Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 38430  
Аліна запитує:
Доброго дня,мене цікавить тема:"Культурно-пізнавальний туризм в Італії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Краще, все ж таки, уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо). Від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо Вам переглянути:
-відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – РОзділ "Туризм".
Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 343 с.
Алєшугіна Н. О. Туристичне країнознавство у таблицях і схемах : [навч. посіб.] / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська, І. В. Смаль. - Ніжин : Лисенко М.М., 2011. - 386 c.
Басюк Д. І. Винний туризм Італії [Текст] / Д. І. Басюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - Вип.19 (31). - С. 350-360.
Бойко О. В. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / О. В. Бойко, І. І. Волкова, Г. І. Гапоненко, Ю. П. Грицак, А. П. Гуслєв ; ред.: А. Ю. Пафіненко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - 279 c.
Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 31. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_18.
Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження / І. Кравчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 134-141.
Лола Ю. Ю. Логістика в міжнародному туризмі [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Лола ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. - 246 с.
Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / М. Мальська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(2)__21.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) [Електронний ресурс] / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - Київ : Знання, 2006. - 272 c.
Смаль І. В. Туристичні ресурси світу : навч. посіб. / І. В. Смаль ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 336 с.
Устименко Л. М. Історія туризму : навчальний посібник / Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Устименко. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище [Електронний ресурс] / Л. М. Устименко // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_17.
Урбан О. А. Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. А. Урбан // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. - 2013. - Вип. 10. - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2013_10_27.

.: Розділ: Туризм :: 24.02.2016 17.08.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Вінниця :: Запитання: 38388  
Катя запитує:
Доброго дня, мене цікавить тема "Релігійний туризм в Ізраїлі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя!

Радимо Вам подивитись такі джерела:

1. http://svitohlyad.com.ua/podorozhi/relihijnyj-turyzm-v-izrajili/ - Релігійний туризм в Ізраїлі.

2.https://internationalconference2014.wordpress.com/2014/10/17/особливості-сучасного-розвитку-хрис/ - Особливості сучасного розвитку християнського паломницького туризму в Ізраїлі.

3. http://infotour.in.ua/senin13.htm - Сенін, В. С. Організація міжнародного туризму. Глава 13: Релігійний і паломницький туризм.

4. http://pidruchniki.com/1842112043764/turizm/religiyno-palomnitskiy_turizm - Релігійно-паломницький туризм.

5. http://ua-referat.com/Релігійний_туризм – Релігійний туризм: дипломна робота.

6. http://vsitury.com.ua/offer/61 - Ізраїль.
http://tourism-book.com/books/book-29/chapter-1339/ - Поняття релігійного туризму.

7. http://robinzon.kiev.ua/images/glavred/R34.pdf - Ізраїль. Свята Земля лише одна.

8. http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/58340-Izrail-kak-perspektivnoe-napravlenie-vyezdnogo-turizma.html - Ізраїль як перспективний напрямок виїзного туризму.

9. http://www.asd.in.ua/archives/1188325963 - Израиль. Религиозный туризм или приобщение к вечности?

