Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Назарій із міста: Київ :: Запитання: 43796  
Назарій запитує:
Вітаю! Прошу надати інформацію щодо бакалаврської на тему "Моделі голосування і прийняття рішень в малих групах" для спеціальності "Економічна кібернетика". Заздалегідь вдячний!
Наша відповідь:
Назарію, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:
Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : Учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
Бідюк П. І. Розробка технології побудови інформаційних систем підтримки прийняття рішень // Зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип.24. — С.117–125.
Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учебное пособие / А. С.Большаков. — М. : Информ.-изд. дом «Филинъ», Рилант, 2000. — 464 с.
Вакула А. Ю. Нові інформаційні технології у системах підтримки прийняття рішень (СППР) // Вісник соціально-економічних досліджень. — Одеса, 2001. — Вип.10. — С.391–396.
Верес, Олег Михайлович. Технології підтримки процесів прийняття рішень : підручник / О.М. Верес, А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : "Новий Світ-2000", 2019. - 568 сторінки : рис. - (Серія "Комп'ютинґ" / за науковою редакцією В.В. Пасічника)
Волкова Ю. В. Роль і місце інформаційної технології підтримки прийняття рішень у програмі дисципліни «Інформатика й обчислювальна техніка» // Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів. — Харків, 1993. — С.93–95.
Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет ", 2010. – 336 с
http://cyb.univ.kiev.ua/library/books/voloshyn-20.pdf
Дегтярьова О. О. Інформаційні технології в системі підтримки прийняття управлінських рішень // Науковий вісник. — Одеса, 2005. — N5 (17). — С.10–17.
Діденко, Євген. Основи самоменеджменту : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 "Економіка" за освітньою програмою "Економічна кібернетика" / Є.В. Діденко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2019. - 191 сторінка рисунки, таблиці, схеми.
Зімоха І. О. Використання сучасних інформаційних технологій в процесі підтримки прийняття рішень // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти. — Київ, 2007. — Т.2. — С.163–166.
Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 [Електронний ресурс] / О.В. Пархоменко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2006. — 23 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06povnti.zip

Катренко, Анатолій. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; за науковою редакцією В.В. Пасічника ; Міністерство освіти і науки. - Львів : "Новий Світ - 2000", 2019. - 446 сторінки : рисунки. таблиці. - (Серія "Комп'ютинґ")
Катренко А. В., Пасічник В. В. Теорія прийняття рішень
http://www.but.com.ua/catalog.php?task=details&curcod=104
Кігель, В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці [Текст] : Монографія / В.Р. Кігель. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 200 с. - (ЕКОМЕН).
Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учебное пособие / В. М. Колпаков. — К. : МАУП, 2000. — 256 с.
Кузьмичов, Анатолій. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень. Моделювання засобами MS Excel : навчальний посібник / Н.Г. Бишевець, А.І. Кузьмичов, Г.В. Куценко, Н.В. Омецинська, Т.В. Юсипів ; загальна редакція А.І. Кузьмичова. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. - 199 сторінок : рисунки, фотоілюстрації, таблиці.
Кузьмін, Олег. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.О. Жовтанецька, Н.О. Заяць ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - 226 сторінок : рисунки, таблиці. - (Вища освіта в Україні)
Любіч О. О. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень // Формування ринкових відносин в Україні. — Київ, 2003. — Вип.12 (31). — С.22–31.
Менеджмент в малом бизнесе: Как принимать решения. - М. : Дека, 1994. - 70 с. : ил.
Методи і засоби ефективної організації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ): автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.03 [Електронний ресурс] / С.М. Буханцов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bsmsfu.zip
Мінц, Олексій. Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / О. Ю. Мінц ; під. заг. ред. Лисенко Ю. Г. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Приазов. держ. техн. ун-т”. — Маріуполь : ПДТУ, 2017. — 216 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 199-214.
Науман, Є. Принять решение - но как? / Є. Науман ; ред. Ю. П. Адлер ; пер. с нем. М. С. Каценбогена. - М. : Мир , 1987. - 198 с. : рис.
Нестеренко, О. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / Нестеренко О. В., Савенков О. І., Фаловський О. О. ; [за ред. П. І. Бідюка] ; Нац. акад. упр. — Київ : Нац. акад. упр., 2016. — 186 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 180–182. — Пред. покажч.: с. 183–186.
Прийняття проєктних рішень : підручник [для студентів, аспірантів і викладачів екон. спец. / Фещур Р. В. та ін.] ; за ред. Р. В. Фещура ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, Н.-д. центр ТзОВ ”АЙКЮ ХОЛДИНГ”. — Львів : Растр-7, 2019. — 401 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці розд. — Покажч.: с. 395-401.
Суппес П.Основы теории измерений / П. Суппес, Дж. Зинес. //Психологические измерения [сборник]. - М., 1967. – С. 9-110.
Шиян, Анатолій.Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Шиян. - Львів : Видавництво "Магнолія 2006", 2019. - 227 сторінок : рисунки. - (Вища освіта в Україні)

