Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: Світлана із міста: Киъв :: Запитання: 44970  
Світлана запитує:
Доброго дня, можливо підібрати літературу до реферату "Мотиви і образи українських народних пісень про кохання". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Бобровицька Н. В. Ліричні пісні про кохання та сімейне життя : специфіка віршування / Н. В. Бобровицька // Слов’янський світ. –2016. – Вип.15. – С. 2012-228.
Будівський П. О. Українська народна лірика про сім’ю та побут / П. О. Будівський. – Київ, 1993. – 129 с.
Дмитренко М. Генетичний код нації / М. Дмитренко // Літ. Україна. – 2006. – № 46. – С. 7.
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. – Львів, 2010. – 376 с.
Єфремова Л. Стиль народних пісень Подніпров’я : (за матер. сучасних експедиц. досліджень) / Л. Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 27–33.
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591 c.
Народні пісні Полтавщини : (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вст. Ст. Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2016. – 752 с. : ноти, карти.
Українська фольклористика : словник-довід. / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
Бокало І. М. Українські народні пісні про кохання : морально-етичні виміри [Електронний ресурс] : дис… канд. філолог. наук : 10.01.07 – фольклористика / І. М. Бокало ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2019. – 228 с. – Режим доступу: http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bokalo_dys.pdf.
Кобиленко Н. К. Про деякі особливості значень слів-символів (на матеріалі текстів казок та пісень) [Електронний ресурс] // Вісник Луган. нац ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 18. – С. 30-34. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/260/1/№ 18_205_2010_ФН.pdf#page=31.
Мелешко В. А. Ліричні пісні про кохання полтавського фольклорного регіону [Електронний ресурс] : мистецтвознавство / В. А. Мелешко, А. Мелешко // Рідний край. – 2018. – № 1. – С. 173-176. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9859/1/37.pdf.
Петленко Л. П. Образність символів українських народних пісень про кохання [Електронний ресурс] / Л. П. Петленко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29420/1/Tkachenko_172-176.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.12.2020 09.18.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андріана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 44861  
Андріана запитує:
Доброго дня! потрібно скласти картотеку українського народного ігрового фольклору, можете порадити якісь цікаві збірки?) P.SДякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Андріано! Радимо Вам використати наступні збірки: – Гуси, гуси, додому! : укр. нар. ігри / оброб. й переповіли В.Бойко, Є.Горева ; мал. А.Львов. - Київ : Веселка, 1966. - 23 с. : іл.
– Збірник ігор для дошкільнят : дит. садок. Бібліотека / упоряд. Т.Вороніна. - Київ : Шкільний світ : Видавець Л.Галіцина, 2005. - 127 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").
– Скуратівський В.Т. Покуть / В.Т.Скуратівський ; худож. А.М.Буртовий. - Київ : Довіра, 1992. - 236 с. - (Відродження).
– Українці : народні вірування, повір'я, демонологія / упоряд. А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк ; вступ. ст. А.П.Пономарьова ; іл. В.І.Гордієнка. - 2-е вид. – Київ : Либідь, 1992. - 638 с. : іл. - (Пам'ятки історичної думки України).
– Українське дошкілля : пісні, ігри, танці, вірші й загадки / худож. С.І.Іванов. - Київ : Музична Україна, 1992. - 142 с. : ноти.
– Підгірянка М. Зіллюся з серцем народу : вірші та поеми, вірші, загадки, ігри для дітей / М.Підгірянка ; худож. О.Є.Кондратюк. - Ужгород : Редакційно-видавничий відділ Закарпатського обласного управління по пресі, 1992. - 145 с. : іл.
– Горохова скриня : укр. нар. ігри / упоряд., передм. В.Пепи ; худож. Л.Постних. - Київ : Веселка, 1993. - 95 с. : іл.
– Дитяча розвага : укр. нар. пісні, забави та ігри. - Київ : Музична Україна, 1993. - 103 с. : ноти.
– Цьось А.В. Українські народні ігри та забави : навч. посібник. - Луцьк : Надстир'я, 1994. - 95 с.
