Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42965
   


Автор запитання: Денис із міста: Житомир :: Запитання: 44455  
Денис запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою на тему Осип Назарук в українській літературі та історії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Денисе! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами інформації:
Бурачок Л. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука у роки Першої світової війни [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 26. — С. 175-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_26_19.
Бурачок Л. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 — 1940 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Бурачок ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с.
Бурачок Л. Мемуарна спадщина Осипа Назарука як джерело з історії державотворчих процесів у Західній Україній у першій половині ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2012. — Вип. 21. — С. 133-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2012_21_21.
Бурачок Л. Роль Осипа Назарука в діяльності Союзу визволення України та Загальної Української Ради [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2011. — Вип. 20. — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_20_8.
Бурачок Л. Співпраця Осипа Назарука з Євгеном Петрушевичем [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 176-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_23.
Величко З. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 198-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__29.
Величко З. Державотвірний аспект публіцистики Осипа Назарука 1918?1923 рр.: історичні уроки (до 100-річчя ЗУНР) [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2018. — Вип. 44. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2018_44_3.
Величко З. Концепція преси в публіцистиці Осипа Назарука (20-30-і роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2019. — Вип. 46. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_46_3.
Величко З. Проблеми українського націєтворення у публіцистиці Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2016. — Вип. 41. — С. 13-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2016_41_4.
Зелена О. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. Зелена ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2008. — 20 с.
Зелена О. Осип Назарук про особливості становлення ЗУНР як суб'єкта міжнародних відносин у 1918 – 1920 рр. / О. Зелена // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2007. — Вип. 19. — С. 20-25.
Зелена О. Суспільно-політичні погляди Осипа Назарука / О. Я. Зелена. — Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2010. — 174 c.
Немировська О. Домінанта дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна") [Електронний ресурс] / О. Немировська // Записки з українського мовознавства. — 2010. — Вип. 19. — С. 70-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2010_19_11.
Осипчук Н. Співець стрілецького життя : постать / Н. Осипчук // Україна молода. — 2020. — 7 квітня. — С. 9.
Осмислювач історії : 30 серпня – 135 років від дня народження Осипа Назарука // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 77-82.
Останіна Г. Образ східного чоловіка в українській літературі (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця") [Електронний ресурс] / Г. Останіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 170, Вип. 158. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_170_158_12.
Сирота Л. Осип Назарук і діяльність Пресових Бюро УНР і ЗУНР у Станиславові 1919 року [Електронний ресурс] / Л. Сирота // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 544-550. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_66.
Федунь М. Публіцистика та мемуари Осипа Назарука / М.. Федунь. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 47 c.
Хома І. Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року [Електронний ресурс] / І. Хома // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. — 2015. — Вип. 20. — С. 273-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2015_20_25.

.: Розділ: Історія :: 24.06.2020 10.34.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Харків :: Запитання: 44452  
Зоя запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про В. Липинського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоя! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Гедін М. Українська, російська і польська класократія у творчій спадщині В'ячеслава Липинського / М. С. Гедін // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2018. — Вип. 51. — С. 133-138.
Дацків І. В’ячеслав Липинський біля витоків української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 20. — С. 378-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_20_42.
Демиденко Н. "Речник суспільної злагоди": В'ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Демиденко // Сумська старовина. — 2014. — № 43-44. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2014_43-44_12.
Ковальчук І. В. Липинський як ідеолог консерватизму в партійній палітрі України [Електронний ресурс] / І. Ковальчук // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2012. — Вип. 2. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2012_2_29.
Кондратик Л. Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя [Електронний ресурс] / Л. Кондратик // Релігія та соціум. — 2017. — № 2. — С. 69-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2017_2_9.
Мойсієнко Я. Психологічна проблематика еліт і мас у доробку Д. Донцова й В. Липинського / Я. В. Мойсієнко // Психол. перспективи : зб. наук. пр. — 2017. — Вип. 30. — С. 135-145.
Кравець М. В’ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Кравець, С. Павлюк // Психологія і суспільство. — 2016. — № 4. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2016_4_7.
Осташко Т. Без держави немає нації : український амбасадор В'ячеслав Липинський : історія і "Я" / Т. Осташко // День. — 2018. — 14-15 груд. — С. 21.
