Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 47660  
Юлія запитує:
Добрий день. Пишу курсову по психології на тему "Залежність образу сім'ї у підлітків від особливостей сімейної структури". Прохання допомогти з літературою. Дякую
Наша відповідь:
Гридковець Л. М. Детермінанти сімейно-родинної структури як система впливу на характер життєдіяльності особистості [Електронний ресурс] / Л. М. Гридковець // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 3. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_3_6
Єрьоміна Л. Є. Формування цінностей сімейного життя у старших підлітків: український та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. Є. Єрьоміна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2018. — Вип. 24(2). — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_24(2)__8
Миколайчук М. І. Взаємини батьків з дітьми підліткового віку: роль трансгенераційної передачі сімейного стресу та стилю прив'язаності [Електронний ресурс] / М. І. Миколайчук, А. А. Квасюк // Габітус. — 2022. — Вип. 43. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_43_14
Нікітська Ю. М. Вплив чинників сімейного середовища на формування особистості підлітка: психологічні аспекти [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікітська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 291. — С. 220-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_291_40
Потапчук Є. М. Вплив сім'ї та сімейного виховання на формування "Я-концепції" у дітей підліткового віку [Електронний ресурс] / Є. М. Потапчук, І. О. Качан // Габітус. — 2022. — Вип. 42. — С. 84-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_42_16
Серга О. О. Критерії та ознаки гармонійного сімейного виховання дітей підліткового віку [Електронний ресурс] / О. О. Серга // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 4. — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2021_4_15
Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 21(2). — С. 196-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_21(2)__46
Узун С. В. Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині [Електронний ресурс] / С. В. Узун // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — 2010. — Вип. 4. — С. 233-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2010_4_28
Цибух Л. М. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток особистісних якостей підлітків [Електронний ресурс] / Л. М. Цибух, І. В. Мельничук, Т. М. Лазоренко // Габітус. — 2020. — Вип. 15. — С. 202-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_15_36
Чайковський Р. В. Вплив сімейного виховання на розвиток характеру підлітка [Електронний ресурс] / Р. В. Чайковський // Молодий вчений. — 2020. — № 12(2). — С. 302-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_12(2)__42
Чорновол-Ткаченко А. О. Емоційна оцінка підлітками сімейного функціонування як фактор формування "Я-образу" [Електронний ресурс] / А. О. Чорновол-Ткаченко // Педагогіка та психологія. — 2012. — Вип. 42. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_42_7

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.02.2024 14.30.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Черкаси :: Запитання: 47656  
Вероніка запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі у закладах дошкільної освіти. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Актуальні ідеї Марії Монтессорі щодо розвитку особистості дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / Г. І. Іванюк, Н. В. Клок // Молодий вчений. — 2019. — № 7(2). — С. 248-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_7(2)__21.
Головко М. Б. Досвід педагогічного супроводу дошкільного дитинства в сучасних Монтессорі-закладах України / М. Б. Головко, С. С. Ракітянська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(2). — С. 112-122.
Григор’єва Н. А. Реалізація педагогічних ідей м. Монтессорі в практиці зарубіжних і вітчизняних закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Григор’єва // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). — 2023. — № 13. — С. 121-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prainnsc_2023_13_13.
Грядовкіна Ж. Через дію до пізнання : Монтессорі-підхід до організації предметно-маніпулятивної діяльності малюків / Ж. Грядовкіна, О. Решетняк // Дошкільне виховання. — 2016. — № 1. — С. 15-19.
Гурська О. Педагогіка партнерства : нові орієнтири співпраці з батьками / О. Гурська, І. Самсоненко // Шкільний світ. — 2020. — № 21-22. — С. 5-29.
Єльченко А. М. Педагогічна технологія М. Монтессорі в системі спеціальної освіти в Україні: історія і сучасність / А. М. Єльченко // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 69-76.
Заболотна О. Альтернативні школи Марії Монтесорі як джерело переосмислення освітньої традиції [Електронний ресурс] / О. Заболотна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 122. — С. 140-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_122_22.
Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : автореф. дис... канд. пед. наук / А. М. Ільченко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 c.
Крутій К. Педагогіка Марії Монтессорі: руйнуємо міфи : до 150-річчя від дня народження М. Монтессорі / К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2020. — № 10. — С. 16-20.
Лозинська С. В. Створення розвивального середовища в закладах дошкільної освіти за технологією Марії Монтессорі / С. В. Лозинська, М. М. Васьків // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-у ім. Олександра Довженка. Сер. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 258-266.
Павлюк Т. Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи / Т. Павлюк // Пед. часоп. Волині. — 2016. — № 2. — С. 124-128.
Рибінська Ю. А. Метод Монтессорі та його ефективність в українській школі [Електронний ресурс] / Ю. А. Рибінська // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 156. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_156_9.
