Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Діана із міста: Самбір :: Запитання: 44573  
Діана запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література про етнічні меншини в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Бабіньський Г. Національні й етнічні меншини в Польщі у світлі перепису населення 2002 року / Г. Бабіньський // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. — 2005. — № 1. — С. 84-95.
Герус–Бахтіна Н. Німецькі етнічні меншини напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни [Електронний ресурс] / Н. Герус–Бахтіна // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 97. — С. 73-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_19.
Герус-Бахтіна Н. Німецькі етнічні меншини напередодні та в перший рік Великої Вітчизняної війни [Електронний ресурс] / Н. Герус-Бахтіна // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. — 2015. — Вип. 126. — С. 200-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2015_126_28.
Іванова Т. Етнічні меншини Півдня України у період голоду 1921-1923 рр. [Електронний ресурс] / Т. Іванова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2013. — Вип. 35. — С. 130-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_35_26.
Козак О. Етнічні меншини у трансформаційних процесах в центральній та Південно-Східній Європі [Електронний ресурс] / О. Козак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2016. — Вип. 46. — С. 392-395. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2016_46_65.
Паньків І. Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина XIX - 30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І. Паньків ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.
Трофименко А. Етнічні меншини як суб’єкти лобіювання в Канаді [Електронний ресурс] / А. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2014. — Вип. 9. — С. 131-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2014_9_18.
Шайхатдінов А. Етнічні меншини в політико-правовому полі Української держави (1991-1998 рр.) [Електронний ресурс] / А. Шайхатдінов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. - 2009. — Т. 104, Вип. 91. — С. 106-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2009_104_91_20.
Якубова Л. Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 - 1935 рр.): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Л. Якубова ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 35 с.
Якубова Л. Етнічні меншини УСРР у 20-і — першій половині 30-х років ХХ ст.: історіографія та джерела дослідження / Л. Якубова; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2006. — 170 c.

.: Розділ: Історія :: 3.08.2020 11.48.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Дніпро :: Запитання: 44552  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Підскажіть будь ласка джерела з історії дипломатичної служби українського козацтва XVI-XVII ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела:
Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків / О. Апанович. - Київ, 1992.
Нариси з історії дипломатії України / [О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кірсенко та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій]. – Київ: Альтернативи, 2001. – 733 с.
Дорошенко Д. Нарис історії України : у 2 тт. / Д. Дорошенко. - Київ, 1991.
Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 тт. - Київ, 1992.
Брехуненко В. А. Дипломатія українського козацтва й Кримський ханат [Електронний ресурс] / В. А. Брехуненко // Козацька спадщина. - 2005. - Вип. 2. - С. 50-53. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/90647.
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Д. Чекаленко. - Київ : вид. дім "Персонал", 2010. - 464 с.
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України [Електронний ресурс] / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк. - Київ : Кондор, 2011. - 235 с. - Режим доступу: http://chtyvo.org.ua.

.: Розділ: Історія :: 26.07.2020 10.14.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Черкаси :: Запитання: 44531  
Софія запитує:
Розшукую матеріали про Григорія Акимовича Кулішенка та його участь у бойових діях на території Китаю. Сподіваюся на вашу допомогу
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Китайская семья уже 60 лет ухаживает за могилой советского летчика-героя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.news.cn/2019-12/17/c_138637691.htm

Лісова, Лідія. Черкаський орел над річкою Янцзи / Лісова, Лідія // Голос України. - 2019. - 25 квіт. - С. 14.
http://www.golos.com.ua/article/316397

Моренко, Людмила Миколаївна.Герой Китаю був сином України [Текст] : [про військ. льотчика, героя Китаю, уродженця с.Черепин Корсунь-Шевченків. р-ну Черкас. обл.] / Людмила Моренко // Черкаський край. - 2014. - 24 жовт. – С. 4.

Прошин, В. Герой Китаю Кулі-Шен із надросянського села / В. Прошин
// Молодь Черкащини. - 2009. - 25 листоп. - С. 12.

Сичов, Ігор. За сумнівною схемою в Корсуні споруджують меморіальний комплекс герою Китаю / Сичов, Ігор // Нова Молодь Черкащини. - 2019. - 25 верес. - С. 4.

Солодько, Павло. Льотчик із Корсунщини став народним героєм Китаю : більш як 14,5 тис. радянських воїнів загинуло на території Китаю в роки Другої світової війни... / Солодько, Павло // Прес-Центр. - 2013. - 13 листоп. - С.17.

