Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41494
   


Автор запитання: Стас із міста: Харків :: Запитання: 42764  
Стас запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дослідження "18. Особливості теорії «лідерства» Макса Вебера." Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Олійник Д. В. Ефективність діяльності місцевих органів влади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Д. В. Олійник; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2013. - 20 c. - укp.
- Бегей І. І. Порадник із політології : Навч. посіб. / І. І. Бегей; Нац. банк України. Львів. банк. ін-т. - Л.d2006. - 351 c. - Бібліогр.: с. 138-148. - укp.
- Головинський К. Харизма та лідерство в умовах кризи / К. Головинський // Людина і політика. - 2000. - № 6. - С. 8-10. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
- Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера [Електронний ресурс] / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. - 2015. - Вип. 7. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_10
- Бурлачук В. Десакралізація влади і сучасна політична криза в Україні / В. Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2007. - № 3. - С. 95-105. - Бібліографія: 9 назв.
- Казаков, Валерій. Ідеальний тип у творчості Карла Маркса та Макса Вебера / Валерій Казаков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2018. - № 3. - С. 74-95. - Библиогр.: с. 93-95
- Козлов, Сергей. Крушение поезда : Транспортная метафорика Макса Вебера / Сергей Козлов // Новое литературное обозрение. - 2005. - № 1 (71). - С. 7-60. -
- Кравченко А.И. Концепция капитализма М.Вебера и трудовая мотивация / А.И.Кравченко // Социологические исследования. - 1997. - № 4. - С. 15-28
- Кутуєв П. Вибіркова спорідненість у соціології Макса Вебера / П. Кутуєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - С. 136-148. - Бібліограф.:23 назв.
- Лозниця С. Вдосконалення людини та його вплив на соціально-економічний розвиток суспільства в концепції М.Вебера: сучасні реалії та перспективи / С.Лозниця // Молода нація. Альманах. - 2000. - № 3. - С. 74-93. - Бібліогр.: 45 назв.
- Лузан А. Релігійні елементи в системі легітимації влади / А. Лузан // Нова політика. - 2000. - № 3. - С. 25--30. - Бібліогр.: 9 назв.
- Медушевский А.Н. Книга о Максе Вебере / А. Н. Медушевский // Новая и новейшая история. - 2008. - № 1. - С. 130-136
- Сондюков, Ігор. Секрети прихованої влади / Ігор Сондюков // День. - 2012. - 7 грудня. - С. 9
- Сондюков, Ігор. Таємниця покликання : Макс Вебер про державу, харизму та владу / Ігор Сондюков // День. - 2004. - 9 жовтня. - С. 7
- Сондюков І. Українське мислення і дух капіталізму. Перечитуючи Макса Вебера / І. Сондюков // День. - 2003. - № 9. - С. 5
- Фреик Н.В. Политическая харизма: версии и проблемы / Н.В. Фреик // Социологические исследования. - 2003. - № 12. - С. 3-10. - Библиогр.: 14 назв.
http://um.co.ua/12/12-2/12-25028.html
https://stud.com.ua/56921/politologiya/tipologiya_liderstva_yogo_funktsiyi
http://www.info-library.com.ua/books-text-6442.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/polit/271-rozenfeld/4259-s-2--.html
https://studopedia.org/12-25028.html

.: Розділ: Історія :: 24.01.2019 17.57.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: харків :: Запитання: 42762  
Света запитує:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу для дослідження на тему:"особливості теорії лідерства Макса Вебера". дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 23.01.2019 18.13.08 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 42758  
Катя запитує:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу для дослідження на тему: "лідерство у елітарній теорії Г. Моски та В. Парето". дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 22.01.2019 18.32.43 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: богдан із міста: м рівне :: Запитання: 42755  
богдан запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про Мітридата VI Евпатора, правителя Понтійського царства.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 22.01.2019 13.35.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 42752  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із літературою для написання магістерської роботи на тему: "Утворення української помісної церкви: історичні передумови, хід, наслідки". Буду дуже вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Ілоно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Басишина, Л. Помісна українська православна церква в 1920-1921 рр. [Текст] / Л. Басишина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 184-189. - Бібліогр. в кінці ст.

Башинський С. В. Православна Церква в Україні: шлях до автокефалії : автореф. дис. ... канд. церков.-іст. наук / С. В. Башинський; Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату, Київ. Православ. Богослов. Акад. - Київ, 2015. - 23 c. - укp.

Біловус Л. І. Питання помісної української церкви у матеріалах періодики української діаспори США як один із чинників національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Л. І. Біловус // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2017. - № 2. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2017_2_13

Бутинський В. Я. Юрисдикційний статус українського православ'я і перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та еклезіологічні рефлексії (1991 - 2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / В. Я. Бутинський; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2014. - 16 c. - укp.

Головні засади Української Автокефальної Православної Церкви / ред.: М. Залізняк; Львів. крайове ставропіг. братство св. ап. Андрія Первозваного. - 2-е вид., переробл., доп. - Л., 1999. - 32 c. - укp. - рус.

