Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Тетяна із міста: калуш :: Запитання: 42841  
Тетяна запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформації на тему "Матеріальні логістичні потоки".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баранець Г. В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. В. Баранець ; НАН України, Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2007. — 201 арк.: рис., табл. — арк. 172-183.
Васелевський М. Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / М. Васелевський ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2002. — 271 арк. — арк. 202-215.
Ваховська М. Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / М. Ю. Ваховська ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Луцьк, 2010. — 251 арк. : табл., рис.
Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / А. С. Галкін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 23 с. : рис.
Дзінько А. М. Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / А. М. Дзінько ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : рис., табл.
Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін. ; за ред. Григорова О. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2018. — 447 с. : рис.
Крикавський Є. В. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства [Текст] : монографія / Є. В. Крикавський, Н. М. Васильців, В. А. Фалович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 249 с. : рис., табл. — (Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 10).
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Ріль З. П. Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / З. П. Ріль ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 189 л. дод. — л.179-189.
Сіренко І. В. Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І. В. Сіренко ; Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2002. — 210 арк. — арк. 165-179.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. — вид. 2-ге, допов. і виправ. — Харків : НТУ "ХПІ", 2018. — 496 с.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2017. — 535 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 16.02.2019 21.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42839  
Юлія запитує:
Доброго дня , допоможіть підшукати інформацію на контрольну роботу на тему : "Логістичні інформаційні системи".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація та проектування логістичних систем https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/10/pidruchnik_opls_glava_1_9.pdf
Характеристика логістичних інформаційних систем
https://studopedia.com.ua/1_28779_harakteristika-logistichnih-informatsiynih-sistem.html
Особливості інформаційних ЛЗ
https://studme.com.ua/1120061114322/logistika/osobennosti_informatsionnyh.htm
Інформаційна логістика (Розділ 11)
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/451/1/основи логістики дудар волошин.pdf
Інформаційні системи і технології в логістиці
https://studme.com.ua/1800010214321/logistika/informatsionnye_sistemy_tehnologii_logistike.htm
Інформаційні системи в логістиці
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1483_21999522.pdf
Особливості проектування логістичних інформаційних систем
http://vlp.com.ua/files/59.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/16662/с. 347-350.pdf?sequence=1

.: Розділ: Загальні :: 16.02.2019 16.17.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 42818  
Анна запитує:
Будь ласка, дайте відповідь на питання: яка література підходить для теми "Перспективи використання веб-технологій для створення інноваційного середовища та інтернет –сервісу у роботі бібліотекаря". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Перегляньте, будь-ласка, наступні джерела:
Новікова, Д. Д. Сервіси Google та конструктор сайтів Wix у роботі шкільного бібліотекара [Текст] / Д. Д. Новікова // Шкільний бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 6-10
Назаровець, Сергій. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього [Текст] / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 5. - С. 3-14. - Біблиогр. в кінці ст.
Пяткова, Ірина. Електронні інформаційно-комунікаційні технології в роботі бібліотеки [Текст] / Ірина Пяткова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 2. - С. 35-38
Новікова, Д. Д. Сервіси Google та конструктор сайтів Wix у роботі шкільного бібліотекара [Текст] / Д. Д. Новікова // Шкільний бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 6-10
Вилегжаніна, Т. І. Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі [Текст] / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2(березень-квітень), . - С. 4-6 : портр. - Библиогр. в конце ст.
Вітущко, Антон. Веб-сервіси комунікативності бібліотечних сайтів [Текст] / Антон Вітущко, Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-25. - Бібліогр. в кінці ст.
Ржеуський, Антоній. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз [Текст] / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець, Остап Малиновський // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 1. - С. 17-26 : рис. - Біблиогр. в кінці ст.
Коновал, Людмила Володимирівна. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування [Текст] / Людмила Володимирівна Коновал // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 3. - С. 44-49. - Бібліогр. в кінці ст.
Мар’їна, О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій [Текст] / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 10. - С. 24-27. - Бібліогр. в кінці ст.
Трачук, Людмила. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 2. - С. 23-25
Редька, К. Ю. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій [Текст] / К. Ю. Редька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 2. - С. 100-108. - Бібліогр.: 15 назв
Біла, Людмила. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / Л. Біла // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст.
Назар'єва, Світлана. Використання інструментів веб-комунікації бібліотеками університетів [Текст] / Світлана Назар'єва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 2. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12264/Biblioteka_4.0.pdf?sequence=1
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:znachennya-suchasnikh-veb-tekhnologij-v-obslugovuvanni-koristuvachiv-bibliotechnikh-ustanov&catid=81&Itemid=415
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2820/Teh_Web.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/65010
http://lib.iitta.gov.ua/6259/4/Метод-№2-Новцк,Савч,Ткач.pdf
http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:q--q&catid=71&Itemid=25&lang=uk

.: Розділ: Загальні :: 13.02.2019 13.25.46 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42798  
Олена запитує:
Доброго Дня! Бібліотека оформила підписку на періодичні видання. У каталозі видань, в розділі журнали виписали Скарби, примірник Скарбів повноцінний твір у книжковому форматі.За правилами журнали обліковуємо кожного місяця, як бути із Скарбами, обліковувати їх як журнал? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Щодо примірників Скарбів. Згідно «Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» (КЕКВ 3110. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0456-12) капітальні видатки обліковуються та беруться на баланс бібліотеки як предмети довгострокового зберігання. Але бібліотека керується також «Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах» (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0530-07), що обліковують належним чином періодику. Тому облік цих примірників залежить від статті витрат, за якою було придбане дане видання.

.: Розділ: Загальні :: 6.02.2019 16.24.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ірпінь :: Запитання: 42780  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми курсової роботи з методики викладання іноземної мови у вищій школі на тему: Застосування технології "мозковий штурм" у процесі вивчення теми "Seasons and Weather" на заняттях з англійської мови зі студентами мовних спеціальностей у закладах вищої освіти. Дякую!
Наша відповідь:
1.Seasons and activities board game [Text] // English Language and Culture. Fortnightly. - 2018. - №. 30-31 : мал. - eng
2.Tokarenko, L. Seasons and Weather in Ukraine [Text] / L. Tokarenko // English Language and Culture. Fortnightly. - 2013. - № 15. - p. 22-23.
3.Momot O. Seasons and weather [Text] / O. Momot // English Language and Culture. Fortnightly. - 2012. - №23 . - P20-23.
4.Bodrova, I. Seasons and Weather / I. Bodrova // English Lessons. - 2012. - № 2 (14): Газета = Уроки англійської. - с. 19-20. - eng. - [A2, A2 levels (5-9 grades)]
5.Даниленко, А. Seasons and Months. Weather and Weather Forecast ( Intergrated Lesson English- Music- Geography) [Text] : методичний матеріал // Англійська мова та література. - 2007. - №10. - С. 5-9
6.Глущенко , Ж. Є. Ukraine is our Motherland [Текст] / Ж. Є. Глущенко // Англійська мова та література. - 2017. - № 4-5. - С. 11-14 : іл. -
7.http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5731/1/Zaitseva.pdf

.: Розділ: Загальні :: 1.02.2019 14.43.12 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.674713 seconds