Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44087
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Житомир :: Запитання: 46035  
Ульяна запитує:
Допоможіть підібрати літературу на тему "Сюжетні іграшки у житті дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовчик-Блакитна Л. Мы не рабы, мы - куклы? [Електронний ресурс] // Зеркало недели. — 2006. — № 47(626). — 9-15 декабря [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zn.ua/3000/3300/55280.
Дем’яненко Н. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник. — № 18. — С. 54-56. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2009_18/54-56.pdf.
Етнопедагогічний та культорологічний потенціал народної іграшки : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 17 квіт., 2007 р., Хмельницький / ред.: В. Є. Берека; АПН України. Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Музей нар. декор.-ужитк. мистец. — Хмельниц., 2007. — 166 c.
Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей [Електронний ресурс] / Г. Кільова // Рідна школа. — 2010. — № 6. — С. 59-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_6_15.
Листопад О. А. Роль іграшки у розвитку творчого потенціалу дітей раннього віку / О. А. Листопад // Наша шк. — 2013. — № 1. — С. 9-14.
Лялька як знак, образ, функція : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Другі Марка Грушевського читання" / ред.: О. С. Найден; упоряд.: Л. Гладун, В. Тименко, Т. Дудова; Держ. музей іграшки, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ : Стилос, 2010. — 223, 32 c.
Полищук Е. Игрушка для детей дошкольного возраста как отражение социокультурных процессов в обществе [Електронний ресурс] / Е. Полищук // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 34. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_19.
Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних культурно-освітніх умовах : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 16-17 квіт. 2003 р. / ред.: О. О. Григор'єва; Полтав. облдерждмін., Полтав. обл. упр. освітою, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ім. М.Остроградського. — Полтава, 2004. — 177 c.
Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку : метод. посіб. / авт.-упоряд. І. В. Братусь [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрева ; Християнський дитячий фонд, UNICEF, Проект «Залучення членів місцевих громад до впровадження адаптованої програми розвитку дітей раннього віку партнерської організації NIPPA (Північна Ірландія) - сприяння першим крокам». — Київ : Кобза, 2004. — 160 с.

.: Розділ: Література :: 19.11.2021 08.28.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ковель :: Запитання: 46034  
Яна запитує:
Добрий день. Цікавить література про Львів у творчості Юрія Винничука. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Радимо вам для опрацювання такі джерела літератури:
Боросовська І. І. «Віртуальний історизм» як проблема текстотворення у сучасному українському романі (на матеріалі львівської белетристики Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / І. І. Боросовська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2020. — Вип. 72. — С. 260-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2020_72_27.
Боросовська І. І. Гіперреалізм як засада мовної стилізації викладу у старольвівській белетристиці Юрія Винничука [Електронний ресурс] / І. І. Боросовська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2019. — № 12. — С. 11-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2019_12_4.
Літвинчук Т. В. Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману «Аптекар» Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / Т. В. Літвинчук // Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 32-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2017_1(2)__6.
Пастух М. Д. Юрій Винничук «Легенди Львова» / М. Д. Пастух // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 7-9. — С. 66-70.
Підкуймуха Л. М. Мовне життя Львова в художніх текстах Юрія Винничука [Електронний ресурс] / Л. М. Підкуймуха // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 125-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_33.
Рутар Х. Д. Мандрівка до (своєї) пам’яті: міжвоєнний Львів і Львів у часі Другої світової війни в сучасному українському тексті (на матеріалі романів «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко й «Танґо смерті» Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / Х. Д. Рутар // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2018. — Вип. 31. — С. 278–285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2018_31_25.
Ціхоцький І. Старольвівська белетристика Юрія Винничука: авторська концепція мовного історизму (на матеріалі роману «Аптекар») [Електронний ресурс] / І. Ціхоцький, І. Боросовська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 68. — С. 30-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_68_7.

