Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Хорол :: Запитання: 42398  
Тетяна запитує:
методика проведення інноваційних уроків з легкої атлетики
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості методики проведення уроку з легкої атлетики у сучасній школі
https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-06/09tvalcs.pdf
Тремполець С. Застосування сучасних інноваційних технологій у навчально-тренувальному процесі з легкої атлетики
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2473/1/Trempolets_Rudenko_Tezy.pdf
Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісносилових видах легкої атлетики
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7666/1/Легка_атлетика.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5968/1/legka_atl.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
https://super.urok-ua.com/plan-konspekt-uroku-z-fizichnoyi-kulturi-tema-legka-atletika/
https://fizkulturamo.at.ua/publ/teoreticheskij_material/ljogkaja_atletika/metodika_navchannja_na_urokakh_z_legkoji_atletiki_v_5_u_klasi/5-1-0-6
http://prd.kdu.edu.ua/Files/Metoda/lab/Zdor_lud/Legka_Atlet_prakt.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.10.2018 15.33.19 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: чернівці :: Запитання: 42351  
Валентин запитує:
Доброго вечора. Необхідна інвормація для дипломної роботи по темі:"Динаміка показників прихоемоційного стану студентів ВНЗ в процесі навчання". Гарно дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентине! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.researchgate.net/publication/324910074_Vlastivosti_nervovoi_sistemi_ta_psihoemocijnij_stan_studentiv_visih_navcalnih_zakladiv_III-IV_rivniv_akreditacii_PDF_z_domenu_zsmueduua
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3.1/11.pdf
http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/22629
file:///C:/Users/User/Desktop/zhups_2016_3_47.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/5370/1/Andrukhiv_Yaroshyk_9.PDF
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8334/1/Наталія Семенова, Анатолій Магльований.pdf
https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-12/09yypmtt.pdf
http://social-science.com.ua/article/573
https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/funkcionalniy_stan_2.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i42/28.pdf
http://www.novapedahohika.com/noloms-276-1.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwism7f0kezdAhWphqYKHVfMBeQ4FBAWMAR6BAgFEAI&url=https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2632/3/5151.doc&usg=AOvVaw1g7orKPcdcJG37jzZGJG0C
https://theses.oa.edu.ua/DATA/13/Ігумнова_dis.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=36&ved=2ahUKEwjz0sW9kuzdAhWJiiwKHYOUBPg4HhAWMAV6BAgFEAI&url=http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/shlahy/prihodko.doc&usg=AOvVaw2A-Z9-V2oqJGtRwVVEjFtz
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1464/1/Кузнєцов М. А., Діомідова Н. Ю. Емоційний інтелект .pdf
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/viewFile/6592/6012
– Іванова О. І. Психоемоційний статус першокласників у процесі їх навчальної діяльності / Іванова О. І., Басанець Л. М. // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко та ін.]. - Суми : [Б. в.], 2007. - С. 246-247.
– Зимина Т. Реформенная депрессия / Т. Зимина // Наука и жизнь. - 2014. - № 6. - С. 115-116.
– Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів / Н. В. Гайова [и др.] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки : научное издание / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів, 2005. - Вип. 31: У 3 т. Т. 1. - С. 103-105.
– Бєлякова С. М. Психологічні особливості професійного становлення студентів / С. М. Бєлякова // Молодий вчений. – 2016. – № 5 (Ч. 3). – С. 539-542.
– Добрянський І. А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу : (з досвіду роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки) / І. А. Добрянський, І. В. Кузнецова // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. - 2012. - № 4. - С. 17-23.
– Шутенко Е. Н. Самореализация студенческой молодежи в процессе вузовского обучения / Е. Н. Шутенко // Психология обучения. - 2012. - № 12. - С. 79-87.
– Фальова О. Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю : на допомогу практ. психологу / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка // Практ. психологія та соц. Робота. - 2011. - № 6. - С. 69-76.
– Демида К. Особистісні риси, що впливають на ефективність процесу адаптації : (за оцінками студентівта викладачів) / К. Демида // Практ. психологія та соц. Робота. - 2013. - № 7. - С. 43-49.
– Лисуренко Л. А. Проблемы социально-психологической адаптации студентов вуза / Л. А. Лисуренко // Инновации в образовании. - 2009. - № 11. - С. 76-80.
– Фірсова О.Ю. Вплив стану психічного здоров'я студентів у період навчання у ВНЗ на реалізацію їх особистості / О. Ю. Фірсова // Наука і освіта. - 2010. - № 3. - С. 131-137.
– Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Г. Подлєсна // Психологія і сусп-во. - 2012. - № 3. - С. 119-122.
– Утлик В.Э. Психологический климат студенческой группы / В. Э. Утлик // Инновации в образовании. - 2010. - № 8. - С. 32-44 : табл.
– Кірейчев А.В. Результати дослідження соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищій школі / А. Кірейчев, Є. Кірейчева // Педагогіка і психологіяпрофесійної освіти. - 2011. - № 2. - С. 126-133 : рис., табл.
– Піонтковський-Вихватень Б. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів ВНЗ / Б. Піонтковський-Вихватень // Вісник / Київський ін-т бізнесу та технологій. - 2010. - Вип. 1 (11). - С. 105-109.
– Першина А. В. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ / А. В. Першина // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 5. - С. 124-135.
– Пономарьова О. Ю. Психодіагностика адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ / О. Ю. Пономарьова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 24 (48) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 95-103.
– Періг І. Психічне здоров'я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ / І. Періг // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації : [український науковий журнал] / Ун-т "Україна", Всеукр. асоц. політ. наук. - Київ : Україна, 2011. - № 3. - С. 299-302.
– Єременк В. М. Причини та наслідки тривожності студентів під час навчання у ВНЗ / В. М. Єременко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. [Серія 21]: Історико-педагогічні студії : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 8. - С. 119-122.
– Фальова О. Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв'язок зі спеціальністю (на допомогу практичному психологу) / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка // "Социс-Прес", Інститут психології ім.Г.С. Костюка АПН України // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 6. - С. 69-76 : табл., рис.
– Циганчук Т. В. Підвищення стресотійкості у студентів ВНЗ / Т. В. Циганчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 8. - С. 18-30.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.10.2018 23.00.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 42058  
Андрей запитує:
Можна будь ласка інформації для курсових робіт : 1) Основи методики вдосконалення фізичних якостей; 2) Система планування фізичного виховання в школі; 3) Педагогічні особливості як фактор успішності діяльності інструкторів з фітнесу Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Методи вдосконалення фізичних якостей
http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/5696-methods-of-improving-the-physical-qualities.html
https://studfiles.net/preview/5461978/page:44/
Методи вдосконалення фізичних якостей (с.148)
http://194.44.152.155/elib/local/sk697191.pdf
https://studfiles.net/preview/5252681/page:2/
Теорія і методика вдосконалення швидкості, удосконалення спритності, гнучкості
http://stud.com.ua/29457/meditsina/fizichna_kultura
http://eprints.cdu.edu.ua/371/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_1.pdf
Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/3kurs/lek/7.pdf
Розвиток витривалості і сили
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3213/1/Goc.pdf
https://studopedia.su/20_15022_osnovi-metodiki-rozvitku-vitrivalosti.html
Основи методики вдосконалення фізичних якостей
http://ua.textreferat.com/referat-597.html
https://www.br.com.ua/referats/fizkultura/19285.htm?dl
Планування фізичного виховання школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/2kurs/lek/11.pdf
Особливості планування та методики контролю за процесом фізичного виховання школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/3kurs/lek/10.pdf
Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах
http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/article/download/80269/75864
Особливості планування процесу фізичного виховання школярів
https://works.doklad.ru/view/Is6LJSzysHk.html
Характеристика основних документів планування навчального процесу з фізичного виховання
http://studopedia.com.ua/1_42187_harakteristika-osnovnih-dokumentiv-planuvannya-navchalnogo-protsesu-z-fizichnogo-vihovannya.html
http://studcon.org/osoblyvosti-planuvannya-robit-iz-fizychnoyi-kultury-uchniv-riznyh-klasiv-zagalnoosvitnih-shkolah
https://www.br.com.ua/kurs/fizkultura/19779.htm
Фітнес з методикою викладання
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1763/1/otravenko.pdf
Професійні компетентності фітнес тренера
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vgnpu_2016_31_18.pdf
https://studfiles.net/preview/5721472/page:17/
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2016/03/Psihologiya-trenera_2014.pdf
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=2845

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.05.2018 18.52.22 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41993  
Андрей запитує:
Необхідно інформацію по предмету для викладання:"Методика фізкультурно - оздоровчої роботи у ВНЗ". Щиро дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6066/1/Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.pdf
https://studiya-zdorov-ya.webnode.com.ua/_files/200000435-9e4a29f435/Фізкультурно-оздоровча робота зі студентською молоддю.pdf
http://www.rusnauka.com/20_AND_2009/Sport/49157.doc.htm
