Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Рустем із міста: Одеса :: Запитання: 2060  
Рустем запитує:
Будь-ласка знайдіть зміст теорії ймовірності (включно закон великих чисел). Якщо це можливо аби матеріал був написан по-українськи.
Наша відповідь:
Радимо використати наступні джерела:
1. Процай, Валерій Федорович. Комбінаторика і теорія ймовірності у школі: Теорет. положення. Розв'язування задач: Учб. посібник / Процай, Валерій Федорович, Новикова, Уляна Валеріївна. - Х.: Каравела, 1997. - 189 с.
2 Бугір, М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики: Навч. посібник / М. К. Бугір. - Тернопіль: Підручники & посібники, 1998. - 176 с.
3. Рибалова, Л.М. Основи теорії ймовірностей: 6 кл. Ч. 1. - Суми: Козацький вал, 2002. - 52 с.: іл.
4. Рибалова, Л.М. Основи теорії ймовірностей: 6 кл. Ч. 2. - Суми: Козацький вал, 2002. - 64 с.: іл.
5. Барковський, Віктор Володимирович. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Барковський, Віктор Володимирович, Барковська, Ніна Володимирівна, Лопатін, Олексій Костянтинович. - К.: ЦУЛ, 2002. - 447 с.
6. Турчин, Валерій Миколайович. Теорія ймовірностей: Основ. поняття, прикл., задачі: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2004. - 208 с.
7. Приймаков, Олександр Григорович. Вибрані розділи математики: Навч. посіб. / Приймаков, Олександр Григорович, Молявко, Ольга Іванівна. - 2-е вид., допов. - Х.: Скорпіон, 2004. - 236 с.
8. Бродський Я. Про викладання елементів теорії ймовірностей у школі: Бібліотечка "Першого вересня" / Я. Бродський, О. Павлов // Математика. - 2000.- 23-24. - Вкл.
9. Задорожня Тетяна. Теорія ймовірностей у спадщині Михайла Остроградського: Це цікаво // Математика в школі. - 2002.- 3. - С.29, 44.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 29.01.2005 21.25.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 2059  
Ірина запитує:
На якому сайті я можу знайти опис всіх традицій у сентиментально-реалістичній повісті Григорія Квітки-Основ'яненка "Маруся"?
Наша відповідь:
Серед Інтернет-ресурсів, нажаль, нічого запропонувати не можемо.
Пропонуємо наступні джерела:
1. Турчин Марія. Філософська повість на Україні: (Нетрадиц. погляд на повість "Маруся" Г.Ф.Квітки-Основ'яненка) // Українська мова і література в школі. - 1993.- 11. - С.46-50.
2. Ольяк Н.Б. Жанровий аналіз повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маруся" // Українська мова і література в школі. - 1983.- 9. - С.28-33.
3. Горболіс Лариса. З'ясування фольклорних джерел творів Григорія Квітки-Основ'яненка // Дивослово. - 1994.- 10-11. - С.40-43.
4. Зубков, Сергій. Він написав "Марусю"... // Квітка-Основ'яненко Г. Маруся: Вибр. твори. - К., 1975. - С.5-16.
5. Шишко Оксана. "Статут Литовський, Магдебурзьке право..." // Дивослово. - 2004.- 1. - С.13-16.
6. Гаврилова Г. Компоненти народознавства в сентиментально-реалістичних повістях Г.Квітки-Основ'яненка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004.- 1. - С.33-38.

