Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44547
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Біла церква :: Вопрос: 46483  
Анастасія спрашивает:
Цікавить особливості творчості Кнута Гамсуна. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Анастасіє! Перегляньте таку літературу:
Баган О. Р. Естетика і поетика вісниківського неоромантизму: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Р. Баган ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Буркут К. «Містерії» Кнута Гамсуна / К. Буркут // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 203-206.
Галушко М. Художнє слово як сповідь: роман Кнута Гамсуна «Голод» у процесі викладання зарубіжної літератури у ВНЗ [Електронний ресурс] / М. Галушко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 5. — С. 123-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2013_5_20.
Головченко Н. І. Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. І. Головченко ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і роман К. Гамсуна «Пан» у порівняльно-типологічному висвітленні / А. Гурдуз // Слово і час. — 2003. — № 11. — С. 40-44.
Доценко Р. Гамсун, голод і колаборантство / Р. Доценко // Київ. старовина. — 2007. — № 5. — С. 123-133.
Жиленко І. Р. Жанрово-тематична палітра публіцистики Кнута Гамсуна [Електронний ресурс] / І. Р. Жиленко // Філологічні трактати. — 2015. — Т. 7, № 4. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_4_19.
Кошова І. У полоні слова. Інтерпретації художніх текстів : навч. посіб. / І. Кошова. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. — 134 c.
Матюшкіна Т. У ритмі життя природи : «імпресіоністичні ефекти» в зображенні світу природи Михайлом Коцюбинським та Кнутом Гамсуном : (матеріали до уроків поглибленого вивчення) / Т. Матюшкін // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 5. — С. 45-51.
Савченко З. В. Художній світ Кнута Гамсуна [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 25(1). — С. 102-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_25(1)__30.
Цепкало Т. Міфологема місяця у творчості М. Йогансена та К. Гамсуна [Електронний ресурс] / Т. Цепкало // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_9.
Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії «На узліссі» Максима Рильського / Е. Циховська // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 1. — Спец. вип. — С. 56-57.
Шолухо Н. Естетика тілесності в модусі болю (за романами Кнута Гамсуна «Голод» і Томаса Бернхарда «Холоднеча») [Електронний ресурс] / Н. Шолухо // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 20. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_20_19.

.: Раздел: Литература :: 8.06.2022 06.57.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Дрогобич :: Вопрос: 46481  
Марія спрашивает:
Доброго вечора! Мене цікавить критика твору "Крадійка книжок" Маркуса Зузака.
Наш ответ:
Бак С. Створювати свій інформаційний простір : урок за романом М. Зузака "Крадійка книжок" : методика, пошук, досвід / С. Бак // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 12. — С. 19-22.
Виксюк Х. В. Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака "Крадійка книжок" [Електронний ресурс] / Х. В. Виксюк, Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2018. — № 4. — С. 319-326. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2018_4_38
Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 8 класу : уроки № 62-70 / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. — 2017. — № 4. — С. 26-44.
Кулачинська В. Про війну можна писати по-різному : система уроків за романом М. Зузака "Крадійка книжок" : до 75-річчя Перемоги над нацизмом : нова українська школа / В. Кулачинська // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 7-17.
Лукьяненко Д. "Крадійка книжок" Маркуса Зузака: методичні аспекти вивчення : сучасна література в колі юнацького читання : нова українська школа / Д. Лукьяненко // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 6-9.
Матеріали IV міжнародної конференції "Зарубіжні письменники і Україна" : [виступи] // Зарубіжна література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 3-10.
Путіліна Л. Книжка-рятівниця : матеріали до вивчення роману М. Зузака "Крадійка книжок" : до 75-річчя Перемоги над нацизмом : нова українська школа / Л. Путіліна // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 18-21.
Семен Г. Я. Німецькі елементи у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" [Електронний ресурс] / Г. Я. Семен, Ж. Б. Черська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2018. — № 9. — С. 195-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2018_9_45
Черник М. В. Інкорпорація німецькомовних елементів в англомовному романі М. Зузака "Крадійка книжок" [Електронний ресурс] / М. В. Черник, А. С. Денисенко // Закарпатські філологічні студії. — 2020. — Вип. 13(2). — С. 171-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2020_13(2)__37
Штолько M. Семантика тексту М. Зузака "Крадійка книжок" у візуальній інтерпретації Б. Персіваля [Електронний ресурс] / M. Штолько // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2018. — № 2. — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2018_2_8
Жорнокуй У. В. Багатовекторність концепту смерті у романі "Крадійка книжок" Маркуса Зусака [Електронний ресурс] / У. В. Жорнокуй // Молодий вчений. - 2014. - № 11(14). - С. 133-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_11(14)__36
Артеменко Ю. О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" і його українському перекладі [Електронний ресурс] / Ю. О. Артеменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 1. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_1_3

