Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Марія із міста: Кіровоград :: Запитання: 4764  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка,знайти інформацію про творчість українського письменника (нашого сучасника) івана БІлика, зокрема про його романи на історичну тематику ("Меч Арея" та ін.) Дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо звернутись до наступних джерел:
1. Білик Іван. Відтворювати історичне обличчя України / Розмову вів Михайленко Анатолій // Літературна Україна. - 1996.- 18 квіт.
2. Кушнір Ліна. Ще помахаємо "Мечем Арея": Через 30 років знову видано історичний бестселер радянських часів / Кушнір Ліна, Шапошник Вогнедар
// Україна молода. - 2004.- 21 квіт. - С.6.
3. Вертій О. Світогляд народу і становлення національної ідеї в українському письменстві 70-90-х років ХІХ ст.: Стаття друга // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.- №1. - С.17-26.
4. Білоус, Христина Вацлавівна. Українська література: Нестандартні уроки: 5-6, 10-11 кл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1998. - 32 с. - (Бібліотека вчителя)
5. Гром'як, Роман Теодорович. Історія української літературної критики (від початків до кінця 19 століття): Посіб. для студентів гуманіт. ф-тів вищих навч. закладів. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. - 223 с.
6. Сизоненко, Олександр Олександрович. Не вбиваймо своїх пророків!: Книга Талантів / Оформ. В.Машкова. - К.: Дніпро, 2003. - 895 с.: фотогр. - (Життя видатних людей).
В мережі Інтернет критичних матеріалів про творчість письменника ми на жаль не знайшли. Можемо запропонувати лише сайти, де Ви знайдете тексти його творів:
http://forum.domivka.net/archive/index.php/t-1952.html
http://lib.ru/SU/UKRAINA/BILIK/
http://www.ukrlib.com.ua/books/b/bili.php
http://lib.proza.com.ua/author/41/