– Жмундуляк Д. Українознавство : для 5-9 кл. / Чернівец. наук.-метод. ін-т освіти. - Чернівці, 1996. - 206 с.
– Майданська С. Христос воскрес! / С.Майданська ; мал. В.Тарана. – Київ : Купина, 1993. - 24 с. : ілюстр., ноти
– Струманський В.П. Народознавство Поділля : хрестоматія / В.П.Струманський. - Хмельницький : Поділля, 1995. - 443 с. : іл.
– Супруненко В.П. Ми – українці : у 2 кн. : енцикл. українознав. Кн. 1 / В.П.Супруненко ; мал. Н.Музиченко ; макет К.Ткаченка. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 410 с. : іл.
– Кругляк О.Я. Від гри до здоров'я нації : рухливі та укр. нар. ігри, естафети на уроках фіз. культури : метод. посіб. / О.Я.Кругляк ; худож. оформ. С.Демчак. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. - 80 с. : іл.
– Дзига : укр. дит. й молодечі нар. ігри та розваги / композ. П.Черемського ; уклад. В.Семеренський, П.Черемський. - Харків : Друк, 1999. - 528 с. : іл.
– Літала сорока по зеленім гаю : дитячі та молодіжні укр. нар. ігри / упоряд., прим. Г.В.Довженок ; худож. С.Г.Урбарська . - Київ : Молодь, 1990. - 157 с.
– Гавриленко Л.А. Джерело : посіб. з укр. народознавства / Л.А.Гавриленко. - Запоріжжя : Просвіта, 2001. - 178 с.
– Чумарна М.І. Цокає годинничок : звичаєвий календар українців у віршах, приказках, прислів'ях... / М.І.Чумарна ; худож. О.Мазур. - Львів : Аверс, 2003. - 96 с. : ілюстр.
– Кузь В.Г. Українські народні дитячі ігри : посіб. для студ. філол. ф-тів... / В.Г.Кузь ; Уманський державний педагогічний університет; Лабораторія "Етнологія Черкаського краю". - Київ : Науковий світ, 2003. - 32 с.
– Воропай О. Звичаї нашого народу : етнограф. нарис. Т. 2 / О.Воропай ; відп. за вип. С.І.Білокінь. - Репр. вид. - Київ : Оберіг, 1991. - 447 с.
– Зайцева В.Ю. Ігровий калейдоскоп / В.Ю.Зайцева ; худож. В.Стецюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 64 с.
– Яланський П.Г. А я квача не боюся! : нар. ігри / П.Г.Яланський ; літ. опрацюв., передм. В.Мазного ; мал. А.Василенка. - Київ : Веселка, 1981. - 88 с. : ілюстр.
– Ставаймо в коло : зб. дит. ігор / упоряд. В.Г.Войта, Н.Л.Лобода ; худож. оформ. Ю.В.Раєвського. – Київ : Молодь, 1979. - 120 с. : ілюстр.
– Котилася торба : укр. нар. дит. ігри / упоряд. В.Бойко ; худож. О.Петренко. - Київ : Веселка, 1990. - 32 с. : ілюстр.
– Мудрик С.Б. Рухливі ігри за народним календарем : метод. рек. / С.Б.Мудрик. - Луцьк, 2005. - 38 с.
– Зайцева В.Ю. Ігровий калейдоскоп / В.Ю.Зайцева ; худож. В. Стецюк ; дизайн обкл. С. Бєдної. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 64 с. : ілюстр.
– Ходить котик по лавочці : забави для наймол. / уклад. Л. П'ятночко ; намал. О. Гижа ; худож. обкл. Ю. Крукевич. - Львів : Свічадо : Колесо, 2008. - 64 с. : ілюстр.
– Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі : посіб. для вчителя / О.Я.Кругляк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 112 с. : ілюстр.
– 745 ігор для дошкільників : 2-6 років : дидакт. ігри, сюжет.-рольові ігри... / уклад. О. А. Шевцова. - Харків : Основа, 2010. - 366, [1] c. - (ДНЗ. Вихователю, Дошкільний навчальний заклад).

