Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 45342  
Альона запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про українську вишиванку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Переляньте наступні джерела:
Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка : альбом / Т. В. Кара-Васильєва. - Київ : Мистецтво, 1993. - 263 с.
Нечипоренко С. Г. Українська вишивка / С. Г. Нечипоренко. – Київ : Майстерня книги, 2012. – 192 с.
Українська вишивка : альбом / упоряд. Р. В. Захарчук-Чугай. - Львів : Аверс, 2008. - 72 с.
Українська вишиванка : 10 цікавих фактів, яких ви могли не знати [Електронний ресурс] // Фолк-мода : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://folkmoda.net/articles/ukrainska-vyshyvanka-10-cikavyh-faktiv. - Назва з екрана.
Українська вишиванка: національний одяг у давнину й сьогодні [Електронний ресурс] // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=e3PLTWaSyRg. - Назва з екрана.
Українська вишиванка : розвиваюче відео для дітей [Електронний ресурс] // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Zh14M5wfe_0. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 5.04.2021 10.12.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 45291  
Людмила запитує:
Можна підібрати матеріали про легенди та міфи сузір'їв неба. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Свириденко О. Міфи зоряного неба : сценарій темат. вечора з астрономії / О. Свириденко // Фізика (Шк. світ). - 2009. - № 11. - Вкладка. - С. 1-24.
Федченко Л. Літня навчальна практика з географії (краєзнавства) : метод. рекоменд. : 6-7-й кл. / Л. Федченко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2012. - № 17. - С. 13-20.
Шевчук О. Прогулянки зодіакальним колом : сузір'я : прогулянки / о. Шевчук // Колосок. - 2019. - № 2, № 4 ; 2020. - № 1 ; № 2. - С. 34-41.
Головко М. В. Міфи і легенди про Всесвіт [Електронний ресурс] // Головко М. В. Астрономія : навч. посіб. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 272 с. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/713280/1/18-24_Astronomy_Workbook_P-7.pdf.
Легенди про сузір'я [Електронний ресурс] // Блог вчителя фізики : [блог]. - - Електронні дані. - Режим доступу: https://fizika17.webnode.com.ua/l/legendi-pro-suzirya/. - Назва з екрана.
Легенди та міфи зоряного неба [Електронний ресурс] // Віртуальна аерокосмічна школа : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://aerospace.klasna.com/uk/site/legendi-i-mifi-zoryanogo-.html. - Назва з екрана.
Легенди та міфи про сузір'я [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-legendi-ta-mifi-pro-suzir-ya-47642.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.03.2021 14.11.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45272  
Максим запитує:
Добрий день! Необхідна література про міфологію давніх слов'ян. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Пропонуємо вам наступні джерела:
Берегова Г. Гілозоїзм і слов’янська міфологія [Електронний ресурс] / Г. Берегова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 78-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_9.
Велесова Книга — Волховник / уклад.: Г. Лозко. — 4-те вид. — Вінниця: Континент-прим, 2007. — 520 с.
Голіченко Т. Слов'янська міфологія та антична культура / Т. Голіченко ; НАН України, Інститут філософії. — Київ : Наук.думка, 1994. — 92 с.
Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк. — Львів : Ін-т народознав. НАН України, 2000. — 264 c.
Історія західних і південних слов'ян : з давніх часів до XX ст.: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / В. Яровий [та ін.] ; ред. В. І. Яровий. — Київ : Либідь, 2003. — 630 с.
Костомаров М. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. — Київ : Либідь, 1994. — 384с.
Лисюк Н. Міфологічний хронотоп : матеріали до курсів "Міфологія", Міфологія слов'ян. і світова" / Н. Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 198 c.
Міфологія: Скандінавські та германські країни, слов'янські країни, Індія, Китай, Японія : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. О. Могила, С. Чумаков. — Київ : Школа, 2001. — 496 с.
Мосенкіс Ю. Трипільська міфологія : корот. слов. термінів / Ю. Мосенкіс. — К., 2003. — 74 c. — (Трипіль. культура - укр. мова: Наук.-навч. енциклопед. сер; Вип. 1).
Писаренко Ю. Символ ключа в народній обрядовості та міфології / Ю. Писаренко // Нар. творчість та етнографія. — 2002. — N 5-6. — С. 97-101.
Про слов'ян, їх бога Рода і граде Родень : канівський збірник / над зб. працювали Л. Я. Пілат [та ін.]. — Київ : [б.в.], 2008. — 111 с.
Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й. Сележан. — Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. — 272 с.
Степанська О. Слов'янська міфологія як фактор стилеутворення в українській і російській опері другої половини ХІХ сторіччя. "Різдвяна ніч" Лисенка та "Ночь перед Рождеством" Римського-Корсакова: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / О. Степанська ; Нац. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 1999. — 19 с.
Таран Я. Образ дракона в міфологічному просторі східних слов'ян / Я. Таран // Магістеріум. Культурологія. — 2007. — Вип. 26. — С. 66-73.
