Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Єва із міста: Бориспіль :: Запитання: 44484  
Єва запитує:
Допоможіть у інформації про сприйняття людиною часу. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Єво! Перегляньте наступні джерела:
Білоножко А. В. Фактори, що впливають на сприйняття часу в літньому віці / А. В. Білоножко [Електронний ресурс] // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2014. - Т. 19 . - Режим доступу: http://psysocwork.onu.edu.ua/old/article/view/135080/131855.
Денефіль О. В. Індивідуальне сприйняття часу – рання прогностична ознака розвитку захворювань [Електронний ресурс] / О. В. Денефіль, О. А. Теренда, М. П. Процик, Н. О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. - 2020. - № 1. - С. 56-60. - Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/11208/10674.
Краснов М. Сприйняття часу: як відчувають та планують свої хвилини та дні різні культури світу [Електронний ресурс] / М. Краснов // Kfund-media.com : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://kfund-media.com/spryjnyattya-chasu-yak-vidchuvayut-ta-planuyut-svoyi-hvylyny-ta-dni-rizni-kultury-svitu/. - Назва з екрану.
Скворчевська Є. Л. Психологічні особливості часової перспективи та сприйняття часу у психологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Є. Л. Скворчевська // Наук. огляд. 2016. - Т. 22. - Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/674.

.: Розділ: Загальні :: 3.07.2020 06.47.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Київ :: Запитання: 44399  
Антоніна запитує:
Доброго дня! Підкажіть приклади використання твору Сервантеса "Дон Кіхот" у літературі більш пізнього періоду та у мистецтві. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Приклади використання роману "Дон Кіхот" Сервантеса у літературі дивіться у таких творах:
Філдінг Г. Дон Кіхот в Англії; Франко І. Пригоди Дон Кіхота; Грінченко Б. Дон Кіхот (вірш); Величков К. Дон Кіхот в Болгарії; Луначарський А. Визволений Дон Кіхот; Булгаков М. Дон Кіхот; Первомайський Л. Сервантес в Алжирі; Алонсо Добрий; Ардо С. Х. Сервантес; Франк Б. Сервантес.
У мистецтві дивіться твори У. Хогарда, Ф. Гойї, Е. Делакруа, Г. Доре, К. Коро, В. Серова, П. Пікассо.
У музичному мистецтві дивіться творчість Е. Жака-Делькроза, А. Мінкуса, А. Рубінштейна, Р. Штрауса, Ж. Масне, Т. Хреннікова, Кара-Караваєва.

.: Розділ: Загальні :: 11.06.2020 09.17.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 44390  
Катерина запитує:
Управління підлеглим персоналом
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 468 с.
Журавський В. Політична еліта України: теорія і практика трансформації / В. Журавський, О. Кучеренко, М. Михальченко. — Київ : Логос, 2013. — 283 с.
Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник [Електронний ресурс] / Т. О. Коломоєць. — Київ : Юрінком Інтер, 2011. — 576 с. — Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index — 283028.html?page=9.
Крюков О. Про визначення поняття політико — управлінська еліта / О. Крюков // Вісник НАДУ. — 2014. — № 1. — С. 374–378.
Крюков О. Процес політичної елітаризації та соціальні умови становлення політико — управлінської еліти України / О. Крюков // Зб. наук. пр. НАДУ ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — Київ : Вид — во НАДУ, 2015. — Вип. 1. — С. 270–276.
Попов С. А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід [Електронний ресурс] / С. А. Попов, Г. О. Панченко. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. — 220 с. — Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/29.03.2019.pdf.
Публічне управління: шляхи розвитку [Електронний ресурс] : матеріали наук. — практ. конф. За міжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2 т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. — Київ : НАДУ, 2014. — Т. 1. — 150 с. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Mater_konf_NADU/cd2037c0 — 71c9 — 458f — aad6 — 946f6e8488c8.pdf.
Трофимова И. Н. Трансформация отношений центральной и местной власти в процессе децентрализации управления [Електронний ресурс] / И. Н. Трофимова // «ARS ADMINISTRANDI». — № 2. — 2011. — Режим доступа: http://ars — administrandi.com/article/Trofimova_2011_2.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 5.06.2020 16.46.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тара із міста: Київ :: Запитання: 44177  
Тара запитує:
Інформація на тему свідомого споживання в медіа.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тара! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Долженкова К. Кооперація соціальних мереж та журналістики / К. Долженкова // ЗМІ та демократичний розвиток України: збірник матеріалів Всеукраїнської конференції студентів та молодих дослідників. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 30-34.
Долженкова К. Методи використання соціальних мереж у журналістській діяльності // Студії філології та журналістики : зб. наук. праць / редкол.: В. В. Барчан, Л. О. Белей, Н. Ф. Венжинович (відп.ред.) та ін. – Вип. 4. – Ужгород : Гражда, 2016. – С. 364-366.
Долженкова К. Особливості соціальних мереж як нових медіа / К. Долженкова // Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – № 5. – С. 62-67.
Долженкова К. Поширення медіаконтенту в мережах: ефективні прийоми / К. Долженкова // Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – № 6. – С. 41-46.
Долженкова К. Стратегії та інструменти досягнення популярності ЗМІ в соціальних мережах / К. Долженкова // Журналістика : теорія, історія, практика [збірник наукових праць студентів / за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – № 7. – С. 28-37. Зайко Л. Я. Суспільна свідомість як об’єкт маніпулювання засобами масової інформації / Л. Я Зайко // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки ; гол. ред. В. С. Пазенок. - Київ : КУТЕП, 2015. - Випуск 21. - С. 219-240.
Зайко Л. Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи : збірка матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–15 травня 2015 р. Житомир. - Вінниця, 2015. - С. 108-111.

