Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Ірина із міста: Хмельницький :: Запитання: 47458  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: Статика і динаміка в мові
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/50_2010_Kostiv.pdf
http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2018.-–-Vol.-13-48-70.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/79.pdf

– Шведока М. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження / М. Шведова // Українська мова : Науково-теоретичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 67-78.
– Гарбарчук Т.В. Динаміка гібридного словотворення в українській мові : (на матеріалі запозичених формантів-інтенсифікаторів ознаки) / Т. В. Гарбарчук // Українська мова : науково-теорет. журн. – 2013. – № 4. – С. 75-81.
– Гриценко С. П. Лексикон української мови XVI–XVII ст.: статика і динаміка / С. П. Гриценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови, Вип. 14. – С. 20-32.
– Семчинський С. В. Загальне мовознавство : підручник / С. В. Семчинський. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ОКО, 1996. – 416 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.10.2023 22.18.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 47453  
Наталія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка знайти літературу по темі "Прийоми дистанційного навчання." Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє. Радимо ознайомитися з відповідями Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39325, 44002, 44349, 44544, та джерелами інформації:

Красильник Ю. С. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання : навч. посіб. для викл. та здобувачів вищ. освіти / Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова, М. В. Руденко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2021. - 156 с

Купріянов О. В. Основи дистанційного навчання : навч. посіб. : для здобувачів вищ. освіти ВНЗ спец.: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / О. В. Купріянов ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Друкарня МАДРИД, 2020. - 91 с.

Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Н. Ю. Олійник та ін.]. - Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. - 86 с.

Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті : матеріали ІІ Всеукр. веб-конф. (м. Київ, 28 лют. 2018 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Петренко Л. М., Базелюк О. В., Кравець С. Г.]. - Київ : СІК ГРУП Україна, 2018. - 134 с.

Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів : навч. посіб. / Прокопенко А. І. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т інформатизації освіти, Каф. інформ. технологій, Наук.-навч. лаб. розроб. програм. забезп. - Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. - 80 с. - Бібліогр.: с. 72-80.

Технології дистанційного професійного навчання : метод. посіб. / [О. М. Спірін та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Житомир : Полісся, 2018. - 158 с.

Види та форми дистанційного навчання в Україні // https://expert.com.ua/147680-vidi-ta-formi-distancijnogo-navchannya-v-ukraїni.html

Власенко Л.В., Шинкаренко Н.В. Методи дистанційного навчання // https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5006/3/methods7.pdf

Готуємося до навчального року: принципи та методи організації онлайн-навчання // https://nus.org.ua/articles/gotuyemosya-do-navchalnogo-roku-pryntsypy-ta-metody-organizatsiyi-onlajn-navchannya/

