Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41328
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 42758  
Катя запитує:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу для дослідження на тему: "лідерство у елітарній теорії Г. Моски та В. Парето". дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 22.01.2019 18.32.43 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: богдан із міста: м рівне :: Запитання: 42755  
богдан запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про Мітридата VI Евпатора, правителя Понтійського царства.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 22.01.2019 13.35.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 42752  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із літературою для написання магістерської роботи на тему: "Утворення української помісної церкви: історичні передумови, хід, наслідки". Буду дуже вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Ілоно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Басишина, Л. Помісна українська православна церква в 1920-1921 рр. [Текст] / Л. Басишина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 184-189. - Бібліогр. в кінці ст.

Башинський С. В. Православна Церква в Україні: шлях до автокефалії : автореф. дис. ... канд. церков.-іст. наук / С. В. Башинський; Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату, Київ. Православ. Богослов. Акад. - Київ, 2015. - 23 c. - укp.

Біловус Л. І. Питання помісної української церкви у матеріалах періодики української діаспори США як один із чинників національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2017. - № 2. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2017_2_13

Бутинський В. Я. Юрисдикційний статус українського православ'я і перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії (1991 - 2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / В. Я. Бутинський; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 16 c. - укp.

Головні засади Української Автокефальної Православної Церкви / ред.: М. Залізняк; Львів. крайове ставропіг. братство св. ап. Андрія Первозваного. - 2-е вид., переробл., доп. - Л., 1999. - 32 c. - укp. - рус.

Григорович Л. С. Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації: автореф. дис... канд. філос. наук: 21.03.01 / Лілія Степанівна Григорович ; Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Григорович, Л. С. Самоідентифікація нації та проблеми становлення української помісної православної церкви [Текст] : сборник / Л. С. Григорович // Політологічний вісник : Збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. - Київ : Інтас, 2007. - Вип. 25. - С. 226-236. - Бібліогр. в кінці ст.

Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції Волинської Православної Церкви Київського Патріархату : [конференція присвячена 100-річчю початків українського національно-церковного відродження 1917-2017 рр.], 18.05.2017 / [Волинська православна богословська академія] ; [Орг. ком.: В. Вакін [та ін.]]. - Луцьк : [б. и.], 2017. - 343 с.

Діяк І. В. Україна - Росія. (Історія та сучасність) : Наук. вид. / І. В. Діяк; ред.: В. Г. Дончик. - К., 2001. - 397 c. - укp.(Висвітлено історичні особливості становлення України та Росії. Розглянуто події періоду Київської Русі, а також особливості входження України до складу Російської держави, зокрема, проаналізовано історичні міфи та фальсифікації. Висвітлено процес боротьби за Українську Помісну Православну Церкву. Досліджено проблеми українсько-російських відносин на сучасному етапі)

Захарків, М. Р. Проблема ідеологізації релігії в контексті створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні [Текст] / М. Р. Захарків // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 37. - С. 364-369

З надією на помісну церкву [Текст] // Культура і життя. - 2008. - 6 серпня. - С. 1

Карпенко, В. Національній державі - Національну Помісну церкву [Текст] / В. Карпенко // Пам'ять століть. - 2002. - № 3. - С. 64-72

Київський патріархат — помісна українська православна церква : іст.-канон. декларація Архієрейс. Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. / [з благословення патріархата Київ. і всієї Руси-України Філарета]. — Київ : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. — 175 с.

Кисельов Р. Удаваний академізм: видання "Треносу" М. Смотрицького (Смотрицький Мелетій. Тренос, або Плач єдиної святої помісної апостольської Східної Церкви з поясненням догматів віри, початково з грецької на слов’янську, а тепер зі слов’янської на польську перекладений Теофілом Ортологом, тієї ж Святої Східної Церкви сином, у Вільні року Божого 1610 / пер. із старопол., словник та передмова Р. Радишевського. – Київ: Талком, 2015. – 557, (2) с.: іл. – (Пам’ятки Української Полемічної Літератури) / Р. Кисельов // Слово і час. - 2017. - № 7. - С. 58-78

Київський Патріархат - Помісна Українська Православна Церква : Історико-канонічна декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. - К. : [б. и.], 2007. - 167 с.

Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк; Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог. - Луцьк : Ключі, 2013. - 135 c. - укp

Медвєдєва Ю. Дифузія релігійної ідентичності в українському православ'ї: соціальна модернізація в проекті єдиної Помісної церкви [Електронний ресурс] / Ю. Медвєдєва // Нова парадигма. - 2017. - Вип. 132. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2017_132_19

Онищук С. В. Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Онищук; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 36 c. - укp.

