Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47704  
Ольга запитує:
Дуже прошу знайти літературу до теми "Лексико-семантична група дієслів на позначення ворожнечі та агресії" Заздалегідь вдячна за вашу працю
Наша відповідь:
[Ненормативна лексика] : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-55.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1827/1/Мигалець Оксана Іванівна.pdf
Бігдай М. О. До питання лексико-семантичної класифікації дієслів української мови [Електронний ресурс] / М. О. Бігдай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 40(1). — С. 19-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_40(1)__6
Колесник Г. "Мова ворожнечі" як соціальний та лінгвістичний феномен [Електронний ресурс] / Г. Колесник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2021. — Т. 32(71), № 4(3). — С. 278-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2021_32(71)_4(3)__48
Коренькова О. А. Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах [Електронний ресурс] / О. А. Коренькова // Studia linguistica. — 2018. — Вип. 13. — С. 123-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2018_13_10
Коренькова О. А. Лексико-семантична класифікація дієслів емоційного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах [Електронний ресурс] / О. А. Коренькова // Закарпатські філологічні студії. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 169-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2018_3(1)__34
Круть О. В. Ономасіологічна структура одиниць вторинної номінаціїї на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. В. Круть; Київський національний лінгвістичний університет. — Київ, 2019. — 20 c.
Лукач М. О. Лексико-семантична класифікація дієслів української мови [Електронний ресурс] / М. О. Лукач // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 46. — С. 106-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_46_32
Микитів Г. В. Концептуальні вербалізатори опозиції "побратим – недруг" у медіатекстах про російсько-українську війну [Електронний ресурс] / Г. В. Микитів // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2022. — № 4. — С. 120-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2022_4_20
Христіанінова Р. О. Концепт "ненависть" у мовній картині світу українців часів великої війни 2022–2023 років [Електронний ресурс] / Р. О. Христіанінова // Мовознавчий вісник. — 2023. — Вип. 34. — С. 42-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2023_34_7

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2024 07.48.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47655  
Ольга запитує:
Граматичні форми та функції родового відмінка в українській мові
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Гандзюк О. Cемантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові [Електронний ресурс] / О. Гандзюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2014. — Вип. 17. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_6.
Годз О. Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка [Електронний ресурс] / О. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2018. — Вип. 26. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2018_26_9.
Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник / В. О. Горпинич. — Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. — 336 с. — (Серія «Альма-матер»).
Гук- Сатайкіна Н. Використання методу ейдетики на уроках української мови : українська мова, 6 клас / Н. Гук- Сатайкіна // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 21-23.
Драпак О. Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців [Електронний ресурс] / О. Драпак // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 5. — С. 93-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_5_16.
Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови / Л. Колібаба // Дивослово. — 2014. — № 6. — С. 27-31.
Костусяк Н. М. Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. М. Костусяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 8(2). — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(2)__8.
Костусяк Н. Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови [Електронний ресурс] / Н. Костусяк // Українська мова. — 2013. — № 4. — С. 45-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_4_5.
Литвиненко О. О. Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 27-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__8.
Лозова Н. Є. Іменник : грамат. довід. / Н. Є. Лозова; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : Наук. думка, 2016. — 284 c.
Марчило Л. М. До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) [Електронний ресурс] / Л. М. Марчило // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_12.
Межов О. Г. Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Г. Межов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. — 2013. — Т. 21, вип. 19(1). — С. 200-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__33.
Полтавець Ю. С. Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Полтавець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2013. — Вип. 40. — С. 97-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_40_26.
Степаненко Н. С. Локативна функція родового відмінка: українсько-російські асиметрійні зв’язки [Електронний ресурс] / Н. С. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2022. — Вип. 56. — С. 141-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2022_56_12.
Третяк Н. Робота над відмінками іменників у практиці початкового навчання української мови [Електронний ресурс] / Н. Третяк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25(2). — С. 252-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_25(2)__44.
Юносова В. О. Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної 3 відміни [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 265-269. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_48.
Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_6.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2024 10.20.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Вінниця :: Запитання: 47588  
Віка запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку літератури на тему: наукова спадщина Агатангела Кримського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44857. Також додатково радимо опрацювати таку літературу:
Голоюх Л. Відображення інтелектуалізації української мови кінця ХІХ ст. в оповіданнях Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Л. Голоюх // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 165-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_15.
Горблянський Ю. П. Художня проза Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ю. П. Горблянський; Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 2021. — 20 c.
Данилюк Н. Джерела формування мовної особистості Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Н. Данилюк, О. Рогач // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 17-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_4.
Єрмоленко С. Художній наратив Агатангела Кримського-філолога [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 132-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_13.
Жуйкова М. В. Еволюція національної ідентичності Агатангела Кримського та мовні маркери ми і наш [Електронний ресурс] / М. В. Жуйкова // Східний світ. — 2021. — № 2. — С. 23-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2021_2_5.
Лагунова О. С. Особливості наукових методів Агатангела Кримського в етнології [Електронний ресурс] / О. С. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. — 2022. — Вип. 68. — С. 62–79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2022_68_10.
Мохненко Н. М. Трансформація мікрообразів в архетипи у прозі Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Н. М. Мохненко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 89. — С. 45-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2017_89_4.
Павличко С. Сучасне українство, або Теоретичні засади модерного націоналізму / С. Павличко // Слово і Час. — 2018. — № 12. — С. 4-17.
Присташ А. А. Август Мюллер і Агатангел Кримський: міжкультурний діалог про історичну арабістику [Електронний ресурс] / А. А. Присташ // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 313-321. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_3_54.
Тєлєжкіна О. Художньо-виражальні засоби в мовно-поетичній палітрі Агатангела Кримського: типологія і функції [Електронний ресурс] / О. Тєлєжкіна, О. Кір’янова // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 174-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_16.

