Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44402
   


Автор запитання: Аліна із міста: Кропивницький :: Запитання: 46393  
Аліна запитує:
Хто такий Ромен Гарі і за що він отримав дві Гонкурівські премії з літератури?
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Відповідь на своє запитання Ви знайдете у таких посиланнях: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Ромен_Гарі
https://dovidka.biz.ua/romen-gar-b-ograf-ya-skorocheno-ta-ts-kav-fakti/
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=8080
http://litakcent.com/2012/04/05/zhyttja-i-smert-romena-gari/
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-44574829
https://www.wikiwand.com/uk/Ромен_Гарі

Ромен Гарі – лауреат двох Гонкурівських премій:
– 1956 р. – за роман “Корені неба” (фр. Les Racines du ciel).
– 1975 р. – за роман “Життя попереду” (фр. La Vie devant soi).

.: Розділ: Література :: 10.05.2022 00.20.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Бережани :: Запитання: 46389  
Ілона запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до даної теми: "Етапи розвитку трудової діяльності в дошкільному дитинстві", буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Борисова З. Н. Виховання дошкільника в праці / З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, Н. М. Кот, М. А. Машовець, Н. Б. Кривошея. - 2-вид., стер. - Київ, 2002. - 112 c.

Вільхова О. Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до трудової діяльності [Електронний ресурс] / О. Вільхова, Н. Манжелій // Імідж сучасного педагога. - 2020. - № 2. - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2020_2_18

Літіченко О. Д. Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Д. Літіченко // Молодий вчений. - 2018. - № 8.1. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8

Лозинська С. В. Вітчизняні педагоги-дошкільники про роль і місце трудового виховання в розвитку дитини (історичний аспект) [Електронний ресурс] / С. В. Лозинська // Педагогічний альманах. - 2013. - Вип. 20. - С. 298-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_20_49

Машовець М. А. Трудове виховання дітей дошкільного віку: пошук нових ідей [Електронний ресурс] / М. А. Машовець // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 7(2). - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(2)__18

Михайлова К. В. Трудове виховання дошкільників як передумова їх професійного самовизначення [Електронний ресурс] / К. В. Михайлова, А. К. Микуліна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2019. - Вип. 1. - С. 151-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_43

Пісоцька Л. М. Зміст трудового виховання дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. М. Пісоцька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 5. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_5_34

Шапаренко Х. А. Сучасні підходи до трудового виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Х. А. Шапаренко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. - 2014. - Вип. 116. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_116_37

Штефан Л. А. Особливості трудового виховання дітей дошкільного віку (ретроспективний аналіз) [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2020. - Вип. 5. - С. 239-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2020_5_24


Яковенко В. В. Становлення ідей трудового виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Яковенко // Теорія та методика навчання та виховання. - 2018. - Вип. 44. - С. 187-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2018_44_17

.: Розділ: Література :: 9.05.2022 14.29.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кропивницький :: Запитання: 46383  
Аліна запитує:
Образ Ігора Сікорського в романі Даниленка "Капелюх Сікорського"
Наша відповідь:
Галич О. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? [Електронний ресурс] / О. Галич // Слово і час. - 2016. - № 7. - С. 12-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_7_4

Майборода Н. Г. Мовленнєва стилізація у творах Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Н. Г. Майборода // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - 2013. - Вип. 14. - С. 116-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_14_16

Николюк Т. Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Т. Николюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2013. - Вип. 20. - С. 11-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2013_20_4

Онищенко Г. Лексичні засоби творення образності в романах Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Г. Онищенко, М. Онищенко, О. Плющай // Південний архів. Філологічні науки. - 2017. - Вип. 66. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_66_11

Яблонська Н. Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка [Електронний ресурс] / Н. Яблонська // Філологічний дискурс. - 2015. - Вип. 2. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_2_21

Яблонська Н. М. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка як роман ініціації [Електронний ресурс] / Н. М. Яблонська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2016. - № 45. - С. 213-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_45_19

Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Н. Яблонська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2016. - № 1. - С. 232-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_1_45

