Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45778
   


Автор запитання: Ольга із міста: Надвірна :: Запитання: 47694  
Ольга запитує:
Організація архівних документів. Світовий досвід
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу:
Ковпак В. Архівні колекції як складник інформаційно-комунікаційної діяльності української еміграції / В. Ковпак // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 9. - С. 34-37.
Коржик Н. Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 8. - С. 21-24.
Архіви України : путівник / [за заг. ред. І. Матяш]. - К. : Горобець, 2007. — 183 с. : іл.
Архіви - наука - суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р. / Держ. архів. служба України [та ін.] ; [редкол. : Г. І. Калінічева та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 193 с.
Музейна справа. Бібліотеки. Архіви : навч. посіб. (для позааудитор. діяльності та самост. роботи) / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: І. М. Байбакова та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 67 с. : іл.
Левченко Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація / Лариса Левченко ; [наук. ред.: Матяш І. Б.]. - Миколаїв : Іліон, 2013. — 1203 с. : іл., табл.
Боряк Г. В .Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині = Theets in archives: new danger, new challenge how to prevent losses / Hennadii Boriak : матеріали повідомл. на 7-й Європ. конф. арх., Варшава, 18-20 трав. 2006р. / Геннадій Боряк ; пер. англ. Ольга Шаленко ; Держ. ком. арх. України. - К. : [б. в.], 2006. - 58 с. : іл.
Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / за заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - Київ : Видавн. дім «КМ Академія», 2002. - 356 с.
Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі : метод. рекомендації : затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 38 / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, Т. Я. Купрунець.- Київ, 2017. - 38 с.
Антоненко І. Організація архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / І. Антоненко // Студії з архівної справи та документознавства. — 1996. - Т. 1. - С. 124-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1996_1_20.
Максимчук (Бабій) О. Б. Архівні електронні ресурси Канади: розвиток, особливості, пошук: Магістерська робота [Електронний ресурс] / О. Б. Максимчук (Бабій). – Режим доступ: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32965/1/Максимчук (Бабій).pdf
Бездрабко В.В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти [Електронний ресурс] / В.В. Бездрабко // Сумська старовина. – 2018.– № LII.– Режим доступ: https://starovyna.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/7-Бездрабко.pdf
Попова Л.Стандартизація у сфері архівної справи: міжнародний досвідта проблеми гармонізації в Україні [Електронний ресурс] / Л. Попова, А. Хромов // Особливе адміністративне право. – Режим доступ: file:///C:/Users/bibl-04/Downloads/748-Article Text-1297-1-10-20220708 (3).pdf
Калінічева Г.І. Романовський Р.В. Міжнародні стандарти у сфері архівної справи та керування документаційними процесами: проблеми гармонізації в Україні [Електронний ресурс] / Г.І. Калінічева, Р.В Романовський // Статті та повідомлення. - 2015. - С. 54–73. - Режим доступ: URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/03-4.pdf
Загальний міжнародний стандартний архівний опис ISAD(G), друге видання [Електронний ресурс].- Електронні дані. - Режим доступу: URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/1999_ISAD_G.pdf – Назва з екрана. – Дата звернення: 11.03.2024

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 11.03.2024 13.53.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 47692  
Христина запитує:
Український національний музей-архів у Празі: історія створення та основні напрямки діяльності
Наша відповідь:
Добрий день, Христино! Радимо вам таку літературу:
Батрак Л. В. Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із колекції «Український музей в Празі» ЦДАГО України) [Електронний ресурс] / Л. В. Батрак // Архіви України. — 2018. — № 5-6. — С. 135-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_5-6_15.
Боряк Т. Г. Переміщення «Празького архіву» української еміграції з Праги до Києва (1945-1983) [Електронний ресурс] / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_1_6.
Боряк Т. Г. Початок оперативної розробки «Празького архіву»: (1945–1946) [Електронний ресурс] / Т. Г. Боряк // Архіви України. — 2010. — № 2. — С. 47-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2010_2_5.
Боряк Т. Історія колишнього спецфонду Державної архівної бібліотеки як депозитарію бібліотечних колекцій «Празького архіву» [Електронний ресурс] / Т. Боряк // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 2. — С. 14-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2009_2_2.
Боряк Т. Фонди Українського вільного університету в бібліотечному сегменті «Празького архіву» [Електронний ресурс] / Т. Боряк // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 1. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_1_6.
Карамаш С. Створити музей архіву – від теорії до практики [Електронний ресурс] / С. Карамаш // Архіви України. — 2009. — № 3-4. — С. 279-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_3-4_27.
Кентій А. В. Фонд «Український музей у Празі» ЦДАГО України як складова «Празького архіву» (за результатами впорядкування) [Електронний ресурс] / А. В. Кентій // Архіви України. — 2000. — № 1-3(243). — С. 43-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2000_1-3(243)__6.
