Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41402
   


Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42342  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу для контрольної роботи на тему "Інноваційна педагогіка вищої школи". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Педагогіка інновацій у вищий школі
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_4/voloshina2.pdf
Інноваційні технології та методи навчання
https://pidruchniki.com/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli
Інноваційні методи навчання у вищий школі України
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf
Інноваційні технології в системі вищої професійної освіти
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1361
http://library.kr.ua/elib/strelnikov/posibnyk-Strelnikov.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Klimova/6_3.pdf
Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vou_2015_4_9.pdf
Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти
http://eprints.zu.edu.ua/8278/1/_нновац_йн_ навчальн_ технолог_ї _ основа .pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5MnFiRUpRdGN3bEU/view

.: Розділ: Загальні :: 2.10.2018 15.34.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42332  
Тетяна запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію та літературу для контрольної роботи на тему "Фактори, що впливають на розподіл влади". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 30.09.2018 15.13.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 42331  
Юлія запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати літературу та інформацію для контрольної роботи на тему "Інноваційна педагогіка вищої школи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступний матеріал:
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_4/voloshina2.pdf
Волошина О.В. Педагогіка інновацій у вищій школі. Навчально-методичний посібник / О.В. Волошина. – Вінниця: 2014. – 161 с.
http://eprints.zu.edu.ua/13281/1/2.pdf
Вітвицька С.С. Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –К.: ВІКНУ, 2013 – вип.. 42- с. 108-114
https://bit.ly/2Rmacms
Козак Л.В. ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1128/1/Zaprovadzhennia pedahohichnykh innovatsii.pdf
Атаманчук Н. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/03/11.pdf
ЧИКУН Н., ПАСАЛЬСЬКИЙ Б. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf
БИСТРОВА Ю. В., ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/36-soma-mizhnarodna-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/73-vikoristannya-innovatsijnikh-pedagogichnikh-tekhnologij-u-vnz-yak-faktor-formuvannya-profesijnikh-umin-majbutnogo-vikladacha
Дригач Т. Г. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
http://194.44.152.155/elib/local/2752.pdf
Прокопів Л. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2017 – 166 с.
1. Зайченко, І. В. Педагогіка : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко. - 2-е видання. - К. : Освіта України. - [Б. м.] : КНТ, 2008. - 528 с.
2. Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для вузів / Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
3. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів вузів / С. С. Вітвицька. - 2-ге видання. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 384 с.
4. Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для вузів / В. Л. Ортинський. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
5. Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін : навч.-метод. посібник / Л. В. Артемова. - К. : Кондор, 2008. - 271 с.
6. Солова, В. М. Інноваційні підходи до системи виховання / В. М. Солова // Позакласний час. - 2012. - N 4. - С. 27-29.
7. Захожай, В. Б. Актуальні питання запровадження навчальних інновацій / В. Б. Захожай, О. О. Казак // Вісник економічної науки України. - 2010. - N 2. - С. 41-42.
8. Костіна, Л. Готовність учителя до інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі: вектори виміру / Л. Костіна // Рідна школа. - 2014. - N 10. - С. 3-8.
9. Кремень, В. Г. Інноваційність і освіта / В. Г. Кремень // Позакласний час. - 2009. - N 11/12. - С. 36-38.
На все добре!

