Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45727
   


Автор запитання: Євгенія із міста: м. Київ :: Запитання: 34956  
Євгенія запитує:
Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка, з пошуком матеріалів для наукової роботи на тему: Жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки ХІХ ст. (Чарльз Дікккенс "Чарівна кісточка"). Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://spbu.ru/disser/{zashiti_disser___id}/dunaev_avtoref.pdf
Дунаевская Е. С. ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА «ЗОЛОТОГО ВЕКА» АНГЛИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ГЕНЕЗИС И ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ. Со слов: «Роман, сочиненный на каникулах» Ч. Диккенса…» - С. 20
http://cheloveknauka.com/ch-dikkens-i-skazka
Швачко М.В. Ч. Диккенс и сказка
http://pstgu.ru/download/1236083322.mnazakanyan.pdf
Мнацаканян К.А. Способы организации художественного пространства в английской литературной сказке 40–80 годов XIX века
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/99320/1/Dorodnyh_resume.pdf
Дородных А. А. Аннотация к дипломной работе «АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА: ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА»
http://www.e-reading.me/bookreader.php/103171/Annenskaya_-_Charl'z_Dikkens._Ego_zhizn'_i_literaturnaya_deyatel'nost'.html
Анненская А. Н. ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Гаврищак, І. І. Чарлз Дікенс. Життя і творчість [Текст] : посібник для вчителя / І.І. Гаврищак, Л.С. Зіневич. - Тернопіль : [б. и.], 1999. - 135 с.
2. Лібман, З. Я. Чарлз Діккенс Життя і творчість [Текст] / З. Я. Лібман. - К. : Дніпро, 1982. - 186 с.
3. Михальская, Н. П. Чарльз Диккенс [Текст] : книга для учащихся / Н. П. Михальская ; ред. Л. И. Фартышева. - М. : Просвещение, 1987. - 128 с. - (Биография писателя).
4. Набоков, В. В. Лекции по зарубежной литературе [Текст] : Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон / В.В. Набоков; Пер. с англ. И.М. Берштейн, Ред. В.А. Харитонов. - М. : Независимая газета, 2000. - 512 с.
5. Пирсон, Х. Диккенс [Текст] : пер. с англ. / Х. Пирсон. - М. : Терра-Книжный клуб, 2001. - 496 с. - (Портреты)
6. Султанов, Ю. І. Фольклор і література [Текст] : система уроків, 6 клас / Ю. І. Султанов, О. Я. Мариновська, Н. В. Мафтин // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - N 10. - С. 9-14.
7. Тайна Чарльза Диккенса [Текст] : литературные изыскания / сост. Е. Ю. Гениева, Б. М. Парчевская. - М. : Книжная палата, 1990. - 534 с. : ил.
На все добре!

