Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 44185  
Ліна запитує:
Цікавить література про технології створення сторітелінгу. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Журналістика даних та візуалізація : підруч. із крос-медіа / І. Крессу, М. Гузун, Л. Василик. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publishing House, 2015. – 144 с.
Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста : учеб. пособ. / А. В. Колесниченко. – М. : Аспект-пресс, 2013. – 400 c.
Моргунець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. – Київ : Центр учбов. літ., 2012. – 384 с.
Пуля В. Как создать мультимедийный лонгрид? / В. Пуля. – Журналист. – 2015. – № 2. – С. 44-45.
Сімонс А. Як використовувати сторітеллінг: як використовують силу ідеї / А. Сімонс ; пер. з англ. О. Анваєра. – М. : Манн, Іванов та Фербер, 2013. – 272 с.
Азєєв С. Трансмедійний сторітелінг як синергія жанрів, цифрового контенту та мультимедійних платформ [Електронний ресурс] / С. Азєєв // Діалог: медіа-студії. – 2019. – № 25. – С. 8-17. – Режим доступу: http://dms.onu.edu.ua/article/view/195600/201680.
Вікман М. Сторітелінг – це як складання конструктора [Електронний ресурс] / М. Вікман // Детектор медіа : [вебпортал]. – Електрон. дані. –Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/mats_vikman_storiteling_tse_yak_skladannya_konstruktora/. – Назва з екрану.
Золочевська М. В. Мотиваційний аспект використання технології цифрового сторітелінгу [Електронний ресурс] / М. В. Золочевська, Л. М. Назаренко // Вісник Львів. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2019. – № 1. – С. 175-182. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vlup_2019_1(1)__21.pdf.
Короленко М. Трансмедіа сторітеллінг: вимога цифрової епохи [Електронний ресурс] / М. Короленко. – European journalism obcervatory : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ua.ejo-online.eu/1330/цифрові-медіа/трансмедіа-сторітеллінг-вимога-цифр. – Назва з екрану.
Коротунова А. Г. Сторітелінг як інструмент маркетингу [Електронний ресурс] / А. Г. Коротунова // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни : матер. 29-ї студ. наук.-теорет. конф., м. Миколаїв, 22-24 березня 2017 р. / Миколаїв. нац. аграрний ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 287-289. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4315/1/ 29_Студ_коф_2017_131.pdf.
Мацишина І. В. Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду) [Електронний ресурс] / І. В. Мацишина // Кросмедіа: контент, технології перспективи : колект. моногр. / заг. ред. В. Е. Шевченко. – Київ : кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. - С. 148-158. – Режим доступу: http://www.academia.edu/download/55447495/2017_cross-media-monograf-alltext.pdf#page=149.
Нестеренко О. А. Діахронна проекція онлайн-сторітелінгу [Електронний ресурс] / О. А. Нестеренко // Поліграфічна і видавнича справа. - 2016. - № 2. - С. 275-283. - Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-72/31.pdf.
Смутко А. Бери й пиши: як створити мультимедійний текст у форматі longread [Електронний ресурс] / А. Смутко. – Режим доступу: http://inspired.com.ua/ideas/how-towrite-longreads/.
Тужанський Д. Як написати longread [Електронний ресурс] / Д. Тужанський. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/.
Фанта І. Лонгріди можуть залучати на сайт такий самий трафік, як і топові новини [Електронний ресурс] / І. Фанта // Детектор медіа : [вебпортал]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/longridi_ilona_fanta/. – Назва з екрану.
Яременко В. П. Сторітелінг у сучасних спортивних PR-комунікаціях [Електронний ресурс] / В. П. Яременко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матер. VII Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми : СумДУ, 2019. – С. 346-349. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/77051/1/Yaremenko_PR-communication.pdf.

.: Розділ: Інше :: 13.05.2020 08.16.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Бровари :: Запитання: 44179  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Поняття соціального у журналістиці: соціальна журналістика'. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 44041. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Соколова К. О. Соціальна журналістика в Україні та світі: розуміння, суперечності, результати [Електронний ресурс] / К. О. Соколова // Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р., м. Київ / КНУ імені Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики. – 2016. – С. 55-58. – Pежим дocтупу:
http://www.academia.edu/download/51641516/Тези_конференції_07.04.2016.pdf#page=56.
Шендеровський К. С. Інституціалізація соціальної журналістики в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Шендеровський ; КНУ імені Тараса Шевченка // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2014. – Т. 57. – С. 88-96. – Pежим дocтупу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2014_57_19.pdf.

.: Розділ: Інше :: 12.05.2020 08.31.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Margarita із міста: Рівне :: Запитання: 44176  
Margarita запитує:
Доброго дня! Чи є у вас видання, де широко розповідається історія обрядів та звичаїв кулінарії на Гуцульщині ? Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маргарито! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44100.

.: Розділ: Інше :: 11.05.2020 23.51.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44174  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до реферату на тему:»Збагачення мовлення учнів власне українською мовою». Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках української мови
https://vseosvita.ua/library/sistema-roboti-z-rozvitku-zvaznogo-movlenna-ucniv-na-urokah-ukrainskoi-movi-235239.html
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: Посібник для студентів пед.університетів та інститутів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк.– К.: Ленвіт, 2011. – 366 с. (модуль 3)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/396
Психолого-педагогічні засади роботи над збагаченням лексичного запасу молодших школярів на уроці української мови
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/16.pdf
Урок як основна форма вдосконалення монологічного мовлення учнів
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN19/12plommu.pdf
http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/12/4.pdf
Формування мовної особистості як умова мовленнєвого розвитку
учнів основної школи на уроках української мови
http://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-72.pdf
Система словникової роботи на уроках української мови як передумова
інтелектуального зростання учнів початкових класів
http://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2015_50.pdf
Хома О.М. Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови в початковій школі
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/khoma_o.m._modern_approaches_to_the_development_in_coherent_speech_at_the_ukrainian_lessons_in_the_prmary_school.pdf
Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі
http://eprints.zu.edu.ua/29821/1/18Мукач..pdf
Робота над збагаченням та активізацією словникового запасу молодших школярів
https://studfile.net/preview/5720807/page:5/
Робота над збагаченням словникового запасу учнів у підручнику української мови для 8-го класу
http://ipvid.org.ua/upload/iblock/62f/62f88e33b24a3ded31907a6e09c09f4a.pdf
Удосконалення мовленнєвих умінь і навичок учнів 8-9 класів на уроках
розвитку мовлення
http://lib.iitta.gov.ua/709894/1/укр.літ ПДФ.pdf

.: Розділ: Інше :: 11.05.2020 20.44.11 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: MARGO із міста: Рівне :: Запитання: 44109  
MARGO запитує:
Доброго дня! Підкажіть дану літературу для підготовки дипломної роботи. Тема:Кулінарні традиції на Гуцульщині
Наша відповідь:
Доброго дня, MARGO! Ми вже відповідали на таке запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44101.

.: Розділ: Інше :: 4.05.2020 13.50.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.386023 seconds