Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40953  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Загальна характеристика реквізитів документів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: http://pidruchniki.com/1440091247624/dokumentoznavstvo/osnovni_rekviziti_dokumenta_yihnya_harakteristika
http://osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24216/
http://ebooktime.net/book_101_glava_56_§_43._Реквізити_до.html
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zmi/DD_07_2012.pdf
http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/11418--2-osnovn-rekvziti-dokumenta-hnya-harakteristika.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1110-2.html
http://referatbank.com.ua/referat2.php?id=1002
http://dilova.at.ua/publ/dilovodstvo/dokumentuvannja_upravlinskoji_dijalnosti/rekviziti_dokumentiv/7-1-0-121
https://studfiles.net/preview/5128080/page:35/
http://chernjust.gov.ua/images/file/СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/vid/zag/zag_public_info_007_001.doc
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=36020
http://ua.textreferat.com/referat-21423.html
http://helpiks.org/7-33001.html
– Загорецька О. Реквізити організаційно-розпорядчих документів / О. Загорецька // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 3-11.
– Загорецька О. Реквізити організаційно-розпорядчих документів / О. Загорецька // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 2. – С. 3-8.
– Загорецька О. Реквізити службових документів / О. Загорецька // Справочник экономиста. – 2011. – № 12. – С. 52-59.
– Загорецька О. Реквізити службових документів: склад, зміст та вимоги до розташування / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2004. - № 3. - С. 9-15
– Загорецька О. Реквізити службових документів: склад, зміст та вимоги до розташування / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2004. - № 4. - С. 9-15
– Рой В. Сучасне українське ділове мовлення / В. Рой // Українська мова та література. - 2009. - № 16. - С. 11-17.
– Львова І. Головні реквізити на документах: печатка і підпис / І. Львова // Бизнес. Бухгалтерія. - 2010. - N 48 (29 листопада). - С. 23-27
– Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Каравела, 2017. - 351,[1] с.
– Кульчик М. Управлінська діяльність і діловодство / М. Кульчик // Секретарь-референт. - 2009. - № 10. - С. 8-13
– Домалега І. З вдячністю і повагою... : конспект заняття з культури писемного ділового мовлення / І. Домалега // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 1. - С. 102-108.
– Загорецька О. Обов’язкові реквізити документів. Реєстрація службових документів. Строки зберігання документів / Олена Загорецька // Секретарь-референт. - 2006. - № 7. - С. 36-37.

.: Розділ: Загальні :: 12.09.2017 10.15.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: хуст :: Запитання: 40928  
тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь -ласка підібрати календарне планування з етики для 5 кл
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 1.09.2017 14.38.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40876  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати інформацію для контрольної роботи на тему "Довідково - пошуковий апарат".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Довідково-пошуковий апарат. Покажчики і колонтитули. – Режим доступу: http://um.co.ua/8/8-12/8-120028.html
Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / ТетянаДобко; від. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf
Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний апарат" і "електронний довідково-бібліографічний апарат" бібліотеки / Ю. Остапчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 27. - С. 200-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_27_23
Остапчук Ю. Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" / Юлія Остапчук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_4_5
Справочно-поисковый аппарат библиотеки. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/399323/
СПРАВОЧНО – ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ. – Режим доступа: http://shamomist.diary.ru/p209504394.htm?oam
Формування довідково-пошукового аппарату. – Режим доступу: http://om.net.ua/11/11_19/11_195281_formirovanie-spravochno-poiskovogo-apparata.html
Шкаріна В. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. / В. Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 261-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_25_28
Гуцол, Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2012 . - № 1. - С. 13-18.
Дацькова Н.С. Друковані та електронні каталоги бібліотек як джерело бібліографічного пошуку // Наукові праці Національної б-ки України ім. В.Вернадського. — К., 2001. — Вип. 6. — С. 492—497.
Дениско Л. М. Довідково-бібліографічний апарат книжкового фонду рідкісних видань / Л.М. Дениско // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського . — К., 2000. — Вип. 5. — С. 199-203
Добко Т.В. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції // Бібл. вісн. — 2005. — №1.—С. 2—7.
Добко Т.В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання // Бібліографознавство.: теорія і практика. — К., 1997. — С. 46—56.
Добко Т.В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.Вернадського. – К., 2000. — Вип. 5. — С. 128—136.
Каталоги та інформаційний пошук : матеріали наук.-практ. семінару у межах секції МОН України з оброб. док. та ведення довід. апарату, 27 листоп. 2009 р. / Асоц. сучас. інформ. технологій [та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 2010. - 104 с. : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
Климаков, Ю. В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Климаков. - М. : ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. - 84 с. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" ; вып.29).
Лобановська, І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів // БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК . - 2009 . - № 4. - С. 16-20.
Моргенштерн И.Г. Справочно-библиографический аппарат библиотеки // Сов. библиогр. - 1982. - №2. - С. 34-42.
Січова, О. В. Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2011 . - № 1. - С. 78-85.
Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. - 2007 . - № 2. - С.34-43.
Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 8. - С. 29-32. - Бібліогр.: 23 назви.
Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 18. - С. 198-209. - Бібліогр.: 11 назв.
Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського . — 2006. — Вип. 16. — С. 163-178.,
Шкаріна, В.А.
Щабельник В. В. Довідково-бібліографічний апарат вузівської бібліотеки: проблема визначення / В.В. Щабельник // Вісн. Харк. держ. акад. культури . — 2001. — Вип. 8. — С. 121-126.

.: Розділ: Загальні :: 9.07.2017 19.57.48 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 40867  
Тетяна запитує:
Доброго дня , допоможіть підібрати інформацію на тему "Правові основи регулювання діяльності інформаційних центрів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://pidruchniki.com/15931106/politologiya/pravove_regulyuvannya_informatsiynoyi_sferi_ukrayini
http://pravo.puet.edu.ua/files/lic2016bac/ip_03.pdf
http://www.viche.info/journal/3666/
http://labook.com.ua/book_osnovi-organizaci-informacijno-diyalnosti-u-sferi-upravlinnya_690/9_rozdil-6.-pravovi-osnovi-regulyuvannya-informacijno-diyalnosti
– Дерев'янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посібник / А. Г. Дерев'янко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - Київ : [б.в.], 1999. - 78 с.

.: Розділ: Загальні :: 25.06.2017 10.52.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40863  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інфрмацію до контрольної роботи на тему "Інформаційні банківські технології обробки інформації". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 22.06.2017 19.01.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.70127 seconds