Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 42854  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію та літературу для курсової роботи на тему "Паблік рілейшнз у системі менеджменту". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://posibniki.com.ua/post-pablik-rileishnz-u-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom
http://ubooks.com.ua/books/00049/inx41.php
https://studfiles.net/preview/5705913/page:12/
https://economy-ru.info/info/168378/
https://ukrbukva.net/page,3,30547-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
http://eprints.kname.edu.ua/17493/1/ПЕЧ_Парасюк_Конспект_лекций_по_ПР.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/436760.pdf
http://referat-ok.com.ua/menedzhment-organizaciji/suchasni-problemi-pablik-rileishnz
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf
http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk25/Visnyk25_P1_06_Zignitcer.pdf
http://megalib.com.ua/content/4513_PR_y_sistemi_menedjmenty.html
http://bukvar.su/menedzhment/115500-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
file:///C:/Users/User/Desktop/pspz_2013_2_19.pdf
– Антипов К.В. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / К.В. Антипов, Ю.К. Баженов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : “Дашков и К”, 2002. – 145 с.
– Блэк С. Введение в паблик рилейшнз : пер. с англ. / С. Блэк. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 317 с.
– Доти Д.И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ. / Д.И. Доти. – 2-е изд., – Москва : Филинъ, 1998. – 286 с
– Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз / Г.В. Иванченко. – Москва : Смысл, 1999. – 152 с. – (Бизнес-образование).
– Королько В. Основы паблик рилейшнз : учеб. / В. Корольков. – Киев : Ваклер, 2000. – 526 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 375 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. Теория и практика. – Киев : Дакор, 2002. – 506 с.
– Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : учеб. / И.М. Синяева. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 287 с.
– Хэйвуд Р. Все о Public Relations: Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью: Пер. с англ. / Р. Хэйвуд. – Москва : БИНОМ, 1999. – 255 с.
– Блек С. Введення в паблік рілейшнз / С. Блек. - Ростов н / Д. : Фенікс, 1998. – 380 с.
– Бодуан Ж.П. Управління іміджем компанії: Паблік рілейшнз: предмет і майстерність: пер. з фр. – Москва : ИНФРА-М, 2001.- 78 с.
– Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. -Київ, 2005. - 437 с.
– Альошина І.В. Паблік рілейшнз для менеджерів : підручник / І.В. Альошина. – Москва : ЕКМОС, 2003. – 480 с.
– Катліп С. Паблік рілейшнз. Теорія і практика / С. Катліп. – Москва : Вільямс, 2003. – 624 с.
– Слісаренко, І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. / І. Ю. Слісаренко. – Київ : МАУП, 2001. – 104 с.
– Бодуан, Жан-П'єр. Управління іміджем компанії. Паблік рілейшнз: предмет і майстерність. – Москва : Імідж-контакт; Инфра-му, 2001. – 233 с.
– Пашенцев Є.М. Паблік рілейшнз: від бізнесу до політики. – 2-е вид. – Москва : Финпресс, 2000.- 67 с.
– Балабанова Л. В. Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз потенціалу як основа вдосконалення управління на сучасному етапі // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 111–137.
– Балабанова Л. В. Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 78-107.
– Балабанова Л. В. Стратегічна спрямованість паблік рилейшнз в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 318-369.
– 5. Вейлл П. Искусство менеджмента / П. Вейлл ; пер.с англ. - Москва : Сирин, 2002. - 204 с.
– Глухова Д. Паблик рилейшнз як функція менеджменту / Д. Глухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 126-128.
– Комунікація з громадськістю як соціальний інститут і сфера практичної роботи // Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) : метод. посіб. / за ред. В. Г. Королька. - Київ, 2003. – С. 9-60.
– Королько В. Г. Принципи і функції паблик рілейшнз // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 25-28.
– Королько В. Г. Теорія управління паблик рілейшнз. Складові процессу управління // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 159-163.
– Лось А. РR-управление / А. Лось // PR - менеджер. - 2004. - № 12. - С. 29-33.
– Моисеев В. А. Паблик рилейшнз в системе менеджмента // Паблик рилейшнз: Теория и практика / В. А. Моисеев. – Киев , 1999. – С. 101-127.
– Мойсеєв В. А. ПР у системі менеджменту // Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 35-46.
– Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2003. - 216 с.
– Осовська Г. В. Основи менеджменту : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2008. – 662 с.
– Примак Т. О. Комунікативні технології в PR // PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Т. О. Примак. - Київ, 2013. – С. 142-157.
– Сухарський В. С. Комунікації в менеджменті // Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. - Т., 2004. – С. 104-158.
– Тихомирова Є. Національний та міжнародний аспекти інституціонального забезпечення РR-діяльності / Є. Тихомирова // Вісник. Серія: Міжнародні відносини / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – Вип. 10. – С. 238-247.