Темченко А. Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь) [Електронний ресурс] / А. Темченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2017. — № 4. — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2017_4_8.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.03.2021 09.53.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 45260  
Ольга запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про іспанську міфологію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Барандиаран Х. М. Баскская мифология / Х. М. Барандиаран. – М. : Герника, 2009. – 432 с.
Оболенская Ю. Л. Mitos y leyendas de Espana=Легенды и предания Испании : с обширными лингвокультурологическими, историческими, грамматическими комментариями / Ю. Л. Оболенская. – ООО Ленанд, 2015. – 224 с.
Оболенская Ю. Л. Легенды и предания народов Испании / Ю. Л. Оболенская. – М. : Высш. шк., 2004. – 128 с.
Esparza C. V. Mitologia popular (Campo de Montiel) [Електронний ресурс] / Carlos Villar Esparza // Revista de folklore. – 2004. – N 282. – P. 183-195. – Режим доступу: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/94698 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=934289).
Cabo J. C. Gnomos: Guia de los seres migicos de Espana [Електронний ресурс] / J. C. Cabo. – Режим доступу: https://books.google.co.ve/books?id=kE6vSFdWL8wC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.
Бандуа – персонаж галисийской мифологии [Електронний ресурс] // Spaincome.ru : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://spaincome.ru/bandua/. – Назва з екрана.
Дякун О. М. Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. М. Дякун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dommaa.zip.
Испанская мифология и фольклор [Електронний ресурс] // Bestiary.us : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bestiary.us/culture/1964. – Назва з екрана.
Козловская Е. В. Функционирование мифологем испанского языка в лингвокультурном контексте [Електронний ресурс] / Е. В. Козловская // Вестник Омского гос. педагог. ун-та. Серия : Гуманитарные исследования. – 2018. – № 4 (21). – С. 62-65. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-mifologem-ispanskogo-yazyka-v-lingvokulturnom-kontekste.
Козловская Е. В. Этапы формирования испанской мифологической картины мира [Електронний ресурс] / Е. В. Козловская // Вестник Челябинского гос. ун-та. Серия : Филологические науки. – 2017 . – № 3. - Вып. 105. – С. 41-44. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-formirovaniya-ispanskoy-mifologicheskoy-kartiny-mira/viewer.
Мариненко П. І. Історія та сучасне фунціонування концепту duende в іспанській лінгвокультурі іберійського мовного ареалу [Електронний ресурс] / П. І. Мариненко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2017. – Вип. 3. - С. 149-154. – Режим доступу: http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/download/243/373.
Мифология Астурии [Електронний ресурс] // The-spain.com : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://the-spain.com/blog/mifologiya-asturii. – Назва з екрана.
Муросы и Моуры: мифические персонажи Галисии [Електронний ресурс] // Spaincome.ru : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://spaincome.ru/murosy/. – Назва з екрана.
Оболенская Ю. Л. Иберийские мифонимы как объект лингвокультурологического исследования [Електронний ресурс] / Ю. Л. Оболенская // Вестник РУДН. Серія : Лингвистика. – 2004. – № 6. – С. 92-98. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/iberiyskie-mifonimy-kak-obekt-lingvokulturologicheskogo-issledovaniya/viewer.
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности [Електронний ресурс] / О. М. Фрейденберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Восточная лит. РАН, 1998. – 800 с. – Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/sacra/freydenberg=mif_i_lit_drevn.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 18.03.2021 16.20.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Одеса :: Запитання: 45030  
Павло запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про фольклор гагаузів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Павло!Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 33771. Також радимо Вам додатково попрацювати з такими джерелами:
Арнаут Ф. Некоторые особенности мотивов любви и смерти в гагаузских лирических песнях [Електронний ресурс] / Ф. Арнаут // Східний світ. — 2011. — № 1. — С. 153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_1_25.
Арнаут Ф. Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" [Електронний ресурс] / Ф. Арнаут // Сходознавство. — 2008. — № 43. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2008_43_4.
Георгієв М. До питання про походження одного з cимволічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості [Електронний ресурс] / М. Георгієв, А. Шабашов // Записки історичного факультету. — 2014. — Вип. 25. — С. 7-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2014_25_3.
Диханов В. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / В. Диханов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 16 c.
Докіна С. Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів [Електронний ресурс] / С. Докіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. — 2016. — Вип. 2. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_14.
Дрига І. Три події в гагаузознавстві [Електронний ресурс] / І. Дрига // Східний світ. — 2008. — № 4. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_4_27.
Сырф В. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) [Електронний ресурс] / В. Сырф // Сходознавство. — 2012. — № 57-58. — С. 127-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2012_57-58_13.
Чижов Г. До питання про періодизацію історії етнологічного вивчення болгар і гагаузів південно-західної України [Електронний ресурс] / Г. Чижов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 207, Вип. 195. — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_207_195_24.
Юзвяк І. Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови [Електронний ресурс] / І. Юзвяк // Мовні і концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 47(2). — С. 560-569. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47(2)__63.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 15.12.2020 20.07.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.275852 seconds