Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 42358  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть віднайти літературу про Ігнатія Тєгермана
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/l-2016-st-129-175.pdf

.: Розділ: Загальні :: 4.10.2018 17.12.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42350  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу та інформацію на тему : "Класифікація функцій адміністративного контролю".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://www.info-library.com.ua/books-text-5016.html
http://center-yf.ru/data/Yuristu/funkcii-administrativnogo-kontrolya.php
http://ua-referat.com/Функція_мотивації_і_контролю
http://academy.gov.ua/ej/ej1/txts/SOLOV.htm
http://eprints.kname.edu.ua/43914/1/2016 репоз181Л_Адміністративний менеджмент_Новікова.pdf
http://ifreestore.net/3230/21/
https://stud.com.ua/19385/menedzhment/kontrol_funktsiya_upravlinnya
https://studopedia.com.ua/1_187036_kontrol-v-sistemi-administrativnogo-menedzhmentu.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/492-malinovski/9667-312---.html
https://studfiles.net/preview/5375433/page:3/
http://textbooks.net.ua/content/view/2662/15/
http://www.info-library.com.ua/books-text-7952.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0939&T=06&lng=1&st=0
– Вітвіцький С. Адміністративний контроль у системі державного контролю / С. Вітвіцький // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 5. – С. 59-63.
– Баклан О. Контрольна-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України) : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. / О. Баклан. - Київ : Рад. шк., 2002. - 16 с.
– Цвігун Д. П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. / Д. П. Цвігун. - Київ : Рад. шк., 2002. - 20 с.
– Бородін І. Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу / І. Л. Бородін // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2002 р. № 2. - Донецьк : ДІВС / Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, 2002. - С. 102-107.
– Любченко П. Адміністративний нагляд і контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Проблеми правового регулювання / П. Любченко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 11. - С. 56-62.
– Кравчук І. Порівняння понять: "контроль", "оцінювання", "моніторинг" та "адміністративний аудит" / І. Кравчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 2. - С. 19-25.
– Нечитайленко О. І. Адміністративний контроль і нагляд: основні підходи до розуміння та розмежування понять / О. І. Нечитайленко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 трав. 2013 року / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - Київ : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 118-120.
– Давидова О. Державний контроль як спосіб забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу в сфері державної безпеки / О. Давидова // Юридична Україна. - 2010. - № 9. - С. 43-49.
– Косінов С. Функції і принципи державного контролю / С. Косінов // Право України. - 2015. - № 6. - С. 179-184.

.: Розділ: Загальні :: 3.10.2018 14.59.58 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42342  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для контрольної роботи на тему "Інноваційна педагогіка вищої школи". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Педагогіка інновацій у вищий школі
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_4/voloshina2.pdf
Інноваційні технології та методи навчання
https://pidruchniki.com/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli
Інноваційні методи навчання у вищий школі України
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf
Інноваційні технології в системі вищої професійної освіти
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1361
http://library.kr.ua/elib/strelnikov/posibnyk-Strelnikov.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Klimova/6_3.pdf
Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vou_2015_4_9.pdf
Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти
http://eprints.zu.edu.ua/8278/1/_нновац_йн_ навчальн_ технолог_ї _ основа .pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5MnFiRUpRdGN3bEU/view

.: Розділ: Загальні :: 2.10.2018 15.34.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42332  
Тетяна запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію та літературу для контрольної роботи на тему "Фактори, що впливають на розподіл влади". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 30.09.2018 15.13.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 42331  
Юлія запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу та інформацію для контрольної роботи на тему "Інноваційна педагогіка вищої школи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступний матеріал:
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_4/voloshina2.pdf
Волошина О.В. Педагогіка інновацій у вищій школі. Навчально-методичний посібник / О.В. Волошина. – Вінниця: 2014. – 161 с.
http://eprints.zu.edu.ua/13281/1/2.pdf
Вітвицька С.С. Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: ВІКНУ, 2013 – вип.. 42- с. 108-114
https://bit.ly/2Rmacms
Козак Л.В. ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1128/1/Zaprovadzhennia pedahohichnykh innovatsii.pdf
Атаманчук Н. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/03/11.pdf
ЧИКУН Н., ПАСАЛЬСЬКИЙ Б. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf
БИСТРОВА Ю. В., ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/36-soma-mizhnarodna-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/73-vikoristannya-innovatsijnikh-pedagogichnikh-tekhnologij-u-vnz-yak-faktor-formuvannya-profesijnikh-umin-majbutnogo-vikladacha
Дригач Т. Г. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
http://194.44.152.155/elib/local/2752.pdf
Прокопів Л. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2017 – 166 с.
1. Зайченко, І. В. Педагогіка : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко. - 2-е видання. - К. : Освіта України. - [Б. м.] : КНТ, 2008. - 528 с.
2. Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для вузів / Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
3. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів вузів / С. С. Вітвицька. - 2-ге видання. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 384 с.
4. Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для вузів / В. Л. Ортинський. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
5. Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін : навч.-метод. посібник / Л. В. Артемова. - К. : Кондор, 2008. - 271 с.
6. Солова, В. М. Інноваційні підходи до системи виховання / В. М. Солова // Позакласний час. - 2012. - N 4. - С. 27-29.
7. Захожай, В. Б. Актуальні питання запровадження навчальних інновацій / В. Б. Захожай, О. О. Казак // Вісник економічної науки України. - 2010. - N 2. - С. 41-42.
8. Костіна, Л. Готовність учителя до інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі: вектори виміру / Л. Костіна // Рідна школа. - 2014. - N 10. - С. 3-8.
9. Кремень, В. Г. Інноваційність і освіта / В. Г. Кремень // Позакласний час. - 2009. - N 11/12. - С. 36-38.
На все добре!

.: Розділ: Загальні :: 30.09.2018 09.27.42 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.333002 seconds