Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43813  
Філомена запитує:
тема: Соціокультурний менеджмент і соціальні права людини в Україні. про соціальні права людей (дітей (діти зараз підпрацьовують), молоді (працюючі студенти, безробітні, багатодітні....), пенсіонерів), а потім про те, як в соціокульт. сфері ці права дотримують власники, державні установи. Чи є змога додаткового заробітку, пільг в соціокульт. сфері? Які податки в соціокульт. сфері та ін.
Наша відповідь:
Добрий вечір, Філомено!
Для Вас наступні посилання та перелік джерел:
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/29.pdf
Чорна М. CУТНІСТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
https://www.citizen.in.ua/photos/topic/f/20190822_130329_Тема 3.pdf
Тема 2.4. Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав людини
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Avtoref_Tymofiiv.pdf
ТИМОФІЇВ Р. М. РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ. AВТOРEФEРAТ дисертації на здобуття наукового ступeня кaндидaтa юридичних нaук. - Львів, 2019
********************
1. Пазенок, А. С. Права і свободи людини і громадянина [Текст] : навч. посібник / А. С. Пазенок. - К. : Академвидав, 2010. - 175 с.
2. Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті національної безпеки: междисциплінарний вимір [Текст] : колективна монографія / ред.: І. А. Мейжис, Л. А. Ляпіна. - Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. - 312 с.
***************************
1. Бадида, А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини [Текст] / А. Бадида // Право України. - 2019. - N 11. - С. 272-280.
2. Коваль, Л. Переселенці: відмова від довідки залишає без пенсії [Текст] : про порушення соціальних прав внутрішньо переміщених осіб розповіли представники громадськості / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. - 2018. - 23 січня. - С. 5.
3. Лаврік, В. А. Генезис теоретичного осмислення соціокультурного простору розвитку міста [Електронний ресурс] / В. А. Лаврік // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2014. - N 62. - С. 188-197.
4. Локшин, В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ [Текст] / В. Локшин // Рідна школа. - 2010. - N 11. - С. 45-49. - Бібліогр. в кінці ст.
5. Патракова, А. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні [Текст] / А. Патракова, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - N3. - С. 109-125.
6. Соціальна держава: обґрунтування концепції [Текст] // Вісник академії правових наук України. - 2011. - N 2. - С. 15-25.
Успіхів!

.: Розділ: Загальні :: 4.02.2020 16.23.28 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43798  
Філомена запитує:
Доброго дня! Тема " Місце і роль інформаційного права в діяльності органів публічної влади" наукові статті Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомено! Радимо Вам опрацювати наступні статті: – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=609
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/298
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/e008ca03-7c8b-49fa-9a91-1769523a94c7.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/10.pdf
https://arpi.org.ua/doc2/posibnyk.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12547/Venher_Prozorist_yak_pryntsyp.pdf
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_011_Feb_2018.pdf
https://lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2019/12443/avtoreferat_dysertaciyi_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_dniprova_oleksiya_sergiyovycha.pdf
– Ібрагімова І. Інформаційне суспільство та взаємодія влади з громадськістю: вимоги ефективності / І. Ібрагімова / / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 36-41.
– Фурман Р. Ф. Інформаційне забезпечення органів державної влади: проблеми та шляхи їх подолання / Р. Ф. Фурман // Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права/ Хмельниц. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Хмельницький : ХУУП, 2009. – № 1. – С. 357-361.
– Шурупова К. В. Адміністративно-правові аспекти регулювання інформаційної взаємодії органів влади та громади / К. В. Шурупова // Держава та регіони. Серія: Право : наук.-вироб. журн. – 2013. – № 4. – С. 21-26.
– Безверха Ю. В.Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Ю. В. Безверха // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 88-92.

