Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45653
   


Автор вопроса: Ілона из города: Старобільськ :: Вопрос: 34631  
Ілона спрашивает:
Підскажіть,будь-ласка,літературу за темою "Фольклор у комедіях Г.К.-Основ'яненка"
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо ознайомитись з наступними матеріалами:
1. Борзенко, О. Григорій Квітка-Основ'яненко в українському культурному й літературному житті першої половини ХІХ ст. / О. Борзенко // Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Вибрані твори. - Х. , 2008. - С. 3-38.
2. Зубков, С.Д. ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО : ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. - К.:ДНІПРО, 1978. - 366 С.
3. Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ"яненка і театр. - К.:Мистецтво, 1978. - 159 с.
4. Ушкалов, Л.В. Григорій Квітка-Основ'яненко. - К.:Техніка, 2012. - 119 с.
5. Бибик С. Побутовизми і знаково-символічна система мови прози Г.Квітки-Основ'яненка / С. Бибик // Культура слова. - 2003. - Вип. 63. - С. 6-12.

***
6. Гончар О. Природа художнього конфлікту в комедії Г. Квітки -Основяненка "Сватання на Гончарівці" // Дивослово, 2003. - №11, - C. 66-68. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=666046
7. Клименко, Т. "Конотопська відьма" Г. Квітки-Основ"яненка: етнографічні та літературні конотації. // Літературознавчі студії. – 2008. – Вип. 2. - С. 122-128. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6895/1/Тетяна Клименко.PDF
8. Літературні заслуги Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=162
9. О. Гончар Григорій Квітка-Основ’яненко // Історія української літератури. XIX століття: У З кн. Кн. 1: Навч. посібник / За ред. М. Т. Яценка.— К.: Либідь, 1995. - С. 152-188. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Yatsenko_MT/Istoriia_ukrainskoi_literatury_XIX_stolittia_Kn1.pdf ; http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/6sgoj.html
10. Фольклорні мотиви в пєсі "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основяненка. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=666046

.: Раздел: Литература :: 9.06.2014 15.48.41 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Кіровоград :: Вопрос: 34630  
Ірина спрашивает:
Доброго дня, шановні бібліографи! Допоможіть, будь-ласка, знайти автора статті "Антиколоніальний роман як піджанр". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино!
Автор статті - Ємчук Тетяна Богданівна.
Ємчук Т. Антиколоніальний роман як піджанр // Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми: Науковий семінар – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – С. 294 – 306.

.: Раздел: Литература :: 9.06.2014 14.39.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: м. Київ :: Вопрос: 34618  
Тетяна спрашивает:
Шановні колеги! Підкажіть будь ласка дату першого опублікування твору П. Куліша «Орися». Дуже дякую
Наш ответ:
Оповідання П.О. Куліша «Орися», написане в 1844 р., вперше опубліковане 1857 р. у «Записках о Южной Руси» [Кулиш П. Орися // Записки о Южной Руси. – СПб., 1857. – Т. 2. – С. 197-208]

Взято за :
Українські письменники : біо-бібліографічний словник. У 5 т. Т. 2. Дожовтневий період (ХІХ-поч. ХХ ст.) А-М. - К., 1963. - С. 613.

.: Раздел: Литература :: 4.06.2014 12.38.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Суми :: Вопрос: 34603  
Аліна спрашивает:
доброго дня! допоможіть, будь-ласка, з таким питанням: дослідники довідкової літератури.
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 1.06.2014 17.09.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Ужгород :: Вопрос: 34602  
Аліна спрашивает:
Здрастуйте, шановні бібліографи! Допоможіть, будь-ласка, знайти визначення терміна "колоніальний роман" (бажано не в електронному вигляді). Дуже дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
Про Колониальные романы. – Режим доступу:
http://www.lovehate.ru/opinions/111880
Антиколоніальний роман як піджанр
Частіше тут фігурує терміносполука “колоніальна література”, якою окреслюють твори англомовних письменників про колонізовані країни. У таких творах здебільшого художньо досліджуються опозиції: Захід – Схід; світло – темрява; раціональне – ірраціональне; культура – природа. Перша складова цих опозицій уособлює колонізаторів, друга – колонізованих. – Режим доступу:
http://nauch.com.ua/kultura/1295/index.html
Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/britanskii-postkolonialnyi-roman-poslednei-treti-xx-veka-v-kontekste-literatury-velikobritan
Приключенческий роман. – Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приключенческая_литература
РОМАН. – Режим доступу:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1725/РОМАН
Роман. – Режим доступу:
http://znaimo.com.ua/Роман
Колониальный дискурс в романах Ч. Диккенса 1840-х годов тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, кандидат филологических наук Мешкова, Татьяна Николаевна
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/kolonialnyi-diskurs-v-romanakh-ch-dikkensa-1840-kh-godov#ixzz33ShcjR14
Колониальный : значение слова. – Режим доступу:
http://tolkslovar.ru/k6598.html
***
На жаль, в переглянутих довідкових виданнях визначення терміну не знайдено, але, воно може бути в наступних документах:
Ватченко, С.А. У истоков английского антиколониалистского романа : ( Творч. поиски Афры Бен в роман. прозе). - К.:Наук. думка, 1984. - 285 с.
Ємчук Т. Б. Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини XX століття (романи Р.Іваничука та Г.Гріна) : автореф. дис... канд. філол. наук / Т. Б. Ємчук; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2007. - 20 c. - укp. Досліджено художню трансформацію суті тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини XX ст., зокрема, у романах українського письменника Р.Іваничука та англійського - Г.Гріна. Систематизовано домінантні літературознавчі концепції розкриття змісту творчості Р.Іваничука та Г.Гріна українськими і англійськими дослідниками. З'ясовано умови та специфіку формування світоглядів цих прозаїків та виявлено джерела художньої опозиції до тоталітаризму. Виявлено деконструкцію його колоніальної моделі, приділено увагу типологічній відповідності та відмінності у художньому трактуванні окремих морально-етичних концептів. На базі методології постколоніальних студій проаналізовано жанрово-стильову специфіку антиколоніальних романів Г.Гріна та Р.Іваничука.
Пащенко, В.І. Проти колоніалізму і війни. (Антіколоніальний роман сучасної Франції). - К.:Вид-во Київського ун-ту, 1969. - 190 с.
Поліщук, Ярослав. Україна як чинник колоніальної стратегії тексту: роман Михайла Булгакова «Біла гвардія». // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. — Рівне, 2007. — Вип. 16. — С. 4-36 Бп14995-16 .
Черненко, Г. Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі // СЛОВО І ЧАС . - 2008 . - № 12. - С.75-80.

.: Раздел: Литература :: 1.06.2014 15.46.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.37887 seconds