Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Аня із міста: Калуш :: Запитання: 46458  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури про композиторську творчість Михайла Вербицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте таку літературу:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бермес І. Л. Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Л. Бермес // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. — 2015. — Вип. 50. — С. 4-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2015_50_3.
Бермес І. Михайло Вербицький і музичний романтизм [Електронний ресурс] / І. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 13. — С. 71-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_13_9.
Букало Н. Михайло Вербицький як збирач народних пісень [Електронний ресурс] / Н. Букало, Б. Луканюк // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 11. — С. 184-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_22.
Загайкевич, Марія Петрівна. Михайло Вербицький: Сторінки життя і творчості / М. П. Загайкевич ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. — Львів : Місіонер, 1998. — 145 с.: іл. — (Історія української музики ; вип. 4: Дослідження).
Захарчук О. Михайло Вербицький, священник і композитор (до 150-их роковин смерті) [Електронний ресурс] / О. Захарчук // Українська музика. — 2020. — Число 3. — С. 95-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2020_3_17.
Новакович М. Ювілейні роздуми про священика і композитора Михайла Вербицького [Електронний ресурс] / М. Новакович // Українська музика. — 2015. — Число 1-2. — С. 13-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_1-2_5.
Павлів Т. І. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» [Електронний ресурс] / Т. І. Павлів, Л. М. Соловей // Київське музикознавство. — 2016. — Вип. 54. — С. 200-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2016_54_29.
Попович О. Солоспіви Михайла Вербицького [Електронний ресурс] / О. Попович // Українська музика. — 2015. — Число 3. — С. 56-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_3_7.
Соловей Л. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» [Електронний ресурс] / Л. Соловей // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 14. — С. 101-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_14.
Ясіновський Ю. Композиторська спадщина отця Михайла Вербицького в історичній ретроспекції: минуле, cучасне, майбутнє [Електронний ресурс] / Ю. Ясіновський // Українська музика. — 2015. — Число 3. — С. 44-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_3_6.

.: Розділ: Музика :: 1.06.2022 12.51.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Канів :: Запитання: 46216  
Костя запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про сучасну фольк музику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступну літературу:
Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : автореф. дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. М. Тормахова ; Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 19 с.
Українська музична культура: від джерел до сьогодення : навч. моногр. / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. - Харкыв : Основа, 2002. - 400 с.
Барановська М. С. Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ–початку ХХІ ст.: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Барановська // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 28. - С. 5-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf.
Роман Н. М. Інтеграція народної музики в сучасну музичну культуру [Електронний ресурс] / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 серп. 2014 р. – Харків : Стеценко І.І., 2014. – С. 244–246.
Тринько О. Українська фолктроніка: синтез фольклору та поп-музики [Електронний ресурс] / О. Тринько // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип 36, т. 3. - С. 43-46. - Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_3/36-3_2021.pdf#page=43.
Фолк-напрями в сучасній українській музиці [Електронний ресурс] // Народна освіта : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://narodna-osvita.com.ua/6603-folk-napryami-v-suchasny-ukrayinsky-muzic.html. - Назва з екрана.
Цюряк І. О. Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок [Електронний ресурс] / І. О. Цюряк, Н. С. Борисенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - 2021. - Вип. 197. - С. 181-184. - Режим доступу: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/949/880.

.: Розділ: Музика :: 26.01.2022 14.40.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Полтава :: Запитання: 45891  
Оксана запитує:
Доброго дня. Будь ласка, допоможіть знайти інформацію з теми:"Матеріали до Міжнародного дня музики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам скористатися наступними матеріалами:
Грінченко, М. Історія української музики / М. Грінченко. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Вид-во Укр. муз. ін-ту, 1961. – 192 с.
Дивовижний світ звуків : 1 жовтня - Міжнародний день музики // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 9. - С. 12-14.
Живі сторінки української музики : статті, дослідження, публікації / упоряд. Л.Б.Архімович, Т. В. Шеффер. – К.: Наук. думка, 1965. – 199 с.
Кияновська, Л. О. Українська музична культура : навчально-методичний посібник / Л. О. Кияновська. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Тернопіль : СМП "Астон", 2000. – 184 с.
Кращі виховні заходи. Сценарії / упоряд. О. В. Гноінська. – Харків : Веста, 2009. - 320 с. - (Рідна школа). – Режим доступу: http://poltavskyi-nvk.kh.sch.in.ua/Files/downloads/sample.pdf
Нотна веселка душі : 1 жовтня - Міжнародний день музики // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 9. - С. 40-41.
Свято - пам'ять народу : матеріали до бесід з учнями // Позакласний час. - 2021. - № 3. – С. 2-12.
https://naurok.com.ua/calendar/october/mizhnarodniy-den-muziki
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-do-mizhnarodnogo-dnya-muziki-hay-muzika-luna-222971.html
https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-mizhnarodniy-den-muziki-1380.html
https://naurok.com.ua/biblioteka/muzichne-mistectvo/typ-4
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-do-dna-muziki-146282.html
https://vseosvita.ua/library/miznarodnij-den-muziki-v-ditacomu-sadku-podoroz-na-planetu-barvistoi-muziki-175028.html
https://www.pedrada.com.ua/article/2314-stsenary-rozvagi-do-mjnarodnogo-dnya-muziki
https://library.vspu.edu.ua/vistavki/muzika/muzika.htm
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-cikavij-svit-muziki-1470.html
https://nadoest.com/scenarij-vihovnogo-zahodu-prisvyachenogo-vsesvitneomu-dnyu-muz
https://urok.osvita.ua/materials/outschool/48474/
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/973-muzik