Осташко Т. Польське коріння в українській землі : особистість : пам'яті Яна Липинського / Т. Осташко // День. — 2017. — 24-25 листоп. — С. 18-19.
Передерій І. В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності [Електронний ресурс] / І. Передерій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 66-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_11.
Передерій І. В'ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія / І. Передерій; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. — Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2012. — 621 c.
Передерій І. В. Липинський як фундатор та теоретик української демократичної хліборобської партії [Електронний ресурс] / І. Передерій // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_37.
Передерій І. В'ячеслав Липинський та українська влада доби Національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. [Електронний ресурс] / І. Передерій // Записки історичного факультету. — 2011. — Вип. 21. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2011_21_14.
Передерій І. В'ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років [Електронний ресурс] / І. Передерій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2010. — Вип. 99. — С. 34-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2010_99_11.
Поліковський М. В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму [Електронний ресурс] / М. Поліковський, С. Граб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 392-397. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_65.
Передерій І. В'ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети "Рада" (1908 - 1914 рр.) / І. Передерій // Укр. іст. журн. — 2011. — № 1. — С. 71-90.
Приймак О. В. К. Липинський про розбудову української держави [Електронний ресурс] / О. Приймак // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 163-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_38.
Романюк Н. Гостини в Липинського : у рідному селі відомого українського діяча вже вісім років діє музей-садиба, який небайдужі активісти відновили з руїн / Н. Романюк // Україна молода. — 2019. — 29 травня. — С. 8-9.
Сюндуков І. Липинський Incognita : до 136-ї річниці від дня народження визначного українського політичного мислителя, "Генерального конструктора" української державності / І. Сюндуков // День. — 2018. — 18 квіт. — С. 10-11.
Черній Л. В’ячеслав Липинський та його внесок у становлення української соціологічної думки [Електронний ресурс] / Л. Черній, В. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2013. — Вип. 14. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2013_14_5.
Швед З. В'ячеслав Липинський про особливості творення нації і роль релігії в цьому процесі [Електронний ресурс] / З. Швед // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 22. — С. 45-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_22_7.
Шліхта І. Дмитро Донцов vs В’ячеслав Липинський: конфлікт ідеологій чи конфлікт особистостей?) [Електронний ресурс] / І. Шліхта // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 87. — С. 358-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_97.

.: Розділ: Історія :: 23.06.2020 12.43.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Бровари :: Запитання: 44442  
Андрій запитує:
Цікавить література про Романа Шухевича в історії України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Бондаренко Г. Роман Шухевич у національно-визвольному русі України : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Г. Бондаренко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2010. — 21 с.
Вахула М. Роман Шухевич-військовий і політичний діяч України : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М. Вахула ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2009. — 20 с.
Дужий П. Роман Шухевич – політик, воїн, громадянин / П. Дужий. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 1998. — 256 с.
Кір’янова О. Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних аціоналістів з репресивно-каральною системою Другої Речі Посполитої (середина червня 1934 р. – початок січня 1937 р.) [Електронний ресурс] / О. Кір’янова // Часопис української історії. — 2016. — Вип. 34. — С. 120-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2016_34_19.
Кір’янова О. Діяльність Романа Шухевича на посаді бойового референта КЕ ОУН ЗУЗ (1930-1934) [Електронний ресурс] / О. Кір’янова // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 9. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_9_8.
Кук В. Генерал Роман Шухевич – головний командир Української повстанської армії (УПА) / В. Кук. — Київ : Бібліотека українця, 1997. — 110 с. - (Бібліотека українця).
Роман Шухевич у громадсько-політичному житті Західної України 1920-1939 рр.: спогади, документи, світлини / Центр незалежних іст. студій ; [упоряд. і відпов. ред. А. Сова]. — Львів : Апріорі, 2019. — 807 с. : іл., табл.
Роман Шухевич – пластун : юнацькі та молоді роки Головного Командира Української Повстанської Армії / [упоряд.: А. Сова]. — Київ ; Львів ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. — 163 с. : іл., табл.
Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950) / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Ін-т державознавства. — Київ : [Сергійчук М.І.], 2007-. Т. 1 [вступ. ст., упорядкув., ред., Володимир Сергійчук], 2007. — 639 с.
