Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 42482
   


Автор запитання: Ігор із міста: Чернігів :: Запитання: 43824  
Ігор запитує:
Добрий день. Для уточнення біографії народного вчителя СРСР Пігуль Володимира Сергійовича (1941 - ?), в минулому вчителя Успенської СШ Буринського району, прошу повідомити дату його смерті З повагою. Ігор.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре! На жаль ні серед народних вчителів СРСР, ні серед заслужених вчителів України, ні на сайті Успенської середньої школи знайти дату смерті Пигуля В.С. нам не вдалося.

.: Розділ: Історія :: 7.02.2020 14.11.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Житомир :: Запитання: 43814  
Єва запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти літературу для написання реферату про Миколу Павлушкова. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Єво! На жаль, нам вдалося підібрати небагато джерел інформації за Вашим запитом:
Білокінь С. Справа «Спілки визволення України» й перспективи її дальшого вивчення [Електронний ресурс] / С. Білокінь // Історіографічні дослідження в Україні. — 2012. Вип. 22. — С. 385-442. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/graf_2012_22_385
Плющ В. Спілка Визволення України та Спілка Української Молоді : (До 50-ліття заснування СВУ-СУМ та 45-ліття процесу над ними) / В. Плющ. — Мюнхен : [б. в.], 1975 (Друк. "Сicero") . — 48 с. : портр.
Соловецький етап : антологія / упоряд. та передм. Ю. П. Винничука. — Харків : Фоліо, 2018. – 489 c. : портр. — (Великий науковий проект).
Спілка Визволення України й Спілка Української Молоді : спогади, документи й матеріяли про діяльність . Зб.2 / ред. В.Коваль. — Мюнхен : Вид. СВУ, 1964. — 272 с : фото.
Спілка Української Молоді. 1923-1929. Історичний нарис [Електронний ресурс] // Сніп [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://snip.net.ua/20180321/spilka-ukrayinskoyi-molodi-1923-1929-rr-istorychnyj-narys/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.02.2020.
Спілка Української Молоді: на службі Богові та Україні = Ukrainian Youth Association: In Service to God and Ukraine / [С. Липовецький ; англ. пер.: У. Палюх, І. Мицах]. — Київ : Укр. Вид. Спілка, 2011. — 127 с. : іл.
Сум на іспиті історії [Електронний ресурс] // Спілка Української Молоді. Харків [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://cym.org.ua/2018.03/sum-na-ispyti-istoriyi/. — Назва з екрана. — Дата звернення 05.02.2020.

.: Розділ: Історія :: 4.02.2020 18.18.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Житомир :: Запитання: 43801  
Вікторія запитує:
Доброго ранку! Допоможіть підібрати літературу для статті на тему."Міська культура в Україні в 20-х рр. ХХ ст." Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Пальм Н. Д., Гетало Т. Є. Історія української культури: Навчальний посібник - http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4024/1/Історія української культури посібник.pdf
2. Волков С. Нові тенденції розвитку - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kultdum_2009_1_14.pdf
3. Українська культура 20-21: соціоантропологічний аспект - http://ndiu.org.ua/book/zbirn-kult-1.pdf
4. Культура і мистецтво в сучасному світі - http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/Kultura-i-mistetstvo14.pdf
5. Водотика Т. Типологія міст Наддіпрянської України в контексті формування культури - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/160610/12-Vodotyka.pdf?sequence=1
6. Водотика Т. Урбаністичне середовище та підприємництво: парадигми співіснування та взаємодії в підросійській Україні в добу імперських модернізаційних перетворень - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/160785/09-Vodotyka.pdf?sequence=1
7. Прищепа О. Міста Правобережної України кінця 18 початку 20 століття - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvvnui_2013_12_26.pdf
8. Тканко О. Естетична культура та мода в Україні кінця 20 ст. - https://zenodo.org/record/1068912/files/32_PRINT_PRINT_PRINT-237-246.pdf
9. Прищепа О. П. Участ ьгромадських товарист у формуванні міського освітньо-культурного середовища - https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/download/13412/12617/
10. Чабан Н. А. Особливості родинної обрядовості - http://zif.onu.edu.ua/article/download/105827/101148
11. Місто й оновлення. Урбаністичні студії - https://ua.boell.org/sites/default/files/urban_study2.pdf
12. Костюк Є. Сучасна українська історіографія соціокультурних трансформацій у містах УСРР-УРСР упродовж 20-30 рр. 20 ст. - http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2017/2_2017/4.pdf

