Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45645
   


Автор запитання: Олена із міста: Черкаси :: Запитання: 47653  
Олена запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про культурно-просвітницьку діяльність Йосипа Сліпого. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо вам таку літературу:
Гірна Н. М. Культурно–освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Н. М. Гірна // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__7.
Гоян І. Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / І. Гоян, І. Коваль // Етнос і культура. — 2013-2014. — № 10-11. — С. 115-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etnik_2013-2014_10-11_15.
Гумницька Н. Духовний провідник нації : [постать Йосипа Сліпого] / Н. Гумницька // Дзвін. — 2018. — № 12. — С. 177-179.
Іванкович І. Патріярх Йосиф Сліпий і діяспорні діячі Наукового товариства ім. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Іванкович // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. — 2023. — № 18. — С. 11-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2023_18_3.
Мученик церкви Христової : 17 лютого — 125 років від дня народження Верховного Архієпископа Йосипа Сліпого // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 1. — С. 69-71.
Огірко О. Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти українського народу [Електронний ресурс] / О. Огірко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1(3). — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(3)__20.
Рудницький Л. І. Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове товариство ім. Шевченка [Електронний ресурс] / Л. І. Рудницький // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. —2017-2018. —№ 4-3. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_4.
Сергієнко В. В. Моральний імператив патріарха Йосифа Сліпого як альтернатива радянській ментальності [Електронний ресурс] / В. В. Сергієнко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2018. — Вип. 50. — С. 179-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2018_50_18.
Сергієнко В. В. Моральний імператив патріарха Йосифа Сліпого як альтернатива радянській ментальності / В. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2018. — Вип. 50. — С. 178-183.
Скакальська І. Б. Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець [Електронний ресурс] / І. Б. Скакальська, І. Б. Швалюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2015. — Вип. 5. — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2015_5_9.
Швалюк І. Б. Діяльність науково-освітніх товариств створених Йосифом Сліпим [Електронний ресурс] / І. Б. Швалюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2016. — Вип. 6. — С. 22-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2016_6_5.
Штука С. Культурно-просвітницька діяльність Йосифа Сліпого (1922 – 1945 рр.) [Електронний ресурс] / С. Штука // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. — 2014. — Вип. 10. — С. 207-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2014_10_23.
Штука С. Митрополит Йосиф Сліпий в національно-духовному житті України (1892–1984 рр.) [Електронний ресурс] / С. Штука // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 226-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.02.2024 19.49.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 47637  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть з пошуком лекцій про історію та культуру свого народу, національну ідентичність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історія України для дітей / А. Лотоцький. — Івано-Франківськ : Просвіта, 1993. — 255 с.,
Історія України для дітей Ч. 2 : Галицько-Волинська держава / іл. М. Фартух. — Львів : Світ дитини. — 1934. — 64 с.
Історія України для дітей Ч. 3 : Козаччина / іл. М. Фартух. — Львів : Світ дитини, 1934. — 96 с.
Історія України для дітей. Козаччина / іл. Михайла Фартуха. — Ню Йорк : Говерля, 1962. — 96 с.
Олійник Д. С. Особливості виховання національної ідентичності засобами міні-музею у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Д. С. Олійник. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/36245/1/стаття 4 Олійник.pdf. — Назва з екрана.
Саврій Ю. Ф. Внесок С. Русової в організацію дошкільної освіти національного змісту дошкільного віку [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Саврій. — Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/42720/ZBIRNIK_TEZ_MARAFON.pdf?sequence=1#page=166. — Назва з екрана.
Словінські лєгенди / А. Медвед ; пер. А. Лотоцький ; образки А. Кожелій. — Львів : Світ дитини, 1939. — 68 с.
Стягунова О. О. Передумови використання ідей української народної педагогіки у дошкільних навчальних закладах / О. О. Стягунова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2011. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_18.
Чорновіл Т. Історія України для дітей. Київське князівство / Т. Чорновіл, А. Лотоцький. — Львів : Стрім, 1994. — 103 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.02.2024 08.47.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 47621  
Катерина запитує:
Цікавить інформація про аудіовізуальне мистецтво
Наша відповідь:
Алфьорова З. "Нове" українське кіно в контексті сучасного аудіовізуального мистецтва [Електронний ресурс] / З. Алфьорова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2020. — Т. 3, № 2. — С. 213-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2020_3_2_9
Алфьорова З. І. Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності в практиці та теорії мистецтва (на основі аудіовізуального мистецтва) [Електронний ресурс] / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. — 2018. — Вип. 61. — С. 352-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2018_61_37
Алфьорова З. І. Теоретичні та практичні засади формування "універсального погляду" в сучасному аудіовізуальному мистецтві (операторський аспект) [Електронний ресурс] / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2018. — № 2. — С. 5-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2018_2_3
Алфьорова З. Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття [Електронний ресурс] / З. Алфьорова // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 3. — С. 40-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_3_7
Балабан О. І. Ринкові засади організації роботи в галузі сценічного та аудіовізуального мистецтв та виробництва [Електронний ресурс] / О. І. Балабан, О. М. Венгер, О. Б. Опанасик // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. — 2019. — Вип. 53. — С. 200-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2019_53_14
Безручко О. Особливості й умови розвитку регіонального аудіовізуального мистецтва та виробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Безручко, М. Староста // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2018. — Вип. 2. — С. 12-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2018_2_3
Гавран І. А. Методичне підгрунтя формування професійної акторської майстерності студентів у галузі аудіовізуального мистецтва [Електронний ресурс] / І. А. Гавран // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 2. — С. 74-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2017_2_15
Ландяк О. "Аудіовізуальне мистецтво" як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі [Електронний ресурс] / О. Ландяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2017. — № 1. — С. 213-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_1_32
Левченко О. Зміна парадигми аудіовізуальних мистецтв у ситуації експансії цифрових технологій [Електронний ресурс] / О. Левченко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2018. — Вип. 2. — С. 42-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2018_2_6
Новікова Л. Динаміка зміни іміджу України в аудіовізуальному мистецтві XXI століття [Електронний ресурс] / Л. Новікова // Матеріали до української етнології. — 2022. — Вип. 21. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2022_21_14
Печеранський І. До питання сучасної української історіографії аудіовізуального мистецтва і виробництва [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. — 2022. — Вип. 42. — С. 103-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2022_42_17
Печеранський І. Культуротворчий потенціал аудіовізуальних технологій у масовому мистецтві другої половини XX – початку XXI століття [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2023. — Т. 6, № 1. — С. 92-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2023_6_1_11
Сінельнікова В. Народна музика у творах сучасного українського аудіовізуального мистецтва ("Довбуш", "Мавка", "Поводир"): музично-критичний нарис [Електронний ресурс] / В. Сінельнікова, М. Бережнюк // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 177-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucasma_2023_6_2_8
Сушко П. М. Особливості підготовки продюсерів аудіовізуального мистецтва та виробництва: світовий досвід для України [Електронний ресурс] / П. М. Сушко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2023. — Вип. 32. — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2023_32_15

