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.03.2021 11.32.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Чернігів :: Запитання: 45224  
Ліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою про газетні видання як засіб медіа. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Ми відповідали на подібний запит. Шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 44679.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 11.03.2021 13.45.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Дніпро :: Запитання: 45204  
Света запитує:
Доброго вечора!Допоможіть знайти електронні носії на тему:"Шевченко - художник".Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.03.2021 21.33.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289432 seconds