Сорока Ю. Національно-визвольний рух на Волині і Роман Шухевич [Електронний ресурс] / Ю. Сорока // Етнічна історія народів Європи. — 2016. — Вип. 49. — С. 103–110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2016_49_15.
Фігурний Ю. Роман Шухевич – становлення національного героя / Ю. Фігурний. ; Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії, Від. укр. етнології. — Київ : ННДІУВІ, 2011. — 160 с.
Футала В. Постать Романа Шухевича в українській історіографії [Електронний ресурс] / В. Футала // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 81-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_13.
Циганюк В. Роман Шухевич – продовжувач справи Степана Бандери на українських землях у повоєнний період [Електронний ресурс] / В. Циганюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 200-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_22.
Якимович Б. Генерал "Тарас Чупринка" (Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни [Електронний ресурс] / Б. Якимович // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. Спец. вип. 2. — С. 71-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_Spets.
Яневський Д. Роман Шухевич / Д. Яневський. — Харків : Фоліо, 2015. — 61 с. — (Патріотична бібліотека).

.: Розділ: Історія :: 22.06.2020 09.01.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Кропивницький :: Запитання: 44441  
Станіслав запитує:
Цікавить інформація М. Грушевський - перший президент УНР. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Станіслав! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39230; 44383. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Баран В. Михайло Грушевський – український державний діяч, науковець, громадянин [Електронний ресурс] / В. Баран // Українознавство. — 2016. — № 4. — С. 72-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_4_10.
Винар Л. Михайло Грушевський в історії України [Електронний ресурс] / Л. Винар // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. - 2013. — Вип. 21. — С. 176-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2013_21_31.
Головченко В. Михайло Грушевський і незалежна Українська держава [Електронний ресурс] / В. Головченко // Україна дипломатична. — 2016. — Вип. 17. — С. 811-828. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2016_17_80.
Грабовський С. Історик, який творив історію: епізоди ідейної еволюції М. Грушевського : історія та "Я" / С. Грабовський // День. — 2018. — 27-28 квіт. — С. 20.
Данюк І. Михайло Грушевський про національне самопізнання та національне відродження [Електронний ресурс] / І. Данюк // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 11. — С. 57–60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_11_14.
Діптан І. Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції(Хмельниччина, 1650–1657) [Електронний ресурс] / І. Діптан // Рідний край. — 2016. — № 2. — С. 170-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2016_2_39.
Діптан І. Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції ("Хмельниччина": 1650 - 1657 роки) [Електронний ресурс] / І. Діптан // Сіверянський літопис. — 2017. — № 5. — С. 98-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2017_5_10.
Дояр Л. Михайло Грушевський: здалеку і зблизька : суспільство / Л. Дояр // Голос України. — 2020. — 22 січня. — С. 14.
Литвин І. Очільники української революції : урок-конференція, 10 клас / І. Литвин // Історія в рідній школі. — 2018. — № 6. — С. 21-27.
Малик Я. М. Грушевський у період гетьманського перевороту [Електронний ресурс] / Я. Малик // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_8.
Мацько Л. М. С. Грушевський про Українську мову як державотворчий чинник [Електронний ресурс] / Л. Мацько // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2016. — Вип. 2. — С. 152-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2016_2_23.
Москаленко О. М. С. Грушевський як історик ранньопервісної доби України [Електронний ресурс] / О. Москаленко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2016. — Вип. 85. — С. 13-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2016_85_4.
Музика І. Михайло Грушевський – ідеолог і творець української держави [Електронний ресурс] / І. Музика // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 9-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_3.
Пиріг Р. Михайло Грушевський і Академія: нереалізоване президентство (1924–1928 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Пиріг // Вісник Національної академії наук України. — 2016. — № 7. — С. 3-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_7_3.
Рубан А. М. С. Грушевський в роки української революції (1917-1918 рр.) [Електронний ресурс] / А. Рубан // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2013. — Вип. 21. — С. 199-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2013_21_34.
Хоменко В. Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів: свідчення есерівських партійних документів у журналі "Борітеся – Поборете!" [Електронний ресурс] / В. Хоменко // Сіверянський літопис. — 2018. — № 5. — С. 220-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2018_5_25.
Цалик С. Центральна Рада : минуле і сьогодення / С. Цалик // Чумацький шлях. — 2018. — № 1. — С. 10-11.