.: Розділ: Туризм :: 17.02.2016 23.08.50 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Вінниця :: Запитання: 38382  
Катерина запитує:
Доброго дня, мене цікавить тема "Релігійний туризм в Ізраїлі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Перегляньте, будь ласка, наступні матеріали:
1. Довгань, Г. Д. Країнознавство [Текст] : довідник / Г. Д. Довгань, Г. Д. Сиротенко, О. Г. Стадник. - Х. : Ранок. - [Б. м.] : Веста, 2007. - 480 с.
2. Израиль [Текст] / авт. текста Ф. Бурбон ; графич. дизайнер П. Балоко. - Израиль : Steimatzky LTD, 2001. - 128 с.
3. Израиль [Текст] : географический справочник / ред. М. Михаэли ; пер. с иврита и англ. А. Финкельберг. - Дополнение к двухтомнику “Государство Израиль”. Во всех трех книгах используются материалы “Краткой еврейской энциклопедии” (КЕЭ), издаваемой в Иерусалиме. - Израиль : Библиотека Алия, 1989. - 260 с. - Б. ц.
4. ¬Крюков, А. А. Израиль сегодня [Текст] : страноведческий словарь-справочник / А. А. Крюков ; ред. В. Б. Панин ; худ. М. В. Вишневский. - М. : МУРАВЕЙ-ГАЙД, 2000. - 272 с.
5. Низовский, А. Ю. Иерусалим [Текст] / А. Ю. Низовский. - М. : Вече, 2006. - 161 с.¬
***
1. Горобець, М. Ізраїль. Слідами Спасителя [Текст] / М. Горобець // Міжнародний туризм. - 2007. - N1. - С. 34-40. ; Міжнародний туризм. - 2007. - N 2. - С. 42-50.
2. Горобець, І. Ізраїль. Земля і небо / І. Горобець // Міжнародний туризм. – 2012. – №5. – С. 96-103.
3. Гудзевата, М. Ізраїль. Славетне і незнане / М. Гудзевата // Міжнародний туризм. – 2013. – №1. – С. 116-122.
4. Золотые маршруты Израиля [Текст] // Караван историй. - 2013. - N 9. - С. 64-65.
5. Коломієць, П. Вікно в Ізраїль [Текст] / П.Коломієць // Політика і час. - 2003. - № 1. - С. 93-96.
6. Коротыч, И. Другая жизнь [Текст] : Израиль / И. Коротыч // Viva! Биография. - 2011. - N 10. - С. 78-83.
7. Самойлов, Ю. Ізраїль: стабільне зростання тур потоків / Ю. Самойлов // Укр. туризм. – 2013. – №1. – С. 50-54.
https://internationalconference2014.wordpress.com/2014/10/17/особливості-сучасного-розвитку-хрис/
Патійчук В. О., Адожина А. В. Особливості сучасного розвитку християнського паломницького туризму в Ізраїлі
http://www.erjournal.ru/journals_n/1339679340.pdf
Шахламчян В. В., Поташова И. Ю. Особенности развития международного туризма в государстве Израиль и перспективы появления новых видов туризма
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотогалерея/Бабкин Спец. виды туризма.pdf
Бабкин А. В. Специальные виды туризма: учебное пособие. 3.6. Христианские святыни и Святая земля
http://www.asd.in.ua/archives/1188325963
Израиль: религиозный туризм или приобщение к вечности?
Успіхів!

.: Розділ: Туризм :: 17.02.2016 16.17.43 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 38380  
Ольга запитує:
Доброго дня! Потрібна література про культурно-пізнавальний туризм, зокрема архітектурний, у Франції. Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 17.02.2016 15.03.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Вінниця :: Запитання: 38368  
Олександра запитує:
доброго дня,допоможіть будь ласка знайти літературу до курсової "Технологія та організація гірськолижного туризму в Швейцарії", якщо можна то з силками на джерела.Дякую
Наша відповідь:
Олександро, добрий день! Ми вже відповідали на ваше питання (див. 38266):
Аршинник, Татьяна. Трое в санках, не считая собаки [Текст] / Татьяна Аршинник // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. - 2012. - № 6/7. - С. 64-70 : цв. ил.

Бек, Ш. Швейцарское качество туризма [Текст] / Ш. Бек // Гостиничный и ресторанный бизнес . - 2011. - № 1. - С. 42-44

Власенко, Анастасія. Швейцарія. Туристське пасовище / Анастасія Власенко // Міжнародний туризм. - 2013. - № 2. - С. 38-43 : кол. іл.

Гаков, В. Коктейль " Нирвана " [Текст] : солнце, лыжи, кислород и много-много льда / В.Гаков // Туризм и образование. - 2001. - № 4 . - С. 30-31.

Грибова, Татьяна. Вот, оно, счастье! [Текст] / Татьяна Грибова // Украинская туристическая газета. - 2014. - Январь-февраль, № 1-2. - С. 19

Гуляев В. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 303 с.

Дехтярь Г. Лицензирование и сертификация в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

Дубовик, О. Швейцарія. Чере дах Європи, або із зими у весну за лічені години [Текст] / О. Дубовик // Міжнародний туризм. - 2010. - № 2. - С. 50-53 : кол.іл.

Если друг оказался вдруг [Текст] : горы есть на всех материках и крупных островах // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. - 2010. - N 4. - С. 96-101

Закордонець, Н. І. Можливості реалізації передових ідей швейцарського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України [Текст] / Н. І. Закордонець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка : збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2012. - Вип. 3. - С. 135-144

Закордонець, Н. І. Система управління навчальними закладами туристського готельного профілю в Швейцарії [Текст] / Н. І. Закордонець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2014. - Вип. 3. - С. 61-67

Квартальнов В. Мировой туризм на пороге нового тысячелетия: реальность и экскурс в будущее. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 185 с.