.: Розділ: Загальні :: 30.09.2018 09.27.42 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Олевськ :: Запитання: 42320  
Анастасія запитує:
доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до магістерської роботи на тему : «Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі педагогічної практики».
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Перегляньте наступні джерела:
Кудряшова Н. Формування готовності до професійного спілкування у майбутніх фахівців сфери обслуговування / Н. Кудряшова // Проф.-техн. освіта. - 2009. - № 4. - С. 30-31.
Любарець В. В. Особливості процесу виробничого навчання в готелі майбутніх агентів з організації туризму : методичні рекомендації / В. В. Любарець. – Київ : вид-во КУТЕП, 2013. – 26 с.
Полуда В. В. Структура професійної компетентності майбутніх фахівців з готельного обслуговування напряму підготовки «сфера обслуговування» / В. В. Полуда // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / Ін-т педагог. освіти і освіти дорослих ; Ін-т проф.-техн. освіти ; Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Київ : Вінниця, 2015. - Вип. 42. - С. 121-126.
Руденко Л. Проблеми формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування / Л. Руденко // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2011. - № 4. - С. 35-42.
Сараєва С. Компетентнісний підхід до формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії / С. Сараєва // Молодь і ринок. - 2012. - № 6. - С. 146-149.
Сучасні освітні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування: метод.посібн. / С. М. Вдович, О. В. Палка. – Київ : Педагог. думка, 2013. – 128 с.
Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2013 р., м. Львів / [Г. П. Васянович та ін.] ; Нац. академія педаг. наук України ; Львів. наук.-практ. центр профес.-техн. освіти. - Львів : Сполом, 2013. - 410 с.
Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології профес. освіти АПН України. – Київ, 2005. – 512 с.
Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність. — Ужгород : Інформ.- видавн. центр ЗІППО, 2007. — 364 с.
Бойко Л. Г. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з туристичної діяльності на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л. Г. Бойко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля. – Сер. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. - 2016. - № 2 (12). – С. 157-160. – Режим доступу: http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2016/27.pdf.
Васянович Г. Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування [Електронний ресурс] / Г. Васянович. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7549/1/Документ Microsoft Office Word.pdf.
Віндюк А. Підходи та принципи професійної підготовки майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / А. Віндюк // Молодь і ринок. – 2011. - №4(75). – С. 59-62. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_4_16.pdf.
Жорова І. Я. Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. педагог. наук: 13.00.04. / І. Я. Жорова ; Вінниц. держ. педагог. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 22 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07jiytnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ковальчук В. А. Професійний саморозвиток майбутнього фахівця [Електронний ресурс] : моногр. / В. А. Ковальчук ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 213 с. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12996/1/Konovalchuk_monografiya.pdf.
Колесник Т. Етапи підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування до професійної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Колесник ; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-т імені Григорія Сковороди // Педагогика, психология и социология : теория и методика учебы, воспитания и образования. - Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/konferm3/193.pdf.
Руденко Л. Проблеми формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних закладах [Електронний ресурс] : монографія / Л. Руденко. – Львів : Піраміда, 2015. - 342 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10077/1/Монографія_Руденко_Л_верст_.pdf.
Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] : дис...канд. педагог. наук: 13.00.04. / Л. А. Руденко. – Львів, 2016. – 509 с. – Режим доступу: http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/234/Дисертація_Руденко Л.А..pdf?sequence=3&isAllowed=y.

.: Розділ: Загальні :: 25.09.2018 17.46.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Кам’янське :: Запитання: 42272  
Марина запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему "Культура, освіта, мистецтво, побут населення за часів запорізької січі?"
Наша відповідь:
Доброго вечора, Марино: Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавництво центр “ Академія “, 1999. – 360 с. ( Абітурієнт )
2.Братанич Б.В., Романенко М.І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. Козацька доба. XVl – середина XVlll ст. – Дніпропетровськ: ВАТ “ Дніпро – книга “, 2005. – 333 с.
3.Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: історична розповідь про запорізьких козаків. – 2-ге вид./Худож. – оформлювач К.Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП “ Пам’ятки України “, 1991. – 302 с.: іл.
4.Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове: Оповідання: Для середнього та старшого шкільного віку/ [ Перед. Слово О.Т. Гончара: Упоряд. текстолог. підгот. передм. приміт. С.П. Пінчука; Худож. оформл. Ю.Б. Кудя. – К.: Веселка, 1992. – 271 с.: іл. (Золоті ворота)
5.Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: П.С.Сахань ( голова) та ін. – К.: Наук. думка. 1990 – 560 с.- (Пам’ятки іст. думки України ). Текст. укр. мовою. – т. 2 – 1990. – 560 с. – бібліограф.: с 514 - 520 т. 3 – 1991. – 560 с. бібліограф.: с 512 - 515
http://h.ua/story/409696
https://studopedia.com.ua/1_357632_kultura-zaporizkoi-sichi-ta-ii-samobutni-risi.html
https://helpiks.org/1-47808.html
https://studall.org/all3-32490.html
http://ua-referat.com/Козацтво_Запорізька_Січ
http://e-works.com.ua/work/4347_Zaporozka_sich__kozacka_respyblika_Zanyattya_pobyt_mistectvo_ta_simvolika_kozactva.html
http://referat-ok.com.ua/istoriya-ukrajini/zaporozka-sich-kozacka-respublika-zanyattya-pobut-mistectvo-ta-simvolika-kozactva

.: Розділ: Загальні :: 12.09.2018 20.00.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.997524 seconds