.: Розділ: Історія :: 28.01.2020 19.52.03 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Кропивницький :: Запитання: 43797  
Ніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою про історію Києва початку 20 століття. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / М. Ф. Берлинський. — Київ Наукова думка, 1991. — 314 с.
Вільшанська О. Повсякденне життя населення України в роки Великої війни / О. Вільшанська // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 16. — С. 14-18.
Закусило І. Київ у IX-XIV століттях / І. Закусило // Все для вчителя. — 2010. — № 4-5. — С. 26-28.
Ільченко Г. Київ мій – це серце України : віртуальна подорож / Г. Ільченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2008. № 30-31. — С. 33-36.
Ілюстрована історія Києва / Київська міська державна адміністрація ; НАН України, Інститут історії України. — Київ : Фенікс, 2012. — 424 с. : фотоіл.
Київ : історія українських міст // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 16. — С. 20-25.
Кудрявцев Л. О. Град над Борисфеном : ілюстрована історія вулиць і майданів Києва / Л. О. Кудрявцев. — Київ : Вища школа, 2007. — 295 с.: іл.
Мій рідний Київ : інтегрований урок : 2-й і 4-й класи / Л. Дубовик [и др.] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2011. — № 23. — С. 3-5.
Серга Ж. І. З історії забудови Києва у ХІХ – початку ХХ століть (за документами Державного архіву міста Києва) [Електронний ресурс] / Ж. І. Серга. – Режим доступу : https://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_5_2011/07.pdf
Ступак Ф. Я. Благодійні товариства Києва (др.пол. ХІХ- поч. ХХ ст.) / Ф. Я. Ступак. — Київ : Хрещатик, 1998. — 208 с. — (Історія благодійності ; 1).
Третяк К. О. Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / К. О. Третяк ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 1999. — 190 с.

.: Розділ: Історія :: 27.01.2020 11.31.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Житомир :: Запитання: 43794  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для статі "Повсякденне життя міського населення в Україні в 1920-х рр.". Особливо цікавлять м. Житомир та Київ. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Васильчук Г. Вивчення «Радянської повсякденності» 20-30-х років ХХ ст. Сучасними російськими істориками: проблеми теорії та методології дослідження [Електронний ресурс] / Г. Васильчук — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77650/18-Vasylchuk.pdf?sequence=1
Вовк В. М. Побут та дозвілля міського населення України в 50-80-х роках ХХ століття : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Вовк В. М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2007. — 20 с.
Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації : матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. семінару / [редкол.: О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва] ; Ф-т історії, етнології і права Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського [та ін.]. — Вінниця : Твори, 2019. — 269, [2] с. : іл. — (Повсякдення: візії та смисли).
Заболотна Т. В. Повсякденне життя населення Києва в роки нацистської окупації 1941–1943 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. В, Заболотна ; НАН України; Інститут історії України — Київ, 2008. — 20 с.
Ісайкіна О. Д. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / О. Д. Ісайкіна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2006. — 20 с.
Лукашевич О. М. Побут та дозвілля сільського населення України (1920–1930 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / О. М. Лукашевич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2006. — 16 с.
Нагайко Т. Ю. Повсякденне життя сільського населення к 1941-1945 рр. (на матеріалах центральних областей України): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Ю. Нагайко ; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди». — Переяслав-Хмельницький, 2009. — 20 с.
Прохоренко О. А. Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х — першій половині 50-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / О. А. Прохоренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2008. — 18 с.
Тарапон О. Процеси урбанізації та їх вплив на повсякденне життя міського населення України 1920-1930-х рр. / О. Тарапон // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 31. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_31_11.
Хоменко Н. М. Повсякденне життя студентської молоді України (1950-1960-ті рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. М. Хоменко ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2008. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 26.01.2020 16.12.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.500767 seconds