Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 44914  
Анастасія спрашивает:
Добрий день! Цікавлять матеріали для курсової роботи з методики викладання англійської мови за темою "" Мобільні додатки як допоміжний засіб у вивченні граматики на уроках англійської мови". Дякую!
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Білоус В. Базові принципи проектування мультимедійних освітніх мобільних додатків [Електронний ресурс] / В. Білоус // Освітологічний дискурс. — 2019. — № 3-4. — С. 175-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2019_3-4_16
Білоус В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті [Електронний ресурс] / В. Білоус // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 353-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_29
Гріччіна А. В. Можливості використання мобільних додатків для розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції студентів [Електронний ресурс] / А. В. Гріччіна // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. — 2020. — Вип. 90. — С. 178-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2020_90_26
Гурова Т. Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Т. Гурова, Т. Рябуха, Н. Зиненко, Н. Гостищева // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2019_2_16
Ольховський Є. О. Мобільний додаток для підтримки вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / Є. О. Ольховський, С. С. Сальніков // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2014. — № 1. — С. 30-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_8
Устименко О. М. Мобільний додаток "Plickers" для організації інтерактивного тестування та опитування на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / О. М. Устименко // Іноземні мови. — 2019. — № 3. — С. 59-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2019_3_9
Шаркова Н. Ф. Іноземна мова в початковій школі: мобільні додатки як один із засобів організації позакласної роботи [Електронний ресурс] / Н. Ф. Шаркова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2019. — Вип. 54. — С. 62-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2019_54_16
Шумський О. Можливості використання електронних освітніх ресурсів у навчанні іноземної мови [Електронний ресурс] / О. Шумський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 199-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_1_18

.: Раздел: Прочее :: 23.11.2020 14.30.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Житомир :: Вопрос: 44906  
Яна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть будь ласка дібрати літературу за темою «Серія телепередач присвячена освітній тематиці».
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Горчикова А. Освітні телепрограми в умовах глобальної інформаційної перебудови (На прикладі всеукраїнських телеканалів) [Електронний ресурс] / А. Горчикова // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. — 2016. — Вип. 6. — С. 333-339. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2016_6_26
Кулешник О. Культурно-мистецькі телепрограми як соціокультурні проекти в сучасному українському телепросторі [Електронний ресурс] / О. Кулешник // Вісник Львівського університету. Сер. : Журналістика. — 2012. — Вип. 33. — С. 154-160. — Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/4302/4337
Маринчак Н. В. Зарубіжний анімалістичний телевізійний продукт в телеефірі України: проблемно-тематичний та функціональний аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Маринчак // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. — 2012. — № 4. — С. 130-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_25
Зайцева А. Дитячі розважально-пізнавальні передачі [Електронний ресурс] / А. Зайцева // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 1. — С. 106-109. — Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/viewFile/137336/134226

.: Раздел: Прочее :: 20.11.2020 21.07.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Инна из города: Киев :: Вопрос: 44830  
Инна спрашивает:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать перечень литературы на тему "Особенности применения инновационных фитнес технологий в процессе физкультурно-спортивной реабилитации бегунов на длинные дистанции" для дальнейшего написания квалификационной работы .
Наш ответ:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методика воспитания. – М. : Физкультура и спорт,196. – 200 с.
Солодков А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб. / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – М. : Терра-Спорт : Олимпия Пресс, 2001. – 520 с.
Абдеева Д. И. Современные технологии в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности [Электронный ресурс] / Д. И. Абдеева // Физическая культура, спорт, туризм : инновационные проекты и передовые практики [Электронный ресурс] : матер. Междунар. науч.- практ. конф., посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания, 14–15 мая 2019 г. / [под ред. Л. Б. Андрющенко, С. И. Филимоновой и др.]. – М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2019. – С. 25-27. – Режим доступу: https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Kafedra-fizicheskogo-vospitanija/PublishingImages/Pages/science/Сборник конференции Москва (РЭУ Плеханова) 4 мая.pdf.
Абрашина И. В. Вопросы применения инновационных технологий в области физической культуры [Электронный ресурс] / И. В. Абрашина, Е. В. Попова, М. А. Солдатова // Вестник Ленинград. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – 2018. - № 3. С. 243-250. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-primeneniya-innovatsionnyh-tehnologiy-v-oblasti-fizicheskoy-kultury/viewer.
Попов Ю. А. Система специальной подготовки высококвалифицированных бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции [Электронный ресурс] / Ю. А. Попов. - Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/sistema-spetsialnoi-podgotovki-vysokokvalifitsirovannykh-begunov-na-srednie-dlinnye-i-sverkh.
Рипа М. Д. Некоторые проблемы подготовки и повышения квалификации специалистов по адаптивной физической культуре в педагогическом институте физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения : матер. VII межрег. науч.-практ. конф. с международ. участием (20 апреля 2017 г., г. Москва) / под общ. ред. А. Э. Страдзе ; ПИФКиС МГПУ. – М., 2017. - С. 501–503. – Режим доступу: https://www.mgpu.ru/uploads/2017-04-20_mgpu-pifks__vii-ya_konferentsia_www-fdc66647d1ac1cee.pdf.

.: Раздел: Прочее :: 3.11.2020 14.55.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тарас из города: Золочів :: Вопрос: 44800  
Тарас спрашивает:
Доброго дня, шукаю інформацію на реферат про Клюнійську реформу (Чернече життя в Західній церкві у Х-ХІ ст). Дякую.
Наш ответ:

.: Раздел: Прочее :: 27.10.2020 11.36.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Ужгород :: Вопрос: 44781  
Аліна спрашивает:
Доброго дня! Надішліть ресурси для написання реферату на тему "Релігія та школа в США". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/romanova_religia.pdf
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3581
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/30513/1/ЦЕРКВА ТА ДЕРЖАВНІ ШКОЛИ В США.pdf
https://www.dissercat.com/content/religioznyi-komponent-v-svetskoi-shkole-ssha/read
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8732/13-romanova.pdf?sequence=1
http://osvita.khpg.org/index.php?id=1141138859
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4648
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadu_2009_1_29.pdf
Барилко Є.О. Місце громадянської релігії в патріотичному вихованні американських школярів / Є.О. Барилко, С.М. Барилко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2014. – Вип. 2. – С. 21-31.
Романова О. Релігія в державних школах США: протистояння чи взаємодія? // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 122-126.

.: Раздел: Прочее :: 21.10.2020 17.01.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.345207 seconds