Сліпухіна І. А. Педагогіка Монтессорі і STEM-підхід: розвиток ідей конструктивізму в сучасній освіті [Електронний ресурс] / І. А. Сліпухіна, А. П. Поліщук, С. М. Мєняйлов // Наукові записки Малої академії наук України. — 2022. — № 2. — С. 100-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2022_2_14.
Хопта С. М. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в контексті сучасного освітнього простору [Електронний ресурс] / С. М. Хопта // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 28. — С. 48-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_28_10.
Чепіль М. М. Педагогіка Марії Монтессорі : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Київ : Слово, 2017. — 271 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.02.2024 08.25.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 47651  
Соломія запитує:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури на тему: формування уяви у дошкільників за допомогою гри. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Артеменко М. Розвиток креативного мислення: від побуту до мистецтва : ідеї для роботи з дерев'яними прищіпками : у фокусі : розвиваємо креативність / М. Артеменко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 3. — С. 14-15.
Гавриш Н. Чим може бути мотузка під час занять та ігор з дітьми : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 32-36.
Гавриш Н. Чому паличка – універсальний предмет для ігор і навчання : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 6. — С. 31-35.
Гавриш Н. Кубики в роботі з дітьми: новий погляд на знайому іграшку : працюємо з вихователями / Н. Гавриш, Л. Мартинюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 25-31.
Галіцина Л. Творча гра для задоволення і заспокоєння : арттерапевтичні практики для дітей старшої групи : психологія / Л. Галіцина // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 14-16.
Грузинська І. М. До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / І. М. Грузинська // Молодий вчений. — 2018. — № 2(1). — С. 71-75.
Грузинська І. М. Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку / І. М. Грузинська // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 211-214.
Грузинська І. М. Програма цілеспрямованого формування творчої уяви старших дошкільників: зміст та аналіз ефективності / І. М. Грузинська // Молодий вчений. — 2018. — № 7(1). — С. 194-197.
Гуріна З. В. Проблема розвитку уяви дошкільника у психолого-педагогічних дослідженнях / З. В. Гуріна // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 402-407.
Корюковська Л. Морозиво, що не тане : заняття для дітей старшої групи : образотворчість / Л. Корюковська // Дошкільне виховання. — 2023. — № 5. — С. 18-19.
Музика Г. Разом забавляємося й доброго навчаємося : світ гри : дидактичні ігри для дітей середньої й старшої груп / Г. Музика, І. Карнаух // Дошкільне виховання. — 2023. — № 11. — С. 20-22.
Половіна О. Артосвіта малюків: орієнтири для вихователя : піклуємося про найменших / О. Половіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 46-53.
Рагозіна В. Створення дошкільниками і школярами декоративних композицій на патріотичну тематику : методика художньої освіти та виховання / В. Рагозіна, В. Власова, Н. Очеретяна // Мистецтво та освіта. — 2023. — № 2. — С. 25-33.
Шкарупа Є. Наноекспедиція, або Відкриваємо з дітьми перші таємниці мікросвіту : дослідницька діяльність дітей / Є. Шкарупа // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 6. — С. 36-40.
Яценко Т. В. Психологічні особливості розвитку творчої уяви обдарованих дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. В. Яценко; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 c.
Яцушевич Г. Фантазію вмикаємо, у творчість поринаємо! : розвиток креативності дітей засобами нетрадиційного малювання / Г. Яцушевич // Дошкільне виховання. — 2023. — № 3. — С. 16-18.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.02.2024 10.58.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Київ :: Запитання: 47650  
Поліна запитує:
Добрий день. Потрібні матеріали до занять чи розробки/конспекти з вивчення приголосних звуків для дітей з вадами мовлення. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Поліно, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Білокур А. В. Диференціація звуків (р), (л) у складах і словах : конспект корекційного заняття для дітей 6-го року життя / А. В. Білокур // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 5. — С. 23-24.
Білокур І. Логопедичні вправи на розвиток мовлення : картки для автоматизації та диференціації звуків [р], [р'] / І. Білокур, Т. Поліщук // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 40 – 69.
Веремчук О. Гарбузикові подарунки : корекційно-розвивальне індивідуальне заняття з дитиною старшої групи з ООП : спеціальна освіта / О. Веремчук // Дошкільне виховання. — 2023. — № 8. — С. 34-36.
Власенко Н. Звук [у], буква «У, у» : формування навичок читання для дітей із РАС : 1-й клас / Н. Власенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 15-16. — С. 58-69.
Гетьманенко І. Звуки голосні шукаємо і додому повертаємо : заняття для дітей старшої групи / І. Гетьманенко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 3. — С. 26-29.