.: Розділ: Музика :: 29.09.2021 12.54.34 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Пирятин :: Запитання: 45885  
Катя запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література з музичної освіти школярів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Турчин Т. Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення / Т. Турчин // Рідна шк. - 2012. - № 8/9. - С. 56-60.
Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку / Т. Турчин // Рідна шк. - 2011. - № 7. - С. 64-68.
Турчин Т. М. Ком'пютерізація в початковій музичній освіті / Т. М. Турчин // Наша шк. - 2011. - № 3. - С. 63-67.
Турчин Т. Культурологічні чинники підсилення ефективності початкової музичної освіти / Т. Турчин // Молодь і ринок. - 2012. - № 5. - С. 81-85.
Турчин Т. М. Педагогіка мистецтва : навч. посіб. / Т. М. Турчин ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 270 c.
Турчин Т. М. Початкова музична освіта: проблеми модернізації : моногр. / Т. М. Турчин. - Чернігів : Десна, 2013. - 367 c.
Турчин Т. Пріоритетність інтуїтивно-образного осягнення музичного мистецтва молодшими школярами в навчальному процесі / Т. Турчин // Рідна шк. - 2011. - № 6. - С. 69-73.
Турчин Т. М. Принципи оновлення музичної освіти в сучасній початковій школі / Т. М. Турчин // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Пед. науки. - 2012. - № 22, ч. 4. - С. 91-99.
Турчин Т. Роль інформаційно-пояснювального методу у підсиленні творчої складової початкової музичної освіти / Т. Турчин // Молодь і ринок. - 2013. - № 6. - С. 90-95.
Турчин Т. М. Теоретико-методичні засади модернізації початкової музичної освіти в Україні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Т. М. Турчин; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 44 c.
Основні питання музичної освіти і виховання в загальноосвітній школі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://garmoniyanot.ucoz.com/index/osnovni_pitannja_muzichnoji_osviti/0-47.
Турчин Т. М. Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук / Т. М. Турчин ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2006. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06ttmdms.zip.

.: Розділ: Музика :: 27.09.2021 14.16.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алісв із міста: Чернігів :: Запитання: 45832  
Алісв запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про творчість Дворжака. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Бас Л. О. Розповіді про композиторів / Л. О. Бас ; худож. А. В. Площинський. - Вип. 2. - Київ : Муз. Україна, 1969. - 123 с. : іл.
Зарубіжні композитори : довід. школяра / упоряд. В. Островський. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2009. - 50 с.
Антонін Дворжак (1841-1904) [Електронний ресурс] // Музична абетка : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://muzabetka.com.ua/biograf-dvorzak.html. - Назва з екрана.
Дворжак Антонін [Електронний ресурс] // Нотна бібліотека капели "Дударик" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.library.dudaryk.ua/ua/authors/~Dvorzhak_Antonin_Leopold. - Назва з екрана.
Музичний казкар Антонін Дворжак [Електронний ресурс] // Moderato.in.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/dvorak.html. - Назва з екрана.
Шерстюк А. Вокально-хорова творчість Антоніна Дворжака в контексті його композиторського стилю [Електронний ресурс] / А. Шерстюк ; Харків. держ. академія культури. - Харків, 2021. - 45 с. - Режим доступу: http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/892/Шерстюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Музика :: 14.09.2021 12.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.350487 seconds