Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45249
   


Автор вопроса: лора из города: Винница :: Вопрос: 42234  
лора спрашивает:
формування математичних уявлень у дошкільників
Наш ответ:
Добпого вечора Лора! Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42191.

.: Раздел: Математика :: 3.09.2018 23.15.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Любов из города: Тернопіль :: Вопрос: 42191  
Любов спрашивает:
формування елементарних математичних уявлень у дошкільників за допомогою українського народного фольклору
Наш ответ:
Доброго дня! Радимо переглянути такі матеріали:
1. [Добірка матеріалів до занять з логіко-математичного розвитку дошкільників середнього та старшого віку] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2014. - № 10 (жовтень). - С. 47-87.
2. Бал казок : [добірка цікавих завдань і вправ для вчителів і батьків, спрямованих на розвиток пам'яті, мислення, уваги, уяви, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття в дитини] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 1-2 (січень). - С. 145-158.
3. Бондарєва, Л. На гостини до Бабусі : заняття з математики з використанням усної народної творчості та елементів народознавства для молодших дошкільнят / Лариса Бондарєва // Дошкільне виховання. - 2010. - № 8. - С. 23-25.
4. Максимович, Л. [Добірка матеріалів до занять із елементами народної математики] : з досвіду роботи Л. М. Максимович, вихователя ДНЗ (ясел-садка) "Журавлик", м. Калуш, Івано-Франківська обл. / Л. М. Максимович // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 1 (січень). - С. 61-68.
5. Максимович, Л. [Добірка матеріалів до занять із елементами народної математики] / Л. М. Максимович // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2015. - № 3 (березень). - С. 17-51.
6. Терещенко, Л. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників на основі розгляду фольклорних творів : майстер клас для вихователів ДНЗ / Л. П. Терещенко, М. І. Тіщенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 41-49.
7. Фантазії вихователя : [конспекти математичних занять, вікторин, розваг, авторські вірші, загадки тощо]. Вип. 1 : Поезія математики // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2012. - № 4 (січень). - С. 3-28.
8. Шевченко, О. Числа у фольклорі : зі скарбниці народної мудрості / О. В. Шевченко // Розкажіть онуку. - 2012. - № 13-14 (липень). - С. 103-108.
9. Штіль, С. Малятко із яєчка : конспект комплексного заняття з математики та конструювання за мотивами казки / С. Ю. Штіль // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2015. - № 1 (січень). - С. 77-78.
10. Донченко К. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Електронний ресурс ] / Електронна бібліотека Житомирського державного університету. – Електрон. дан. – 2008-2015. – Режим доступу http://eprints.zu.edu.ua/23383/1/1.PDF (дата звернення 07.08.2018). – Назва з екрана.
11. Експериментальне дослідження виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс ] / Рефераты и сочинения: все для студента и школьника. – Електрон. дан. – 2011-2014. – Режим доступу http://www.referat-sochinenie.ru/list/pedagogika/eksperimentalne_dosldjennya_matematichnogo_vihovannya_dtei_doshklnogo_vku.html (дата звернення 07.08.2018). – Назва з екрана.
12. Машовець, М. Математична скарбничка: методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс ]/ Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка. - Електрон. дан. – 2013. – Режим доступу http://elibrary.kubg.edu.ua/5615/1/Mashovets_Matem_skarbnichka_06_11_2013.pdf (дата звернення 07.08.2018). – Назва з екрана.

.: Раздел: Математика :: 7.08.2018 00.25.42 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 42078  
Анна спрашивает:
Добрий день! Прошу підібрати літературу на тему: "Апроксимаційний метод Дзядика для задач з імпульсною дією"
Наш ответ:
Доброго дня, Анна! перегляньте наступні джерела:
Методи обчислень[Текст] : навч.-метод. посіб. з лаб. практикумом для студентів напрямів підгот. 6.040201 «Математика» та 6.040203 «Фізика» / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін-т ; [уклад.: М. І. Жалдак та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 119 с.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 154 арк.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 20 с. : рис.

Біленко В. І. Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційногометоду В. К. Дзядика [Електронний ресурс] / В. І. Біленко, А. І. Дерієнко, Н. Г. Кирилаха // Журн. обчисл. та приклад. математики. – 2013. – № 2. – С. 68-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jopm_2013_2_10.pdf.

.: Раздел: Математика :: 7.06.2018 12.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Харків :: Вопрос: 41398  
Ольга спрашивает:
Добрий день! Прошу підібрати літературу на тему Використання інноваційних технології при викладанні математики у школі. Дуже вам вдячна.
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2015_1_31.pdf
Уроки математики – за інтерактивними технологіями
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/378/1/urok_matematuku_za_int.pdf
Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики
http://drohobych.net/youngsc/AQGS/2014_8/pedagogy/293-298.pdf
http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2010/p161-166.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/24922/
Інноваційні технології навчання на уроках математики
http://teacher.ed-sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2013-05-22-05-49-20&Itemid=25
http://vozkc.narod.ru/documents/4_1.html
http://dpl-dnr.at.ua/publ/zastosuvannja_innovacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_ta_u_pozaurochnij_chas/1-1-0-6
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/362/Досвід досл. акт пробл.Ч.2.pdf
http://b-g.org.ua/publ/matematika/vikoristannja_informacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_matematiki_jak_zasib_formuvannja_innovacijnoji_osobistosti/2-1-0-1
http://tanja2206.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Використання проектних технологій на уроках математики
http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2010/p167-168.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/706225/1/Онопрієнко.pdf
http://metodportal.com/node/20457
http://onyschukm.blogspot.com/p/blog-page.html
Групова робота на уроках математики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів молодшого шкільного віку
http://academy.ks.ua/wp-content/uploads/2014/05/34.pdf
Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/484/1/Стаття_по_інтеракт.pdf
http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ-НАВЧАННЯ-НА-УРОКАХ-МАТЕМАТИКИ-В-ПОЧАТКОВІЙ-ШКОЛІ.pdf
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/duplomni_2011_2012/magistr/Kolomiez/Kolomiez.htm

