Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Юрій из города: Чернівці :: Вопрос: 27175  
Юрій спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал до теми: "Формування рухових умінь і навичок у молоді в процесі занять гандболом".
Наш ответ:
Добрий день, Юрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вдосконалення тренувального процесу гандболісток 10 - 16 років на різних етапах багаторічної спортивної підготовки з урахуванням особливостей формування функціональних можливостей: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 [Електронний ресурс] / О. В. Циганок; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2011. — 20 с.: a-табл.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11ZOVFFM.zip
Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / О.В. Базильчук; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2004. — 23 с.: рис., табл.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bovpkg.zip
Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Україні (на прикладі гандболу): автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / І.С. Павлюк; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pisupg.zip
Послідовність і ефективність навчання технічним прийомам юних гандболістів на початковому етапі підготовки: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Соловей; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 1999. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99sompep.zip
Спеціальна силова підготовка висококваліфікованих гандболістів у річному циклі тренувального процесу: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / Фадхлун Мурад Бен Алі; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2001. — 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01fbactp.zip
Визначення ігрового амплуа гандболісток за рівнем розвитку ігрового і тактичного мислення // Вісник. — Івано-Франківськ, 2008. — Вип. 9. — С.101–106.
Гандбол : конспект лекцій. / М-со освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; [уклад.: Ю. Б. Ячнюк, М. Ю. Ячнюк, І. О. Ячнюк] — Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. — 119 с.
Гандбол в загальноосвітньому навчальному закладі : Підруч. для викладачів фіз. культури та студ. серед. спец. і вищ. навч. закл. / В.О.Цапенко, В.М.Зайцева, О.Ю.Гусак, А.П.Конох; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 231, [1] с.
Дубовис, Марк. Як навчати елементів техніки гандбола : Методика, практика, рекомендація / Дубовис Марк // Фізичне виховання в школі. - 1997.- 1. - С.35-36.
Зайцев В. П. Морфофункциональные показатели юных гандболистов в подготовительный период // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2002. — N1. — С.81–87.
Козина Ж. Л. Эффективность начального обучения технике гандбола на основе применения современных инфоромационных технологий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. — Х., 2004. — N4. — С.22–28.
Крамской С. И. Использование игровых конвейеров в тренировке юных гандболистов // Слобожанський науково-спортивний вісник. — Х., 2001. — Вип.4. — С.37–39.
Кропивницька Т. Особливості формування структури підготовленості гандболістів 16–18 років // Молода спортивна наука України. — Львів, 2004. — Вип.8, т.1. — С.208–212.
Кубраченко, Александр Григорьевич. Гандбол : учеб. для вузов системы физ. воспитания и спорта. / А. Г. Кубраченко, В. Г. Ткачук; М-во семьи, молодежи и спорта Украины. — Киев: [Б. и.], 2010 (Отпеч. в ОАО «Полиграфкнига») — 415 с.
Методика розвитку швидкісно-силових здібностей юних гандболісток // Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2005. — С.85–88.
Павленко, Яків. Вивчення техніко-тактичних дій у гандболі / Павленко, Яків // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2009. - № 36. - С. 6-11.
Репина А. И. Особенности развития физических качеств школьников, занимающихся гандболом // Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні. — Луганськ, 2008. — Ч.1. — С.189–193.
Рябцев С. П. Контроль та самоконтроль за фізичною підготовленістю та розвитком рухових здібностей юних гандболістів // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2006. — Вип.5, т.3. — С.167–169.
Скалій, Тетяна. Контроль за координаційними здібностями гандболістів на початковому етапі підготовки в ДЮСШ // Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2005. — С.95–98.
Соловей А. М. Исследования динамики физической и технической подготовленности детей, не регулярно занимающихся спортом, при обучении техники игры в гандбол // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 1999. — N3. — С.23–27.
Соловей О. Послідовність і ефективність навчання технічних прийомів гри юних гандболістів на початковому етапі підготовки // Молода спортивна наука України. — Львів, 1999. — Вип.3. — С.225–231.
Фролова Л. С. Використання методики «Balltest» як педагогічного методу підвищення рівня розвитку ігрового і тактичного мислення гандболістів // Вісник. — Запоріжжя, 2009. — N2. — С. 155–160.
Цапенко, Валентин Олександрович. Технічні дії в гандболі : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / В.О.Цапенко, О.Ю.Гусак, Е.Ю.Дорошенко; Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя, 2006. — 135 с.
http://ua-referat.com/Методика_проведення_уроку_волейболу_в_5_7_класах_загальноосвітньої_школи

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 27.02.2012 14.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Запоріжжя :: Вопрос: 27153  
Вікторія спрашивает:
Добрий День! Допоможіть, будь ласка, зайти інформацію на тему:"Профілактика основних відхилень в стані здоров'я у дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної культури" Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Вікторія!
Пропоную вам таку літературу:
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b3ad68a5d43b89421216d37_0.html
http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=902
http://salve.com.ua/vashe-zdorovja/zdorovii-sposib-zhittja/jak-zberegti-zdorovja-shkoljara/
http://ua-referat.com/Розвиток_фізичних_якостей_у_дітей_молодшого_шкільного_віку
http://www.bestreferat.ru/referat-138079.html

