Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 4943  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти матеріали на тему "Людина, суспільство і природа в техногенну епоху".
Наша відповідь:
Серед електронних ресурсів Ваша тема висвітлюється на таких сторінках:
http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet01-05/5202.htm
http://www.ji.lviv.ua/n22texts/vovk.htm
http://www.situation.ru/app/rs/lib/pobisk/systema/main.htm
http://www.countries.ru/library/nature/vzaim.htm
http://www.ecolife.ru/jornal/echo/2002-2-1.shtml
http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2002/2-inf.htm
http://www.refine.org.ua/pageid-4489-1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1137-1.html
http://www.fos.ru/culture/table5085.html
Можете звернутись також до видань:
1. Андрющенко, В.П. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій / В. П. Андрющенко, М. І. Михальченко. - 2-е вид., випр. й доп. - К.: Генеза, 1996. - 368 с.
2. Гавриленко, Борис Борисович. Соціальна екологія: Навч. посіб. для студентів інженер. та екон. спец. вищ. навч. закл. - Запоріжжя: Дике Поле, 2001. - 228 с.
3. Человек и общество: Учеб. для 11 кл. / Арцишевский, Роман Антонович, Бондарук, Сергей Алексеевич, В. И. Бортников и др. - К.; Ірпінь: Перун, 2004. - 432 с.
4. Проблемы жизни в окружающей среде: Учеб. пособие / М. Д. Гольдфейн, Н. В. Кожевников, А. В. Трубников, С. Я. Шулов // Химия. - 1996.- 2-30.- Прил. к газ. Первое сент.
5. Чинкіна Т. Здоров'я населення як визначення якості навколишнього природного середовища: Урок-лекція // Хімія. Біологія. - 2005.- №54. - С.8-12. - Бібліогр.: с.12.
6. Боєчко К. Проблеми природокористування і шляхи їх вирішення // Трибуна.- 1995.- №7-8.-С.32-33.
7. Поздеева Н. Современный взгляд на глобальные экологические изменения //Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2002.-№25-28.- С.8-9.
8. Скиндер Н. Охорона навколишнього середовища: [Добірка статей] //Хімія. Біологія.- 2000.- №17, 21, 22, 25-26.
9. Степанчук В. Основи екології.Ч.3: Економіка природокористування. Регіональні та глобальні екологічні проблеми.- Чернівці, 1998.
10. Курик М. Екологія повітряного середовища - основа здоров'я людини / М. Курик, В. Кучин, А. Гвоздиковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003.- 13. - С.1, 4-6.
11. Родзевич Н.Н. Воздействие транспорта на окружающую среду // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003.- 25-29. - С.20-26.
12. Климчук Є.Ф. Що таке парниковий ефект?: Людина і природне середовище // Безпека життєдіяльності. - 2003.- 7. - С.31-33.
13. Марутовський Р.М. Шляхи реалізації Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням в Україні: Людина і природне середовище / Р. М. Марутовський, В. В. Підліснюк, М. О. Слободенюк // Безпека життєдіяльності. - 2003.- 8. - С.43-44.
14. Кучеренко Олександр. Наука про... сміття, або Що варто було б запозичити Україні з зарубіжного досвіду: Екологія // День. - 2003.- 9 верес. - С.5.
15. Повідомлення проекту ЮНЕП-ГЕФ: "Розробка національної рамкової структури з біобезпеки для України" // Безпека життєдіяльності. - 2003.- 10. - С.42-43.
16. Программа GLOBE: [Добірка статей] // Паросток. - 2003.- 3-4. - С.6-53.
17. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами: Постанова Кабінету Міністрів України, 4 берез. 2004 р.
// Урядовий кур'єр. - 2004.- 24 берез. - Вкл.- С.8-9.
18. Глазко В.І. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи?: Людина і природне середовище // Безпека життєдіяльності. - 2004.- 4. - С.2-8.
19. Васільчук Валентина. Екологічні проблеми людства: Урок-симпозіум // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001.- 39. - С.3-4.
20. Екологічні проблеми атмосфери // Екологічний вісник. - 2002.- 1-2. - С.16-17.
21. Бондар О.І. Екологічні проблеми об'єктів військової діяльності: Військова екологія // Екологічний вісник. - 2002.- 1-2. - С.22-24.
22. Бровдій Василь. Екологічні проблеми в Україні: Для самоосвіти вчителя // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997.- 2. - С.28-31.
23. Космічна загроза Землі: [Добірка статей] // Наше небо. - 1999.- 3. - С.1-26.
24. Ленссен Ніколас. Радіоактивна спадщина: проблема для наступних поколінь: Планета // Кур'єр ЮНЕСКО. - 1999.- 5. - С.10-12, 33.
25. Близнюк Анатолій. Стан довкілля - це й стан здоров'я: Екологія // Урядовий кур'єр. - 2002.- 13 квіт. - С.13.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.01.2006 13.20.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євженька із міста: Київ :: Запитання: 4942  
Євженька запитує:
Доброго дня.Я досліджую "Літопис Аскольда".Хто з науковців займався або займається аналізом цьго літопису?Де можна знайти літературу?
Наша відповідь:
Доброго дня, Євженька!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Брайчевський Михайло. Коментар до "Літопису Аскольда" // Книжник. - 1992.- 4. - С.29-31.
2. Тимошик Микола. З історії української книги дохристиянської доби: Про "білі плями" в історії питання // Пам'ять століть. - 2002.- 4. - С.102-116.
3. Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 2001. – 132 с.
4. Толочко О. Ще раз про "Літопис Аскольда" (Дещо про міфи української текстології) // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Т. CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Ред. тому О. Купчинський. - Л., 2000.
5. http://www.russiancity.ru/books/b75.htm
6. http://www.rsnews.net/index.phtml?show=pages&page=askold&lang=RUS