.: Розділ: Література :: 6.05.2022 23.31.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Львів :: Запитання: 46378  
Таня запитує:
Жанр балади у творчості Т. Шевченка періоду заслання
Наша відповідь:
Грицак Н. Р. Методика жанрового аналізу балад "Вільшаний король" Й. Ґете та "Лілея" Т. Шевченка з урахуванням національної специфіки [Електронний ресурс] / Н. Р. Грицак // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 1. — С. 147-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2019_1_20
Єременко О. "Метаморфозні" балади Тараса Шевченка (до проблеми вивчення у вищій школі) [Електронний ресурс] / О. Єременко // Шевченкознавчі студії. — 2016. — Вип. 19. — С. 125-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2016_19_15
Єременко О. Варіативність розв’язок одномотивних баладних творів Тараса Шевченка "Із-за гаю сонце сходить" і "Якби тобі довелося" [Електронний ресурс] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 3. — С. 9-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_3_4
Єременко О. Від фантастичного до реального: надраціонально-національне образотворення в баладі "Лілея" Т. Шевченка. Матеріали до уроку в 9 класі [Електронний ресурс] / О. Єременко, В. Кравченко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 2. — С. 15-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_2_5
Єременко О. Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2015. — № 4. — С. 2-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2015_4_2
Калинчук А. До характеристики поезії Т. Шевченка періоду "Трьох літ": балада "У неділю не гуляла" [Електронний ресурс] / А. Калинчук // Шевченкознавчі студії. — 2014. — Вип. 17. — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_17_12
Ковалець Л. Балада Тараса Шевченка "Чого ти ходиш на могилу?” та її ідейно-естетична рецепція Юрієм Федьковичем [Електронний ресурс] / Л. Ковалець // Питання літературознавства. — 2014. — Вип. 90. — С. 7-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_90_3
Мостова Л. Художньо-стильова специфіка балад Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Л. Мостова, А. Порожнюк // Шевченкознавчі студії. — 2015. — Вип. 18. — С. 85-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_18_12
Порожнюк А. Л. Особливості поетичної мови балади "Тополя" Т. Шевченка [Електронний ресурс] / А. Л. Порожнюк, Л. Б. Мостова // Одеський лінгвістичний вісник. — 2014. — Вип. 3. — С. 198-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2014_3_29
Резнікова К. Етнопсихологічна семантика фольклорно-етнографічних образів злої матері, відьми та русалки в баладній творчості Тараса Григоровича Шевченка [Електронний ресурс] / К. Резнікова, В. Рязанова, Т. Шкріба // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 27(4). — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_27(4)__11
Семашко Т. Ф. Лексико-семантична парадигма кольороназв у поетичному ідіолекті Тараса Шевченка (на матеріалі текстів балад) [Електронний ресурс] / Т. Ф. Семашко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2013. — Вип. 10. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2013_10_17
Семашко Т. Ф. Стереотипи української етносвідомості у візуальному секторі поетики (на матеріалі текстів балад Тараса Шевченка) [Електронний ресурс] / Т. Ф. Семашко // International journal of philology. — 2019. — Vol. 10, № 2. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2019_10_2_6
Тиховська О. Архетипна образність балад Т. Шевченка [Електронний ресурс] / О. Тиховська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2014. — Вип. 1. — С. 239-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2014_1_53
Халін В. Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури [Електронний ресурс] / В. Халін // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 21. — С. 160-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_21_23
Щепанська Х. Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка [Електронний ресурс] / Х. Щепанська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 156-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_19

.: Розділ: Література :: 5.05.2022 19.09.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Хмельницький :: Запитання: 46368  
Лілія запитує:
Леонід Глібов, його формування, як письменника? Або стан дослідження мови творів Л.Глібова?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2915&album_id=120&category=STATJI
https://ukrlit.net/making/9drxo.html
https://studopedia.com.ua/1_427062_osoblivosti-movi-tvoriv-l-glibova.html
https://ukrlit.net/info/xix/44yaa.html
https://ukrlit.net/info/dovidnik/66.html
http://www.ndu.edu.ua/images/stories/polissya/p_39.pdf
https://md-eksperiment.org/post/20181127-toponimi-u-bajkah-leonida-glibova
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=1364
https://ukrtvory.in.ua/leonid-glibov/
– Терещенко Л. В. Чоловічий іменник байок Леоніда Глібова / Л. В. Терещенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика. – Херсон, 2010. – Вип. 12. – С. 271–276.
– Терещенко Л. Стилістично-виражальні властивості фітопоетонімів у байках Л. Глібова / Л. В. Терещенко // Вісник Прикарпатського ун-ту, Філологія. – Вип. ХХІХ-ХХХІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 387–391.
– Терещенко Л. В. Структурно-семантична типологія власних назв об’єктів неживої природи в байках Леоніда Глібова / Л. В. Терещенко // Записки з ономастики. – Вип. 18. – Одеса, 2015. –С 633–643.
– Муромцева О. Г. Лексичні засоби експресії у мові байок Л. Глібова / О. Г. Муромцева // З історії української літературної мови : вибрані праці / О. Г. Муромцева. - Харків, 2008. - С. 105-116.
– Шимко Т. П. До питання про використання порівнянь у творчості Леоніда Глібова / Т. П Шимко, З. Ф. Кудрявцева // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. - С. 5-7.
– Пащенко В. М. Декодування мовних засобів ліризму у творах Л.І.Глібова / В. М. Пащенко, В. М. Бережняк // Література та культура Полісся : збірник / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин , 2007. - Вип. 39 : Історія та культура Полісся й України в сучасному науковому сприйманні. - С. 3-9.
– Новик О. Традиції курйозної поезії в акровіршах Леоніда Глібова / О. Новик // Українська мова та література. - 2008. - № 22-24 (червень). - С. 50-51.
– Бойко Н. І. Демінутиви в ідіолекті Леоніда Глібова / Н.І. Бойко // Література та культура Полісся : особливості розвитку історії та культури на Поліссі та в Лівобережній Україні / Відп. ред. Г.В. Самойленко ; Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. - Вип. 18. - С. 3-6.
– Марценюк С. Слово і час Леоніда Глібова / С.Марценюк // Дивослово. – 1996. – № 9. – С.60-61.

.: Розділ: Література :: 3.05.2022 11.46.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253453 seconds