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 10.11.2020 16.14.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дана із міста: Київ :: Запитання: 44650  
Дана запитує:
Цікавить література на тему: Вплив слов'янської міфології на сучасне кіно, мистецтво, культуру
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Вивчення національної автентичної міфології як джерела сучасного українського фентезі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ulvzsh_2014_11_10.pdf
Інтерпретація міфологічних образів у творчості українських художників ХX – початку ХXI століття
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/arch/14april2017/3.pdf
Художник-слов’яніст Віктор Крижанівський
https://www.volynnews.com/news/culture/khudozhnyk-slovianist-viktor-kryzhanivskyy-rodom-z-volyni/
Демонічні істоти Гуцульщини від Morok Art-Studio
https://babai.co.ua/articles/demonichni-istoti-gutsulshchini-vid-morok-art-studio
Збереження традицій у сучасному українському декоративно-прикладному мистецтві
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mvkfm_2018_2_4.pdf
Фольклорно-міфологічна основа повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського та збірки "Регіт Арідника" Ростислава Єндика
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pvntsh_sl_2016_2_43.pdf
Міфологічні основи образів природи в українському поетичному кіно
https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1562
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2850020-pekelna-horugva-abo-persa-kinokazka-za-aku-ne-soromno.html
https://www.istpravda.com.ua/short/2019/08/13/156078/
https://mavka.ua/uk/about
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/28592/1/Bykova_351-360.pdf

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 2.09.2020 14.47.21 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Жашків :: Запитання: 44548  
Вікторія запитує:
Доброго дня, цікавить тема "Рослинна символіка України". Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, пропонуємо переглянути наступну літературу:
Божок О. Дерева, оспівані народом : дерева / О. Божок, В. Божок // Колосок. — 2018. — № 3. — С. 14-19.
Кизименко О. Відродження українських оберегів. Мак - символ пам'яті : виховний захід / О. Кизименко, С. Кодацька // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 13-15. — С. 53-57.
Корнев А. Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства [Електронний ресурс] / А. Корнев // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2010. — № 1. — С. 119-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_30
Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими [Електронний ресурс] / Н. Краснянська, Н. Громова // Етнічна історія народів Європи. — 2012. — Вип. 38. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2012_38_10
Криштопа Т. "Квіти нашої країни" : виховний захід / Т. Криштопа // Шкільний бібліотекар. — 2018. — № 12 . — С. 8-11.
Курчак Т. Подорожуємо осінньою країною Здоров'я : спортивне свято з використанням квест-технології / Т. Курчак // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 4. — С. 81-84.
Лозко Г. Дерева та кущі : культура побуту, традиції / Г. Лозко // Чумацький шлях. — 2018. — № 1. — С. 24-25.
Ляшишин Л. Символи моєї України : [сценарій ранку] / Л. Ляшишина // Початкова школа. — 2019. — № 8. — С. 43-45.
Назаренко Г. Рослини - символи України : сучасний урок / Г. Назаренко, Т. Серафимова // Біологія (Основа). — 2019. — № 1-2. — С. 35-38.
Обереги моєї землі : пізнавалка / худож. В. Юрковська // Пізнайко (від 6 років). — 2019. — № 8. — С. 2-3.
Підлісна Ю. Червона калина - символ України : виховна година / Ю. Підлісна // Виховна робота в школі. — 2019. — № 7. — Моя країна - Україна. — 2019. — № 37. — С. 18-1-18-4.
Снігирьова Л. Рослинна символіка в українських народних історичних піснях XV - початку XVIII ст. [Електронний ресурс] / Л. Снігирьова. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. — 2012. — Т. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2012_1_17
Ступчук Л. В'ється барвінок хрещатий : довкілля / Л. Ступчук // День. — 2020. — 22-23 травня. — С. 32.
Український віночок // Куля. — 2016. — № 4. — С. 14-15.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.07.2020 08.56.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Ніжин :: Запитання: 44437  
Марія запитує:
Доброго дня! Підберіть за темою літературу "Культура кельтського язичництва". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 36808.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 20.06.2020 16.07.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.456486 seconds