.: Розділ: Мовознавство :: 16.01.2024 09.11.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47584  
Ольга запитує:
Вітаю усіх зі Старим Новим роком! Зичу бути оптимістами, жити у мирі та здобути перемогу! Прохання велике до вас. Знайдіть для бакалаврської роботи літературу до теми "Фразеологічні одиниці з семантичним компонентом 'боротьба' в сучасній українській мові" Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Вакалюк І. В. Семантична структура фразеологічних одиниць на позначення інтенсивності дії [Електронний ресурс] / І. В. Вакалюк // Записки з українського мовознавства. — 2017. — Вип. 24(1). — С. 190-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2017_24(1)__26
Дем’яненко Н. Порівняльні фразеологічні одиниці у польській та українській мовах [Електронний ресурс] / Н. Дем’яненко // Київські полоністичні студії. — 2016. — Т. 27. — С. 440-445. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2016_27_40
Лабінська Б. Семантичні модифікації німецьких фразеологічних одиниць на позначення фізичного стану людини [Електронний ресурс] / Б. Лабінська // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. — 2014. — Вип. 708-709. — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_708-709_23
Охріменко М. Лексико-семантичні групи фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах [Електронний ресурс] / М. Охріменко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2013. — № 20. — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2013_20_27
Прудникова Т. І. Фразеологічні одиниці української мови на позначення пoведiнки людини в переклaдaх Степaнa Мaслякa й Микoли Лукaшa: iдеoгрaфiчний aспект [Електронний ресурс] / Т. І. Прудникова // Соціум. Документ. Комунікація . Серія : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 4. — С. 96-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdc_2017_4_10
Саприкіна О. Семантичні особливості фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / О. Саприкіна, М. Мазурок // Нова педагогічна думка. — 2021. — № 1. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2021_1_19

.: Розділ: Мовознавство :: 14.01.2024 09.07.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47551  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію з теми "Методика роботи над казкою в період навчання грамоти." Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бутрім В. Л. Казка вчить : зб. нестандарт. дидакт. матеріалів з основних дисциплін. 1-4 кл.: Навч.-метод. посіб. / В. Л. Бутрім. — Харків : Видавнича група «Основа», 2006. — 123 с. — (Серія «Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання» ; вип. 4(28)).
Генатуліна С. А. Педаетодика. «Методика роботи над казкою» [Електронний ресурс] / С. А. Генатуліна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pedaetodika-metodika-roboti-nad-kazkou-154300.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Дем’яненко С. Д. Емпіричне дослідження мовленнєвого розвитку старших дошкільників у зв’язку з підготовкою до навчання грамоти [Електронний ресурс] / С. Д. Дем’яненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 119-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2020_2_18.
Захарійчук М. Використання методу цілих слів у сучасній практиці навчання грамоти [Електронний ресурс] / М. Захарійчук, Н. Богданець-Білоскаленко // Початкова школа. — 2015. — № 1. — С. 26-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2015_1_8.
Кальчук М. І. Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей Василя Олександровича Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. І. Кальчук // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 10. — С. 198-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_52.
Кашевська Ю. А. «Нетрадиційна робота з казкою за методикою Л. Фесюкової» : майстер-клас для педагогів [Електронний ресурс] / Ю. А. Кашевська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/netradicijna-robota-z-kazkou-za-metodikou-l-fesukovoi-majster-klas-dla-pedagogiv-495918.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Красоткіна Н. Г. У світі казки чарівної : казки, що виховують / Н. Г. Красоткіна // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 71-97.
Мірошниченко О. Людина серед людей. Школа вихованості : урок «Я у світі», 4 клас / О. Мірошниченко // Початкова школа і сучасність. — 2016. — № 12. — С. 30-32.
Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / упоряд.: О. О. Антипець, М. С. Артюх, В. В. Бурнос; Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. — Чернігів : ЧНТУ, 2016. — 155 c.
Попова Л. П. Презентація до уроку навчання грамоти (післябукварний період) М. Герасименко «Хоробрий Степанко» [Електронний ресурс] / Л. П. Попова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-navcanna-gramoti-pislabukvarnij-period-mgerasimenko-horobrij-stepanko-78889.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Стрілець С. Тестові завдання в букварний період навчання грамоти [Електронний ресурс] / С. Стрілець // Початкова школа. — 2014. — № 11. — С. 10-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_11_6.
Тімошенко В. І. Методика Л. Фесюкової «Виховання казкою» [Електронний ресурс] / В. І. Тімошенко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-lfesukovoi-vihovanna-kazkou-354265.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Трофименко С. В. Матеріал для уроків навчання грамоти «Казка завжди з нами» [Електронний ресурс] / С. В. Трофименко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/material-dla-urokiv-navcanna-gramoti-kazka-zavzdi-z-nami-64652.html. — Дата звернення : 05.12.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.12.2023 16.17.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.340223 seconds