Ерофеева, М. Здоровьесберегающая роль внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий // Воспитание школьников. - 2009. - № 10. - С. 13-17
Кудрявцев, В. Физическая культура и развитие здоровья ребенка // Дошкольное воспитание. – 2004. - №1-3, 5. - С.66-71
Леонов, О. Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров'я в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи // Початкова школа. - 2008. - № 12. - С. 53-55
Милейко, В. Игры и упражнения для украпления здоровья детей // Педсовет . -2006. – апрель (№4) - С. 2-5
Миленко, В. Здоровье и физическая культура // Дошкольное воспитание. - 2008. - № 6. - С. 41-53
Мильнер, Е. Оздоровительная гимнастика: мифы и реальность // Физкультура и спорт. - 2010. - № 2. - С. 26-27. -
Наше здоровье // Начальная школа. - 2007. - № 7. - С. 51-56. - [Оздоровительные мероприятия в режиме дня, Гимнастика до занятий, Физкультминутки, Подвижные игры на переменах]
Томан, І. Розвиток фізичних можливостей учнів // Позакласний час. - 2008. - № 12. - С. 55-59. - [Методика. Поради класному керівникові]
Честнова, Г. Здоровье и физическая культура // Дошкольное воспитание. - 2008. - № 10. - С. 43-49. - [Упражнения, игры с мячом. Методика: Ритмическая гимнастика - как вид оздоровления]
Штейн, А. Рецепт в спортзал // Крестьянка. – 2007. - №2. - С. 68-69. - [Спорт полезный для здоровья вашего ребенка. Советы]

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 26.02.2012 10.45.31 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юрій из города: Чернівці :: Вопрос: 27082  
Юрій спрашивает:
Групи державних органів управління фізичної культури
Наш ответ:

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 20.02.2012 18.59.42 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юрий из города: Кермач :: Вопрос: 27044  
Юрий спрашивает:
Складові моделі вчителя фізичної культури
Наш ответ:
Добрий день, Юрій! На Ваш запит пропонуємо:
"МОДЕЛЬ" УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. – Режим доступу : http://www.sibuch.ru/_OLD/3_7-00/pedsovet3_7_2.htm
Каким быть учителю физкультуры. – Режим доступу : http://spo.1september.ru/2004/15/2.htm
Профессиограмма учителя физической культуры. – Режим доступу : http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/«professiogramma-uchitelya-fizicheskoi-kultury»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vpnu_fiz_kult/2011_13/10_Shpil.htm
Психологічні основи професійної майстерності вчителя фізичної культури. – Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat-10562.html
РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2011_55_2/6.pdf
Вимоги до підготовки та модель майбутнього вчителя. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Проблема_особистості_педагога_та_її_формування_в_сучасній_психології
***
Володимир А. Важливий компонент педагогічної майстерності вчителя фізичної культури // Фізичне виховання в школі. – 1998. - №2. – С.30 – 35.
Кудряшов Є.В. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навч. посібник. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченко, 2009. - 358 с.
Михайло К., Віктор М., Федір Ю. Формування творчої особистості вчителя фізичної культури // Фізичне виховання в школі. – 2000. - №1. – С.24 – 26.
Моторин В. М. О структуре профессиональной деятельности учителя физической культуры // Теория и практика физической культуры. – 1980. - №5. – С.45 – 47.
Павлова Л. П. Искусство быть учителем // Физическая культура в школе. – 1991. - №7. – С.3 – 7.
Петунин О. В. Основы профессионального мастерства учителя физической культуры // Физическая культура в школе. – 1979. - №5. – С.17 – 25.

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 17.02.2012 21.13.45 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юра из города: Чернівці :: Вопрос: 26848  
Юра спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка найти "Методику пересування на лижах"
Наш ответ:
Пропонуємо наступну інформацію:
http://www.valueology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines&data[3197][caf_discipl_id]=486&commands[3197]=item,
http://www.br.com.ua/kurs/fizkultura/19772-10.html,
http://skiing.ks.ua/poperemennyij-dvuhshazhnyij-hid-metodyka-navchannya/.
http://skiing.ks.ua/metody-pidhotovky-v-lyzhnomu-sporti/,
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=26853&pg=15,
library.tneu.edu.ua/.../Metoduka vukoru.,
library.phdpu.edu.ua/.../Базилевич Н.О. Лижний спорт,
sky.kolifks.kiev.ua/.../odnochasniy_besshaz,
eprints.kname.edu.ua/.../методичка_по_ли... -,
3w.ldufk.edu.ua/.../..Є
http://ua-referat.com/Лижний_спорт,

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 5.02.2012 14.20.39 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.317273 seconds