.: Розділ: Література :: 25.09.2014 23.02.04 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Київ :: Запитання: 34941  
Ганна запитує:
Добрий день, допоможіть мені, будь ласка, з пошуком матеріалів для наукової роботи (українські/польські/російські/англійські переклади, а також німецькі оригінали) з німецької рецептивної естетики, мене особливо цікавить категорія "читач" у теорії цієї школи. Але й загалом потрібні праці В. Ізера та інших представників школи. Дякую завчасно!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
За "Правилами" довідки тематичний пошук здійснються лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами.
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. [Текст] : научное издание / Під ред. М. Зубрицької. - 2-е вид., доп. - Львів : Літопис, 2002. - 832 с. - (Слово. Знак. Дискурс).
Архипова, Людмила. Апологія мудрості літератури [Текст] / Людмила Архипова // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 37-48.
Вступ до літературознавства : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук; Київ. нац. лінгв. ун-т, каф. теорії та історії світ. л-ри. - Луцьк : Твердиня, 2009. - 127 c. (…розкрито основні положення рецептивної естетики В. Ізера…)
Лановик З. Б. Новітня літературознавча термінологія в герменевтичній концепції Вольфганга Ізера [Електронний ресурс] / З. Б. Лановик // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - № 26. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2006//06lzbkvi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гнатюк, Михайло. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики / М. Гнатюк // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - 2013. - № 7. - С. 37-45.
Ізер, Вольфганг. Процес читання: феноменологічне наближення. // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996. — С. 263-276.
Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / В. Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки 20 ст. / за ред. М.Зубрицької. - Львів, 1996. - С. 261-276. – Режим доступу: http://papusha.at.ua/Iser_fenomen.rtf.
Изер, Вольфганг. К антропологии художественной литературы [Текст] / Вольфганг Изер ; пер. с англ. И. Пешкова // Новое литературное обозрение. - 2008. - N 6. - С. 7-21.
Изер, Вольфганг Изер (профессор). [Интервью] [Текст] / В. Изер // Вопросы философии. - 2001. - N 11. - С. 92-97.
Изер Вольфганг. Проблема переводимости: герменевтика и современное гуманитарное знание. I. Рецептивная теория - http://papusha.at.ua/iser_perevod.rtf
Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва та молоді як фактор формування загальнолюдських цінностей: матеріали наук.-практ. конф., 15-16 травня 2013 р. м. Кіровоград / [уклад. О. Кісельова, В. Зеленіна]; Кіровоград. обл. б-ка для юнацтва ім. О. М. Бойченка. – Кіровоград, 2013. – 117 с. – Режим доступу: http://lib.kr.ua/index.php?menuid=126.
Мащенко О. А. Концепція та образ читача в творчості Дж.Барта та Д.Бартелма останньої чверті ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. А. Мащенко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2005. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05moaocs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1. (…вивчення теоретичних дискусій (творчої спадщини Р.Барта, В.Ізера…)
Сінченко О.Д. Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.Д. Сінченко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06sodulr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Соловій Г.Р. Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.06 / Г.Р. Соловій ; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03sgrpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Фізер, І. Школа рецептивної естетики. // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996. — С. 261-262. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHLUED.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Чабак Л. А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Л. А. Чабак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHLUED.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шестопалова Т. П. Антропологічна парадигма літературної критики в есеїстико-епістолярній спадщині Юрія Лавріненка / Т. П. Шестопалова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. - 2009. - Т. 98. - С. 53-58. (Спираючись на погляди В. Ізера…)
Шляхова Н. Український контекст рецептивної естетики (автор і читач у теорії словесної творчості О. Потебні та І. Франка) [Електронний ресурс] / Н. Шляхова // Філологічні семінари . - 2013. - Вип. 16. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fils_2013_16_4.pdf.
Шумська О. М. Парадигми рецептивної критики (з досвіду Констанцької школи та школи "Критики читацької реакції") : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. М. Шумська; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2006. - 20 c.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 24.09.2014 15.27.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: М. Суми :: Запитання: 34932  
Таня запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти літературу на теке запитання " Сюрреалізм, Абсурдизм, Авангардизм в українській літературі поч. ХХ століття". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:
– Біла А. Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / Анна Біла. - К. : Смолоскип, 2006. - 463,[1] с. : портр.
– Токмань Г. Цей багатобарвний мистецький світ : [Стаття друга] / Г.Токмань // Дивослово. - 2001. - № 6. - С.41-45.
– Світло українського бароко / Підбір та упоряд. іл., комент. до них Ю.Іванченка; Відп. за вип. Н.Прибєга. - К. : Мистецтво, 1994. - 287 с. : іл.
– Авангардні тенденції в українській поезії 20-х років ХХ століття : українська література, 11 клас // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 1. - С. 54-63.
– Багрій-Миськів М. Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького / М. Багрій-Миськів // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 1. - С. 35-38.
– Галич О.А. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. - 3-тє вид., стер. - Київ : Либідь, 2006. - 486, [1] с.
– Мовчан Р.В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі : [монографія] / Раїса Мовчан ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Стилос, 2008. - 541 с.

http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/surrealism.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/31678.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=60459
http://library.khai.edu/doc/lit_ukr_vidrodzh.doc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rvvfmr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://bo0k.net/?p=achapter&bid=20640&chapter=1
http://www.studynotes.com.ua/2013/02/ponyattya-pro-modernizm-avangardizm-neoklasicizm-postmodernizm-ta-funkcionuvannya-cix-techij-v-ukraїnskij-literaturi-xx-st-chast-1/
http://www.testsoch.net/literaturnij-avangard-pershix-desyatilit-xx-stolittya/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=46511&pg=1
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Visnyk/Filos_visnyk_15/22_15.pdf
http://bokov.net.ua/index.php?pages=1&act=10&id=30916
http://revolution.allbest.ru/literature/00309422_0.html
http://zubrila.com/урок-№-4-тема-літературний-авангард-м-с/

