Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Надія із міста: Шостка :: Запитання: 44430  
Надія запитує:
Життя та діяльність Євгена Онацького. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Білокінь С. "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького і справа її перевидання / С. Білокінь // Літературна Україна. — 2015. — 5 берез. — С. 12.
Винар Л. Євген Онацький – чесність з нацією (1894-1979) / Л. Винар ; Укр. іст. т-во. — Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто, 1981. — 31 с.
Демченко Т. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького [Текст] : [наук.-попул. нарис] / Т. Демченко. — Чернігів : Освітній центр, 2016. — 184 с.
Демченко Т. П. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль") [Електронний ресурс] / Т. П. Демченко, С. Г. Іваницька // Українська біографістика. — 2016. — Вип. 13. — С. 204-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2016_13_18
Іваницька С. Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. — Чернігів: ПП "Освітній центр", 2016. — 184с. [Електронний ресурс] / С. Іваницька // Сіверянський літопис. — 2016. — № 3. — С. 207-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_3_21
Копань Л. На атлантах тримається нація : книга як документ / Л. Копань // Слово Просвіти. — 2018. — 17-23 трав. — С. 3.
Лєцкін М. О. "…Без нації не може бути розвитку індивідуальностей…" (взаємини Івана Огієнка та Євгена Онацького) [Електронний ресурс] / М. О. Лєцкін // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Сер. : Історична та філологічна. — 2013. — Вип. 10. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2013_10_12
Онацький Є. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Т. 1 : А - І / Є. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. Білокінь ; худож. оформ. В. С. Мітченко. — Вид. 2-е, уточн. — Київ : Пульсари, 2016. — 561 с.
Павлюк М. Провідники економічного відродження в Галичині – Євген Онацький і Остап Нижанківський : До 150-річчя створення товариства ”Просвіта” в Галичині / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти. — 2019. — 4-10 квіт. (№ 14). — С. 10-11.
Тимошик М. "Розжалоблювати чужинців слід не плачами та скаргами..." : нереалізовані видавничі проекти Євгена Онацького / М. Тимошик // Літературна Україна. —2014. — 23 жовт. — С. 10-11.
Українські письменники : (Матеріали до біобібліогр. слов.). Вип. 4 / Національна парламентська бібліотека України; Уклад. Ф.П.Погребенник. — Київ, 1996. — 47с.
Червак Б. "Поле праці безмежне!." : Євген Онацький: вчений і націоналіст : постать / Б. Червак // Україна молода. — 2020. — 29 січня. — С. 8.
Черниш Н. Дві українські енциклопедії (до історії видань "Українська мала енциклопедія" Є. Онацького иа "Азбуковник. Енциклопедія української літератури" Б. Романенчука) : історичні розвідки / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 42-48.

.: Розділ: Історія :: 18.06.2020 08.29.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 44409  
Олег запитує:
Цікавить література про кошового отамана Івана Сірка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35057. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Бабенко В. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. : історія України : 8 клас / В. Бабенко // Історія та правознавство. — 2018. — № 28-29. — С. 10-18.
Біляцька В. Іван Сірко як код національного героя (на матеріалі поеми І. Огієнка та історичних романів у віршах) [Електронний ресурс] / В. Біляцька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. —2015. — Вип. 12. — С. 29-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_12_8.
Буланов Ю. Козацькі ватажки й отамани : тестові завдання : історія України : 8 клас / Ю. Буланов // Історія та правознавство. — 2017. — № 31-32. — С. 19-29.
Коляда І. Отаман Іван Сірко / І. Коляда, Є. Биба. — Харків : Фоліо, 2012. — 126 с. — (Знамениті українці).
Малиночка А. Іван Сірко. Великий полководець і характерник: [життєпис] / А. Малиночка. — Київ : Co-op Media, 2017. — 190 с. : іл., портр. — (Україна сакральна).
Середа Н. "Тут похований кошовий отаман Іван Сірко” (Історія створення меморіалу) [Електронний ресурс] / Н. Середа // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2012. — Вип. 23. — С. 335-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2012_23_36.
Смогоржевська І. Лицар Запорозької Січі кошовий отаман Іван Сірко [Електронний ресурс] / І. А. Смогоржевська // Військово-науковий вісник. — 2011. — Вип. 15. — С. 45-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2011_15_7.
Федоренко Д. Кошовий лицарів чубатих. Іван Дмитрович Сірко в українській етнопедагогіці, фольклорі та етнології : нетрадиційний навч.-виховний посіб. для пед. навч. закл., національних шк. України та сімейного читання / Д. Федоренко. — Кривий Ріг : ПП "Видавничий дім", 2000. — 144 с.
Шеремет С. Наш земляк Іван Дмитрович Сірко – Кошовий Отаман Війська Запорозького : іст.-докум. нарис / С. Шеремет. — Дніпропетровськ : Пороги, 2001. — 27 с.: іл.
Шип Я. Трагічний, величний та вічний / Я. Шип // Журавлик. — 2018. — № 2. — С. 5.