.: Розділ: Література :: 13.01.2006 11.02.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 4763  
Лариса запитує:
Будь ласка допоможіть знайти електронний підручник з Історії педагогіки
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 13.01.2006 11.01.34 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Киев :: Запитання: 4762  
Наталья запитує:
Здравствуйте! Буду благодарна за любую помощь по теме "Характеристика і формування активів підприємства". Спасибо за Ваш труд - Вы многим помогаете!!!
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
1.Бойчик І.М..
Економіка підприємств: Навчальний посібник/ І.Бойчик, П.Харів, М.Хопчан. -Львів: Вид-во "Сполом", 1999. -211 с. -Бібліогр.: с.208-209.
2.Фінанси підприємств : Підручник/ Авт. кол.: А.М. Поддєрьогін (керівн.), Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам та ін.; М-во освіти і науки України; КНЕУ. -3-є вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2000. -458 с. -Бібліогр.: с. 450-453.
3.Семенов, Григорій Антонович
Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Григорій Семенов, Марина Панкова, Андрій Семенов,; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -2-е вид., перероб. та доп. . -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -324 с.
4.Гриньова, Валентина Миколаївна
Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Валентина Гриньова, Віра Коюда,; М-во освіти і науки України, ХДЕУ. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. -431 с. -Бібліогр.: с. 425-431.
5.Бондар, Наталія Миколаївна
Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар,. -К.: А.С.К., 2004. -399,[1] с.: табл., іл. -(Університетська б-ка). -Бібліогр.: с. 395-398.
6.Філімоненков, Олександр Сергійович
Фінанси підприємств: Навч. посібник / Олександр Філімоненков,. -2-ге, вид., перероб. та доп.. -К.: Кондор, 2005. -397,[1] с. -Термінолог. словник: с. 386-392; Бібліогр.: с.393-397.
7.Чеботарьова Н. Організація обліку нематеріальних активів у сільськогосподарських підприємствах/ Н. Чеботарьова // Економіка АПК. - 2003. - № 8. - С.49-52
Анотація: Запропоновані рекомендації з удосконалення обліку створення нематеріальних активів у сільськогосподарських підприємствах.
8.Церетелі Л. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів/ Л.Церетелі // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 12. - C. 32-38
9.Костюченко В. Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів/ В.Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 4. - C. 28-39
10.Рудюк Г. Активы предприятия-вопросы определения,классификации,состава и размещения их в балансе/ Г.Рудюк // Вестник Житомирского университета. - 1997. - № 6. - C. 104-111
11.Бутко А. Проблеми відображення оцінки довгострокових активів у фінансовій звітності промислових підприємств/ А.Бутко // Фінанси України. - 1998. - № 8. - C. 21-29
12.Алексєєва А. Нематеріальні активи: порядок переоцінки та її відображення в обліку підприємств/ А.Алексєєва // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - 26 квітня. - C. 4-7
13.Сажинець С. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів на підприємствах/ С. Сажинець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 7. - C. 23-27
14.Галуза С. Оцінка використання активів у аналізі ефективності підприємства/ С. Галуза, В. Артемов // Економіка України. - 2005. - № 6. - C. 86-88
Анотація: Про використання резервівдля підвищення економічної ефективності госрподарювання в Україні.
15.Савон Р. Оборотність сукупних активів як фактор ефективності управління промисловим підприємством (зарубіжний і вітчизняний досвід)/ Р. Савон // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 12. - C. 53-58. -Бібліогр.: 6 назв.
16.Солодченко І. Про корисність активів/ І.Солодченко // Галицькі контракти. - 2002. - № 12: Дебет-кредит. - C. 19-21
17.Сікора Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах/ Ірина Сікора // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 9. - C. 13-18. -Бібліогр.: 7 назв.
18.Курочкін Г. Інформаційне забезпечення управління активами підприємства/ Г. Курочкін // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 9. - С.63-66
Анотація: У статті досліджується можливість використання системи інформаційного забезпечення SAP R/3 з метою ефективного управління активами підприємства.
19.Гузенко О.П. Економічно-правовий аспект оцінки зменшення та відновлення корисності активів підприємств/ О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 11. - C. 25-27. -Бібліогр.: 4 назв.
Анотація: Володіння достовірною інформацією щодо корисності активів підприємств відіграє важливу роль у прийнятті виважених фінансових рішень.
20.Непомнящий С. Формалізація розрахунків вартості активів підприємств/ С. Непомнящий // Фінанси України. - 2003. - № 5. - С.59-64
21.Чорна С. Формування оптимального залишку грошових активів торговельних підприємств/ С.Чорна // Фінанси України. - 2001. - № 3. - C. 99-107
22.Потійко А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб'єктів господарювання/ А.Потійко // Фінанси України. - 2001. - № 7. - C. 80-88
23.http://www.refine.org.ua/pageid-1525-3.html
24.http://www.iz.lviv.ua/book061.htm
25.http://www.bolshe.ru/unit/102/books/8818/s/2
26.http://infoworks.com.ua/moreinfo.php?diplomID=812
27.http://www.refine.org.ua/pageid-1363-1.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.01.2006 10.51.49 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Харків :: Запитання: 4761  
Тетяна запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь-ласка, знайти в електроному вигляді текст "Лель і Полель" І.Франка
Наша відповідь:
Нажаль в електроному вигляді текст в мережі Інтернет не представлено.

.: Розділ: Література :: 13.01.2006 09.27.09 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Николаев :: Запитання: 4760  
Ирина запитує:
Помогите пожалуйста найти сайты (английские)где есть информация о городе Шекспира Stratford-upon-Avon и просто какие-то интересные факты об этом городе.Большое спасибо.
Наша відповідь:
Здравствуйте, Ирина!
Обратиетсь к следующим страничкам - там найдется много разнообразной информации об этом городе: http://www.stratford-upon-avon.co.uk/, http://www.stratford.co.uk/, http://www.shakespeare-country.co.uk/, http://www.aboutbritain.com/towns/StratforduponAvon.asp, http://www.thisisstratford-upon-avon.co.uk/

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 13.01.2006 09.19.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.592417 seconds