Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Аня із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43149  
Аня запитує:
поняття медіаправа, суб"єкти медіаправа
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мас-медіа право в інформаційному суспільстві
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38931/07-Tsymbalyuk.pdf?sequence=1
Особливості розвитку мас-медіа права в умовах інформаційного суспільства
http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/1530/1560
Поняття, ознаки та види інформаційних правовідносин (с.44-51)
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6304/1/A_Nashynets-Naumova L_Borez_IP_Posib_IS.pdf
Засоби масової інформації як суб’єкти правової комунікації
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/13567/18996
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мас-медійне_право

.: Розділ: Загальні :: 28.05.2019 19.53.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Хуст :: Запитання: 43118  
Оксана запитує:
Доброго дня, порекомендуйте літературу до теми: Роль вихователя спецшколи-інернату у формуванні та розвитку мовного словника вихованців молодшого шкільного віку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Вавілова Ю. В. Роль вихователя у формуванні особистості ліцеїста - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_1(2)__16.pdf
2. Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки - https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/9-8.-kazkoterapiya.pdf
3. Принципи корекційної роботи з дітьми - https://seredafizkult.jimdo.com/app/download/12012475049/курсова — копия.pdf?t=1508523966
4. Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання - http://lib.iitta.gov.ua/7647/1/Дитина з сенсорними порушеннями. Випуск 3..pdf
5. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць - http://eprints.zu.edu.ua/13267/1/konf_ped_2013.pdf
6. Гурська О., Мироненко Л. Особливості родинно-сімейного виховання в умовах школи-інтернату - http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8533/1/Gursyka.pdf
7. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи: навчальний посібник - http://ep3.nuwm.edu.ua/4057/1/v23.pdf
8. Український психолого-педагогічний науковий збірник - http://pedagogylviv.org.ua/zhurnaly/march_2017.pdf
9. Євдокимова Н. О., Кириленко К. В. – Адаптація дітей з мовними вадами до інтернатного закладу - http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/31_11.pdf
10. Вишнівська Н. В. Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2014_18(1)__15.pdf
11. Формування компетентностей молодших школярів у групі продовженого дня: навчально-методичний посібник - http://library.ippro.com.ua/attachments/article/395/Добровольська Л. Н., Чорновіл В.О. Формування компетентностей.pdf
12. Кулик І. В. Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/264/3/Kulyk.pdf
13. Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики - http://eprints.zu.edu.ua/21359/1/збірник_І_частина.PDF
14. Висоцька А. М. Організація позакласної виховної роботи в спеціалізованих навчальних закладах - http://www.education-inclusive.com/wp-content/docs/pozaklasna-robota.pdf
15. Толкачова А. С. Специфіка формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів - https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-11/09toagpc.pdf

.: Розділ: Загальні :: 15.05.2019 15.24.58 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 43074  
Аліна запитує:
Доброго дня! допоможіть ,будь ласка, знайти матеріали для доповіді на тему:"Професійна компетенція викладача перекладу".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Скиба К. М. Компетентнісний портрет сучасного викладача перекладу у вищому навчальному закладі
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_122_56
Перекладацька компетентність у професійній діяльності
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v25/part_2/51.pdf
Формування перекладацької компетенції у сучасному глобалізованому суспільстві
http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2017-145v41-07.pdf
А. М. Монашненко Професійна компетентність майбутнього перекладача та її складові
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/917/916/
Хорунжа Л.А. Формування професійної компетенції у процесі підготовки
майбутнього перекладача
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Novfil_2014_65_52.pdf
Рудіна М. Перекладацька компетентність: науково-теоретичний та методичний аспекти її формування у студентів-філологів як майбутніх фахівців
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/download/12240/16529
І. О. Сімкова Особливості формування фахової компетенції в майбутніх перекладачів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NiO_2013_3_48.pdf
Шиба А. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_26_77
Перекладацька компетенція викладача іноземної мови
https://eprints.oa.edu.ua/5045/1/99.pdf
Перова С. В. Перекладацька компетенція в контексті формування професійної компетентності майбутього вчителя іноземної мови
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23064/1/Perova S. V..pdf

.: Розділ: Загальні :: 29.04.2019 17.00.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 43014  
Маша запитує:
Проект землеустрою,як основний механізм забезпечення раціонального використання земель
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Про землеустрій
https://protocol.ua/ua/pro_zemleustriy/#section230412
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2004-п
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
http://investhelp.com.ua/ua/content/proekt-zemleustroyu-shchodo-vіdvedennya-zemelnoї-dіlyanki
Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/8161814
Проект землеустрою як основа раціонального використання
земель сільськогосподарського призначення
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_10_15
Концептуальні положення впорядкування території для містобудівних потреб
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/16468/1/Стаття_Концепт.полож._2015р..pdf
В яких випадках виготовляється проект землеустрою
https://region.poltava.ua/korysne-proekt-zemleustroiu/v-iakykh-vypadkakh-vyhotovliaietsia-proekt-zemleustroiu
Методичні рекомендації щодо розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0395821-13/print
Роль і місце схем землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zv_2014_5_11.pdf
Проблеми організації раціонального використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/pronina_o.v._the_problem_of_rational_use_and_protection_of_agricultural_land.pdf

.: Розділ: Загальні :: 8.04.2019 22.41.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 43009  
Маша запитує:
Теза на тему : "Організація використання земель населених пунктів у сучасних умовах"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація ефективного збалансованого використання землі
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/143.pdf
Формування організаційно - інституційної моделі розмежування землі
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/1777/gka75201123.pdf
Інституціональні особливості системи раціонального землекористування в населених пунктах
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127648/122406
Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах
http://natureus.org.ua/repec/archive/4_2017/17.pdf
Удосконалення системи планування сталого використання земель населених пунктів
http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2017/23.pdf
Правове забезпечення зонування земель в межах населених пунктів
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63013/58418
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій у використанні земель населених пунктів
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2100/2 storch.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Еколого-економічне забезпечення сталого землекористування в населених пунктах
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127616/122358
До питання про ефективність землекористування в умовах сучасного міста
http://eprints.kname.edu.ua/5850/1/244-248Тимофієва_СБ.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 22.04.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.692633 seconds