Козлова, Т. Горнолыжные курорты Европы к сезону готовы! [Текст] / Т. Козлова // Новости турбизнеса . - 2008. - N 20. - С. 31-35

Парубоча, Н. Гостеприимство по-швейцарски [Текст] / Н. Парубоча // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса. - 2009. - N 6. - С. 64-69

Прибытков, К. Русских воинов всегда помнят в Швейцарии [Текст] / К. Прибытков // Эхо планеты. - 2004. - № 42/43. - С. 32-33

Путівник країнами Західної Європи / Е. Пастух (ред.), Л. Демська (уклад.). – Л.: Курсор-Плюс, 2003. – Вип. 1: Австрія. Бельгія. Данія. Нідерланди. Німеччина. Швейцарія. – 222 с.

Туризм и туристическое хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. – М.: ЭКМОС, 2000. – 400 с.

Храбовченко В. Экологический туризм. – М.: Финансы и Статистика, 2003. – 207 с.

Чорі Ю.С. Моє відкриття Швейцарії: Нарис-щоденник. – Ужгород: ІВА, 2004. – 104 с.

Шай, О. К. Гірськолижний спорт - перспективний, сучасний, оздоровчий вид туризму [Текст] : сборник / О.К. Шай // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. - Спецвипуск : Педагогіка. - С. 178-181
Швейцария: бизнес, инвестиции, иммиграция. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2003. – 64 с.

Шьоненбергер, Крістіан. Швейцарія: приваблива та перспективна / Крістіан Шьоненбергер // Украинский туризм. - 2013. - № 2. - С. 60-64

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Глава 10. Горнолыжный туризм
http://tourlib.net/books_tourism/babkin10.htm

Горнолыжный туризм в Швейцарии
http://www.studfiles.ru/preview/1853484/

Особливості менеджменту в організації гірськолижних турів
http://student.zoomru.ru/men/osoblivost-menedzhmentu-v-organzac-grskolizhnih/97900.788704.s5.html

Розділ 10. Гірськолижний туризм
http://vechervkarpatah.at.ua/publ/test/rozdil_10_girskolizhnij_turizm/6-1-0-1660

Туристичний ринок Швейцарії
http://ocls.kyivlibs.org.ua/cbs/oleg/switzerland/tur_rinok.htm

Туризм в Швейцарии
http://www.newreferat.com/ref-10552-2.html

Туристичні організації як об'єкт управління
http://pidruchniki.com/19240701/turizm/turistichni_organizatsiyi_obyekt_upravlinnya

До списку можемо лише додати таке:

Активний туризм: навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів: рек. МОНУ/ О.М.Сердюк, Н.В.Москаленко,
В.М.Зайцева, Д.Д.Гурова.- Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС", 2009. - 233 с.

Крашенников В. Швейцария знакомая и незнакомая». - М., 2006 – 208 с.
Мировой атлас горнолыжника и сноудбордиста. – М.: Астель, 2007. – 468 с.

Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник/
М.П.Мальська, Н.В.Антонюк,Н.М.Ганич.-К.: Знання, 2008.- 661 с.

Могутин, В.Б. Швейцария: большой бизнес маленькой страны. - М., 2008. – 176 с.

Самойленко А.А. География туризма: учебное пособие для студентов вузов/ А.А.Самойленко.-3-е изд.-Ростов н/Д: Краснодар: Феникс: Неоглори, 2008.-359 с.

Швейцария: не только зимний туризм!// Украинский туризм.-2012. -No 4.-С. 48-51.

Особенности современного состояния туризма в Швейцарии (дипломная работа)
http://allbest.ru/k-2c0b65635b2bd69b4d43b89521216c27.html

Горнолыжные курорты Швейцарии
http://guide.travel.ru/switzerland/map/switzerland_ski_map.html

Горнолыжные курорты Швейцарии
http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_1350.html

Культура Швейцарии. Традиции Швейцарии. Кухня Швейцарии
http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_725.html

Лучшие горнолыжные туры. Лучший горнолыжный отдых. Где?
http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_281.html

Лыжные курорты Швейцарии
http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_1888.html

Отдых в горах Швейцарии. Зимний туризм в Альпах
http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_1887.html

Папирян Г.А. Маркетинг в туризме.ГЛАВА 5. Модели туризма в ведущих туристских странах и регионах мира. Швейцария
http://tourlib.net/books_tourism/papiran5.htm

.: Розділ: Туризм :: 16.02.2016 18.25.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282261 seconds