Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43931
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 44001  
Інна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу про лексико-семантичний аспект псевдонімів українських письменників. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Німчук В. В. Про українську псевдонімію та криптонімію / В. В. Німчук // Українська мова. – 2002. – № 2. – С. 30-58.
Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії ХХ століття : моногр. / Н. М. Павликівська. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 338 с.
Чучка П. П. Українські псевдоніми: статус, структура і функції / П. П. Чучка // Наук. записки Кіровоград. держ. педуніверситету ім. В. Винниченка. Серія : Філол. науки (мовознавство). – 2001. – Вип. 37. – С. 82–83.
Кашталян О. М. Словозмінна парадигматика українських прізвищ [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. Наук : 10.02.01 / О. М. Кашталян ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 19 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10kompup.zip.
Павликівська Н. М. Вивчення псевдонімів у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці [Електронний ресурс] / Н. М. Павликівська // Наук. записки [Вінниц. держ. педагог. ун-ту імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2011. - Вип. 14-15. - С. 45-50. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_filol_2011_14-15_11.pdf.
Павликівська Н. Псевдонім як засіб вторинної номінації особи [Електронний ресурс] / Н. Павликівська // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Вип. 14–15. – С. 135-141. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mv_2012_14-15_22.pdf.
Павликівська Н. Псевдонімія як антропонімна категорія [Електронний ресурс] / Н. Павлівська // Філологічний дискурс : зб. наук. праць. – 2019. – № 9. – С. 214-221. – Режим доступу: https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/phildiscourse/article/view/986.
Павликівська Н. М. Українська псевдонімія ХХ століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. … докт. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Н. М. Павликівська. – Київ, 2010. – 36 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10PNMUPS.zip.
Петрова О. В. Особливості номінації в псевдонімії німецької та української мов : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / О. В. Петрова. – Д., 2005. – 20 с.
Хіміч Я. Г. Псевдоніми українських письменників: лексико-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Я. Г. Хіміч // Актуальні проблеми слов’янської філології : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / уклад. І. М. Бакаленко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – С. 119-121. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia-2015//docs/mater__ali-__nternet-konferents__yi_2017.pdf.
Щербакова Н. В. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури / Н. В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2011. – Вип. 32. – С. 42-47. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_lingv_2011_32_10.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2020 18.36.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 43955  
Вікторія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової на тему " Міфоніми у романі Леоніда Кононовича"Чигиринський сотник"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віктріє! Перегляньте наступні джерела:
Бондар-Терещенко І. Володар ключів: у лицарському світі Леоніда Кононовича / І. Бондар-Терещенко // Кононович Л. Чигиринський сотник / Л. Кононович. - Харків : Ранок : Фабула, 2016. -С. 3-7.
Сокур А. Національна містика Леоніда Кононовича [Електронний ресурс] / А. Сокур // Укр. мова та літ. - 2009. - № 17/19. - С. 54-57.
Богданова А. С. Національні екзистенціали роману Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / А. С. Богданова // Укр. література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. праць студентів, аспірантів і мол. вчених. – Запоріжжя : Запоріз. нац. університет, 2020. – Режим доступу: http://ukrlit-2017.blogspot.com/2020/02/blog-post_32.html#more.
Зуєнко Я. М. Джерела мітологізму в романі Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / Я. М. Зуєнко // Укр. література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. праць студентів, аспірантів і мол. вчених. – Запоріжжя : Запоріз. нац. університет, 2020. - С. 30-32. – Режим доступу: http://ukrlit-2017.blogspot.com/2020/02/blog-post_9.html.
Парсамян А. Лексико-семантична класифікація міфодемонімікону роману Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / А. Парсамян // Мол. наука : зб. праць 12 університет. конф. студ., аспірантів і мол. вчених, 15-17 квіт. 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – С. 47-50. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/MN2019/tom_2.pdf.
Смирнов О. В. Фольклорно-міфологічна основа образу пекла в романі Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / О. В. Смирнов // Укр. література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. праць студентів, аспірантів і мол. вчених. – Запоріжжя : Запоріз. нац. університет, 2020. - С. 67-69. – Режим доступу: http://ukrlit-2017.blogspot.com/.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.04.2020 18.36.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 43941  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Допоможіть у створенні списку найновішої літератури з тем: 1. Фонетика. 2. Семантика мови. 3. Проблема морфології. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольга! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 4962, 6553, 29244, 37222.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2020 21.34.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 43932  
Ольга запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію про внесок у мовознавство Михайла Сюська
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сюсько_Михайло_Іванович
https://zakarpattya.net.ua/News/127924-Povazhnyi-movoznavchyi-dorobok-profesora-Mykhaila-Siuska-pobachyv-svit-u-vydavnytstvi-Grazhda
http://www.biblioteka.uz.ua/zak/show.php?showFull=236
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2017_22_23.pdf
Вовченко, Галина Вагоме видання мовознавчих досліджень (рец. на видання Сюсько Михайло. Питання сучасної української літературної мови: Вибране. Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2014.-624 с./ Г. Вовченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 152-154.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23043
http://www.biblioteka.uz.ua/zak/show.php?showFull=236
Сюсько, М. І. Із народной зоонімії: клички, семантика ких пов’язана з наявністью-відсутністью рогів у тварин [Текст] / М. І. Сюсько // Studia Slovakistica : зб. наук. пр. / упоряд. С. Пахомова, Я. Джоганик. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2009. – №Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 171-185.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20174
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Вип. 22. / Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2017. – С. 102–104
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20991

.: Розділ: Мовознавство :: 23.03.2020 18.07.48 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 43927  
Ірина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему внесок у розвиток мовознавства В. В. Німчука
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Петро Білоусенко В.В. Німчук - учений, наставник, організатор науки http://library.zu.edu.ua/vz/10/Vg_2003_10_3.pdf
Ономаст Василь Німчук
http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/wp-content/uploads/2019/11/UM_44.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22140/1/VIVAT ACADEMIA! Борис Галас.pdf
Гнатенко Л.А. Василь Васильович Німчук як публікатор давніх українських писемних пам’яток та палеограф https://www.researchgate.net/publication/339347321_Vasily_Nimchuk_as_the_publisher_of_ancient_Ukrainian_handwrit_ten_sousrces_and_a_paleographs/fulltext/5e4c99f992851c7f7f457127/Vasily-Nimchuk-as-the-publisher-of-ancient-Ukrainian-handwrit-ten-sousrces-and-a-paleographs.pdf
В.В. Німчук у лінгвоукраїністиці (До 80-річчя з дня народження Василя Васильовича Німчука)
http://shron1.chtyvo.org.ua/Moisiienko_Viktor/VV_Nimchuk_u_linhvoukrainistytsi_Do_80-richchia_z_dnia_narodzhennia_Vasylia_Vasylovycha_Nimchuka.pdf
Дослідження історії української мови в науковому доробку Василя Німчука (с.643-696)
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/mov.pdf
http://inmo.org.ua/history/famous-workers/василь-васильович-німчук.html
http://slovoprosvity.org/2013/10/18/sreznevs-kyy-khkh-stolittia/
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Chronicle/Documents/nimchuk-v-v-nekrolog.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21REF=10&S21STN=1&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=<.>A=Німчук Василь Васильович<.>&S21FMT=preitem&S21SRW=dz&S21SRD=UP

.: Розділ: Мовознавство :: 21.03.2020 22.01.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.295588 seconds