http://oaji.net/articles/2014/755-1397547541.pdf
https://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/diss_kateryna_u.m.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31162/
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2878
file:///C:/Users/User/Desktop/89498-187909-1-SM.pdf
http://lib.khnu.km.ua/dysk/2008/bazylchuk_model.htm
https://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac69b5c43a89521316c26_0.html
http://lib.iitta.gov.ua/3173/1/22.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2012_103_57.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Pavlenko.pdf
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Fizkul-turno-ozdorovitel-nye_zanyatiya_so_studentami
http://3w.ldufk.edu.ua/files/avtoreferaty/2000/ivanova_h_y.PDF
http://ird.npu.edu.ua/files/zyravel.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2749/1/Методичні_рекомендації_до_семінарських_занять.PDF
http://pidruchniki.com/70185/pedagogika/fizichne_vihovannya_studentiv
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2921/1/Sotnyk2.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/2195/1/V_Chekmaryova_konf_GI.pdf
http://library.iapm.edu.ua/metod/2484_fiz_vuh_vuw_n_zakl.pdf
http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/rab_progr_fv_u_vnz.pdf
http://fizkult.cdu.edu.ua/attachments/article/164/Фролова Л.С. Фахова практика_навчальний посібник.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/21210/1/І_том.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7476/1/Саиостійна робота студентів з фізичного виховання.pdf
– Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посібник / В.Л.Волков. – Київ : Освіта України, 2008. – 256 с.
– Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / упор. С.І.Операйло, В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова. – Харків, 2006. – 560 с.
– Наговицын Р. С. Модернизация содержания физкультурно-оздоровительной деятельности в вузе. Инновационная система физических упражнений / Р. С. Наговицын, И. В. Ипатов // Alma Mater (Вестн. высш. шк.). - 2013. - № 3. - С. 56-59.
– Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю : навч. посібник для студентів фак. фіз. виховання ун-тів і пед. ін-тів. - Київ – Вінниця, - 1995. - Ч. 1. - 124 с.
– Бріжатий О.В. Фізкультурно-оздоровча робота у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів м. Глухова / О.В.Бріжатий, П.Ф.Рибалко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків. - 2002. - № 12. - С. 26-30.
– Джуринський П.Б. Інтерактивні методи навчання студентів напряму піготовки ”Фізичне виховання” на репродуктивно-діяльнісному етапі / П. Б. Джуринський // Наука і освіта. – 2015. – № 2. – С. 21-26.
– Фролова Л.С. Фахова виробнича практика. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Фролова, І. Д. Глазирін. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 271 с. : рис., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.05.2018 23.33.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41987  
Андрей запитує:
Добрий день !!! Допоможіть у інфрмації до курсової роботи "медико-біологічний контроль в оздоровчому фітнесі" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамась О. А. Аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к внедрению технологий оздоровительного фитнеса / О. А. Атамась // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 1. – С. 33–35.
Базилевич Н. Особливості організації оздоровчого фітнесу «FitCurves» як здоров’язбережувальної технології для жінок / Н. Базилевич // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 2. – С. 4–8.
Баліцька Є. П. Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі / Є. П. Баліцька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 3–6.
Беляк Ю. І. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу / Ю. І. Беляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 11. – С. 3–7.
Благій О. Тенденції розвитку групових фітнес-програм / О. Благій, Н. Лисакова // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 54–58.
Благій О.Особливості побудови фітнес-програм з використанням засобів велокінетики / О. Благій, А. Нестеров // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2007. - № 1. - С. 38-40.
Василенко М. М. Обґрунтування змісту варіативної частини стандарту вищої фізкультурної освіти майбутнього фітнес-тренера / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 37. – С. 132–137.
Василенко М. М. Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 119–124.
Ващук Л. Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні / Л. Ващук // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2013. – № 3. – С. 7–9.
Гончарова Н. Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу / Н. Гончарова, Л. Денисова, В. Усиченко // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2012. – № 2. – С. 163–166.
Седляр Ю. В. Анализ средств, методов и форм физического воспитания, направленных на профилактику и коррекцию нарушений осанки студентов/ Ю. В. Седляр //Физическое воспитание студентов, 2011. - № 1. - С. 114-117.
Эволюция фитнеса как индустрии здорового образа жизни / Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д. В. Громов, отв. ред. М. Ю. Мартынова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2009. – 544 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.05.2018 18.25.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.268135 seconds