Григорович Л. С. Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації: автореф. дис... канд. філос. наук: 21.03.01 / Лілія Степанівна Григорович ; Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Григорович, Л. С. Самоідентифікація нації та проблеми становлення української помісної православної церкви [Текст] : сборник / Л. С. Григорович // Політологічний вісник : Збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. - Київ : Інтас, 2007. - Вип. 25. - С. 226-236. - Бібліогр. в кінці ст.

Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції Волинської Православної Церкви Київського Патріархату : [конференція присвячена 100-річчю початків українського національно-церковного відродження 1917-2017 рр.], 18.05.2017 / [Волинська православна богословська академія] ; [Орг. ком.: В. Вакін [та ін.]]. - Луцьк : [б. и.], 2017. - 343 с.

Діяк І. В. Україна - Росія. (Історія та сучасність) : Наук. вид. / І. В. Діяк; ред.: В. Г. Дончик. - К., 2001. - 397 c. - укp.(Висвітлено історичні особливості становлення України та Росії. Розглянуто події періоду Київської Русі, а також особливості входження України до складу Російської держави, зокрема, проаналізовано історичні міфи та фальсифікації. Висвітлено процес боротьби за Українську Помісну Православну Церкву. Досліджено проблеми українсько-російських відносин на сучасному етапі)

Захарків, М. Р. Проблема ідеологізації релігії в контексті створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні [Текст] / М. Р. Захарків // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 37. - С. 364-369

З надією на помісну церкву [Текст] // Культура і життя. - 2008. - 6 серпня. - С. 1

Карпенко, В. Національній державі - Національну Помісну церкву [Текст] / В. Карпенко // Пам'ять століть. - 2002. - № 3. - С. 64-72

Київський патріархат — помісна українська православна церква : іст.-канон. декларація Архієрейс. Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. / [з благословення патріархата Київ. і всієї Руси-України Філарета]. — Київ : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. — 175 с.

Кисельов Р. Удаваний академізм: видання "Треносу" М. Смотрицького (Смотрицький Мелетій. Тренос, або Плач єдиної святої помісної апостольської Східної Церкви з поясненням догматів віри, початково з грецької на слов’янську, а тепер зі слов’янської на польську перекладений Теофілом Ортологом, тієї ж Святої Східної Церкви сином, у Вільні року Божого 1610 / пер. із старопол., словник та передмова Р. Радишевського. – Київ: Талком, 2015. – 557, (2) с.: іл. – (Пам’ятки Української Полемічної Літератури) / Р. Кисельов // Слово і час. - 2017. - № 7. - С. 58-78

Київський Патріархат - Помісна Українська Православна Церква : Історико-канонічна декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. - К. : [б. и.], 2007. - 167 с.

Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / П. М. Кралюк; Нац. ун-т "Остроз. акад". - Острог. - Луцьк : Ключі, 2013. - 135 c. - укp

Медвєдєва Ю. Дифузія релігійної ідентичності в українському православ'ї: соціальна модернізація в проекті єдиної Помісної церкви [Електронний ресурс] / Ю. Медвєдєва // Нова парадигма. - 2017. - Вип. 132. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2017_132_19

Онищук С. В. Вплив державно-церковних відносин на процеси державотворення в Україні (XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / С. В. Онищук; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 36 c. - укp.

о. Паїсій. Роль православних монастирів і чернецтва у становленні Української Помісної Церкви [Електронний ресурс] / Паїсій. о. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. - 2011. - № 3. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karlec_2011_3_16

Посредніков, Дмитро. Православна церква і політика в Україні в 2010-2011 р. [Текст] / Д. Посредніков // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : [український науковий журнал] / Ун-т "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук. - Київ : Україна, 2011. - № 3. - С. 40-44

Сапеляк А. Київська помісна церква [Текст] / Сапеляк А. // Сапеляк А. Київська церква на слов'янському Сході. - Буенос-Айрес-Львів. - С.10-55.

Степовик Д. В. Патріарх Мстислав: Життя і архіпастирська діяльність : Моногр. / Д. В. Степовик. - К. : Мистец., 2007. - 445 c. - укp.

Уолдрон, Джим Ю. Дар духа святого / Дж. Ю.Уолдрон ; [Пер. с англ. А.Уманца]. — К. : [Незалежна помісна Церква Христова м. Києва], 1994. — 24 с.

Християнство і проблеми сучасності : Наук. зб. / ред.: А. М. Колодний, П. Л. Яроцький; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2000. - 218 c. - укp.

Церква в Київській Русі : Від введення християнства до запенаду Київської держави (988-1240) : научное издание // Історія релігії в Україні : У 10 т. Т.ІІ,Українське православ'я. . - Київ : Центр духовної культури,1996-1998., 1997. - С. 9-50.

Чорноморець, Юрій Павлович. Перспективи створення канонічної помісної церкви в Україні [Текст] / Ю. П. Чорноморець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, Вип. 34 (47). - С. 83-95

Щербата М. Вплив релігії на процес формування національної ідентичності українців та особливості його відображення у працях С. Томашівського / М. Щербата // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2009. - Вип. 21. - С. 49-52.

Яртись А. В. Українське православ’я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної Помісної православної церкви [Електронний ресурс] / А. В. Яртись // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2013. - № 7. - С. 84-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2013_7_11

.: Розділ: Історія :: 21.01.2019 14.58.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.745695 seconds