.: Розділ: Інше :: 26.01.2020 20.15.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 43751  
Оксана запитує:
Доброго дня! Шановна адміністраціє сайту. Дозвольте звернутися до Вас за консультацією. Мене цікавить, яким чином Google Scholar підраховує кількість цитувань (посилань) на статтю або іншу публікацію автора. До прикладу, на одну і ту ж статтю (мені точно відомо) посилаються 3 науковці. Але Гугл академія вже протягом 6-ти місяців бачить лише одне посилання. З чим це пов’язано? Як правильно посилатися на статтю? Або, у статті автор посилається на дві різні публікації. Одне з цих посилань Гугл академія бачить, інше - ні. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24038 Посилання на дану публікацю відображено в гугл академії: Закривидорога О., Ільченко Л., Падяк В. Олена Рудловчак : бібліографія Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки» праць та літопис життя https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%9E.%2C+%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9B.%2C+%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BA+%D0%92.+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA+%3A+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F+%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F+%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D1%8F%D0%BA+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D1%83+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B6%D1%83+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%C2%BB+5++%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C+%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F&btnG= На наступну - посилань нема: Медведь М. Музей-колекція Олени Рудловчак. Екзиль. 2019. № 1. С. 30–31 Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! На Ваш запит про підрахунок посилань на Ваші дві статті треба звернутися до Вашого університету (або Вашої бібліотеки), хто розписує Ваші наукові статті зі збірників або навчальних посібників . Можливо, проблема у неправльному описі або інших помилках. Якщо Вас не влаштує відповідь Ваших співробітників або бібліотекарів, хто займається цією справою, зверніться до Національної бібліотеки Украї?ни і?мені В. І. Вернадського, відділу, що займається цією справою.
З повагою, бібліограф відділу.

.: Розділ: Інше :: 13.01.2020 17.05.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назарій із міста: Київ :: Запитання: 43730  
Назарій запитує:
Вітаю! Прошу надати інформацію щодо бакалаврської на тему "Моделі голосування і прийняття рішень в малих групах". Заздалегідь вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня Назаріє! Уточніть, будь ласка, Ваш запит і конкретизуйте в якій галузі знань тема бакалаврської роботи.

.: Розділ: Інше :: 7.01.2020 22.48.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Данил із міста: Львів :: Запитання: 43669  
Данил запитує:
Безкоштовні ігри
Наша відповідь:
Доброго дня, Данило! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43243, 43307.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/