.: Розділ: Загальні :: 12.05.2020 00.06.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 44081  
Ірина запитує:
Добрий день. допоможіть знайти літературу про невідомі автобіографічні записи Олександра Олеся. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:
Денисюк О. Невідомі матеріали із спадщини Олександра Олеся / О. Денисюк / Укр. літературознавство : Респ. міжвід. науковий зб. – Львів, 1990. – Вип. 55. – С. 139-142.
Жулинський Микола. Олександр Олесь / М. Жулинський // М. Жулинський. Слово і доля : навч. посібн. – К. : Видавництво А.С.К., 2006. – С. 215–228.
За рядками листування О. Олеся та О. Ольжича // Наукові читання-1998 : праці молодих учених України. – К., 1999. – С. 120-140.
Захаркін С. Нові надходження до рукописних фондів / С. Захаркін, Н. Лисенко // Слово і час. – 2001. – № 8. – С. 63–66.
Королева Н. Силует // Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах / упорядк., передм. та прим. І. Лисенка. – Нью-Йорк, К., Львів : Б. в., 1999.
Левитська Н. У товаристві муз // Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах / упор., передм. та прим. І. Лисенка. – Нью-Йорк, К., Львів : Б. в., 1999.
Лисенко Н. Еміграційні адреси О. Олеся / Н. Лисенко // Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus – Natione Polonus. – К., 2008. – С. 325-337.
Лисенко Н. З еміграційного архіву О. Олеся / Н. Лисенко // Хроніка 2000. – 1999. – Вип. 29–30. – С. 323–342.
Лисенко Наталка. Невідомі автобіографічні записи О. Олеся / Н. Лисенко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18029/06-Lysenko.pdf?sequence=1
Лисенко Н. Олександр Олесь / Н. Лисенко // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. - К., 2007. - Т. 3. - С. 374-438.
Неврлий М. Олександр Олесь : життя і творчість / М. Неврлий. – К. : Дніпро, 1994. – 176 с.
Олесь Олександр. Автобіографічні записи / О. Олесь ; підг. тексту Н. Лисенко // Спадщина: літературне джерелознавство. Текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2009. – Т. 4. – С.150-194.
Олесь Олександр. Автобіографічні спогади / О. Олесь. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Oles_Oleksandr/Avtobiohrafichni_zapysy/
Олександр Олесь // Історія української літератури : ХХ–ХХІ ст. : навч. посіб : у 3 т. / за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2013. – Т. 1. – 2013. – 592 с.
Олександр Олесь та Іван Липа : до питання про зв`язки українських діячів на початку ХХ ст. / І. І. Стамбол // Записки історичного факультету. - 2013. - Вип. 23. - С. 221 - 231. – Режим доступу: https://www.academia.edu/31348168/ОЛЕКСАНДР_ОЛЕСЬ_ТА_ІВАН_ЛИПА_ДО_ПИТАННЯ_ПРО_ЗВЯЗКИ_УКРАЇНСЬКИХ_ДІЯЧІВ_НА_ПОЧАТКУ_ХХ_ст
Панорама Олесезнавчих праць / Валерій Власенко, Володимир Садівничий, Олена Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Філологія». - 2008. - № 2. - С. 24-42. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/279687609_Panorama_oleseznavcih_prac
Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах / вст. ст. І. Лисенко. – К. : Дніпро, 1999. – 224 с.
Спадщина: літературне джерелознавство. Текстологія / Інститут літератури ім. Т .Г. Шевченка НАН України. – К.: Фоліант, 2009. – Т. 4. – 398 с.
Творчі матеріали та листування О. Олеся в його еміграційному архіві // Спадщина. – К., 2007. – Т. 3. – С. 95–159.

.: Розділ: Загальні :: 30.04.2020 10.02.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 5.359353 seconds