Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40469  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на тему "Стилістичний синтаксис".Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 21.03.2017 12.30.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 40466  
Юлія запитує:
Доброго вечора!Допоможіть будь ласка підібрати літературу та інформацію до контрольної роботи на тему :"Політика і політична діяльність в комунікаційному просторі."Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Акайомова А. Політична реклама як процес комунікації [Електронний ресурс] / А. Акайомова // Віче. - 2011. - № 6. - С. 2-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2011_6_2.
Вахрамєєва Н. Ю. Інтернет-комунікації у діяльності політичних партій [Електронний ресурс] / Н. Ю. Вахрамєєва // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2011. - Т. 155, Вип. 143. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2011_155_143_8.
Громадська Н. А. Сучасні особливості політичної комунікації та її прояви в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / Н. А. Громадська, О. В. Акетіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Політологія. - 2014. - Т. 248, Вип. 236. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_248_236_10.
Данько Ю. Соціальні мережі як засіб політичної комунікації [Електронний ресурс] / Ю. Данько // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 2. - С. 204-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_2_32.
Демченко С. В. Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя [Електронний ресурс] / С. В. Демченко // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_3.
Денисюк С. Г. "Нові мас–медіа" як чинник впливу на сучасні політичні комунікації [Електронний ресурс] / С. Г. Денисюк // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 94. - С. 395-398. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_94_101.
Дзеник С. В. Комунікації Web 2. 0 у політичних паблік рилейшнз [Електронний ресурс] / С. В. Дзеник // Психолінгвістика. - 2011. - Вип. 8. - С. 187-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2011_8_29.
Заруба О. Г. Соціокультурні комунікації в системі політичного лідерства [Електронний ресурс] / О. Г. Заруба // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2010. - № 1. - С. 97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2010_1_21.
Зуйковська А. А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації [Електронний ресурс] / А. А. Зуйковська // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2014. - Вип. 1. - С. 272-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_1_14.
Ільницька У. В. Перформансна комунікація як політична технологія та складова іміджевої PR-стратегії збройних сил [Електронний ресурс] / У. В. Ільницька // Військово-науковий вісник. - 2009. - Вип. 12. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2009_12_16.
Колісниченко І. В. Позитивна комунікація як умова політичної патернізації [Електронний ресурс] / І. В. Колісниченко // Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 50. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_6.
Ларіна Н. Б. Міжкультурна комунікація як феномен впливу на відносини суб’єктів владних повноважень державно-адміністративної та політичної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Б. Ларіна // Право та державне управління. - 2013. - № 2. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2013_2_19.
Макаренко Л. П. Значення комунікації в процесі демократичних перетворень політичної системи [Електронний ресурс] / Л. П. Макаренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 355-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_61.
Михальчук С. О. Інноваційний характер впливу Інтернет-комунікацій на політичні процеси сучасності [Електронний ресурс] / С. О. Михальчук // Грані. - 2015. - № 1. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_1_24.
Михальчук С. О. Інтернет комунікації як фактор політичних протестів в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Михальчук // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 100. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_69.
Пікула М. Комунікація як атрибутивна характеристика політичної свідомості [Електронний ресурс] / М. Пікула // Науковий вісник. - 2014. - № 1. - С. 214-225. - Режим доступу:
Подашевська Т. Л. Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб'єктів політичної діяльності [Електронний ресурс] / Т. Л. Подашевська // Психолінгвістика. - 2014. - Вип. 16. - С. 309-321. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2014_16_32.
Простова О. І. Інноваційні методи маркетингових комунікацій та перспективи їх використання в політичній практиці [Електронний ресурс] / О. І. Простова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2012. - Т. 197, Вип. 185. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_197_185_7.
Радченко О. В. Інтернет-комунікації у сучасній політичній взаємодії: особливості розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Радченко. // Політологічні записки. - 2011. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_39.
Сидора В. С. Нові форми комунікації в політичній сфері. Світовий досвід застосування блогів [Електронний ресурс] / В. С. Сидора // Теорія та практика державного управління. - 2009. - Вип. 2. - С. 359-366. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_2_57.
Сичик К. Б. Нові виміри політичного у добу комунікаційного перенасичення [Електронний ресурс] / К. Б. Сичик // Політикус. - 2016. - Вип. 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_10.
Степанов В. Ю. Комунікація в політичній системі суспільства: державно-управлінський аспект [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов // Теорія та практика державного управління. - 2010. - Вип. 4. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_4_10.
Чебаник В. І. Розвиток комунікацій політичних партій з виборцями в контексті формування регіональної політики (2006–2012 рр. ) (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) [Електронний ресурс] / В. І. Чебаник // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2013. - Вип. 62. - С. 479-488. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_78.
Якнюнас Ю. Політична комунікація як чинник масової комунікації [Електронний ресурс] / Ю. Якнюнас // Діалог. - 2013. - Вип. 16. - С. 317-325. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2013_16_39.