.: Раздел: Литература :: 7.06.2022 20.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Рахів :: Вопрос: 46477  
Катерина спрашивает:
Добрий день. Допоможіть з літературою про прозову творчість Анатолія Дімарова. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Катерино! Перегляньте таку літературу:
Бондаренко Ю. Жанрова своєрідність повістей-«історій» Анатолія Дімарова / Ю. Бондаренко // Слово і час. — 2002. — № 5. — С. 3-12
Гандзюк О. М. Засоби вираження волевиявлення у повісті Анатолія Дімарова «На коні й під конем» [Електронний ресурс] / О. М. Гандзюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. — 2020. — Вип. 823. — С. 36-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2020_823_9.
Гандзюк О. М. Показ радянського способу життя в повісті Анатолія Дімарова «На коні й під конем» [Електронний ресурс] / О. М. Гандзюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 41(1). — С. 17-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_41(1)__6.
Гросевич Т. В. «Його сім’я» Анатолія Дімарова в жанровій парадигмі сімейного роману [Електронний ресурс] / Т. В. Гросевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 60. — С. 271-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_103.
Гросевич Т. В. «І будуть люди» Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману [Електронний ресурс] / Т. В. Гросевич // Філологічні трактати. — 2013. — Т. 5, № 3. — С. 79-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2013_5_3_16.
Духовний батько «шістдесятників» : 5 травня — 95 років від дня народження Анатолія Дімарова // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 4. — С. 19-21.
Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова «Ідол» / М. Корецька // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2011. — Вип. 198. — С. 63-69.
Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова «Його сім’я» [Електронний ресурс] / М. Корецька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 153-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_37.
Корецька М. Жанрово-стильові особливості повісті Анатолія Дімарова «Тридцяті» [Електронний ресурс] / М. Корецька // Рідний край. — 2010. — № 2. — С. 116-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_2_30.
Назімова К. А. Образна система роману Анатолія Дімарова «І будуть люди» [Електронний ресурс] / К. А. Назімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 120-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_18.
Плужник О. М. Особистість як основа ідейно-естетичних та художньо-психологічних вимірів творчості А. Дімарова [Електронний ресурс] / О. М. Плужник // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2012. — Вип. 26. — С. 255-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2012_26_26.
Слабошпицький М. Життя під чужим іменем : з блокнота письменника / М. Слабошпицький // Слово Просвіти. — 2020. — 16-22 липня. — С. 10-11.
Соцька Т. Трактування проблем виховання особистості та формування креативу в тетралогії Анатолія Дімарова «На коні і під конем» / Т. Соцька // Дивослово. — 2018. — № 1. — С. 51-55.
Соцька Т. Художня своєрідність повісті-тетралогії А. Дімарова «На коні і під конем» [Електронний ресурс] / Т. Соцька // Проблеми сучасного літературознавства. — 2015. — Вип. 21. — С. 124-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2015_21_14.
Щербакова Т. О. Інтерпретація ідеї «людини культури» у прозі А. Дімарова [Електронний ресурс] / Т. О. Щербакова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 2(3). — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_2(3)__17.

