Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44830
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Черкаси :: Запитання: 32639  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти автореферати дисертацій або дисертації на теми "Драматургія Івана Тобілевича (Карпенко-Карого)" (поетика, мистецтво драматургії тощо). Теми дисертацій можуть мати різні назви, головне, щоб стосувались драматургії Карпенка-Карого. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Новиков А.О. Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини XIX - початку ХХ ст.: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / А.О. Новиков ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 36 с.
Чернікова Л. Ф. Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. Ф. Чернікова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. - К., 2003. - 16 с.
Януш, Я. В. Значение творчества И. К. Карпенко-Карого в истории языка украинской драматургии конца ХІХ - начала ХХ века [Текст] : автореф. дис... канд. филол. наук: 10.661 / Януш Я. В. ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. - К., 1971. - 22 с.


Оладько Т. В. Жанрова специфіка комедій Тобілевича І. К. (І. Карпенка-Карого): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. В. Оладько; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2012. - 19 с.

.: Розділ: Література :: 5.11.2013 20.35.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 32626  
Оля запитує:
Як можна знайти розв'язки задач з судово-бухгалтерської експертизи.Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Олю! На жаль, на Ваш запит інформації обмежено.Ознайомтесь, будь ласка, з наданими матеріалами:
Задачі з бухгалтерського обліку. – Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/bukhgalterskij_oblik/zadachi_z_bukhgalterskogo_obliku_variant_3_praktichna_robota/11-1-0-25154
Збірник задач та ситуацій з судово-бухгалтерської експертизи. – Режим доступу: http://myreferatik.in.ua/load/referat_3_kurs/bukhgalterskij_oblik/zbirnik_zadach_ta_situacij_z_sudovo_bukhgalterskoji_ekspertizi/43-1-0-3278
НИК ЗАДАЧ ТА СИТУАЦІЙ З СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-144729.html
АДАЧ ТА СИТУАЦІЙ З СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=435325
Ковальова О.В. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / О. В. Ковальова, О. В. Бардаков; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2012. - 221 с. - Библиогр.: с. 204-206.
Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с.

.: Розділ: Література :: 4.11.2013 20.07.16 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 32615  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати електронний матеріал до теми: "Англійська література на межі 19-20 ст.Основні напрями, жанри, представники". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 4.11.2013 10.25.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м.Рівне :: Запитання: 32614  
Ольга запитує:
Доброго дня!допоможіть будь-ласка підібрати джерела до теми Консалтинг в інформаційній діяльності
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо скористатись наступними матеріалами:
http://co.zapitai.com.ua/text/8792/index-1.html
Ананьєва Т.Н., Ткалич А.І. Інформаційний консалтинг

http://its.luguniv.edu.ua/~Skachko/INF_MEN/3.htm
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ
http://ua-referat.com/Інтернет
Інтернет

http://revolution.allbest.ru/management/00245423_0.html
ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ

.: Розділ: Література :: 4.11.2013 10.11.52 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: м.Рівне :: Запитання: 32604  
Іванна запитує:
Доброго дня !допоможіть мені найти літературу на тему: інформаційний менеджмент:сутність та розвиток
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Макарова М.В., „Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)”: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (для студ. напряму підготовки 6.02105 «Діловодство та інформаційна діяльність»). – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012

Матвієнко О. Інформаційний менеджмент: аналіз предметного поля / О. Матвієнко // Вісн. Кн. палати . - 2004. - № 8. - С. 13-17. - Бібліогр.: 29 назв. - укp.

Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: опор. конспект лекцій у схемах і табл. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Слово, 2007. - 200 с. - Бібліогр.: с. 191-199. - укp.

Інформаційний менеджмент
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3110/1/Конспект лекцій. Інформаційний менеджмент та маркетинг. Знахур С. В..pdf

Інформаційний менеджмент
http://myreferatik.in.ua/load/1/informacijnij_menedzhment/informacijnij_menedzhment_predmet_meta_ta_zadachi_disciplini/82-1-0-1942

Інформаційне суспільство
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=474856

Інформаційне суспільство: витоки, проблеми, тенденції розвитку
http://bukvar.su/filosofija/52359-Informacionnoe-obshestvo-istoki-problemy-tendencii-razvitiya.html

Інформаційне забезпечення менеджменту
http://studentam.kiev.ua/content/view/734/98/

Інформаційні системи і технології на підприємствах
http://eprints.kname.edu.ua/17149/1/Inform_systens_et_technologies_Ochrimenko.pdf

Інформаційний менеджмент
http://ua-referat.com/Інформаційний_менеджмент

Інформаційний менеджмент
http://znaimo.com.ua/Інформаційний_менеджмент

Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту
http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_2596.pdf

Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент
www.pngrt.net/index2.php?option=com_sobi2&sobi2Task=dd_dow...

Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрямки розвитку
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpgvzdia/2012_49/pdf/VISNIK_49_122.pdf

Менеджмент інформаційних технологій
http://www.br.com.ua/referats/Dilovodstvo/105060-2.html

Миколишин І. Інформаційні технології в менеджменті
http://kerivnyk.info/2012/05/mykolyshyn.html

Основні етапи розвитку інформаційних систем
http://pidruchniki.ws/19350610/informatika/osnovni_etapi_rozvitku_informatsiynih_sistem

Ромашко С. М. Інформаційні системи в менеджменті
http://www.lim.lviv.ua/files/konspectlec/romashko/ICM.pdf

Степанов В. Ю. Менеджмент інформаційних технологій
http://referatu.net.ua/referats/7375/180165

Сутність інформаційного менеджменту
http://kykiduki.at.ua/publ/menedzhment/informacijnij_menedzhment/sutnist_informacijnogo_menedzhmentu/9-1-0-357

Сутність і особливості інформаційного менеджменту
http://myreferatik.in.ua/load/1/informacijnij_menedzhment/sutnist_i_osoblivosti_informacijnogo_menedzhmentu/82-1-0-1943

Сутність та еволюція менеджменту
http://www.refine.org.ua/pageid-4963-6.html

Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту
http://ua.textreferat.com/referat-7670-2.html

Теоретико-методологічні основи інформаційного менеджменту
http://its.luguniv.edu.ua/~Skachko/INF_MEN/1.htm

.: Розділ: Література :: 3.11.2013 15.14.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.007588 seconds