Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47472  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дуже потребую ресурсів для написання роботи на тему "Загальномовна та індивідуально-авторська фраземіка в аспекті культурно-мовної ідентичності сьогодення"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бардукова Г. О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. О. Бардукова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 18 c.
Бечко Я. В. Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики [Електронний ресурс] / Я. В. Бечко // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 1. — С. 194-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_32.
Венжинович Н. Лінгвокульторологічний аспект мовознавчих досліджень : навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студентів філол. ф-ту / Н. Венжинович; Ужгородський національний університет. — 2-ге вид., допов. і перероб.. — Ужгород : Сабов А. М., 2021. — 290 c.
Галас А. Спостереження над говірковою паремією і фраземікою [Електронний ресурс] / А. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2008. — Вип. 12. — С. 109-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2008_12_25.
Григораш С. М. Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. М. Григораш ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.
Гудима Н. Фраземіка української мови як засіб формування національно-патріотичного виховання учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Н. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 362-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_64.
Демиденко Г. Г. Мовна репрезентація проксемічних засобів комунікації (на матеріалі української фраземіки) [Електронний ресурс] / Г. Г. Демиденко // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 23(1). — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_23(1)__15.
Коваленко Н. Д. Народна фраземіка в лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_21.
Коваленко Н. Д. Сучасні методики запису та опрацювання фраземіки говірок [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 32(1). — С. 50-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_32(1)__16.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39.
Коваленко Н. Регіональні атласи як джерело досліджень фраземіки говорів [Електронний ресурс] / Н. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 50. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_16.
Краснобаєва-Чорна Ж. Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2017. — Вип. 25. — С. 196-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2017_25_28.
Микитюк О. Р. Українські фраземи як засіб творення національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. Р. Микитюк // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 179-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_35.
Папіш В. А. Доля поступилася (рецензія на монографію Н. Венжинович «Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології») [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 186–188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_34.
Продан Ю. П. Поняття «термін-фразема» у лінгвістиці [Електронний ресурс] / Ю. П. Продан // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 116-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__13.
Редько Є. О. Особова фраземіка в українських арґо [Електронний ресурс] / Є. О. Редько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_41.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.10.2023 16.16.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47460  
Ольга запитує:
Доброго дня! Потрібна література до теми Варваризми в сучасних медіатекстах: різновиди, функції, тенденції". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23555/1/O_Styshov_SF_9_2017_IF.pdf
https://ru.scribd.com/document/406496169/attach-15523750191373-pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/dis_holovach.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/20506/1/77-84.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2086/1/Гончаренко Людмила Олексіївна (1).pdf
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/80/27.pdf
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.05/dissertation_5637c8bacd553.pdf
https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/img/ Платон Сергійович.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/4309-Текст статті-4225-1-10-20220518.pdf
https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/img/ Майа Ігорівна.pdf
https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Бурова.pdf
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4309/4235
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/12045/1/Магістерська робота Переваруха В..pdf
http://labs.journ.knu.ua/mova/wp-content/uploads/2015/03/Verstka_conf_site.pdf
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_1/4.pdf
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/79/42.pdf
https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1306/COMMENTS ON ENGLISH LOAN TERMS USAGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Босак Н. Ф. Причини появи запозичень-англіцизмів в українських ЗМІ / Н. Ф. Босак, В. А. Печерська // Материалы ІІ Международной научной конференции [''Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках''], (Днепропетровск, 14-15 апреля 2005 г.). – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – С. 43-45.
– Поліщук Н. Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет ''Дзеркало тижня'', ''Газета по-українськи'', ''Високий замок'', ''Скриня'') / Н. Поліщук // Вісник Нац. ун-ту ''Львівська політехніка'' : Серія ''Проблеми української термінології''. – 2012. – № 733. – С. 216-222.
– Лєснова В. Англіцизми в мові засобів масової інформації / В. Лєснова, О. Йолкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 226-275.
– Стишов О. С. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О. С. Стишов. – [2-ге вид., переробл.]. – Київ : Пугач, 2005. – 388 с.
– Стишов О. А. Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. / О. А. Стишов // Studia Philologica : зб. наук. праць / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. Вип. 9. – С.66-75.
– Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові : етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 ''Українська мова'' / Л. М. Архипенко. – Харків, 2004. – 20 с.
– Мітчук О. А. Нові слова та їх значення у мові мас-медіа Рівненщини (1995–2005 рр.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / О. А. Мітчук. – Львів, 2006. – 17 с.
– Вишнівський Р. Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ / Р. Вишнівський // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 97–101.
– Євсєєва Г. Мова сучасної преси та іншомовні запозичення / Г. Євсєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – 2009. – Вип. 81 (1). – С. 303-307.
– Навальна М. Варваризми в мові сучасної української періодики / М. Навальна // Психолінгвістика. Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації : [зб. наук. праць] / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 9. – С. 217-225.
– Радчук В. Українська мова в контексті глобалізації лінгвосфери / В. Радчук // Українська мова. – 2002. – № 3. – С. 3-14.
– Бибик С. Іншомовні запозичення та активний словник мовця / С. Бибик // Культура слова / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 84. – С. 161-170.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.10.2023 13.03.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Хмельницький :: Запитання: 47458  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: Статика і динаміка в мові
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/50_2010_Kostiv.pdf
http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2018.-–-Vol.-13-48-70.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/79.pdf