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.02.2024 15.29.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47608  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібна література на таку тему: Дослідження пам'яток трипільської культури. Дякую.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день. Перегляньте таку літературу завашим запитом:
Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. студент. археол. конф., 28 - 29 верес. 2010 р., Кам’янець-Подільський / ред.: О. М. Завальнюк; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. — Кам’янець-Поділ. : Сисин О.В., 2010. — 144 c.
Відейко М. Трипільська археологічна культура в Україні / М. Відейко // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — № 3. — С. 22-25.
Заєць І. І. Дослідження пам’яток трипільської культури на середньому Побужжі [Електронний ресурс] / І. І. Заєць // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 1999. — Вип. 1. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_1999_1_3.
Мицик В. Ф. За законом світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд українського народу / В. Ф. Мицик; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2007. — 328 c.
Овчинников Е. В. Трипільське населення Нижнього Поросся (етапи В II — С I) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Е. В. Овчинников ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2007. — 20 с.
Романовський В. С. Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток Трипільської археологічної культури [Електронний ресурс] / В. С. Романовський // Вісник Харківської державної академії культури. — 2014. — Вип. 44. — С. 4-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_44_3.
Рудь В. С. Картографування пам’яток трипільської культури Південно-Східної Вінниччини [Електронний ресурс] / В. С. Рудь // Археологія і давня історія України. — 2015. — Вип. 4. — С. 134-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2015_4_12.
Ткачук Т. М. Багатошарова пам’ятка трипільської культури Тимків на Середньому Придністер’ї [Електронний ресурс] / Т. М. Ткачук, Я. М. Яковишина, С. М. Лисюк // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2018. — Вип. 22. — С. 236-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mdapv_2018_22_15.
Трипільська цивілізація у спадщині України : Матеріали та тези доп. конф., присвяч. 110-річчю відкриття трипіл. культури, що проходила у Києві 30 - 31 трав. 2003 р. / ред.: І. Т. Черняков; Укр. благод. фонд «Трипілля», Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2003. — 328 c.
Цвек О. В. Вивчення пам’яток трипільської спільності Верхнього Подністров’я / О. В. Цвек, Н. М. Скакун, В. В. Терьохіна // Археологія. — 2017. — № 2. — С. 90-109.
Шманько О. В. Найважливіші відкриття та дослідження пам’яток трипільської протоцивілізації на території Чернівецької області в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Шманько // Чорноморський літопис. — 2012. — Вип. 5. — С. 128-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2012_5_22.
Яковишина Я. М. Адам Кіркор: відкриття та перші дослідження трипільських пам?яток в Україні на Придністер’ї [Електронний ресурс] / Я. М. Яковишина // Археологія. — 2023. — № 2. — С. 137-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2023_2_9.
Яковишина Я. М. Історія дослідження трипільських пам’яток заліщицької групи [Електронний ресурс] / Я. М. Яковишина // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2021. — Вип. 34. — С. 254-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2021_34_22.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.01.2024 08.42.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Кропивницький :: Запитання: 47575  
Ігор запитує:
Доброго дня та мирного неба! Підкажіть, будь ласка, яким чином можна ознайомитися з випусками зінов’євської газети "Червоний шлях" за 1927 р.? Наперед вдячний за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо переглянути Журнал «Червоний шлях» в електронній бібліотеці «Культура України» https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=7255

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.01.2024 07.57.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324871 seconds