.: Розділ: Мовознавство :: 16.10.2023 13.18.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 47448  
Наталія запитує:
Доброго дня,шановні бібліографи.Допоможіть будь ласка знайти дослідження чи літературу на тему:"Мовлення сучасних школярів".
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бондаренко Т. Використання моделей навчання у системі розвитку комунікативних умінь і навичок під час підготовки до написання власного висловлення / Т. Бондаренко // Українська мова і література в школах України. — 2022. — № 1. — С. 39-40.
Буданцева Н. І. Сучасні підходи до розвитку мовлення [Електронний ресурс] / Н. І. Буданцева // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-49070.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Горьова І. Засоби зв’язку речень у тексті : урок розвитку мовлення : 4-й клас / І. Горьова // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 74-85.
Дзямулич Н. Комунікативно-ситуативні вправи в системі розвитку діалогічного мовлення молодших школярів / Н. Дзямулич, Н. Дмитренко // Теорет. й приклад. проблеми сучас. філології : зб. наук. пр.. — 2019. — Вип. 8 (ч. 2). — С. 124-133.
Долецька Л. Головоломки зі словами : розвиток продуктивного мислення. 3-й клас / Л. Долецька // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 19-20. — С. 56-73.
Дяченко Н. В. Презентація на тему «Сучасні теорії мовлення» [Електронний ресурс] / Н. В. Дяченко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-na-temu-suchasni-teorii-movlennia-630982.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Заярна К. Мова калинова : читання та робота з текстом : 2-й клас / К. Заярна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 76-84.
Коваль О. На кухні мови : учимося працювати з текстами : 2-й клас / О. Коваль // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 46-58.
Козенко А. Storytelling в освіті : як зацікавити дітей до навчання, розповідаючи їм історії? / А. Козенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 23-24. — С. 32-41.
Костенко О. Грамоти вчиться — завжди знадобиться : інтегрований урок : 1-й клас / О. Костенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 41-47.
Кулик О. Сучасні загально дидактичні принципи навчання, визначальні для методики роботи з мовленнєвого розвитку школярів [Електронний ресурс] / О. Кулик // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 24(2). — С. 309-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_24(2)__54.
Мєлєкєсцева Н. Сучасна українська дитяча література як засіб формування культури мовлення молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 24(2). — С. 335-339. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_24(2)__59.
Міщенко В. М. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей [Електронний ресурс] / В. М. Міщенко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-ditej-261307.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Носенко Л. Формуємо екологічну компетентність на уроках мовленнєвого розвитку : українська мова, 9 клас / Л. Носенко // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 6. — С. 37-39.
Пономаренко О. Лікування казкою : актуально : методичні основи казкотерапії в роботі з учнями / О. Пономаренко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 46-55.
Рудько Д. В. Консультація «Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей» [Електронний ресурс] / Д. В. Рудько // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-ditej-108882.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Таровита І. Про добро, любов і мудрість односкладними реченнями : 8 клас / І. Таровита // Дивослово. — 2021. — № 5-6. — С. 12-14.
Царик О. М. Теорія і практика розвитку культури писемного мовлення учнів у системі вітчизняної шкільної освіти XX століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О. М. Царик; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.. — Хмельницький, 2017. — 38 c.
Шмиголь Н. О. «НУШ. Розвиток культури мовлення молодших школярів» [Електронний ресурс] / Н. О. Шмиголь // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/nus-rozvitok-kulturi-movlenna-molodsih-skolariv-420938.html. — Дата звернення : 13.10.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.10.2023 17.14.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 47434  
Наталія запитує:
Доброго дня,шановні бібліографи.Допоможіть будь ласка знайти матеріали до поданих тем: "Семантико-словотвірна характеристика українських прізвищ"та "Жіночі та чоловічі імена та їх походження(Кіровоградщини)".
Наша відповідь:
Бабій Ю. Б. Словотвірна специфікація прізвищевих ад’єктивів [Електронний ресурс] / Ю. Б. Бабій // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 3. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_3_10
Бачинська Г. Найменш поширені словотвірні моделі прізвищ українців, переселених з Польщі на Тернопільщину [Електронний ресурс] / Г. Бачинська // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Мовознавство. — 2011-2012. — № 2-1. — С. 118-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUmz_2011-2012_2-1_14
Бутова В. О. Етимологія та морфологія українських та англомовних прізвищ [Електронний ресурс] / В. О. Бутова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 3(2). — С. 209-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_3(2)__30
Вирста Н. Б. Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій (лексико-семантичний аналіз) [Електронний ресурс] / Н. Б. Вирста // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2013. — Вип. 6(1). — С. 36-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2013_6(1)__7
Жижома О. О. Семантична та словотвірна природа прізвищ (на матеріалі антропонімії українських сіл Приазов'я) [Електронний ресурс] / О. О. Жижома // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(1). — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(1)__13
Захуцька О. В. Імена грецького походження в сучасній українській мові (на матеріалі словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківської) [Електронний ресурс] / О. В. Захуцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 23-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_18(1)__8
Зуб Н. М. Власні імена східного походження в офіційному документообігу України [Електронний ресурс] / Н. М. Зуб, О. О. Хамрай // Східний світ. — 2020. — № 4. — С. 79-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2020_4_8
Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. [Електронний ресурс] / А. Зубко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2011. — Вип. 105. — С. 15-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_105_7
Івасенко А. Словотвірно-семантична структура прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах королівщин Руської землі) [Електронний ресурс] / А. Івасенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 218-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_25
Падалка Р. М. Словотвірна динаміка прізвищевих формантів слов’янщини кінця ХІХ ст. (1899 рік) – початку ХХІ ст. (2001 рік) [Електронний ресурс] / Р. М. Падалка // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 343-346. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_72
Плюшко О. Склад і походження чоловічих особових імен М. Єлисаветграда початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Плюшко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2008. — Вип. 80. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2008_80_23
Прадід Ю. Словотвірні особливості та регіональне поширення прізвищ, похідних від апелятива земля [Електронний ресурс] / Ю. Прадід // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2022. — Вип. 35. — С. 78-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2022_35_11
Тищенко К. Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія [Електронний ресурс] / К. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2017. — Вип. 1. — С. 47-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2017_1_13
Фандуль О. М. Прізвища, утворені лексико-семантичним способом (на матеріалі прізвищ жителів ХХ ст. Волочиського району Хмельницької області) [Електронний ресурс] / О. М. Фандуль // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2012. — Вип. 5. — С. 200-205 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2012_5_28
Фандуль О. М. Семантика, мотивація та способи творення прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. [Електронний ресурс] / О. М. Фандуль // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2014. — Вип. 7. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2014_7_41
Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища з неоднозначною словотвірною мотивацією (літери Б–Ж) [Електронний ресурс] / О. В. Хвіщук // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 141-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(2)__33
Шабінський М. Семантико-когнітивні особливості прізвищ мешканців Луганщини [Електронний ресурс] / М. Шабінський // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 31. — С. 193-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2020_31_22