Шевчук В. Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі [Електронний ресурс] / В. Шевчук // Право і Безпека. — 2010. — № 5. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_5_14.
Шинкарук О. Михайло Грушевський – центральна постать в українській політико-правовій думці кінця ХІХ–першоїтретини ХХ ст [Електронний ресурс] / О. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 248. — С. 142-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Щербак В. Михайло Грушевський про передумови, причини та рушійні сили "Хмельниччини" [Електронний ресурс] / В. Щербак // Київські історичні студії. — 2016. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_2_4.

.: Розділ: Історія :: 21.06.2020 22.48.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44440  
Олена запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про десидентів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37883; 39870; 42020. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Гавронська Т. Дисидентські рухи як спроба реалізації свободи слова і дії особистості [Електронний ресурс] / Т. Гавронська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2013. — Вип. 22. — С. 176-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2013_22_26.
Дубовик С. До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України) [Електронний ресурс] / С. Дубовик // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 83-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_10.
Зінченко А. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї [Електронний ресурс] / А. Зінченко // Українознавство. — 2017. — № 1-2. — С. 8-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_1-2_3.
Кириленко М. "А поет іде по світу, гордий, світлий, невмирущий..." : виповнилося 100 років із дня народження видатного українського поета-дисидента і політв'язня Івана Коваленко / М. Кириленко // Літературна Україна. — 2019. — 9 берез. — С. 7.
Кольцов В. Основні підходи до розуміння протестності й дисидентського руху як прототипу політичного нонконформізму та політичної опозиції (на прикладі країн Вишеградської групи) [Електронний ресурс] / В. Кольцов // Політикус. — 2017. — Вип. 2. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2017_2_21.
Кушнір Г. Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди / Г. Кушнір // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 6. — С. 36-38.
Лісовий В. Український дисидентський рух [Електронний ресурс] / В. Лісовий // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 310-314. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_103.
Мелещенко Т. "Суспільно-політичні передумови формування концепції правової держави та дисидентська діяльність Вацлава Гавела" [Електронний ресурс] / Т. Мелещенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 178-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_21.
Мельникова О. Специфіка дисидентської комунікації на прикладі діяльності самвидавного журналу "Український вісник" та "Радіо свобода" [Електронний ресурс] / О. Мельникова // Психолінгвістика. — 2015. — Вип. 18(2). — С. 170-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2015_18(2)__18.
Олійник А. Український дисидентський рух у контексті світових національно-визвольних процесів (друга половина 50-х – початок 80-х років XX століття) [Електронний ресурс] / А. Олійник, Н. Краснянська // Інтелігенція і влада. — 2007. — Вип. 9. — С. 152-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_9_17.
Паска Б. Валентин Мороз: прапор українського дисидентства : [монографія] / Б. Паска; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Нац. спілка краєзнавців України. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. — 366 с.
Паска Б. Розправа радянського режиму над городенківською группою дисидентів [Електронний ресурс] / Б. Паска // Вісник аграрної історії. — 2018. — Вип. 25-26. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2018_25-26_20.
Пустоловська О. Еволюція "дисидентства" та "номенклатури" як першої хвилі "нової – старої" політичної еліти України [Електронний ресурс] / О. Пустоловська // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 77. — С. 286-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_77_90.
Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні – середина 1950-х – початок 1990-х років: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / А. Русначенко ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Київ, 1999. — 42 с.
Федик Л. Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. Федик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2017. — № 4. — С. 49-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_4_10.
Цюп'як В. Особливості історіографії дисидентського руху в Україні в 1950–1980-ті рр. [Електронний ресурс] / В. Цюп'як // Проблеми політичної історії України. — 2020. — Вип. 15. — С. 224-232. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppiu_2020_15_25.
Шевченко Т. Чинники консолідації українства в політичних программах дисидентів (кінець 1950-х – початок 1960-х років) [Електронний ресурс] / Т. Шевченко // Українознавчий альманах. — 2017. — Вип. 22. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2017_22_28.
Юристовський О. Еволюція політичної ідеології дисидентського руху в Україні 60-80-рр. ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Юристовський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2013. — Т. 15, № 1(3). — С. 276-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_1(3)__49.

.: Розділ: Історія :: 21.06.2020 20.25.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.480213 seconds