Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Натаія із міста: Київ :: Запитання: 44041  
Натаія запитує:
Надайте мені список літератури на тему соціальної журналістики
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:
Альсадун М. А. Соціально-інформаційна компетентність журналіста [Електронний ресурс] / М. А. Альсадун // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2019. - Вип. 44. - С. 6-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_44_3
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_13 ; Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2013. - № 2-3. - С. 110-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_2-3_23
Голубенко Т. А. Алгоритм діяльності соціального журналіста на українському телебаченні [Електронний ресурс] / Т. А. Голубенко // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 490-493. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_120
Демченко С. Еволюція соціальної функції журналіста та журналістики в Інтернеті [Електронний ресурс] / С. Демченко // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. - 2009. - Вип. 1. - С. 340-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2009_1_25
Дяченко, М. Д.Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості / М. Д. Дяченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 4. - С. 16-25. - Бібліогр.: с. 24 (17 назв)
Кіца М. Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / М. Кіца // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Журналістські науки. - 2018. - № 896. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpjn_2018_896_16
Коваленко І.П. Журналістика як соціальний інститут[Електронний ресурс] / І.П. Коваленко // Вісник ХДАК.- 2016. - Випуск 49.- С.149-161 . - Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwjW0_mugIjpAhUCuIsKHdC0BTs4ChAWMAh6BAgJEAE&url=http://v-khsac.in.ua/article/download/104635/99735&usg=AOvVaw36JB7frRA_-Pi2guqcYCu_
Лаврик О.В. Соціальна проблематика газетних виступів: навч.-метод. посіб. для студентів зі спеціальності «Журналістика». – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2010. –72с.
Паримський І. С. Динамізм творчості сучасного українського журналіста: соціально-політичні та стилістичні аспекти [Електронний ресурс] / І. С. Паримський // Стиль і текст. - 2012. - Вип. 13. - С. 225-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2012_13_31
Петрик О. В. Особливості соціального інтелекту журналістів у системі конвергентних ньюзрумів / О. В. Петрик // Психол. перспективи : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 29. - С. 198-208.
Пінчук А. О. "Українське журналістикознавство" в структурі наукових фахових видань із соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / А. О. Пінчук // Наукові записки Інституту журналістики. - 2015. - Т. 58. - С. 217-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_58_38
Плохотнюк, Г. Соціальна журналістика: діяльність на благо людей і влади [Текст] / Г. Плохотнюк // Соціальний захист. - 2007. - № 6. - С. 42-43.
Соколова К. О. Концепт співучасті у соціальній журналістиці. Журналістика співучасті [Електронний ресурс] / К. О. Соколова // Інформаційне суспільство. - 2015. - Вип. 21. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2015_21_7
Соколова К. О. Поняття "соціального" у сучасній журналістиці: соціальна журналістика [Електронний ресурс] / К. О. Соколова // Наукові записки Інституту журналістики. - 2016. - Т. 3. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_3_14
Соціальні комунікації / ред.: В. Д. Демченко. - Д., 2008. - 275 с. - (Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Літературознавство. Журналістика; N 12, т. 16, вип. 10). - укp. - рус.
Супруненко О. С.Спільні соціальні смисли як основа ефективної комунікації української нації / О. С. Супруненко // Віче. – К., 2008, No 20. – С. 29-31.6.
Фінклер Ю. Е. Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Ю. Е. Фінклер; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2004. - 32 c. - укp.
Чернявська Л. В. Інтенсифікація соціального поля в медійному дискурсі/ Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010–2015 рр.). – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова] – К. : Інститут журналістики, 2015.
Шендеровський К. С. Інституалізація соціальної журналістики в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Шендеровський // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 57. - С. 88-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_57_19
Шендеровський К. С. Медіакомунікації та соціальні проблеми: Збірка навчально-методичнихматеріалів і наукових статей в трьохчастинах. Частина перша / Упор., ред. К. С. Шендеровського / Київ. нац. ун-т; Ін-т журналістики. – К., 2012. – 288 с.
Шендеровський К. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників / К. Шендеровський // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Т. 43. – Квітень–червень. – С. 89–95.
Яковенко О. О.Концепція інформаційної безпеки України в контексті становлення соціально відповідальної журналістики [Електронний ресурс] / О. О. Яковенко // Наукові записки Інституту журналістики. - 2016. - Т. 63. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_63_9