.: Розділ: Література :: 18.11.2021 09.09.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 46031  
Євген запитує:
Цікавлять сучасні книги з маркетингу.
Наша відповідь:
Беденко М. Книга юного бізнесмена / М. Беденко ; худож. М. Беденко ; обкл. В. Басалиги. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. — 131 с. : іл.
Бережніцка Ю. Кав'ярня : мій перший бізнес : креатив. нотатник / Ю. Бережніцка ; намал. І. Дуджік ; з пол. пер. В. Шеремета. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 40 c. : іл.
Бланк С. Священна книга стартапера : як будувати успішну компанію / С. Бланк, Б. Дорф ; пер. з англ. Н. Валевська. — Київ : Наш формат, 2019. — 511 с.
Браян Л. Бізнес для початківців / Л. Браян, Р. Голл ; пер. з англ. Т. Кузьменко ; іл. К. Стовера. — Київ : Книголав, 2020. — 127 с. : іл. — (Дитяча полиця).
Гарфорд Т. Речі, що змінили світ : історія економіки у 50 винаходах / Т. Гарфорд ; пер. з англ. Р. Скакун. — Київ : Наш формат, 2018. — 345 с.
Гільбо К. Пасивний заробіток : як перетворити ідею на гроші за 27 днів /К. Гільбо ; пер. з англ. О. Асташова. — Київ : Наш формат, 2019. — 240 с.
Кафтан М. Історія брехni : як ми обманюємося / М. Кафтан ; іл. О. Старанчук. — Київ : Портал, 2020. — 207 с. : іл.
Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу = 10 смертних гріхів маркетингу / Ф. Котлер ; пер. з англ. Н. Палій ; дизайнер обкл. Є. Ухов. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 159 с.
Найт Ф. Взуття-буття = Shoe Dog : історія Nike, розказана її засновником / Ф. Найт ; пер. з англ. І. Віннічук. — Київ : Наш формат, 2017. — 428 c. — (Світоглядна література).
Паундстоун В. 9,99 : міф про чесну ціну / В. Паундстоун ; пер. з англ. Д. Кожедуб ; обкл. О. Мишанської. — Київ : Наш формат, 2019. — 343 с.
Райз Е. Стартап без помилок = The Lean Startup : як сучасні підприємці використовують безперервні інновації... : посібник... / Е. Райз ; пер. з англ. О. Яцини. — Харків : Vivat, 2018. — 366 c. : табл. — (Мистецтво бізнесу).
Рекгем Н. Техніка продажу SPIN : як не проґавити вел. клієнта / Н. Рекгем ; пер. з англ. О. Лотоцький. — Київ : Наш формат, 2019. — 246 с.
Роум Д. Говори та показуй : мистецтво створення надзвичайної презентації / Д. Роум ; пер. з англ. Г. Топіліної ; дизайнери Д. В. Заболотських, В. О. Верхолаз. — Харків : Vivat, 2017. — 272 с. : іл.
Стельмахова О. Піаритись не можна зупинитись : розум. кн. про PR та медіа в Україні / О. Стельмахова ; пер. укр. Е. Мамонтової. — Дніпро : Ліра, 2019. — 193 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 16.11.2021 15.51.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 46029  
Олена запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація про управління інформаційними ризиками. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Бучик С. С. Системи підтримки прийняття рішень : конспект лекцій / С. С. Бучик, С. О. Кондратенко, О. О. Писарчук. – Житомир : ЖВІРЕ, 2006. – 168 с.
Мельник Г. Модель оцінювання рівня інформаційних ризиків в корпоративних системах / Г. Мельник // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. - 2015. - № 6 (171). - С. 48-54.
Бучик С. С. Оцінювання функціональних профілів загроз державним інформаційним ресурсам / С. С. Бучик // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. праць. – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – Вип. 9. – С. 146–155.
Бучик С. С. Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі [Електронний ресурс] / С. С. Бучик, С. В. Мельник // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. - 2015. - Вип. 11. - С. 33-43. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Psvz_2015_11_6.pdf.
Грінченко Є. М. Методи управління інформаційними ризками [Електронний ресурс] / Є. М. Грінченко, О. О. Колмик // Комп'ютерна інженерія і кібер-безпека: досягнення та інновації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27-29 листоп. 2018 р.) / Держ. наук. установа “Ін-т модернізації змісту освіти", Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 35-36. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5853/Metody upravlinnia informatsiinymy ryzykamy_Grinchenko_Kolmyk_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Данченко О. Б. Інформаційні ризики цифрового формату [Електронний ресурс] / О. Б. Данченко, Є. В. Ланських, О. В. Семко // Вісник Черкас. держ. технолог. університету. - 2020. - № 3. - С. 58-66. - Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1727/1/9.pdf.
Салієва О. В. Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об’єкта критичної інфраструктури за результатами когнітивного моделювання [Електронний ресурс] / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Вісник Черкас. держ. технолог. університету. - 2020. - № 3. - С. 85-93. - Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1730/1/12.pdf.

.: Розділ: Література :: 16.11.2021 14.22.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46013  
Катерина запитує:
Цікавлять дитячі книги про тигрів. Дякую.
Наша відповідь:
Біссет Д. Бесіди з тигром / Д. Біссет ; худож. Н. Казакова ; оброб. іл. Т. Лев. — Київ : Преса України, 2019. — 31 с. : іл.
Вехтерович П. Бути як тигр / П. Вехтерович, Е. Дзюбак ; пер. з пол. Б. Антоняк ; худож. Е. Дзюбак. — Львів : Урбіно, 2017. — [32] c. : іл.
Зайцева С. Тигреня : вірші для дітей / С. Зайцева ; ілюстр. М. Ф. Коршунової. — Харків : Ранок, 2008. — 11 с. : іл. — (Дітям про тварин).
Кастелльс Е. Як Тигрик учився сортувати : для читання дорослими дітям / Е. Кастелльс ; іл. Ф. Ендерсбі ; пер. з англ. Г. В. Яновської. — Харків : Ранок, 2021. — 35 c. : іл. — (Цікавинки про дорослішання).
Керр Д. До нас на чай заходив тигр! / Д. Керр ; іл. авт. ; пер. з англ. К. Міхаліцина. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — [30] c. : іл.
Лука Д. Тигреня Сілія : для читання дорослими дітям / Д. Лука ; [пер. Л. Тичини ; іл. авт.]. — Харків : Ранок : Каскад, 2017. — 31 с. : іл.
Синичкін А. Пригоди тигренятка та його друзів : Природний світ Азії / А. Синичкін, К. Конфеткіна ; худож. оформ. : Дизайнерська група "Форпост". — Донецьк : Кредо, 2010. — 63 с. : іл. — (Прогулянки навколо світу).
Смирнова К. Кмітливе тигреня : доміно. Пазли. Кросворди. Лічилки. Загадки : 138 ігр. наліпок : для спільної роботи дорослих з дітьми дошк. віку / К. Смирнова ; худож. К. В. Смирнова, Т. С. Єгорова, М. С. Мосіяш. — Харків : Українське літературне агентство "УЛА", 2016. — [8] с. : іл.
Тигр утік із зоопарку : казки укр. письменників / упоряд. В. Мартиненко ; худож. М. Олійник. — Київ : АВДІ, 2012. — 34 c. : іл.
Янош. Ах, ця чудова Панама! : усі історії про Ведмедика й Тигрика / Г. Еккерт ; пер. з нім. О. Сидор; худож. авт. — Львів : Урбіно, 2018. — 280 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 12.11.2021 11.12.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.464843 seconds