.: Раздел: Математика :: 30.11.2017 08.44.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Берегово :: Вопрос: 41362  
Людмила спрашивает:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, з написанням роботи "Геометрія крісталів" Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Ананьїна О. Ю. Атоми бору в приповерхневих шарах алмаза С (100) / О. Ю. Ананьїна, О. В. Северина, О. С. Яновський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - 13, № 2. - С. 452-454.
2. Балабай Р. М. Електронна структура та діелектрична матриця модельних фотонних кристалів, складених із волокон: розрахунки із перших принципів / Р. М. Балабай, Д. Ю. Грицуля, А. В. Здещиц, О. Ю. Тарасова // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2015. - Т. 13, Вип. 4. - С. 707-719.
3. Бурий О. А. Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO [Електронний ресурс] / О. А. Бурий, Н. А. Андрущак, О. М. Яремко, С. Б. Убізський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. - 2016. - № 849. - С. 285-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPPT_2016_849_37.
4. Гордєєва Є. П. Геометрія багатогранників у кристалах і квазікристалах [Електронний ресурс] / Є. П. Гордєєва // Наукові нотатки. - 2012. - Вип. 37. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2012_37_14.
5. Гуцул В. І. Енергетичний спектр оптичних фононів у плоскій багатошаровій резонансно-тунельній наноструктурі [Електронний ресурс] / В. І. Гуцул, О. М. Маханець, А. І. Кучак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 1. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_1_5.
6. Закарян Д. А. Моделирование межмолекулярного взаимодействия в системе LaB6?MeB2 в рамках метода псевдопотенциалов [Електронний ресурс] / Д. А. Закарян, А. В. Хачатрян // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2013_1_15.
7. Кристаллические материалы для оптики и электроники : коллектив. моногр. / ред.: В. М. Пузиков; НАН Украины, НТК "Ин-т монокристаллов". - Х., 2012. - 543 c.
8. Мацкевич В. Т. Динамічні процеси в конденсованих середовищах з урахуванням особливостей внутрішньої структури та орієнтаційного упорядкування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / В. Т. Мацкевич; НАН України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т" . - Х., 2013. - 20 c.
9. Нацик В. Д. Механика 2D кристаллов: переход от атомно-решеточного описания к уравнениям теории упругости / В. Д. Нацик, С. Н. Смирнов // Физика низ. температур. - 2013. - 39, № 6. - С. 690-702.
10. Орловська С. Г. Дослідження особливостей утворення і росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму / С. Г. Орловська, М. С. Шкоропадо, Ф. Ф. Карімова // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - 14, № 3. - С. 527-531.
11. Паращук Т. О. Температурні залежності термодинамічних параметрів кристалів CdTe та CdS [Електронний ресурс] / Т. О. Паращук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 2. - С. 276-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_2_10.
12. Пашинская А. В. Геометрическое моделирование в изучении процессов структурообразования при кристаллизации металлов и сплавов / А. В. Пашинская // Металлург. процессы и оборудование. - 2013. - № 2. - С. 32-38.
13. Пашинська А. В. Систематизація методів геометричного моделювання процесу кристалізації / А. В. Пашинська // Пр. Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - 2013. - Вип. 4, т. 56. - С. 176-185.
14. Плоский В. О. Геометричне моделювання структури іонних кристалів [Електронний ресурс] / В. О. Плоский, В. І. Скочко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 2 : Техніка і природа. - 2012. - Вип. 1. - С. 100-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_tekh_2012_1_15.
15. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель кристалів цукру в системі комірок: кристали цукру-міжкристальні розчини сахарози-парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 5. - С. 141-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_5_18.
16. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель міжкристального розчину сахарози в системі комірок кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 2. - С. 139-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_20.
17. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель парової бульбашки в системі комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 4. - С. 154-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_4_21.
18. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель системи комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 5. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_5_17.
19. Сідей В. І. Координаційні тетраедри (GeSe4): геометричні та кристалохімічні характеристики [Електронний ресурс] / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2015. - Вип. 2. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2015_2_4.
20. Тарасевич Н. И. Оценка оптимальных параметров управления кристаллизацией слитков различной геометрии [Електронний ресурс] / Н. И. Тарасевич, И. В. Корниец, В. Н. Городчиков, И. Н. Тарасевич, А. В. Дудченко // Процессы литья. - 2009. - № 6. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PLN_2009_6_13.
21. Тривимірні нанооб'єкти в шаруватих дисипативних середовищах A2VB3VI / К. Ш. Кахраманов, Ф. К. Алескеров, С. А. Набієва, С. Ш. Кахраманов // Термоелектрика. - 2015. - № 1. - С. 27-34.
22. Трудоношин А. И. Морфология и свойства первичных кристаллов Mg2Si в сплавах системы Al-Mg -Si [Електронний ресурс] / А. И. Трудоношин, K. В. Mихаленков // Процессы литья. - 2014. - № 5. - С. 38-47.
23. Фреїк Д. М. Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, Б. П. Волочанська, Т. О. Паращук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16, № 1. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2015_16_1_6.

.: Раздел: Математика :: 22.11.2017 20.21.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.273792 seconds