.: Розділ: Загальні :: 20.03.2017 19.52.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 40319  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: "Як мистецтво працює в контексті розподілу праці і чи належить воно туди?". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барнич М. М. Мистецтво як засіб комунікації [Електронний ресурс] / М. М. Барнич // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 29. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2013_29_3.
Безклубенко С. Д. Мистецтво як засіб комунікації [Електронний ресурс] / С. Д. Безклубенко // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв]. Мистецтвознавство. - 2015. - Вип. 32. - С. 5-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_32_3.
Бондаревська І. А. Мистецька критика і комерція (філософські нотатки) [Електронний ресурс] / І. А. Бондаревська // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2012. - Т. 128. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2012_128_6.
Карнак А. Періодична система мистецтв Б. Галеєва: витоки та перспективи [Електронний ресурс] / А. Карнак // Мистецтвознавство України. - 2012. - Вип. 12. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2012_12_16.
Рижова І. С. Генеза дизайнерської діяльності та її інноваційний характер [Електронний ресурс] / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2008. - Вип. 35. - С. 101-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_35_11.

.: Розділ: Загальні :: 26.02.2017 19.02.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 40232  
Ольга запитує:
Доброго дня! Підскажіть,будь-ласка, чи є у вас в наявності підшивка журнала "Шлях освіти" за 1923-1925 роки.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Раджу Вам звернутися в наукову або педагогічну бібліотеки за місцем проживання.

.: Розділ: Загальні :: 12.02.2017 21.08.24 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 40166  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть будт ласка знайти інформацію на тему: "Домінуюча роль телебачення у сучасному політичному процесі".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://bibliograph.com.ua/politologia-2/108.htm
http://naub.oa.edu.ua/2014/rol-telebachennya-uformuvanni-suspilnoji-dumky/
http://stud.com.ua/37545/politologiya/rol_politichnomu_protsesi
http://ua-referat.com/Сутність_і_роль_телебачення_в_сучасному_інформаційному_суспільстві
http://ua-referat.com/Засоби_масової_інформації_у_політичних_процесах
http://www.refine.org.ua/pageid-5499-1.html
http://referat-ok.com.ua/politika-politologiya/regionalne-telebachennya-ukrajini-v-konteksti-politichnih-transformacii-suspilstva
http://naub.org.ua/?p=834
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/KNP/138/knp138_62-66.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/70984/12-Turchenko.pdf?sequence=1
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1669
http://www.academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm
http://www.pu.if.ua/depart/PoliticalProcess/resource/file/Методичка ЗМІ друкарня.doc
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09somvpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://ua.textreferat.com/referat-12162-1.html
http://social-science.com.ua/article/164
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/262/235
http://referatbank.com.ua/referat2.php?id=5273
http://um.co.ua/4/4-2/4-26217.html
– Симоніна Н.В. Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Симоніна Наталія Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ, 2004. - 230 арк.
– Нахапетов В.М. Роль місцевого телебачення у політичних кампаніях : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Нахапетов Віталій Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - Київ, 2000. - 16 с.
– Головчук О.В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.В.Головчук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2008. - 19 с.
– Назаров М.М. Знаковая структура телевизионной политической рекламы / Назаров М.М., Папантиму М.А. // Политические исследования. - 2001. - № 2. - C.147-158.
– Дузь О. Інформаційно-комунікаційні технології як складова парламентських виборів / О. Дузь // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. - 2009. - № 3. - С. 153-163.
– Гурицька М. С. ЗМІ в структурі владних відносин / М. С. Гурицька // Політологічний вісник : Ззбірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. - Київ : Інтас, 2012. - Вип. 61. - С. 186-193.
– Головчук О. В. Політичне телебачення: маніпулятивні прийоми та психологічний тиск / О. В. Головчук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 82 (№ 3). - С. 413-416.
– Головачук О. В. Використання передач регіонального телебачення у виборчих технологіях і політичній боротьбі / О. В. Головачук // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія : [журнал наук. праць]. Вип. 61 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Творче об'єднання "Нова парадигма" ; редкол. В. П. Андрущенко. – Київ, 2007. - С .170-179.
– Кулик В. Дискурс українських медій : ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. - Київ : Критика, 2010. - 655 с.
– Головчук, О. В. Політичне телебачення: маніпулятивні прийоми та психологічний тиск / О. В. Головчук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник: зб. наук. праць. Вип. 82 (№ 3) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН ; [шеф-ред. В. П. Андрущенко ; голов. ред. В. М. Вашкевич]. - Київ, 2014. - С .413-416.

.: Розділ: Загальні :: 3.02.2017 09.21.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.463291 seconds