.: Розділ: Історія :: 14.06.2020 22.14.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: ЛЬВІВ :: Запитання: 44402  
Артем запитує:
Життя та діяльність Кирила Осьмака. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бабчук Е. Сокіл у тюремній клітці / Е. Бабчук // Літературна Україна. — 2015. — 4 черв. — С. 10-11.
Василишин О. М. Кирило Осьмак: до історії визвольних змагань за соборність України (в контексті дослідження "Видатні наддніпрянці і Галичина") [Електронний ресурс] / О. М. Василишин // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — № 4. — С. 45-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2011_4_8
Жадько В. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" [Текст] : роман-сповідь / В. Жадько. — Київ : Експрес-поліграф, 2012. — 343 с.
Кирило Осьмак - президент УГВР [Текст] : документи і матеріяли / ред.: Н. Осьмак, П. Й. Потічний. — Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2004. — 879 с.
Осьмак Кирило Іванович (1890 - 1960) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911 - 1926 рр. / уклад.: В. А. Вергунов, Т. М. Підгайна; НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ : Корзун Д.Ю., 2014. — 125 c.
Осьмак Кирило Іванович (1890 - 1960) [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911-1926 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад. В. А. Вергунов, Т. М. Підгайна ; наук. ред. В. А. Вергунов]. — Київ : Корзун Д. Ю., 2014. — 125 с.
Осьмак Н. Кирило Осьмак - нескорений Президент УГВР [Текст] / Н. Осьмак. — Львів ; Торонто : Літопис УПА, 2008. — 128 с.
Осьмак Н. Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Владімирського централу [Текст] : біогр. нариси / Н. Осьмак. — Київ : Ярославів Вал, 2014. — 589 с.
Петрова Н. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) : матеріали до теми : історія України : рівень стандарту, академічний : 11 клас / Н. Петрова, В. Лінькова // Історія України (Шкільний світ). — 2012. — № 33-34. — С. 3-37.
Романюк Н. Кирило Осьмак. Забутий президент і незабутній батько / Н. Романюк // Молодь України. — 2006. — 12-18 жовт. — С. 11.

.: Розділ: Історія :: 12.06.2020 08.36.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 44383  
Антон запитує:
Діяльність М. Грушевського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, на даний запит уже відповідали. Див: Розширений пошук- Пошук за номером запиту - Запит № 39230. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Великий Українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / упоряд. А. П. емиденка. - Київ: Веселка, 1992. - 551 с. - (Світочі).
Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : зб. публіцист. творів. - Детройт; Нью-Йорк; Торонто, 1993. - 603 с.
Грушевський М. На порозі нової України : статті і джерельні матер. / ред. і вступ. ст. Л. Р. Винара. - Нью-Йорк etc, 1992. - 278 с.
Винар Л. Михайло Грушевський в українській і світовій історії : у 125-ліття з дня народж. - Нью-Йорк etc, 1993. - 53 с. - (Грушевськіяна; Ч. 4).
Грабовецький В. Михайло Грушевський - видатний історик України, громадсько-політичний і державний діяч : до 125-річчя з дня народження. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 42 с. - (Відродження).
Сидоренко О. М. С. рушевський і розвиток національної преси у Східній Україні // Наука і суспільство. - 1993.- № 5-6. - С. 15-19.
Чорновол І. Політичні аспекти народницької історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського/ І. Чорновол // Молода нація. Альманах. -2000. - № 3. - С. 132-159.
Усенко П. Чи був Михайло Грушевський президентом України? : (від історії національних катастроф - до катастрофи національної історії) / П. Усенко. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 99 c.