Мага І. М. Нове слово у дослідженні «Празького архіву» (Нотатки з презентації книги Тетяни Боряк «Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)» [Електронний ресурс] / І. М. Мага // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_18.
Палієнко М. Український національний музей-архів у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності [Електронний ресурс] / М. Палієнко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2004. — Т. 11. — С. 13-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2004_11_2.
Палієнко М. Г. Архівні центри в українській еміграції в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / М. Г. Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 31 с.
Хлєбіна А. Український музей в Празі онлайн [Електронний ресурс] / А. Хлєбіна // Архіви України. — 2022. — № 2. — С. 118-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2022_2_9.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2024 19.08.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Надвірна :: Запитання: 47690  
Тетяна запитує:
Тема курсової: Архівна справа у Німеччині. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Антоненко І. Організація архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / І. Антоненко // Студії з архівної справи та документознавства. — 1996. — Т. 1. — С. 124-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1996_1_20.
Бурім Д. Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини [Електронний ресурс] / Д. Бурім, О. Кураєв, Ю. Мицик, Т. Себта // Студії з архівної справи та документознавства. — 2007. — Т. 15. — С. 141-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_24.
Вербіцька О. Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці [Електронний ресурс] / О. Вербіцька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2010. — Вип. 28. — С. 211-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_28_21.
Гаранін О. Дослідження архівної україніки в Німеччині (на прикладі навчальних програм Українського вільного університету у Мюнхені за 1991–2001 рр.) [Електронний ресурс] / О. Гаранін // Пам’ятки. — 2011. — Т. 12. — С. 145–157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pam_2011_12_15.
Гаранін О. Дослідження архівної україніки в Німеччині (на прикладі навчальних програм Українського вільного університету у Мюнхені за 1991–2001 рр.) [Електронний ресурс] / О. Гаранін // Пам’ятки. — 2011. — Т. 12. — С. 145–157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pam_2011_12_15.
Кисельова Л. Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства [Електронний ресурс] / Л. Кисельова // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2012. — Вип. 4. — С. 142-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2012_4_19.
Кошеварова Н. Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Н. Г. Кошеварова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2016. — № 4. — С. 56-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_4_10.
Купрунець Т. Я. XIV Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи «Комплектування архівів у цифровому світі ХХІ сторіччя» [Електронний ресурс] / Т. Я. Купрунець // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 268-272. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_26.
Мєшков Д. Конфіскація та повернення німецьких архівів [Електронний ресурс] / Д. Мєшков // Архіви України. — 2006. — № 1-6. — С. 432-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2006_1-6_28.
Палієнко М.Г. Архівні центри в українській еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / М.Г. Палієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 31 с.
Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку : Матеріали ІІ Міжнар. наук. семінару «Кайндл. Читання», Чернівці, 28 – 29 трав. 2005 р. / ред.: Г. К. Кожолянко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. Каф етнології, ант. та середньовіч. історії, Буков. етнограф. т-во, Буков. центр арх. дослідж., Чернів. обл. від-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченка. — Чернівці : Прут, 2005. — 386 c.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.03.2024 11.04.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Львів :: Запитання: 47670  
Євгенія запитує:
Добрий день! Потрібна література до курсової роботи на тему: «Основні вимоги документального оформлення та опису особових колекцій»
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.02.2024 16.51.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Данило із міста: Київ :: Запитання: 47654  
Данило запитує:
Добрий день! Цікавить література до курсової роботи на тему: "Зв'язки з громадськістю у системі формування корпоративного бренду на прикладі бібліотеки імені Олени Теліги".
Наша відповідь:
Антонюк О. Популяризація бібліографічної продукції як важливий складник рекламно-інформаційної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] : бібліотекознавство. Бібліографознавство / О. Антонюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2023. — № 3. — С. 42-48. — Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290982/284600
Базиленко І. Бренд-технології у популяризації бібліотечних ресурсів [Електронний ресурс] : (бібліотечний квілт) : вітчизняний та зарубіжний досвід / І. Базиленко // Бібліотека у форматі Д°. — 2017. — № 2. — С. 50-51. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/109#page/50/mode/2up
Бацай Л. Роль громадськості у формуванні та реалізації бібліотечної політики [Електронний ресурс] : професійне спілкування / Л. Бацай // Бібліотека у форматі Д°. — 2021. — № 2. — С. 10-14. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/126#page/12/mode/2up
Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали міжнар. наук. конф. : (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.). Т. 2 / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Українська бібліотечна асоціація ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; Асоціація бібліотек України... ; редкол.: Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко [та ін.]. — Київ : [б. в.], 2019. — 394 с.
Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Українська бібліотечна асоціація ; М-во культури України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Харківське обласне відділення (філія) ВГО "Українська бібліотечна асоціація" ; уклад. Л. В. Глазунова, С. М. Міценко. — Харків : Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, 2015. — 285 с.