.: Розділ: Інше :: 26.04.2020 14.41.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44007  
Ірина запитує:
Дистанційне навчання в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні аспекти розвитку освіти в Україні: економіка, професійна підготовка, дистанційне навчання / Л. Л. Ляхоцька, О. В. Величко, О. М. Гедиш, О. В. Лященко ; за заг. ред. В. В. Олійника ; Нац. АПН України, Ун-т менеджменту освіти. — Київ : УМО ; Донецьк : Світ книги, 2012. — 184 с. : іл., табл.
Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк // Вісник Книжкової палати України. – 2011. – № 2. – С. 30–32.
Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання / О. І. Гороховський – Київ, 2007. – 543 с.
Дідик Ю. С. Дистанційне навчання. Рекомендаційний бібліографічний покажчик / Ю. С. Дідик, О. М. Львович. – Київ : Державна бібліотека України для юнацтва, 2006. – 23 с.
Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень – Київ : Грамота, 2005. – 48 с.
Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація : навч. посіб. / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с.
Москаль Ю. Світові тенденції розвитку заочної та дистанційної вищої освіти / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2008. – № 3. – С. 116–122.
Овчарук О. В. Дистанційна освіта в європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій / О. В. Овчарук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 7. – С. 37–40.
Степаненко С. В. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір / С. В. Степаненко // Вища школа. – 2007. – № 2. – С. 31–37.
Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии : учеб. пособие / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – Київ : Освіта, 2008. – 327 с.

.: Розділ: Інше :: 21.04.2020 06.25.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Ковель :: Запитання: 43959  
Богдан запитує:
Доброго дня. Прошу підібрати літературу для написання курсової роботи на тему:"Деструктивна поведінка персоналу та її вплив на ефективність функціонування адміністративних органів в Україні". Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане!
Пропонуємо Вам наступні посилання:
https://bit.ly/2UKoJMd
Кравченко В.О. КАДРОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-366_372.pdf
Жуковська В. М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2175/1/Vnaou_2011_4_42.pdf
ОвсянніковаЯ. О. ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-destruktivnogo-trudovogo-povedeniya-rabotnikov
Нарожная Д. А. ФОРМЫ ДЕСТРУКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

https://e-koncept.ru/2017/970390.htm
Агафонова М. С., Соколова К. В. Особенности деструктивного трудового поведения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 316–320

https://discourse.etu.ru/assets/files/gorbunova-yu.a.-devyatovskaya-i.v.pdf
Горбунова Ю. А., Девятовская И. В. ПРИРОДА ДЕСТРУКТИВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: ВЕРСИИ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17707/1/Органiзацiйна поведiнка2015..pdf
Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва / [П. Д. Дудкін, О. Б. Мосій, О. М. Владимир та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 252 с.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf
Гошовська В. А. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко, Л. М. Фугель ; упоряд. Ю. В. Стрілецька. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_psy20112014.pdf
Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць. Випуск 3: Матеріали всеукр. наук.-практ. семінару «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 184 с.
1. Соломко, Л. Психологическая и деловая совместимость руководителя и коллектива - важнейшее условие обеспечения и поддержания лояльности персонала [Текст] / Л. Соломко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2015/2. - N 7/8. - С. 33-39.
2. Череп А. В. Взаємозв'язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_15
3. Ядранський, Д. М. Типи трудової поведінки працівників [Електронний ресурс] / Д. М. Ядранський // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - N 48. - С. 146-152.
Успіхів!