– Шведока М. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження / М. Шведова // Українська мова : Науково-теоретичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 67-78.
– Гарбарчук Т.В. Динаміка гібридного словотворення в українській мові : (на матеріалі запозичених формантів-інтенсифікаторів ознаки) / Т. В. Гарбарчук // Українська мова : науково-теорет. журн. – 2013. – № 4. – С. 75-81.
– Гриценко С. П. Лексикон української мови XVI–XVII ст.: статика і динаміка / С. П. Гриценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови, Вип. 14. – С. 20-32.
– Семчинський С. В. Загальне мовознавство : підручник / С. В. Семчинський. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ОКО, 1996. – 416 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.10.2023 22.18.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 47453  
Наталія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка знайти літературу по темі "Прийоми дистанційного навчання." Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє. Радимо ознайомитися з відповідями Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39325, 44002, 44349, 44544, та джерелами інформації:

Красильник Ю. С. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання : навч. посіб. для викл. та здобувачів вищ. освіти / Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова, М. В. Руденко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2021. - 156 с

Купріянов О. В. Основи дистанційного навчання : навч. посіб. : для здобувачів вищ. освіти ВНЗ спец.: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / О. В. Купріянов ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Друкарня МАДРИД, 2020. - 91 с.

Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Н. Ю. Олійник та ін.]. - Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. - 86 с.

Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті : матеріали ІІ Всеукр. веб-конф. (м. Київ, 28 лют. 2018 р.) / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: Петренко Л. М., Базелюк О. В., Кравець С. Г.]. - Київ : СІК ГРУП Україна, 2018. - 134 с.

Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів : навч. посіб. / Прокопенко А. І. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Ін-т інформатизації освіти, Каф. інформ. технологій, Наук.-навч. лаб. розроб. програм. забезп. - Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. - 80 с. - Бібліогр.: с. 72-80.

Технології дистанційного професійного навчання : метод. посіб. / [О. М. Спірін та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Житомир : Полісся, 2018. - 158 с.

Види та форми дистанційного навчання в Україні // https://expert.com.ua/147680-vidi-ta-formi-distancijnogo-navchannya-v-ukraїni.html

Власенко Л.В., Шинкаренко Н.В. Методи дистанційного навчання // https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5006/3/methods7.pdf

Готуємося до навчального року: принципи та методи організації онлайн-навчання // https://nus.org.ua/articles/gotuyemosya-do-navchalnogo-roku-pryntsypy-ta-metody-organizatsiyi-onlajn-navchannya/

.: Розділ: Мовознавство :: 16.10.2023 13.18.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 47448  
Наталія запитує:
Доброго дня,шановні бібліографи.Допоможіть будь ласка знайти дослідження чи літературу на тему:"Мовлення сучасних школярів".
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бондаренко Т. Використання моделей навчання у системі розвитку комунікативних умінь і навичок під час підготовки до написання власного висловлення / Т. Бондаренко // Українська мова і література в школах України. — 2022. — № 1. — С. 39-40.
Буданцева Н. І. Сучасні підходи до розвитку мовлення [Електронний ресурс] / Н. І. Буданцева // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-49070.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Горьова І. Засоби зв’язку речень у тексті : урок розвитку мовлення : 4-й клас / І. Горьова // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 74-85.
Дзямулич Н. Комунікативно-ситуативні вправи в системі розвитку діалогічного мовлення молодших школярів / Н. Дзямулич, Н. Дмитренко // Теорет. й приклад. проблеми сучас. філології : зб. наук. пр.. — 2019. — Вип. 8 (ч. 2). — С. 124-133.
Долецька Л. Головоломки зі словами : розвиток продуктивного мислення. 3-й клас / Л. Долецька // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 19-20. — С. 56-73.
Дяченко Н. В. Презентація на тему «Сучасні теорії мовлення» [Електронний ресурс] / Н. В. Дяченко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-na-temu-suchasni-teorii-movlennia-630982.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Заярна К. Мова калинова : читання та робота з текстом : 2-й клас / К. Заярна // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 76-84.
Коваль О. На кухні мови : учимося працювати з текстами : 2-й клас / О. Коваль // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 46-58.
Козенко А. Storytelling в освіті : як зацікавити дітей до навчання, розповідаючи їм історії? / А. Козенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 23-24. — С. 32-41.
Костенко О. Грамоти вчиться — завжди знадобиться : інтегрований урок : 1-й клас / О. Костенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 41-47.
Кулик О. Сучасні загально дидактичні принципи навчання, визначальні для методики роботи з мовленнєвого розвитку школярів [Електронний ресурс] / О. Кулик // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 24(2). — С. 309-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_24(2)__54.
Мєлєкєсцева Н. Сучасна українська дитяча література як засіб формування культури мовлення молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 24(2). — С. 335-339. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_24(2)__59.
Міщенко В. М. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей [Електронний ресурс] / В. М. Міщенко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-ditej-261307.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Носенко Л. Формуємо екологічну компетентність на уроках мовленнєвого розвитку : українська мова, 9 клас / Л. Носенко // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 6. — С. 37-39.
Пономаренко О. Лікування казкою : актуально : методичні основи казкотерапії в роботі з учнями / О. Пономаренко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 46-55.
Рудько Д. В. Консультація «Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей» [Електронний ресурс] / Д. В. Рудько // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-ditej-108882.html. — Дата звернення : 13.10.2023.
Таровита І. Про добро, любов і мудрість односкладними реченнями : 8 клас / І. Таровита // Дивослово. — 2021. — № 5-6. — С. 12-14.
Царик О. М. Теорія і практика розвитку культури писемного мовлення учнів у системі вітчизняної шкільної освіти XX століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О. М. Царик; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.. — Хмельницький, 2017. — 38 c.
Шмиголь Н. О. «НУШ. Розвиток культури мовлення молодших школярів» [Електронний ресурс] / Н. О. Шмиголь // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/nus-rozvitok-kulturi-movlenna-molodsih-skolariv-420938.html. — Дата звернення : 13.10.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.10.2023 17.14.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.558705 seconds