.: Розділ: Мовознавство :: 7.10.2023 18.18.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ірпінь :: Запитання: 47427  
Яна запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для магістерської роботи на тему: "Компетентнісно орієнтована методика навчання української мови учнів старших класів із використанням медіатекстів". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бондаренко Н. Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови [Електронний ресурс] / Н. Бондаренко // Проблеми сучасного підручника. — 2021. — Вип. 27. — С. 15-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2021_27_4.
Бурса М. М. Матеріал: Медіаосвіта на уроках української літератури в старшій школі [Електронний ресурс] / М. М. Бурса // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/mediaosvita-na-urokakh-ukrainskoi-literatury-v-starshii-shkoli-577636.html. — Дата звернення : 05.10.2023.
Гаріна С. М. Медійні властивості: від медіатекстів до мережевих освітніх ресурсів [Електронний ресурс] / С. М. Гаріна // Вісник Національного університету оборони України. — 2014. — Вип. 5. — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_5_7.
Громова Ю. О. Матеріал: Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] / Ю. О. Громова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-multimedijnih-tehnologij-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-73573.html. — Дата звернення : 05.10.2023.
Дерменжи Н. Прикладні аспекти формування ключових компетентностей учнів 10 класу : на матеріалі підручника «Українська мова (профільний рівень)» / Н. Дерменжи // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 19-26.
Диба В. Прикладні аспекти формування предметної компетентності учнів 10 класу філологічного профілю у процесі навчання української мови / В. Диба // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 16-17.
Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики [Електронний ресурс] / Л. В. Кардаш // Молодий вчений. — 2017. — № 4. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_36.
Кочукова Н. І. Лексичні й синтаксичні засоби репрезентації сучасного українського науково-популярного медіатексту [Електронний ресурс] / Н. І. Кочукова, Т. В. Ягубова // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 26(2). — С. 14-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_26(2)__4.
Подаряща О. І. Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти [Електронний ресурс] / О. І. Подаряща // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — № 1. — С. 108-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_22.
Протасова К. Ю. Матеріал: Презентація «Формування медіаграмотності на уроках української мови та літератури» [Електронний ресурс] / К. Ю. Протасова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-formuvanna-mediagramotnosti-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-462732.html. — Дата звернення : 05.10.2023.
Скиба Н. Фразеологічні трансформи в новітньому медіатексті у навчанні української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Н. Скиба // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. — 2014. — Вип. 9. — С. 143-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_9_20.
Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах : [тематична добірка] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 8-100.
Ус Т. Метод проєктів як засіб формування предметної компетентності з української мови в учнів 10 класу філологічного профілю / Т. Ус // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 6. — С. 26-27.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.10.2023 16.41.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301053 seconds