.: Розділ: Загальні :: 19.02.2019 15.08.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 42848  
Анна запитує:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, индексуеться ли, наше украинское издательство "ОЛДІПЛЮС" в наукометрических базах - Scopus і Web of Science. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! На Ваш запит доволі мало відомостей. Перегляньте наступні джерела:
Видавництво Олді-плюс» [Електронний ресурс] // Олді-плюс : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://oldiplus.com/. — Назва з екрана.
Издательство «Олді-плюс» [Електронний ресурс] // ПрофКнига : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://avtorim.kiev.ua/news/izdatelstvo-«oldi-plyus».html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 18.02.2019 13.14.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: калуш :: Запитання: 42841  
Тетяна запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформації на тему "Матеріальні логістичні потоки".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баранець Г. В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. В. Баранець ; НАН України, Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2007. — 201 арк.: рис., табл. — арк. 172-183.
Васелевський М. Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / М. Васелевський ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2002. — 271 арк. — арк. 202-215.
Ваховська М. Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / М. Ю. Ваховська ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Луцьк, 2010. — 251 арк. : табл., рис.
Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / А. С. Галкін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 23 с. : рис.
Дзінько А. М. Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / А. М. Дзінько ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : рис., табл.
Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін. ; за ред. Григорова О. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2018. — 447 с. : рис.
Крикавський Є. В. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства [Текст] : монографія / Є. В. Крикавський, Н. М. Васильців, В. А. Фалович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 249 с. : рис., табл. — (Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 10).
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Ріль З. П. Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / З. П. Ріль ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 189 л. дод. — л.179-189.
Сіренко І. В. Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І. В. Сіренко ; Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2002. — 210 арк. — арк. 165-179.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. — вид. 2-ге, допов. і виправ. — Харків : НТУ "ХПІ", 2018. — 496 с.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2017. — 535 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 16.02.2019 21.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42839  
Юлія запитує:
Доброго дня , допоможіть підшукати інформацію на контрольну роботу на тему : "Логістичні інформаційні системи".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація та проектування логістичних систем https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/10/pidruchnik_opls_glava_1_9.pdf
Характеристика логістичних інформаційних систем
https://studopedia.com.ua/1_28779_harakteristika-logistichnih-informatsiynih-sistem.html
Особливості інформаційних ЛЗ
https://studme.com.ua/1120061114322/logistika/osobennosti_informatsionnyh.htm
Інформаційна логістика (Розділ 11)
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/451/1/основи логістики дудар волошин.pdf
Інформаційні системи і технології в логістиці
https://studme.com.ua/1800010214321/logistika/informatsionnye_sistemy_tehnologii_logistike.htm
Інформаційні системи в логістиці
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1483_21999522.pdf
Особливості проектування логістичних інформаційних систем
http://vlp.com.ua/files/59.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/16662/с. 347-350.pdf?sequence=1

.: Розділ: Загальні :: 16.02.2019 16.17.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 42818  
Анна запитує:
Будь ласка, дайте відповідь на питання: яка література підходить для теми "Перспективи використання веб-технологій для створення інноваційного середовища та інтернет –сервісу у роботі бібліотекаря". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Перегляньте, будь-ласка, наступні джерела:
Новікова, Д. Д. Сервіси Google та конструктор сайтів Wix у роботі шкільного бібліотекара [Текст] / Д. Д. Новікова // Шкільний бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 6-10
Назаровець, Сергій. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього [Текст] / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 5. - С. 3-14. - Біблиогр. в кінці ст.
Пяткова, Ірина. Електронні інформаційно-комунікаційні технології в роботі бібліотеки [Текст] / Ірина Пяткова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 2. - С. 35-38
Новікова, Д. Д. Сервіси Google та конструктор сайтів Wix у роботі шкільного бібліотекара [Текст] / Д. Д. Новікова // Шкільний бібліотекар. - 2019. - № 1. - С. 6-10
Вилегжаніна, Т. І. Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі [Текст] / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2(березень-квітень), . - С. 4-6 : портр. - Библиогр. в конце ст.
Вітущко, Антон. Веб-сервіси комунікативності бібліотечних сайтів [Текст] / Антон Вітущко, Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-25. - Бібліогр. в кінці ст.
Ржеуський, Антоній. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз [Текст] / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець, Остап Малиновський // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 1. - С. 17-26 : рис. - Біблиогр. в кінці ст.
Коновал, Людмила Володимирівна. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування [Текст] / Людмила Володимирівна Коновал // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 3. - С. 44-49. - Бібліогр. в кінці ст.
Мар’їна, О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій [Текст] / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 10. - С. 24-27. - Бібліогр. в кінці ст.
Трачук, Людмила. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 2. - С. 23-25
Редька, К. Ю. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій [Текст] / К. Ю. Редька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 2. - С. 100-108. - Бібліогр.: 15 назв
Біла, Людмила. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / Л. Біла // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 16-19. - Бібліогр. в кінці ст.
Назар'єва, Світлана. Використання інструментів веб-комунікації бібліотеками університетів [Текст] / Світлана Назар'єва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 2. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12264/Biblioteka_4.0.pdf?sequence=1
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:znachennya-suchasnikh-veb-tekhnologij-v-obslugovuvanni-koristuvachiv-bibliotechnikh-ustanov&catid=81&Itemid=415
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2820/Teh_Web.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/65010
http://lib.iitta.gov.ua/6259/4/Метод-№2-Новцк,Савч,Ткач.pdf
http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:q--q&catid=71&Itemid=25&lang=uk

.: Розділ: Загальні :: 13.02.2019 13.25.46 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.327761 seconds