.: Раздел: Литература :: 7.06.2022 11.40.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Черкаси :: Вопрос: 46460  
Оля спрашивает:
Добрий день. Дуже потрібна література на тему: характеристика роману В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гладир Я. С. Конфлікт «вільного кохання» з інстинктом в романі В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» [Електронний ресурс] / Я. С. Гладир // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(2). — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(2)__27.
Ковальчук О. Г. Життєва філософія Кирпатого Мефістофеля (роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Електронний ресурс] / О. Г. Ковальчук // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 52. — С. 55-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_52_8.
Ковальчук О. Г. Роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» («вища людина» у структурі буття) / О. Г. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — 161 с. — (Серія «Монографії Ніжинської вищої школи»).
Кошова І. О. Володимир Винниченко. «Записки Кирпатого Мефістофеля» (конспект уроку позакласного читання з української літератури. 10 клас) [Електронний ресурс] / І. О. Кошова // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 90-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1_13.
Лук’яненко О. Психологізм романної творчості В. Винниченка (на матеріалі романів «Сонячна машина», «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Електронний ресурс] / О. Лук’яненко, С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 1. — С. 25-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_1_9.
Небеленчук І. Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя (за романом В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Електронний ресурс] / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 5. — С. 14-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_5_6.
Пастух Б. В. Ранні романи Володимира Винниченка : наук. вид. / Б. В. Пастух; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т літературознавчих студій. — Львів : ПАІС, 2009. — 160 c.
Хархун В. П. Поетика роману Володимира Винниченка «Записки Кирпатого »: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В. П. Хархун ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2000. — 19 с.
Хархун В. П. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» (проблеми поетики) : навч.посіб. до курсу «Укр. л-ра» для студ. та магістрів пед. ун-тів (спец. «Укр. мова та л-ра») / В. П. Хархун; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин, 2001. — 116 c.
Хархун В. П. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля»: генерика, семіосфера, імагологія / В. П. Хархун ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — 199 с. — (Серія «Монографії Ніжинської вищої школи»).

.: Раздел: Литература :: 2.06.2022 09.00.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Луцьк :: Вопрос: 46452  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Потрібна література на тему: Особливості перекладів Миколи Лукаша. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Дворніков А. «Проміжна мова» як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера «Freundschaft») [Електронний ресурс] / А. Дворніков // Studia linguistica. — 2012. — Вип. 6(2). — С. 145-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__25.
Крушинська О. Г. Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Г. Крушинська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2014. — Вип. 26. — С. 153-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2014_26_17.
Марчишин Н. Я. Своєрідність інтерпретаційної творчості Миколи Лукаша : Дослідж. / Н. Я. Марчишин; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 52 c.
Микола Олексійович Лукаш. Коротка хроніка життя і творчості / уклад.: Б. І. Черняков; Акад. наук вищ. шк. України. Від-ня мас. комунікації. — Київ, 2004. — 79 c. — (Кролевець і Кролевеччина; Вип.5).
Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / В. Радчук // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(1). — С. 103-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(1)__25.
Савчин В. Р. Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / В. Р. Савчин // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2013. — Вип. 21. — С. 234-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2013_21_35.
Савчин В. Р. Микола Лукаш – редактор перекладної літератури [Електронний ресурс] / В. Р. Савчин // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 127(1). — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_127(1)__19.
Савчин В. Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : автореф. дис... канд. філол. наук / В. Р. Савчин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 20 c.
Скопненко О. Використання елементів конфесійного стилю в художніх перекладах Миколи Лукаша (етюд до проблеми) [Електронний ресурс] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2010. — Вип. 506-508. — С. 179-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_506-508_27.
Скопненко О. Елементи північноукраїнського походження в мові перекладу Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(1). — С. 374-383. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__45.
Теряєв Д. О. Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне дослідження творчості Миколи Лукаша) [Електронний ресурс] / Д. О. Теряєв // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. 12. — С. 182-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_34.
Федунович-Швед О. Т. Поетизми у перекладацькій творчості Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / О. Т. Федунович-Швед // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 1. — С. 151-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_31.
Цимбалюк-Скопненко Т.В. Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки [Електронний ресурс] / Т.В. Цимбалюк-Скопненко // Українська мова. — 2019. — № 1. — С. 126-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_12.
Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра) [Електронний ресурс] / О. Чередниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. — 2010. — № 43. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_If_2010_43_21.

.: Раздел: Литература :: 31.05.2022 13.36.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.600028 seconds