Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Семен із міста: Київ :: Запитання: 46640  
Семен запитує:
Доброго дня, чи є у бібліотеці книга А Кінько. билинна слава Києва? Чи можливо її знайти у інтернеті? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Семене! Дана книга Кінько А. М. Билинна слава Києва / А. М. Кінько. - Київ : Музична Україна, 1983. - 144 с. : іл. знаходиться у НБУ для дітей тільки у читальному залі. Це видання присутнє також як електронний варіант за посиланням: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0008879.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 26.08.2022 08.48.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Знам'янка :: Запитання: 46562  
Зоряна запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати літературу про народні вірування українців. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоряно! Радимо вам для опрацювання:
Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи. — 2003. — Вип. 15. — С. 4–10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2003_15_3.
Буйських Ю. Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. — 2008. — Вип. 24. — С. 75–81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_24_14.
Волинець О. Критерії християнського світогляду у стародавніх віруваннях українців [Електронний ресурс] / О. Волинець // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27-28. — С. 67-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_27-28_10.
Ігнатенко І. Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / І. Ігнатенко // Народознавчі зошити. — 2016. — № 1. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_1_6.
Кожолянко Г. Анімістичні пережитки давніх вірувань та нові сакральні ідеї у духовній культурі українців [Електронний ресурс] / Г. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. — 2012. — Т. 2. — С. 139-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2012_2_13.
Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева [Електронний ресурс] / Л. Косило // Україна у світовій історії. — 2014. — № 1. — С. 67-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2014_1_8.
Лепеха Т. В. Українознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Лепеха. — Київ : Просвіта, 2005. — 374 c.
Мацьків П. Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / П. Мацьків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2017. — 2017. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2017_2017_15.
Темченко А. І. Семантика добового часу в традиційних віруваннях українців [Електронний ресурс] / А. І. Темченко // Український селянин. — 2006. — Вип. 10. — С. 194-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_61.
Хрипко С. А. Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічні образи, демонологія [Електронний ресурс] / С. А. Хрипко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2016. — Вип. 36. — С. 27-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2016_36_6.
Щербак І. М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ — початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І. М. Щербак ; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2004. — 18 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 29.06.2022 14.30.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Миколаїв :: Запитання: 46542  
Дарина запитує:
Доброго дня, підкажіть жанри українських народних пісень
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абрамян Т. Гармонія музики і слова у співтворчості Івана Карабиця і Бориса Олійника : дослідження, пошуки, знахідки / Т. Абрамян // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2009. — № 9. — С. 6-9.
Білоусько О. Полтавщина - центр чумацтва : історичне краєзнавство / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 2. — С. 23-27.
Весну закликаємо, зиму проводжаємо : [добірка сценаріїв, віршів, пісень, розваг про велике свято - Стрітення Господнє] // Позакласний час. — 2017. — № 1. — Не журись!. — С. 47-58.
Головня Л. Творчість полтавського бандуриста Івана Коваля / Л. Головня // Народна творчість та етнографія. — 2006. — №5. — С.111-114.
Де козак, там і слава : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, молодіжні розваги, пісні, присвячені козацтву та традиціям українського народу] // Позакласний час. - 2015. — № 9. — Не журись!. — С. 43-54.
Дмитренко М. Народнопоетична символіка : специфіка кодування в епічних піснях / М. Дмитренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 9. — С. 70-77.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв та матеріалів] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. — 2012. — № 17-18. — Не журись!. — С. 123-140.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв та різноманітних матеріалів] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. — 2013. — № 11-12. — Не журись!. — С. 95-116.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв та різноманітних матеріалів] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. — 2013. — № 13-14. — Не журись!. — С. 95-114.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. — 2014. — № 6. — Не журись!. — С. 101-116.
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. — 2014. — № 7. — Не журись!. — С. 79-94.
Дубровіна В. Унікальне зібрання народних пісень : Сторінки спогадів про В. В. Дубравіна / В. Дубровіна // Народна творчість та етнографія. — 2004. — №5. — С.78-82.
Жеплинський Р. Пісня в житті та творчості Осипа Маковея / Р. Жеплинський // Народна творчість та етнографія. — 2007. — № 5. — С. 101-102.
Ісаєнко І. В. Традиційне харчування українців : [добірка статей] / І. В. Ісаєнко // Позакласний час. — 2012. — № 11-12. — С. 45-53.
Календар класного керівника : 2014 : вересень / уклад. Г. Давидова, О. Трофімова // Позакласний час. — 2014. — № 8. — С. 13-46.
Календар класного керівника : 2014 : серпень / уклад. Г. Давидова, Трофімова, О. // Позакласний час. — 2014. — № 7. — С. 47-78.
Коло церкви дівоньки водили гаївоньки : [добірка сценаріїв, віршів, пісень, розваг про релігійні свята квітня та весну] // Позакласний час. — 2017. — № 3. — Не журись!. — С. 47-58.
Кондратович О. Возвеличення жінки-матері в пісенному фольклорі Західного Полісся / О. Кондратович // Дивослово. — 2011. — № 5. — С. 60-64.