.: Розділ: Загальні :: 27.01.2020 13.22.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Березнегувате :: Запитання: 43781  
Сергій запитує:
Добрий день! Цікавить література про Миколу Миколайовича Аркаса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Сергію! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Автор "Історії України-Русі" : 26 грудня — 165 років від дня народження Миколи Аркаса // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 11. — С. 86-90.
Андрійцьо В. Микола Аркас і український театр Закарпаття / В. Андрійцьо // Пам'ять століть. — 2009. — № 3-4. — С. 115-127.
Березюк Г. Великий патріот України : сини твої, Руси-Україно / Г. Березюк // Журавлик. — 2016. — № 2. — С. 10.
Бундюченко Т. Аркас Микола Миколайович : шануємо пам’ять патріота України / Т. Бундюченко, В. Шкварець. — Київ : Іліон, 2012. — 237 с.
Гриценко В. Громадська діяльність Микола Аркаса : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Гриценко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2008. — 14 с.
Губська О. Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки : урок у 9 класі / О. Губська // Дивослово. — 2015. — № 3. — С. 22-25.
Гук Ю. Основні ознаки розвитку освіти, науки і літератури на початку ХХ ст. : історія України : 10 клас : академічний рівень / Ю. Гук // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 39-47.
Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою Різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас / В. Жадько // Пам'ять століть. — 2009. — № 1-2. — С. 112-127.
Івашко О. Грек Микола Аркас започаткував у Миколаєві "Просвіту" : однак у місті, яке сьогодні святкує свій день народження, нині про земляка мало хто пам'ятає / О. Івашко // Урядовий кур'єр. — 2013. — 21 лют. — С. 13.
Лазечко П. Меценати української культури : [добірка статей] / П. Лазечко, Л. Лазечко // Дзвін. — 2003. — 8. — С. 125-133.
Лящук Ю. Історіографія Миколи Миколайовича Аркаса в контексті життєпису творчості та діяльності : монографія / Ю. Лящук, В. Шкварець ; [за ред. В. П. Шкварця]. — Миколаїв : Іліон, 2012. — 135 с. : іл.
Остапенко В. Історія українського козацтва : постаті, події, документи, свідчення : посібник для учнів та вчителів : Історія України. 8 клас. Частина І / В. Остапенко // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 46-47. — С. 1-46.
Поліщук В. Розвіяти туман забуття / В. Поліщук // Літературна Україна. — 2013. — 5 верес. — С. 14.
Шкварець В. Микола Миколайович Аркас : Життя, творчість, діяльність / [відп. ред. П. М. Тригуб]. — Миколаїв ; Одеса : [Тетра], 2002. — 252 с. : іл., портр.

.: Розділ: Загальні :: 22.01.2020 14.28.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Жовква :: Запитання: 43717  
Філомена запитує:
Тема: « Роль менеджера в соціокультурній сфері» специфіка, особливості, порівняння на основі України та країн світу, наукові статті, відомі дослідники які займались даною темою
Наша відповідь:
Філомено, добридень! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Григорчук Т. В. Попереднє проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Соціально-гуманітарний вісник. - 2019. - Вип. 26-27. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_26-27_8

Григорчук Т. В. Формування професіограм менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності. - 2018. - Вип. 2. - С. 90-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucams_2018_2_7

Григорчук Т. В. Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Молодий вчений. - 2018. - № 2(2). - С. 605-609. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__40

Григорчук Т. В. Попереднє проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Григорчук // Соціально-гуманітарний вісник. - 2019. - Вип. 26-27. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_26-27_8

Димченко Н. С. Модель сучасного менеджера-професіонала // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Економіка і менеджмент». -2013. -Вип. 12. - С. 10–13.

Діденко М. С. Професійно значимі якості особистості менеджера організацій: теоретичний аспект // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. -2013.- Вип. 13. - С. 201–211.

Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 250 с.

Кириченко Л. Г. Формування естетичних якостей у майбутніх менеджерів соціокультурної сфери засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. Г. Кириченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2014. - Вип. 1. - С. 66-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2014_1_9

Костюченко О. В. Творчий і адаптивний потенціал навчання менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / О. В. Костюченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. - 2017. - Вип. 3(2). - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_3(2)__8

Локшин В. Професійна компетентність менеджерів соціокультурної сфери в контексті феноменологічних складових понятійного апарату [Електронний ресурс] / В. Локшин // Молодь і ринок. - 2011. - № 1. - С. 59-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_1_15

Локшин В. С. Психолого-педагогічне портфоліо як засіб формування професійної управлінської компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / В. С. Локшин // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 105-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_3_14

Локшин В. Формування компетентнісної моделі менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Локшин // Молодь і ринок. - 2010. - № 12. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_12_8

Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ [Електронний ресурс] / В. Локшин // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_11_10

Локшин В. С. Формування персонального бренду як складової професійної компетеності менеджерів соціокультурної сфери [Електронний ресурс] / В. С. Локшин // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2011. - № 43. - С. 207-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_43_57

Локшин В. Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної сфери в контексті управлінської культури [Електронний ресурс] / В. Локшин // Молодь і ринок. - 2011. - № 4. - С. 71-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_4_19

Обґрунтування парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері / за ред. Я. М. Мартинишина. - Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2017. - 509 с.