.: Розділ: Література :: 29.01.2006 12.30.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Кам.Под. :: Запитання: 4941  
Олексій запитує:
Добрий день. Мені потрібна доповідь на тему "Походження і розвиток мови" на урок української мови. ДУЖЕ ДЯКУЮ
Наша відповідь:
Шановний Олексію! Надсилаю Вам список періодичних видань і літератури:

1. Ткачук О.
Деякі аспекти проблеми походження української мови/ О.Ткачук // Дивослово. -1998. -№ 2. - С. 10-12. -Бібліогр:17 назв.

2. Прибиткова І.
Мову нам дано для того,щоб.../ І.Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -1998. -№ 1-2. - С. 230-241

3. Півторак Г. Про походження української мови. //Українська мова та література.-1999.-11 березня.-с. 1-2.

4. Мотрич К.
Дума про мову/ К.Мотрич // Слово Просвіти. -2001. -1 січня. - С. 1

5. Мосенкіс Ю.Л.
Першомова: від гіпотези до теорії: (Зародження мови)/ Ю.Л.Мосенкіс // Collegium. -1993. -№ 2. - С. 46-60

6. Шульгач В.
Українські етимології/ В.Шульгач // Мовознавство. -2001. -№ 4. - С. 28-32

7. Товкало Т. Гіпотези походження мови. //Українська мова та література.-2003.-№ 6.-С. 52-54.

8. Донских, Олег Альбертович
Происхождение языка как философская проблема/ Олег Донских,; Ред. А. Н. Кочергин; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. -Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1984. -127 с.; 20 см

9. Брайчевський, Михайло
Походження слов'янської писемності/ Михайло Брайчевський,; Передм. Ю.В.Павленко. -К.: КМ Academia, 1998. -150,[3] с. -(Сер. "Видання викладачів НаУКМА"). -ISBN 966-518-135-1

10. Чак, Євгенія Давидівна.
З біографії слова/ Євгенія Давидівна Чак,; Євгенія Чак; Мал. В.Крижанівського; Передм. В.Русанівського. -К.: Веселка, 1976. -78,[1] с.: мал.. -Пер.вид.:

.: Розділ: Мовознавство :: 29.01.2006 08.49.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Николаев :: Запитання: 4940  
Саша запитує:
Если можна, подскажите, где найти историю червонца?(денежная единица СССР) Заранее спасибо.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 29.01.2006 07.47.04 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 4939  
Галина запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал для проведення семінарів для молодих вчителів-біологів.Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 29.01.2006 01.00.42 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.578812 seconds