Бондаренко В. QR-код як інструмент маркетингової діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] : інформаційні технології: практика і перспективи / Бондаренко, Вікторія // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2020. — № 5. — С. 127-142. — Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/205735/205804
Булахова Г. Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 556-566. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_56
Булахова Г. Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 50. — С. 509-517. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_40
Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 39. — С. 256-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_23
Василенко Ю. Бібліотека для дітей - місце, яке надихає, мотивує та дивує [Електронний ресурс] / Ю. Василенко // Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові практики і технології розвитку : матер. наук.-практ. конф. директорів обл. бібліотек для дітей, 9-11 жовт. 2018 р., м. Маріуполь. — 2018. — С. 45-52.
Вилегжаніна Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 4-5.
Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 7-9.
Голосна О. Як залучити дітей до читання сучасних українських книг: нові формати бібліотечної практики [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Голосна, Г. Чмельова // Бібліотека у форматі Д°. — 2018. — № 4. — С. 51-55. Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/115#page/50/mode/2up
Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 4. — С. 13-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_4_5
Ісаєнко, Олександр Олександрович. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / Ісаєнко, Олександр Олександрович ; НАН України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. Ю. Андрушко, Г. Малигон. — Київ : [б. в.], 2011. — 157 с.
Кислова О. Рекламна діяльність дитячих бібліотек України у 1991-2011 рр. [Електронний ресурс] : (за матеріалами дослідження) : професійне спілкування / О. Кислова // Бібліотека у форматі Д°. — 2021. — № 3. — С. 10-14. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/127#page/14/mode/2up
Кислова О. Кожен робить маркетинг, або Сучасна формула успіху [Електронний ресурс] : соціальне партнерство / О. Кислова // Бібліотека у форматі Д°. — 2019. — № 1. — С. 14-16. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/116#page/20/mode/2up
Кияниця Є. Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. Кияниця ; Київський національний університет культури і мистецтв ; Київський національний торгівельно-економічний університет. — Київ : Ліра-К, 2018. — 179 с.
Кияниця Є. О. Основні моделі зв'язків з громадськістю в соціально-культурній сфері [Електронний ресурс] / Є. О. Кияниця // Інтегровані комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 36-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/integcommu_2016_1_8
Лазоренко Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів [Електронний ресурс] / Ю. Лазоренко // Бібліотечний вісник. — 2014. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_2_7
Маранчак Н. Соціальна мережа TikTok як засіб інтернет-маркетингу бібліотек України [Електронний ресурс] : бібліотеки у цифровому середовищі / Н. Маранчак // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2022. — № 10. — С. 22-35. — Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/269440/266018
Новальська Т. Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокультурному просторі / Т. Новальська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 14-15. — Рец. на кн.: Булах Т. Рекламна комунікація в книжковій галузі : монографія / Т. Булах. — Харків : ХДАК, 2017. — 232 с.
Орлик С. Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / С. Орлик, З. Стежко // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. — 2021. — Вип. 11. — С. 348-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/colscart_2021_11_17
Пилипець Т. Брендинг і айдентика в бібліотеці : з досвіду роботи / Т. Пилипець // Бібліотечна планета. — 2021. — № 1. — С. 15-16.
Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 6. — С. 8-12.
Сенченко М. Бібліотека в інформаційному просторі і часі : інтерв'ю з директором Державної наукової установи "Книжкова палата України" : бібліотечна справа / М. Сенченко ; бесіду вела С. Герасимова // Бібліотечна планета. — 2020. — № 4. — С. 20-21.
Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках : інтернет-технології в бібліотеках / О. Соцков // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2018. — № 4. — С. 13-16.
Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. — 2016. — № 3. — С. 19-23.
Темчур К. О. Бренд бібліотеки в системі територіального брендингу [Електронний ресурс] / К. О. Темчур // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — Вип. 54. — С. 92-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2019_54_11
Терещенко Д. А. Стратегія зв`язків з громадськістю у системі менеджменту організації [Електронний ресурс] / Д. А. Терещенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 32. — С. 308-312. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2010_32_69
Тишкевич К. Імідж бібліотек та PR-супровід їхньої видавничої продукції [Електронний ресурс] : реклама в бібліотеці / Тишкевич, Катерина // Бібліосвіт. — 2020. — № 4. — С. 33-44. — Режим доступу: http://profy.4uth.gov.ua/methodical-work-of-the-state-library-of-ukraine-for-youth/newsletter-bibliosvit/2020-vip-73-76/bibliosvit-76-no4
Шестопал І. Соціальне партнерство - ефективний шлях і пріоритетний напрям для реалізації проектних ідей у діяльності сучасної дитячої бібліотеки [Електронний ресурс] / І. Шестопал // Бібліотека у форматі Д°. — 2017. — № 4. — С. 20-22. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/111#page/20/mode/2up

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.02.2024 07.54.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.302847 seconds