Степанов, Максим. Черкащани в локальних конфліктах : уродженці нашого краю брали участь у "маленьких" війнах більше ніж у 30 країнах світу / Степанов, Максим // Прес-Центр. - 2012. - 29 лют. - С. 21.

Стригун, Юрій. Черкаські депутати провокують новий конфлікт між Японією і Китаєм? / Стригун, Юрій // Акцент. - 2019. - 11 сент. - С. 5.

У Китаї бережуть пам’ять про військового льотчика з Черкащини [Електронний ресурс] // Рідний край : [сайт]. – Режим доступу: https://ridnyi.com.ua/news/2018/05/18/post-24497

УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ : За свободу Китаю і Монголію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsvv.gov.ua/ukrajinski-vojiny-internatsionalisty.html

У Шанхаї вшанували загиблих у Другій світовій війні та згадали про українця - героя Китаю [Електронний ресурс] / фото Дмитра Пономаренка // Укрінформ: [сайт]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2697326-u-sanhai-vsanuvali-pamat-zagiblih-u-drugij-svitovij-vijni-ta-zgadali-pro-geroaukrainca.html

Шевченко О. Українські соколи в небі Китаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sinologist.com.ua/shevchenko-o-ukrayinski-sokoly-v-nebi-kytayu/

.: Розділ: Історія :: 17.07.2020 09.58.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Мукачеве :: Запитання: 44523  
Вікторія запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури про діяльність товариства Просвіта на початку ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33019. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Бадєєва Л. Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Бадєєва ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2004. — 20 с.
Бондаренко Г. "Просвіта" на селі в часи революції й громадянської війни в Україні на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Бондаренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2016. — № 3. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2016_3_9.
Вінідіктова Н. Товариство "Просвіта" в національному відродження на Поділлі (1918 р.) [Електронний ресурс] / Н. Вінідіктова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 5. — С. 256-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_5_67.
Гарат Р. Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868 - 1921 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Р. Гарат ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 17 с.
Зворський С. Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства "Просвіта" (1906 - 1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / С. Зворський ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2000. — 18 с.
Зуляк І. Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність : автореф. дис… д-ра іст. наук : 07.00.01 / І. Зуляк, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 32 с.
Комарницький Я. Діяльність філії товариства "Просвіта" в Дрогобичі (1921–1939) [Електронний ресурс] / Я. Комарницький // Проблеми гуманітарних наук. Історія. — 2018. — Вип. 42. — С. 75–90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2018_42_8.
Маланяк М. Діяльність товариства "Просвіта" як чинник активізації культурно-мистецького життя [Електронний ресурс] / М. Маланяк // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв] : Мистецтвознавство. — 2010. — Вип. 22. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2010_22_15.
Малюта О. "Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ — перша чверть ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Малюта ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2005. — 20 с.
Пашук А. Товариство "Просвіта” – популяризатор правових знань (За матеріалами просвітянських видань) [Електронний ресурс] / А. Пашук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2010. — Вип. 19. — С. 178-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_25.
Пашук В. Товариство "Просвіта" у Львові – формування периферійних структур (1868–1939 рр.) [Електронний ресурс] / В. Пашук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2016. — № 3. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2016_3_5.
Стряпко І. Розвиток організаційної структури товариства "Просвіта" на Закарпатті та східнословацьких землях (1920-1937 рр.) [Електронний ресурс] / І. Стряпко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2014. — Вип. 1. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2014_1_8.
Стряпко І. Товариство "Просвіта” в культурному житті Закарпаття 20–30 рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Стряпко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2008. — № 133-134. — С. 143-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2008_133-134_28.
Тичина І. Товариство "Просвіта" на Волині 1918 – 1939 рр.: виникнення та діяльність [Електронний ресурс] / І. Тичина // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. — 2018. — № 2. — С. 95-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hjyfcnui_2018_2_13.
Фокіна Т. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" [Електронний ресурс] / Т. Фокіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2018. — Вип. 1. — С. 254-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_1_57.
Цапко О. Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Цапко ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1998. — 18 с.
Яцина О. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта" на Закарпатті (1920-1939 рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Яцина ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 16.07.2020 08.00.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Магдалинівка :: Запитання: 44459  
Аліна запитує:
Допоможіть знайти цікаві факти про Конституцію України. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 24.06.2020 16.16.19 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.00344 seconds