Петінова О.Б.Теорія та історія соціокультурної діяльності: навчальний посібник [Електронний ресурс] / О.Б.Петінова. –Одеса, 2018. –77 с. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1958/1/Навч.посібник_Петінова ТІСКД.pdf

Сидор І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля (Велика Британія) [Електронний ресурс] / І. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2011. - Вип. 21. - С. 180-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_62

Тодорова І. С., Бульченко Д. В. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів // Психологія і особистість.- 2017. - № 1 (11). С. 258–267. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.260215

Щербина-Яковлева О. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, методологія [Електронний ресурс] : підруч. / Олена Юхимівна Щербина-Яковлева, Ніна Дмитрівна Світайло, Микола Олексійович Клочко, Анатолій Михайлович Щербина; наук. ред. О.Ю.Щербина-Яковлева. Депонований рукопис. – Суми, Репозитарій СумДУ, 2018. –207 с. - Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66774/1/Shcherbyna-Yakovleva_sotsiokulturna_diialnist.pdf

.: Розділ: Загальні :: 28.12.2019 13.24.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: конотоп :: Запитання: 43654  
оксана запитує:
Допоможіть підібрати літературу .Магістерська РОБОТА НА ТЕМУ:"Удосконалення важелів державного управління в сфері надання послуг з реєстрації місця проживання"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Авер’янов В. Б. До питання про поняття так званих управлінських послуг / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125–127.
Адміністративне право України : академ. курс : підруч.: [у 2 т.]: T. 1 : Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – Kиїв : Юрид. думка, 2007. – 592 с.
Адміністративне право України : академ. курс : підруч.: [у 2 т.]: T. 2 : Особл. частина. Розділ VI. Діяльність з надання адміністративних послуг / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – Kиїв : Юрид. думка, 2005. – 624 с.
Васильєва Н. В. Вітчизняний досвід діяльності центрів надання адміністративних послуг / Н. В. Васильєва // Наук. розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : АМУ, 2011. – Вип. 1. - С. 159-165.
Коліушко І. Б. Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади та їх правове регулювання / І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук // Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – Київ : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – С. 170–178.
Малікіна О. А. Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в системі державного управління / О. А. Малікіна, В. С. Фуртатов // Наук. праці. Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 235. – Вип. 223. – 56 с.
Брус Т. М. Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Т. М. Брус, Ю. В. Даньшина // Наук. вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. – 2013. – Вип. 4. – С. 88- 97. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvamu_upravl_2013_4_13.pdf.
Власенко Д. О. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] : автореф. … канд.. юрид. наук.: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Д. О. Власенко ; ДВНЗ «Запорізький нац.. ун-т». – Режим доступу: http://phd.znu.edu.ua/page/aref/07_2016/vlasenko_aref.pdf.
Джига Т. В. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні електронних
адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Т.В. Джига // Нац. ін-т стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1716.
Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах реформування територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Н. І. Ільчанінова ; Чорномор. нац. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 220 с. – Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/diss_Ilchaninova1.pdf.
Кабаченко Н. Проблеми державного управління у сфері соціального захисту бездомних [Електронний ресурс] / Н. Кабаченко // Вісник НАДУ. – 2010. - № 2. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnadu_2010_2_27.pdf.
Клімова С. Удосконалення законодавства щодо надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / С. Клімова // Наук. часопис Нац. академії прокуратури України. – 2016. - № 3. - С. 120-129. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/11-2016/klimova.pdf.
Кризина Н. Центри надання адміністративних послуг як продукт проектного підходу [Електронний ресурс] / Н. Кризина, Н. Васильєва // Держ. управління: теорія і практика. – 2013. – № 4. – С. 126-131. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pubupr_2013_4_22.pdf.
Мамонова В. В. Організаційний механізм надання адміністративних послуг у громаді в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / В. В. Мамонова // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 2. – С. 83-92. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdy_2015_2_14.pdf.
Меркулова Т. С. Удосконалення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг населенню / Т. С. Меркулова // Наук. праці. Серія: Державне управління. – 2017. – Т. 305 (№ 293). - Режим доступу: http://official.chdu.edu.ua/article/view/85359/81029.
Реєстрація місця проживання [Електронний ресурс] // Держ. міграційна служба України : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/reestracziya-misczya-prozhivannya.html. – Назва з екрану.
Шамрай Н. В. Організація надання публічних послуг у містах з районним поділом [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Н. В. Шамрай ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 279 c. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/05e8331f-b878-4e32-a2c2-e6b9d2ae2f4a.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 9.12.2019 12.24.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.529862 seconds