о. Паїсій. Роль православних монастирів і чернецтва у становленні Української Помісної Церкви [Електронний ресурс] / Паїсій. о. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. - 2011. - № 3. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karlec_2011_3_16

Посредніков, Дмитро. Православна церква і політика в Україні в 2010-2011 р. [Текст] / Д. Посредніков // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : [український науковий журнал] / Ун-т "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук. - Київ : Україна, 2011. - № 3. - С. 40-44

Сапеляк А. Київська помісна церква [Текст] / Сапеляк А. // Сапеляк А. Київська церква на слов'янському Сході. - Буенос-Айрес-Львів. - С.10-55.

Степовик Д. В. Патріарх Мстислав: Життя і архіпастирська діяльність : Моногр. / Д. В. Степовик. - К. : Мистец., 2007. - 445 c. - укp.

Уолдрон, Джим Ю. Дар духа святого / Дж. Ю.Уолдрон ; [Пер. с англ. А.Уманца]. — К. : [Незалежна помісна Церква Христова м. Києва], 1994. — 24 с.

Християнство і проблеми сучасності : Наук. зб. / ред.: А. М. Колодний, П. Л. Яроцький; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2000. - 218 c. - укp.

Церква в Київській Русі : Від введення християнства до запенаду Київської держави (988-1240) : научное издание // Історія релігії в Україні : У 10 т. Т.ІІ,Українське православ'я. . - Київ : Центр духовної культури,1996-1998., 1997. - С. 9-50.

Чорноморець, Юрій Павлович. Перспективи створення канонічної помісної церкви в Україні [Текст] / Ю. П. Чорноморець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, Вип. 34 (47). - С. 83-95

Щербата М. Вплив релігії на процес формування національної ідентичності українців та особливості його відображення у працях С. Томашівського / М. Щербата // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2009. - Вип. 21. - С. 49-52.

Яртись А. В. Українське православ’я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної Помісної православної церкви [Електронний ресурс] / А. В. Яртись // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2013. - № 7. - С. 84-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2013_7_11

.: Розділ: Історія :: 21.01.2019 14.58.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 42712  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему:"Технічні та наукові винаходи Леонардо да Вінчі"
Наша відповідь:
1.Шевченко, В. Леонардо да Вінчі - географ і картограф // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 5. - С. 8-9 : портр
2.Щербакова, Р. Физические воззрения Леонардо да Винчи // Физика в школе. - 2002. - № 2. - С. 19-22. - Бібліогр.: 2 назв
3.Гуковський, М. Система механіки Леонардо : До 550-річчя від дня народження Леонардо да Вінчі // Вісник Національної Академії наук України. - 2002. - № 4. - С. 44-50
4.Гаврилов, Марк. Парадокс Леонардо да Винчи // Изобретатель и рационализатор. - 2004. - № 10. - С. 26-28
5.Леонардо да Винчи. Гениальный художник и ученый [] : пер. с англ. / предисл. : Карло Педретти. - Харьков : Книжный Клуб семейного досуга, 2006. - Алф. указ. с. 140-143.
6.10 гениальных изобретений Леонардо да Винчиhttps://hi-news.ru/technology/10-genialnyx-izobretenij-leonardo-da-vinchi.html
7.Гениальные изобретения Леонардо Да Винчи http://russiahousenews.info/answers-and-questions/genialnie-izobreteniya-leonardo-da-vinchi
8.ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ «Изобретения Леонардо да Винчи» http://class-fizika.narod.ru/leo8.htm
9.Машины Леонардо http://leonardodavinchi.ru/mehanizmi/

.: Розділ: Історія :: 21.12.2018 19.32.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Новомосковськ :: Запитання: 42693  
Оксана запитує:
Допоможіть підібрати матеріали для реферату на тему: Виникнення українського козацтва. Дякую
Наша відповідь:
Наша відповідь:
Доброго дня,Оксано. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Романенко М. І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ:
«Дніпрокнига», 2003. – 336 с.
2.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – X.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
5.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 736 с.
6.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 360 с. (Абітурієнт).
http://shkolyar.in.ua/vynyknennya-kozatstva
https://history.vn.ua/article1/anj3w.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35684/
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2128
http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part4/404.htm
http://istoryk.in.ua/viniknennya-ukrayinskogo-kozatstva/

.: Розділ: Історія :: 12.12.2018 21.38.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.694178 seconds