.: Розділ: Інше :: 5.04.2020 09.37.30 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман Комінярський із міста: Тернопіль :: Запитання: 43933  
Роман Комінярський запитує:
Допоможіть знайти літературу про студентське радіомовлення, зокрема в Україні, характеристика, особливості, історія виникнення
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Телерадіожурналістика: стандарти, методи, технології (за матеріалами медіаплатформи «Campus Radio Ukraine / Студент-TV)»: Навч. посібник / Ред.-упоряд., загал. ред. Гоян В.В, Гоян О.Я. – К. : Інститут журналістики, 2020. – 192 с.
https://www.academia.edu/41943156/ТЕЛЕРАДІОЖУРНАЛІСТИКА_СТАНДАРТИ_МЕТОДИ_ТЕХНОЛОГІЇ._ЗА_МАТЕРІАЛАМИ_МЕДІАПЛАТФОРМИ_CAMPUS_RADIO_UKRAINE_СТУДЕНТ-TV_TV_AND_RADIO_JOURNALISM_STANDARDS_METHODS_TECHNOLOGIES._BY_THE_CAMPUS_RADIO_UKRAINE_STUDENT-TV_MEDIA_PLATFORM_MATERIALS
Студентське телебачення і радіо в Україні: формування нового медіаринку
https://www.researchgate.net/publication/338234009_STUDENTSKE_TELEBACENNA_I_RADIO_V_UKRAINI_FORMUVANNA_NOVOGO_MEDIARINKU
Г. І. Ренська Особливості функціонування формату студентського радіомовлення: американський та український досвід
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-hs2018-178vi29-16.pdf
Студентське телерадіомовлення в контексті розвитку медіаринку: український досвід
http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n13/tv13-05.pdf
Студентське радіомовлення в Україні: уміти чути й бачити інших
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_50_18.pd
Проблеми створення та функціонування студентських радіостанцій в Україні
https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-5/22.pdf
http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/50672/1/Гоян.pdf
http://campusradio.univ.kiev.ua/radio
http://ru.osvita.ua/vnz/news/18122/
http://ru.knowledgr.com/00402974/РадиоКампуса
https://ua.kursoviks.com.ua/studentske-radio

.: Розділ: Інше :: 23.03.2020 20.48.14 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Zolochiv :: Запитання: 43931  
Андрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зі списком літератури на тему: "Нова Пошта: план експлуатації" Галузь - журналістика Наперед дякую!
Наша відповідь:
Андрію, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
Клімов В. Нова пошта: створювали бізнес заради ідеї, яка змінить світ [Електронний ресурс] / В’ячеслав Клімов // rau.ua : [сайт]. – Режим доступу: https://rau.ua/personalii/vyacheslav-klimov-nova-poshta/. – Назва з екрана.

Корнієнко, Наталія. "Нова пошта" відшкодовує вартість утраченого товару: чи треба нараховувати ПДВ [Текст] / Наталія Корнієнко // Баланс-Агро. - 2019. - Травень, № 19. - С. 29-30

Нова пошта [Електронний ресурс] / Історія компанії // Нова пошта : сайт . – Режим доступу: https://novaposhta.ua/ru/istoriya_kompanii. – Назва з екрана

"Нова пошта" – історія успіху [Електронний ресурс] // Столичний діловий портал: pro малий та середній бізнес : сайт . – Режим доступу: https://sites.google.com/site/bizportalkiev/bizpraktyka/istorii-uspihu/novaposta-istoriauspihu. – Назва з екрана

Певнева, Светлана. Корисні мобільні додатки для роботи секретаря [Текст] / С. Певнева // Довідник секретаря та офіс-менеджера : Для державних і комерційних підприємств. - 2020. - № 1. - С. 43-49

Сало, Роман. „Нова пошта” – нові підходи до навчання / Роман Сало // Охорона праці. - 2019. - № 10. - С. 14-15

Стрелец, Андрей. Оптимизация транспортной логистики и инфраструктуры компании - в основе управления логитикой компании "Нова пошта" [Текст] / Андрей Стрелец // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. - 2016. - № 1/2. - С. 21-23

Фандєєв, Олександр. Безпека – 24/7 : слідами конференції / Олександр Фандєєв // Охорона праці. - 2019. - № 10. - С. 10-12

Яровая, Майя.Как работает фулфилмент компании "Нова пошта" [Текст] / М. Яровая // Логистика: проблемы и решения : Международный научно-практический журнал. - 2018. - № 5/6. - С. 34-40

.: Розділ: Інше :: 23.03.2020 16.01.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.295436 seconds