Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 40791  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, в якій вказуються особливості роботи педагогічних працівників та законодавчі документи, якими керуються у своїй діяльності педагогічні працівники ЗНЗ. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Особливості роботи педагогічних працівників та законодавчі документи, якими керуються у своїй діяльності педагогічні працівники ЗНЗ.

1. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-343 від 01.07.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 19-20-21. - С. 3-123 ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 22-23-24. - С. 3-1


2.Україна. Міністерство освіти і науки
Державний стандарт початкової загальної середньої освіти (зі змінами, затвердженими колегією МОН України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання" [Текст] / Україна. Міністерство освіти і науки // Початкова школа. - 2006. - № 2. - С. 1-44. - (Вкладка)


3.Кисельова, Олена.
Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов’язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі [Текст] / Олена Кисельова, Оксана Рисенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 30-35.

4.Отич, Олена.
Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін [Текст] : ( на прикладі Миколаївського навчально-виховного комплексу "Школа-коледж "Академія дитячої творчості") / О. Отич // Рідна школа. - 2015. - № 4. - С. 15-19. - Бібліогр.: 8 назв

5.Бутвинівська, Ірина.
Педагогічний консалтинг. Підготовка учителя до роботи за новим Державним стандартом загальної початкової освіти / Ірина Бутвинівська // Початкова освіта. - 2014. - № 1 (січень). - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.

6. Інклюзивна освіта в законодавчому просторі [Текст] / за матер. Всеукр. фонду "Крок за кроком" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 10. - С. 88-89.

7.Смолярова, Марина.
Реалізація науково-педагогічними працівниками права займатися професійною діяльністю [Текст] / Марина Смолярова // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 3. - С. 94-96. - Бібліогр.: 2 назв

8.Кондик, О.
Загальна середня освіта в Україні: проблемні питання забезпечення конституційної рівності прав громадян у доступі до початкової освіти [Текст] / Ольга Кондик // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012. - № 3. - С. 98-102

9. Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015-2016 році: наказ Міністерства освіти і Науки України від 08.02.2016 № 94 [Текст] // Всесвітня література в сучасній школі. - 2016. - № 4. - С. 4

10. Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-343 від 01.07.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 19-20-21. - С. 3-123 ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 22-23-24. - С. 3-10

11.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-1
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальну середню освіту

.: Розділ: Загальні :: 27.05.2017 16.38.38 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 40773  
Ірина запитує:
Доброго дня) потрібна література на тему: Нестандартність правового мислення юриста"
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 23.05.2017 17.11.50 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Харків :: Запитання: 40694  
Оксана запитує:
Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему магістерської роботи "фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень". Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами янформації:

Арчаков, Дмитро. Податкові перевірки трудових відносин як спосіб боротьби влади з нелегальною заробітною платою, або що потрібно знати роботодавцю, щоб уникнути податкових правопорушень [Текст] / Д. Арчаков // Юридичний журнал : аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2011. - № 7/8. - С. 113-117

Берлач, А. Удосконалення адміністрування ПДВ як захід протидії податковим правопорушенням / А. Берлач, І. Пирога // Право України. - 2010. - № 1. - С. 95-104. - Библиогр.: с. 103 (10 назв)

Бортняк В.А. Механізм стягнення податкового боргу (адміністративно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.А. Бортняк ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 18 с. — укp.

Будько З.М. Адміністративна та фінансова відповідальність: критерії розмежування // Вісник Запорізького юридичного інституту.— 2003.— №1.— С. 144-153.

Будько З.М. Утвердження принципу законності фінансово-правової відповідальності в податковому праві України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Актуальні проблеми взаємодії судових і правоохоронних органів у процесі реалізації завдань кримінального судочинства”. 23-24 травня 2004 р. м.Запоріжжя: У 2ч.— Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2004.— Ч.1.— С. 115-119.

Будько З. М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / З. М. Будько; Нац. акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2005. - 18 c. - укp.

Власов А. В. Контроль як форма попередження вчинення податкових правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Власов; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - К., 2012. - 19 c. - укp.

Дмитренко Е. С. Юридична відповідальність суб'єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки України) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Е. С. Дмитренко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2011. - 36 c. - укp.

Друцул, Тетяна.Адміністративно-правовий аспект взаємодії у податковій сфері України [Текст] / Т. Друцул // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2009. - № 5. - С. 68-71. - Бібліогр. в кінці ст.

Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Дудоров ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 34 с. — укp.

Іванський А. Й. Процесуально-правові проблеми реалізації фінансово-правової відповідальності / А. Й. Іванський // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2005. - Вип. 16. - С. 352-358. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Іванський А. И. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз : монографія /А. И. Іванський. — О. : Юрид. л-ра, 2008. — 504 с.

Кіценко В. С. Правова природа податкових спорів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. С. Кіценко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — О., 2010. — 19 с. — укp.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 груд. 1984 р.№ 8073-Х, Редакція від 26.04.2017, підстава 1977-19 / / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.— Київ – Харків: Юрінком Інтер.— Право, 2002.— 416с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-ІІІ, Редакція від 26.04.2017, підстава 1977-19 / / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс : підручник / М. П. Кучерявенко. — К. : «Право», 2013. — 536 с.

Мацелик М.О. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.О. Мацелик ; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 19 с. — укp.

Олійник, І. Проблеми законності бюджетного відшкодування ПДВ / І. Олійник // Вісник прокуратури. - 2008. - № 2. - С. 18-23

Піскова, Жанна. Примусове стягнення: теоретичний аспект у світлі змін законодавства / ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 10. - С. 31-35. - Бібліогр. с. 35 (5 назв)

Рева, Д. О некоторых проблемах получения письменных доказательств по делам о налоговых правонарушениях [Текст] / Д.Рева // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 3 . - С. 88-91.

Ровинський Ю. О. Фінансово-правовий примус в Україні: проблеми та перспективи розвитку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ю. О. Ровинський ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. — укp.

Сакали М. Я. Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень [Електронний ресурс] / М. Я. Сакали // Актуальні проблеми держави і права. - 2010. - Вип. 56. - С. 91-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_56_15

Степанюк, О. Відповідальність за податкові правопорушення [Текст] : порівняльний аспект / О.Степанюк // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 8 . - С. 67-70.

Сулима, Олеся. За неуплату пенсионных взносов будут строже наказывать [Текст] / О. Сулима // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2006. - № 3/4. - С. 20-21.

Трипольська, М. І. Поняття та ознаки податкового правопорушення [Текст] / М. І. Трипольська // Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 1. - С. 41-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Трипольська, М. І. Особливості закріплення суб'єктивної сторони податкового правопорушення в Податковому кодексі України [Текст] / М. І. Трипольська // Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал. - 2014. - № 2. - С. 56-60.

Усенко, Є. А. Податкове правопорушення за Податковим кодексом України: проблеми визначення [Текст] / Є. А. Усенко // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 112-121.

Федоров,С. "Другие документы" в системе доказательств по делам о налоговых правонарушениях / С.Федоров , Д.Рева // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 5. - С. 45-47

Усенко Р.А. Фінансові санкції за адміністративним законодавством України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Р.А. Усенко ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Хандусенко Д. І. Адміністративно-правове забезпечення профілактики податкових правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. І. Хандусенко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 19 c. - укp.

Шамара, Олександр. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень / О. Шамара // Юридичний журнал. - 2009. - N 11. - С. 79-81.

Шкарупа В. К. Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування : навч. посіб. / В. К. Шкарупа, М. В. Коваль, М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2008. - 206 c. - Бібліогр.: с. 194-205.

Яременко, М.Відповідальність за порушення порядку нарахування, обліку та сплати єдиного соціального внеску фізичними особами - підприємцями / М. Яременко, І. Ткач // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 7. - С. 24-27. - Бібліогр. с. 27 (6 назв)

.: Розділ: Загальні :: 4.05.2017 11.36.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: бібліотека із міста: ружин :: Запитання: 40560  
бібліотека запитує:
Людмила Атлантова науковець адреса , e-mail,
Наша відповідь:
Доброго дня! Ваше питання незрозуміле. Будь ласка, сформулюйте його конкретніше.

.: Розділ: Загальні :: 6.04.2017 16.26.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Хмельницький :: Запитання: 40555  
Іра запитує:
Допоможіть будь ласка. курсова на тему "Удосконалення організаційної діяльності підприємства". література потрібн най-най новіша... дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірина.
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 40253, 37483, 37709.

.: Розділ: Загальні :: 5.04.2017 22.13.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.40966 seconds