.: Розділ: Історія :: 5.06.2020 08.11.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 44350  
Тетяна запитує:
Вітаю, дуже потрібно 8. БІБЛІОГРАФІЯ РОБІТ Володимира Панасовича Круца З ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ’ЯТОК НА УМАНЩИНІ, дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Круц В. А. Животноводство в экономике трипольской культуры // Stratum plus. - 2001-2002. — № 2. — C. 179-186.
Круц В. А. Из работ Киевской экспедиции 1965-1966 гг. / В. А. Круц, Д. Я. Телегин // Археологические исследования на Украине 1965-1966 гг. — 1967. — Вып. 1. — С. 3-9.
Круц В. А. Исследование крупного поселения трипольской культуры у с. Тальянки [Черкас. обл.] / В. А. Круц, С. Н. Рыжов, Н. В. Рындина // АО 1985 г. — Москва. — 1987. — С. 353-354.
Круц В. А. Исследования Днепровской экспедиции / В. А. Круц, А. И. Кубышев, О. В. Сухобоков О.В. // АО 1972 г. - 1973. — С. 296-297.
Круц В. А. К истории населения трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра // Первобытная археология: материалы и исслед.: сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. — Киев : Наук. думка, 1989. — С. 117-132.
Круц В. А. Крупные трипольские поселения: к истории энеолитического населения Буго-Днепровского междуречья // Задачи советской археологии в свете решении XXVII съезда КПСС: тез. докл. Всесоюз. конф. (Суздаль, 1987 г.). — Москва : Наука, 1987. С. 133-135.
Круц В. А. Планировка поселения у с. Тальянки и некоторые вопросы трипольского домостроительства [Черкас. обл.] // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: тез. докл. I полевого семинара. — Тальянки. — 1990. — С. 43-47.
Круц В. А. Позднетрипольськие племена Среднего Поднепровья. – Киев : Наук. думка, 1977. — 160 с.
Круц В. А. Работы Тальянского отряда / Круц В.А., Рыжов С.Н. // АО 1981 г. — Москва. — 1983. — С. 278.
Круц В. А. Работы Трипольской экспедиции [Черкас. обл.] // АО 1984 г. - Москва, 1986. — С. 257-258.
Круц В. А. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции / В. А. Круц, А. И. Кубышев // Археологические исследования на Украине 1967 г.-1968. — Вып. 2. — С. 46-49.
Круц В. А. Работы Чапаевского отряда Киевской экспедиции / Круц В.А., Кубышев А.И. // Археологические исследования на Украине 1968 г. - 1971. — Вып. 3. — С. 70-73.
Круц В. А. Тальянки - поселение трипольской культуры на Буго-Днепровском междуречье / В. А. Круц, С. Н. Рыжов // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины: путеводитель совместного сов.-фр. полевого семинара по теме «Динамика взаимодействия между естеств. средой и доист. обществами». — Москва : Наука, 1984. — С. 26-29.
Круц В. А. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследование 2001 г. / В. А Круц, А. Г. Корвин-Пиотровский, С. Н. Рыжов : ИА НАН Украины. - Киев, 2001. — 110 с.
Круц В. А. Трипольцы и леса Буго-Днепровского междуречья // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, м. Збараж, 20-25 серпня 2001 року. -Збараж. : Вид.-во ДІАЗ в м.Збаражі, 2001. — С. 19-22.
Круц В. О. Верхньодністровська локальна група пам’яток трипільської культури та нові дані прозв’язки трипільців з населенням болгарської і лендельської культур / В. О. Круц, С.М. Рижов // Археологія. — 1997. — № 2. — С. 24.
Круц В. О. Етнокультурний склад населення. Побут і матеріальна культура // Давня історія України: в 3-х т. — Київ : Наук. думка, 1997. — Т. 1. — С. 234-308.
Круц В. О. Нове про етапи заселення Київського Подніпров’я племенами трипільської культури // Матеріали XIII конф. ІА АН УРСР, присвяченої 50-річчю АН УРСР (Київ, 1968 р.). — Київ : Наук. думка, 1972. — С. 102-104.
Круц В. О. Новий могильник софіївського типу біля с. Завалівка на Дніпрі [Київ. обл.] // Археологія. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1968. — Т. 21. — С. 126-130.
Круц В. О. Новий могильник трипільської культури в Подніпров’ї [Київ] // XV наук. конф. присвячена 50-річчю утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік: Тези пленар. 1 сек. доп. (результати польових археол. досліджень 1970-1971 рр. на території України) / АН УРСР. — Одеса, 1972. — С. 102-103.
Круц В. О. Нові матеріали трипільської культури в Києві // Археологія: республ. міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 1976. — Вип. 19. — С. 93-95.
Круц В. О. Пам’ятки трипільської культури Східної Волині [Житомир. та Хмельниц. обл.] / В.О. Круц, С.М. Рижов // Минуле і сучасне Волині: тез. доп. та повідомл. 2-ї Волинської історико-краєзнавчої конф. (26-28 трав. 1988 р.). — Луцьк, 1988. — Ч. 2. — С. 105-108.
Круц В. О. Пізньотрипільське поселення поблизу с. Софієвка на Дніпрі [Київ. обл.] // Археологія. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1969. — Т. 22. — С. 203-209.
Круц В. О. Поселення-гіганти [Черкаська та Кіровоградська обл.] // Пам’ятки України. — 1986. — № 1. — С. 19-22.
Круц В. О. Поселення-гіганти трипільської культури в межиріччі Південного Бугу й Дніпра // Трипільська цивілізація у спадщині України. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2003. — С. 182-194.
Круц В. О. Робота Чапєвського загону Київської археологічної експедиції [1966-1967 рр.] / В.О. Круц, А. І. Кубишев // УІЖ. — 1968. — № 11. — С. 156-157.
Круц В. О. Розкопки в Козаровичах // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – Київ. — 1972. — Вип. 4. — С. 90-95.
Круц В. О. Трипільський могильник з обрядом тілопокладення поблизу Києва // Археологія: республ. міжвід. зб. наук. пр. – Київ. — 1975. — Вип. 15. — С. 41-50.

.: Розділ: Історія :: 31.05.2020 23.56.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.561827 seconds