.: Розділ: Література :: 29.01.2005 16.58.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Александр із міста: Сумы :: Запитання: 2058  
Александр запитує:
Добрый день!!!!!!!!! Вы немоглибы подсказать мне, где я могу найти хорошую литературу. Для воспитания детей дошкольного возраста!!! Самое главное что интересует это всякого рода детские игры !!! Заранее спасибо
Наша відповідь:
Советуем обратить внимание на следующие издания:
1. Доронова, Татьяна Николаевна. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет. сада / Доронова, Татьяна Николаевна, Якобсон, Софья Густавовна; Худож. Т.П.Асеева. - М.: Просвещение, 1992. - 143 с.
2. Комарова, Тамара Семеновна. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1991. - 176 с.
3. Малятко: Прогр. виховання дітей дошк. віку / АПН України; Інститут проблем виховання АПН України; Наук. кер. авт. кол. З.П.Плохій. - К., 1999. - 286 с.
4. Энциклопедия для родителей первоклассника / Сост. Е.Белый, К.Белая; Худож. Е.В.Папенина. - М.: АСТ, 2000. - 484 с.: іл.
5. озлова, Светлана Акимовна. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Козлова, Светлана Акимовна, Куликова, Татьяна Абрамовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Academia, 2000. - 415 с.
6. Пензулаева, Людмила Ивановна. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет: Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2000. - 110 с.
7. Лопатина, А. 500 игр для занятий с детьми в детском саду, школе и дома: В помощь учителям и родителям / А. Лопатина, М. Скребцова. - М.: ИДЛи, 2001. - 312 с.
8. Никитин, Борис Павлович. Ступеньки творчества или Развивающие игры. - 3-е изд., доп. - М.: Просвещение, 1991. - 159 с.: іл.
9. Развивающие игры с малышами до трех лет: Попул. пособие для родителей и педагогов / Сост. Т.В.Галанова; Худож. Г.В.Соколов. - Ярославль: Академия развития, 1998. - 222 с.: іл. - (Игра, обучение, развитие, развлечение).
10. Цыбульник, Виктория Ильинична. Золотой карнавал сказок: Сцен., игры, конкурсы. - М.: Донецк: АСТ: Сталкер, 2001. - 319 с.: іл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.01.2005 15.02.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: asa із міста: kiev :: Запитання: 2057  
asa запитує:
Про морських риб
Наша відповідь:
Пропонуэмо наступны джерела:
1. Феоктистова Н. Рыбы морских глубин и полярных морей / Н. Феоктистова
// Биология. - 1997.- 39.- Прил. к газ. Первое сент. - С.1, 16.
2. Риби: Пер. з англ. / [Авт. тексту] Д.Джонсон; Оформ. А.М.Кузнецова. - К.: Школа, 2002. - 47 с.: іл. - (Усе про все).
3. http://www.chl.kiev.ua/95/ANIMAL/RUBU/!m_mor.htm
4. http://www.akvin.ru/pres_fish.htm
5. http://www.zooclub.com.ua/3/306
6. http://www.aquatis.ru/fish1.htm
7. http://www.ogrekoff.ru/on-line/book/62.htm

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 29.01.2005 15.01.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: влентина із міста: Ужгород :: Запитання: 2056  
влентина запитує:
1.Формування свідомого ставлення учнів до здорового способу життя. 2.Проблема здоров'я в житті сучасного суспільства.
Наша відповідь:
Читайте уважно умови нашої довідки. Ви можете задавати лише одне запитання. До першого запитання радимо використати наступні джерела:
1. Рудніцька І. Формування здорового способу життя молоді: Підлітковий вік // Психолог. - 2004.- 13. - С.15-25.
2. Педагогічні умови формування здорового способу життя в учнівської молоді: Посібник
// Хімія. Біологія. - 2004.- 24. - С.1-63.
3. Как быть здоровым: (Из зарубеж. опыта обучения принципам здорового образа жизни) / Пер. з англ. Е.А.Кретова. - М.: Медицина, 1990. - 237 с.
4. Лоранский, Дмитрий Николаевич. Азбука здоровья: Кн. для молодежи / Лоранский, Дмитрий Николаевич, Лукьянов, Владимир Сергеевич. - М.: Профиздат, 1990. - 173 с.
5. Углов, Федор Григорьевич. Береги здоровье и честь смолоду. - М.: Педагогика, 1988. - 144 с.
6. Гоголев, Леонид Дмитриевич. Беседы об эстетике поведения. - К.: Мистецтво, 1990. - 179 с.: іл.
7. Здоров'я дітей - здоров'я нації: Посіб. на допомогу педагогам у проведенні Першого уроку 2002-2003 н.р.: 5-11 кл. / Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Упоряд. С.В.Кириленко та ін. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 87 с. - (Середня школа).
8. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД): Навч.-метод. посіб. / Сорочинська, Віра Євгеніївна, Удалова, Олена Адамівна, Штифурак, Володимир Сергійович, Удалова, Олена Юріївна; Європейський ун-т. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. - 168 с.
9. Запрошуємо до діалогу: Посіб. для підлітків 11-14 рр. / АПН України; Науково-методичний центр середньої освіти; Всеукраїнська благодійна організація; Ред. М.Зубченко. - К.: Богдана, 2003. - 127 с.

Підготувати друге запитання допоможуть такі матеріали:
1. Здоровье каждого - богатство всех / Ред. кол. Э.К.Васильева и др. - М.: Мысль, 1985. - 80 с.
2. Про серйозні недоліки у здійсненні заходів щодо захисту моральності та утвердження здорового способу життя в суспільстві: Указ Президента України, 4 лют. 2003 р.
// Урядовий кур'єр. - 2003.- 7 лют. - С.10.
3. Сніжко Валерій. Безпека Держави - здоров'я її громадян та довкілля // Визвольний шлях. - 1998.- 10. - С.1163-1169.
4. Вадзюк С.Н. Вплив довкілля на здоров'я людини: Медичні аспекти екології // Екологічний вісник. - 2002.- 1-2. - С.8-10.
5. Максаковский В. Охрана и укрепление здоровья населения мира // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002.- 25-28. - С.10-12.
6. Нагорна А. Стан здоров'я населення України // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004.- 2. - С.4-13.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 29.01.2005 09.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.429547 seconds