Кравченко К.П. Музика мого народу : Жанри українських народних пісень / К. П. Кравченко // Розкажіть онуку. — 2004. — № 31-32. — Вкладка. — С.20-23.
Купальське свято розсипає зорі : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, конкурси, вірші, пісні, розповіді про свято Івана Купала] // Позакласний час. — 2017. — № 6. — Не журись!. — С. 47-58.
Немченко С. "Українська дума і пісня в світі" : урок позакласного читання за книжкою Григорія Нудьги / С. Немченко // Дивослово. — 2013. — № 4. — С. 14-19.
Сивачук Н. Колискові пісні: сюжет, контекст, метафора / Н. Сивачук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2005.- №9. — С.25-34.
Степаненко М. Коло Марусі Чурай / М. Степаненко // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 37-44.
Степаненко М. Коло Марусі Чурай / М. Степаненко // Сучасність. — 2006. — № 11-12. — С. 130-139.
У грудні що не день, то свято : [цикл грудневих передноворічних християнських свят, сценаріїв, пісень] // Позакласний час. — 2016. — № 11. — Не журись!. — С. 47-58.
Яринчина О. Мотиви й образи рекрутських і солдатських пісень в українських народних баладах [Електронний ресурс] / О. Яринчина // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 6. — С. 55-59.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.06.2022 09.22.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Олександрія :: Запитання: 46437  
Ніна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: Польсько-українські фольклорні зв'язки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Радимо вам опрацювати такі джерела інформації:
Вахніна Л. Фольклористична діяльність Юліана Кшижановського і Гелени Капелусь у контексті польсько-українських наукових взаємин другої половини ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. Вахніна // Слов'янський світ. — 2017. — Вип. 16. — С. 48-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2017_16_5.
Зілинський О. Фольклор часів Хмельниччини в світлі тогочасних польських джерел [Електронний ресурс] / О. Зілинський // Київські полоністичні студії. — 2016. — Т. 28. — С. 392-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2016_28_42.
Квітка К. З польського фольклору на Україні [Електронний ресурс] / К. Квітка, О. Курило // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. — 2011. — Вип. 26. — С. 9-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2011_26_4.
Кузьменко О. Концепти пісенного фольклору про війну: українсько-польські паралелі [Електронний ресурс] / О. Кузьменко // Слов'янський світ. — 2017. — Вип. 16. — С. 25-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2017_16_4.
Лещинська С. Взаємовпливи зразків пісенних моностроф в українському та польському фольклорі [Електронний ресурс] / С. Лещинська // Народознавчі зошити. — 2013. — № 4. — С. 712. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_4_23.
Луньо Є. Польська антирадянська фольклорна сатира в українському середовищi [Електронний ресурс] / Є. Луньо // Народознавчі зошити. — 2009. — № 5-6. — С. 608-621. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2009_5-6_5.
Павлова А. Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга [Електронний ресурс] / А. Павлова, І. Зайцева // Київські полоністичні студії. — 2011. — Т. 18. — С. 489-492. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2011_18_82.
Решетняк О. Порівняльна характеристика функціонування біблійних символем у сучасному фольклорному дискурсі українських і польських митців [Електронний ресурс] / О. Решетняк, М. Базелюк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(1). — С. 62-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(1)__13.
Шевчук О. Матеріали до дослідження польсько-українських зв'язків (фольклористика, етномузикологія [Електронний ресурс] / О. Шевчук // Проблеми етномузикології. — 2018. — Вип. 13. — С. 7-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Petnomuz_2018_13_4.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.05.2022 15.59.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46205  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про билинні традиції в українському героїчному епосі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Александров О. Середньовічний автор / О. Александров // Давньоруське любомудріє : тексти і контексти / упоряд. О. Вдовина, Ю. Завгородній. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - С. 9-24.
Грица С. Й. Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки / С. Й. Грица. - Київ : Тернопіль : Астон, 2002. - 236 с.
Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т. / М. Грушевський - Київ : Либідь, 1993. - Т. IV: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХУІІ., Кн. 1. - 333 с.
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. - Київ : Либідь, 1994. - 384 с.
Билини київського циклу української традиції. - Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1011472/8/Ukrainski_bilini_(zbirka).html.
Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/tema-bilina-yak-zhanr-davnorusko-literaturi-poetichne-vidobrazhennya-istori-ki-vsko-rusi-v-bilinah-osnov-ni-cikli-bilin-ki-vskiy-novgorodskiy-48626.html. - Назва з екрана.
Билинні традиції в українському героїчному епосі [Електронний ресурс] // Bo0k.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20694&chapter=1. - Назва з екрана.
Йовенко Л. Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) [Електронний ресурс] / Л. Йовенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2014. - Вип. 48. - С. 203-208. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppps_2014_48_34.pdf.
Конча С. Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну [Електронний ресурс] / С. Конча // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 3. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_3_14.
Нинішній стан билинної традиції і її колишнє розповсюдження на Україні [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush403.htm. - Назва з екрана.
Український народний героїчний епос. Класифікація його жанрів(загальна характеристика) [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/6832993/page:12/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 21.01.2022 12.59.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.334092 seconds