.: Розділ: Інше :: 12.12.2019 22.52.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 43647  
Світлана запитує:
Доброго дня,прошу допомогти мені у пошуку інформації для написання магістерської роботи на тему:"Концепт війна в українському інформаційному просторі XXI столітті".Завчасно дякую))
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними джерелами:
1. Архіпов, В. Толерантність як фактор стримування та протидії в умовах гібридної війни / В. Архіпов // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / упор.: І. Вегеш, М. Колодій ; від. за вип. М. Вегеш. - Ужгород : ФОП Наумченко Н.В., 2019. - С. 45
2. Ринжук, І. В. Засоби репрезентації концепту війна в публіцистичному дискурсі / І. В. Ринжук, Н. В. Коч // Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Вип. 2 / ред. Н. В. Коч. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. - С. 178
3. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / ред. В. П. Горбулін. - Харків : Фоліо, 2017. - 496 с.
****************
4. Бадер, А. Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі / А. Бадер // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2016. - N 10.
5. Балацька, О. Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції / О. Балацька // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2016. - N 9.-С.95-102
6. Барчій, І. Національна політика безпеки в умовах процесів глобалізації / І. Барчій // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 12.
7. Верьовкін, В. Український пісенний фольклор як сфера вербалізації концепту ВІЙНА / В. Верьовкін // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - N 12. - С. 42-45. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
8. Гойман, О. Маніпулювання масовою свідомістю в умовах сучасної гібридної війни / О. Гойман // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 1. - С. 50-56.
9. Горбатенко В. «М’яка сила» як основа сучасної геополітичної стратегії / В. Горбатенко // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2014. – Вип. 4. – С. 27-31.
10. Курбан, О. Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова / О. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - N 4.
11. Пилипчук, Д. Про дозу дьогтю в бочці меду: статистика українського друку на тлі гібрідної війни / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. - 2017. - 2-8 лютого (№5). - С. 4-6.
12. Проноза, І. Інформаційна безпека держави: сутність та основні визначення / І. Проноза // Гілея. - 2017. - N 12. - С. 345-348.
13. Радіонова, М. Інформаційні війни в контексті гібридних воєн / М. Радіонова // Історія в рідній школі. - 2019. - N 6. - С. 22-26.
14. Сірий С. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації / С. Сірий // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 144-154.
15. Савченко, Т. Кіберфронт / Т. Савченко // Військо України. - 2017. - N 1.
16. Савчин, М. Про спроможність держави до самозахисту, або забезпечення конституційного порядку в умовах війни / М. Савчин // Дзеркало тижня. - 2017. - 28 жовтня - 3 листопада (№40). - С. 4.
17. Саприкін, О. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України / О. Саприкін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - N 1.
18. Сасин, Г. Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) / Г. Сасин // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 3. - С. 18-23.
19. Сенченко, О. Мережевий інструментарій нових війн / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - N 1. - С. 37-42.
20. Фісенко, Т. Прояви гібрідної агресії на масовокомунікаційному рівні / Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - N 11. - С. 26-29.
21. Фурсіна, Н. А. Дискурс сучасного військового конфлікту. Полікомплексні війни / Н. А. Фурсіна // Економіка та держава. - 2019. - N 4. - С. 112-118.
22. Чайка, Р. Про гібридну журналістику в умовах гібридної демократії : бесіда з журналістом Р. Чайка / Р. Чайка // День. - 2016. - 15-16 квітня (№67-68). - С. 28.
23. Черниш, Р.Ф. Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни / Р.Ф. Черниш // Часопис Київського університету права : наук.-теорет. часопис. - 2019. - N 2. - С. 109-114.
24. Шеберстова, Л. Тема війни в мистецтві / Л. Шеберстова // Мистецтво та освіта. - 2011. - N 2. - С. 51-53.
25. Яворська Г. М. Концепт "війна": семантика і прагматика / Г. М. Яворська // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 1. - С. 14-23. – (Серія : Філософія)
http://dms.onu.edu.ua/article/download/137325/134216
Червінчук А. Концепт «війна» в українському інформаційному просторі
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/4312/4347
ПАВЛЮК Л. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: АСПЕКТИ, СЦЕНАРІЇ, КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/58061/Konceptualna_statta_Gorbulina_Gibrydna_vijna_jak_kluchovyj
Концептуальна стаття Горбуліна: "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу
https://drive.google.com/file/d/1j2zDHNvbBRVlLOUAA2h76Pd58qW1uIar/view?usp=sharing
Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 412 с.
(Доступ до монографії – протягом двох діб)
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-07/Monografiya_Ontologiya_print.pdf
Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія / Борис Олександрович Парахонський, Галина Михайлівна Яворська. – Київ : НІСД, 2019. – 560 с.
http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/Zbirnyk_materialiv_konferencii_24052017.pdf
Гринь А.К., Гамаліна К.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Успіхів!

.: Розділ: Інше :: 6.12.2019 16.07.12 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.426741 seconds