Гречишкіна І. Порушення мовлення в дітей: що має знати вихователь : взаємодіємо з спеціалістами / І. Гречишкіна, Є. Шкарупа // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 11. — С. 38-42.
Залізняк Н. В. Формування культури здоров'я та мовлення дітей з особливими освітніми потребами на основі мистецтва евритмії : з досвіду роботи / Н. В. Залізняк// Логопед. — 2020. — №6. — С. 19-23.
Коротка О. Прогулянка до старого дуба : заняття для дітей старшої групи з ФФНМ (диференціація звуків [д-д'] і [т-т']) / О. Коротка // Дошкільне виховання. — 2016. — № 10. — С. 30-31.
Котова Л. Пригоди жабки Кваки : індивідуальне логопедичне заняття з дитиною старшої групи із ЗНМ : логопедія / Л. Котова // Дошкільне виховання. — 2022. — № 3-4. — С. 23-25.
Краснік О. Постановка звука «К» : тема номера : індивідуальне занняття для дітей із ринолалією / О. Краснік // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 14-37.
Логопедичні вірші : у логопеда // Карамельки. — 2023. — № 3. — С. 28-29.
[Перевірено практикою: дошкільний вік] : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 7. — С. 28-39.
У Всесвіті звуків : світ дошкілля : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 3. — С. 45-54.
Царькова Т. «Граматичні смужки» – наочний мовленнєвий тренажер : логопедія / Т. Царькова, О. Сидорова // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 20-22.
Чорна О. П. Сучасні методичні підходи в роботі логопеда по закріпленню вимови звука у молодших школярів [Електронний ресурс] / О. П. Чорна // Логопедія. — 2011. — № 1. — С. 92-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_22.
Янкевич Т. Логосенсорика : тема номера : вправи для коригувальних занять із дітьми з ООП / Т. Янкевич, О. Яковенко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 6-13.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.02.2024 20.58.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Черкаси :: Запитання: 47646  
Тетяна запитує:
Добрий день. Потрібна література про профорієнтацію для учнів старших класів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Бабіч Л. М. Класна година з профорієнтації «В світі професій» [Електронний ресурс] / Л. М. Бабіч // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/klasna-godina-z-proforientacii-v-sviti-profesij-199359.html. — Дата звернення : 15.02.2024.
Ващенко Л. Сучасні випускники базової та старшої школи в умовах вибору та очікування щодо майбутньої трудової діяльності : [підсумки дослідження] / Л. Ващенко // Біологія і хімія в рідній школі. — 2021. — № 2. — С. 38-42.
Гуцан Л. Ціннісні орієнтації у виборі професії: боротьба мотивів : година спілкування / Л. Гуцан // Шкільний світ. — 2014. — № 19. — С. 19-21.
Кизенко В. Постнекласична раціональність – новітня методологічна проблема профорієнтаційної діяльності профільної школи / В. Кизенко // Біологія і хімія в рідній школі. — 2018. — № 4. — С. 37-43.
Ковалівська І. А. Бінарне заняття з профорієнтації «Моя майбутня професія» за участю практичного психолога / І. А. Ковалівська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/binarne-zanatta-z-proforientacii-moa-majbutna-profesia-za-ucastu-prakticnogo-psihologa-289300.html. — Дата звернення : 15.02.2024.
Колесник А. Профорієнтація в школі : [добірка матеріалів] / А. Колесник // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 14-45.
Лабарр Н. Неймовірні професії, про які тобі (можливо) не було відомо / Н. Лабарр ; пер. з англ. Р. А. Трифонов. — Харків : Ранок, 2020. — [48] с. : іл.
Майстерня професійного самовдосконалення : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2019. — № 11. — С. 27-46.
Полятикіна Т. В. Матеріали з досвіду роботи «Профорієнтація учнів на всіх вікових етапах» [Електронний ресурс] / Т. В. Полятикіна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/materiali-z-dosvidu-roboti-proforientacia-ucniv-na-vsih-vikovih-etapah-519739.html. — Дата звернення : 15.02.2024.
[Психологія вибору] : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 8-77.
Талант: інструкція з використання : як перетворити свою творчу іскру на професію / Фундація Дарини Жолдак ; гол. ред. М. Савка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 255 с. : іл., фотоіл.
Тишкевич Т. І. Презентація з профорієнтації «Професії майбутнього» [Електронний ресурс] / Т. І. Тишкевич // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-proforientacii-profesii-majbutnogo-470600.html. — Дата звернення : 15.02.2024.
Уроки з підприємницьким тлом. Українсько-польський проект : досвід учителів м. Сміли Черкаської області : [добірка статей] / уклад. Л. А. Івченко// Економіка в школах України. — 2019. — № 7. — С. 2-61.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.02.2024 10.08.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.371024 seconds