.: Розділ: Література :: 22.09.2014 19.39.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ужгород :: Запитання: 34900  
Яна запитує:
Добрий вечір! Допожіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему "Міфологема шляху у новелістиці Василя Стефаника". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Ми вже відповідали на схожі запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-619, 630, 2949, 19958, 21651, 27433, 27999.
Додатково пропонуємо переглянути:
Голомб Л. Міфологема шляху в творчій самосвідомості Василя
Стефаника / Л. Голомб // Шевченко. Франко. Стефаник : матер. міжнар.
наук. конф., (Івано-Франківськ, 14–16 травня 2001 р.) / Прикарпатський
ун-т ; [редкол. : Кононенко В. І., Ґрещук В. В., Салига Т. Ю., Хороб С. І.]. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 307–315. - Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=4538.
Дослідження творчої спадщини В. Стефаника - http://lib.if.ua/exhib/1303979260.html
Ботнаренко Н.М. Мотив трагічного дитинства та дитячого світосприйняття в новелі В. Стефаника "Кленові листки" та оповіданні А. Чехова "Ванька" [Електронний ресурс] / Н.М. Ботнаренко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2013. - Вип. 3(2). - С. 42-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_3(2)__8.pdf.
Ботнаренко Н. М. Мала проза В. Стефаника і А. Чехова у літературно-художніх шуканнях перехідного періоду в українській та російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Ботнаренко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2012. - Вип. 27. - С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_27_38.pdf.
Ботнаренко Н. М. В. Стефаник та дискурс "народництва-модернізму" в країнському літературному процесі часу fin de si?cle [Електронний ресурс] / Н. М. Ботнаренко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2011. - Вип. 4(2). - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_4(2)__3.pdf.
Бродська О. О. Артур Шніцлер та Василь Стефаник: взаємодія художніх систем [Електронний ресурс] / О. О. Бродська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2012. - Вип. 27. - С. 115-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_27_37.pdf.
Казанова О. В. Драматичність мислення прозаїка як художній феномен перехідної доби кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі новелістики В. Стефаника) [Електронний ресурс] / О. В. Казанова // Питання літературознавства . - 2005. - Вип. 12. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2005_12_4.pdf.
Піхманець Р. В. Засади художнього мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Р. В. Піхманець; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2013. - 40 c.
Островська А. С. Авторська свідомість і сюжетно-композиційна організація новел В. Стефаника [Електронний ресурс] / А. С. Островська // Питання літературознавства . - 1998. - Вип. 5. - С. 57-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_1998_5_9.pdf.
Подлісецька О. О. "Камінний хрест" В. Стефаника та "Міф про Сізіфа" А. Камю: екзистенційні виміри [Електронний ресурс] / О. О. Подлісецька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - № 1. - С. 94-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vduepf_2014_1_12.pdf.
Савич Н. В. Самостійна робота студентів: організація та контроль (на прикладі новели В. Стефаника "Новина") [Електронний ресурс] / Н. В. Савич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Педагогіка . - 2012. - Т. 209, Вип. 197. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchduped_2012_209_197_4.pdf.
Ткачук Т. О. Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Станіслава Пшибишевського і Василя Стефаника [Електронний ресурс] / Т. О. Ткачук // Питання літературознавства . - 2007. - Вип. 74. - С. 286-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2007_74_36.pdf.
Чепурняк Т. Антропоцентрична вісь поезій у прозі Василя Стефаника та Марка Черемшини [Електронний ресурс] / Т. Чепурняк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2013. - Вип. 32. - С. 299-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_32_32.pdf.

.: Розділ: Література :: 17.09.2014 20.46.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: с.Плиски :: Запитання: 34893  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал по темі М.Шолохов.Донські оповідання. Біографія і про ці оповідання. Бажано в інтернеті.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Чалмаев В. «Донские рассказы»: к общечеловеческим идеалам через психоз ненависти // Русская литература ХХ века. Очерки. Портреты. Эссе. Ч.2. – М, 1994.
2. Адамович, А. Є. Проблеми інтерпретації творчості М. Шолохова і М. Стельмаха історико-літературною думкою. // Філологічні студії. — Мелітополь, 2010. — Вип. 1. — С. 8-12.
http://www.km.ru/referats/7AD2786B6EDE4476B18903D7D867BB19
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=http://www.referatya.ru/catalog/download/33181&ei=IjQZVIGPG6H_ygOmmoKADw&usg=AFQjCNFEKD8HdkAiZ-IrNpQB3EiNo2ZeRg&bvm=bv.75558745,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEgQFjAG&url=http://lit.academia-moscow.ru/off-line/litschool_umk/umk-1011/umk-11/Sholokhov_teacherbook.pdf&ei=IjQZVIGPG6H_ygOmmoKADw&usg=AFQjCNG1SMkTdC4KpApEFdk5tAENz8rV3A&bvm=bv.75558745,d.bGQ
http://www.referun.com/n/donskie-rasskazy-m-a-sholohova-genezis-problematika-poetika
http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-kontseptsiya-sudby-v-donskikh-rasskazakh-ma-sholokhova
http://rummuseum.ru/portal/node/2171
http://www.dslib.net/russkaja-literatura/hudozhestvennaja-koncepcija-sudby-v-donskih-rasskazah-m-a-sholohova.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CCMQFjABOBQ&url=http://www.pgsga.ru/science/aspirant/avtoreferaty/aleev.doc&ei=TTsZVJ_oNaTOygOMx4K4BQ&usg=AFQjCNHcpNSbkbXsSdz7ftIN7Hw9DWi1_Q&bvm=bv.75558745,d.bGQ
http://www.zarlit.com/biography/sholohov.html
http://baza-referat.ru/Жизнь_и_творчество_Шолохова
http://www.zarlit.com/article/65.html
http://loveread.ws/read_book.php?id=14715&p=81
http://ukrefs.com.ua/143442-Mihail-SHolohov-Donskie-rasskazy.html

.: Розділ: Література :: 17.09.2014 09.54.38 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.598515 seconds