Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 45670  
Христина запитує:
Доброго дня, потрібна інформація про музикотерапію для гармонійного розвитку особистості. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні джерела:
Аліксійчук О. С. Етнопедагогіка і народна музикотерапія — основа формування особистості підростаючого покоління / О. С. Аліксійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2009. — Вип. 3. — С. 58-60.
Гаміна Т. С. Музикотерапія як складова артсинтезтерапії / Т. С.Гаміна // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагог. науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 82-90.
Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : наук.-метод. посіб. для вчителів і методистів початк. навчання /О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цудзинович Т.І.», 2007. – 204 с.
Федій О. А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога / О. А. Федій // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагог. науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 282-292.
Боряк О. В. Застосування терапії мистецтвом в логопедичній роботі з учнями початкових класів спеціальної школи [Електронний ресурс] / О. В. Боряк. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_12/80.pdf.
Дмитрук А. П. Гармонійний розвиток творчої особистості засобами музичної терапії за системою Степана Недериці [Електронний ресурс] / А. П. Дмитрук // Всеосвіта : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/garmonijnij-rozvitok-ditej-zasobami-muzikoterapii-za-metodikou-stepana-nederici-61521.html. - Назва з екрана.
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс]/ уклад. Н. Квітка. – Київ : 2013. – 82 с. - Режим доступу: http://balakliya-irc.edu.kh.ua/Files/downloads/Методичний посібник
з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку.pdf.
Сорока О. В. Музикотерапію як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами [Електронний ресурс] / О. В. Сорока, Л. Д. Банкул // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка, соціальна робота. - 2013. - Вип. 27. - С. 192-195. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1896/1/МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РОБОТИ З.pdf.

.: Розділ: Музика :: 16.06.2021 13.01.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45565  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про ритмологію як практику розвитку особистості. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Марченко Е. Сам творю : теор. часть / Е. Марченко ; Ин-т ритмологии Евдокии Марченко. - 4-е изд. - СПб. : РАДАТС, 2010. - 283 с. - (Ритмология для каждого ).
Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : моногр. / за ред. С. Д. Максименко, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузіко. - Суми, 2015. - 430 с.
Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : [моногр.] / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак [та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. — Київ : Кіровоград : ІмексЛТД, 2014. — 228 с.
Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2018 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя : вид-во Хортицької нац. академії, 2018. - 292 с.
Элбакян Е. С. Ритмология как практика развития личности [Електронний ресурс] / Е. С. Элбакян. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ritmologiya-kak-praktika-razvitiya-lichnosti/viewer.

.: Розділ: Музика :: 25.05.2021 09.23.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 45555  
Олена запитує:
Допоможіть з літературою про С. Воробкевича - українського письменника і композитора. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми відповідали на подібний запит, дивіться : Віртуальна довідка - Розширений пошук - Запит за номером - № 12944, 45527. Крім того, перегляньте такий ресурс: Сидор Воробкевич. Музоманія. Вип. 7 [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ogk9LvwktYM. - Назва з екрана.

.: Розділ: Музика :: 21.05.2021 10.03.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45316  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про розвиток музичної культури джазу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бессонова І. "Іноді здається, що історія джазу тільки починається!" / І. Бессонова // Шк. світ. - 2010. - № 31. - Музика. - 2010. - № 8. - С. 11-14.
Бєляєва Л. Витоки джазу / Л. Бєляєва // Шкільний світ. - 2012. - № 31. - Музика. - 2012. - № 8. - С. 18-19.
Бєляєва Л. Витоки джазу / Л. Бєляєва // Шк. світ. - 2012. - № 31. - Музика. - 2012. - № 8. - С. 18-19.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. О. Гавриленко // Всесвіт. - 2012. - № 11-12. - С. 153-167.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. О. Гавриленко // Всесвіт. – 2012. - № 11-12 ; 2013. - № 3-4. - С. 167-184.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. Олексій Гавриленко // Всесвіт. – 2012. - № 11-12 ; 2013. - № 3-4 ; № 5-6. - С. 204-218.
Гебберд К. Гаряче аж геть: труба, джаз і американська культура / К. Гебберд ; з англ. пер. О. Гавриленко // Всесвіт. - 2012. - № 11-12. - С. 153-167.
Народження джазу // Шк. світ. - 2006. - № 29-31. - С. 62-65.
Пащук С. В. Розвиток музичної культури США : ("художня культура", 11-й клас) / С. В. Пащук // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2014. - № 3. - С. 15-18.
Пащук С. В. Розвиток музичної культури США : ("художня культура", 11-й клас) / С. В. Пащук // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2014. - № 3. - С. 15-18.
Полянський Т. Традиційний джаз / Т. Полянський. – Київ : Музична Україна, 2015. - 336 с.
Прісич Н. Музичні ритми Америки / Н. Прісич // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 3. - С. 49-52.
Рижак О. "Джаз - це не стиль, а настрій". До того ж дуже позитивний : [історія джазу] /О. Рижак // Дніпро. - 2010. - № 6-8. - С. 92-93.
Садыкова М. Душа джаза / М. Садыкова, Б. Козаченко // ЭКЗО. - 2006. - № 3. - С. 65-72.
Тарасюк І. М. Освітній сценарій "Музичне мистецтво й сучасність. Джаз" : курс "Музичне мистецтво", 8 клас : [конспект уроку] / І. М. Тарасюк // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2011. - № 1. - С. 30-34.
Тарасюк І. М. Освітній сценарій "Музичне мистецтво й сучасність. Джаз" : курс "Музичне мистецтво", 8 клас : [конспект уроку] / І. М. Тарасюк // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2011. - № 1. - С. 30-34.
Закус І. М. Джаз в Україні: музиканти та перспективи розвитку імпровізаційної музики [Електронний ресурс] / І. М. Закус, Г. Г. Постой // Молодий вчений. – 2017. – № 11. - С. 565-568. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/137.pdf.
Анохіна Т. Зародження та становлення джазового мистецтва як самостійної галузі [Електронний ресурс] / Т. Анохіна // Наука онлайн. - 2019. - №10. – Режим доступу: https://nauka- online.com/ua/publications/kulturologiya/2019/10/zarodzhennya-ta-stanovlennya-dzhazovogo-mistetstva-yak-samostijnoyi-galuzi/.
Коверза О. Становлення джазового мистецтва як феномену музичної культури 20–30-х рр. 20 століття в Україні [Електронний ресурс] / О. Коверза // Актуальні питання гуманітарних наук. Серія: Мистецтвознавство. – 2015. - Вип. 14. – С. 87-98. - Режим доступу: http://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2015_14/87-_Коверза.pdf.
Рось З. Український джаз як культурологічна проблема [Електронний ресурс] / З. Рось // Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s3_6.php.

.: Розділ: Музика :: 30.03.2021 09.05.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 45310  
Яна запитує:
Допоможіть підібрати літературу про фортепіанну творчість українських композиторів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Відповідь на ваш запит шукайте - Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 41920.

.: Розділ: Музика :: 29.03.2021 04.49.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.309142 seconds